Privatlivspolitik for Salling Personlig Shopper

Version: 1
Dato: 17-12-2018

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:
Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Administration af din relation til os som kunde
 • Forberedelse og gennemførelse af dit forløb med vores personlige shopper
 • Dokumentation af dit forløb med vores personlige shopper

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Din accept af nærværende privatlivspolitik, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)
 • Indgåelse af aftale i form af booking af et forløb med vores personlige shopper, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(b)
 • Vores legitime interesse i at kunne administrere dine oplysninger som kunde hos os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Obligatoriske felter ved booking:

 • Sted (butik) og tidspunkt for din personlig shopper aftale
 • Oplysning om du ønsker en personlig shopper for herrer eller damer
 • Navn
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Om du er ønsker at tilmelde dig Club Salling eller modtage Sallings nyhedsbrev (dette er ikke en direkte tilmelding til nyhedsbreve, men blot en tilkendegivelse til den personlige shopper, som I herefter i fællesskab kan følge op på i forbindelse med jeres møde

Valgfrie felter ved booking:

 • Fødselsdato
 • Job/Interesser
 • Oplysninger om dit udseende, fx hårfarve, øjenfarve, kropsbygning, og tøjstørrelser
 • Oplysninger om dine tøjpræferencer, fx mærker og stil
 • Dit forventede cirka-budget
 • Dine eventuelt indtastede forhold, der skal tages hensyn til, eller kommentarer

Oplysninger om hvilke varekøb dit besøg hos vores personlige shopper mundede ud i, der indtastes i bookingsystemet af den personlige shopper efter endt forløb.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger der muliggør vedligeholdes og betjening af bookingsystemet og hjemmesiden
 • Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform hvorpå bookingsystemet og hjemmesiden er lagret
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke data til modtagere i tredjelande i forbindelse med din booking af vores personlige shopper.

Hvor dine personoplysninger stammer fra
De oplysninger du har afgivet i forbindelse med booking via Salling Personlig Shopper bookingsystemet.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger afgivet i forbindelse med din booking i 14 måneder regnet fra dit besøg hos vores personlige shopper, for at vi kan trække på informationer fra dine tidligere bookinger, hvis du måtte ønske at benytte denne service igen. Efter udløbet af opbevaringsperioden sletter vi alle oplysninger afgivet i forbindelse med den pågældende booking.

Profilering
Vi foretager ikke profilering af dig baseret på de data du afgiver i forbindelse med booking af vores personlige shopper.

Cookies
Bookingsystemet for Salling Personlig Shopper anvender ikke cookies.

Du kan læse om vores hjemmesides brug af cookies i vores cookiepolitik, som du kan finde her: www.salling.dk/kundeservice/cookies/

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, kan vi alligevel være forpligtet til at opbevare visse af dine oplysninger, jf. ovenfor om opbevaring.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere vil være i stand til at benytte vores webshop.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.