Privatlivspolitikker samt vilkår og betingelser

Indhold

Privatlivspolitikker:

 • 1. Privatlivspolitik for salling.dk
  • 1.1 Dataansvarlig og kontaktoplysninger
  • 1.2 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  • 1.3 Kategorier af personoplysninger
  • 1.4 Kategorier af modtagere
  • 1.5 Overførsel til modtagere i landen udenfor EU/EØS
  • 1.6 Opbevaring af dine personoplysninger
  • 1.7 Målretning af indhold
  • 1.8 Dine rettigheder
  • 1.9 Ændringer
 • 2. Privatlivspolitik for ClubSalling
 • 3. Privatlivspolitik for Personlig Shopper
 • 4. Privatlivspolitik for 'Giv din mening'-kundeundersøgelse
 • 5. Privatlivspolitik for parkeringshuset

Vilkår og betingelser:

 • 6. Vilkår og betingelser for ClubSalling

 

1. Privatlivspolitik for salling.dk

Version: 2.0
Dato: 21.11 2023

Her kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit køb på salling.dk.

Salling.dk er en digital service i Salling Group ligesom vores mange andre hjemmesider, abonnementer, klubber, kundeprogrammer osv. (”Services”).

I det følgende anvendes begrebet digital adfærd, som bl.a. omfatter din adfærd på Salling.dk, herunder hvad du klikker på, hvilke varer du kigger på mv. (”Digital Adfærd”). Din digitale adfærd indsamles via cookies. Du kan læse privatlivspolitikken for cookies her.

I det følgende anvendes begrebet købshistorik, som omfatter hvad du har købt, og hvornår købet er foretaget (”Købshistorik”).

Du kan finde de øvrige vilkår/handelsbetingelser for køb på webshoppen her.

Har du givet samtykke til direkte markedsføring, kan du finde privatlivspolitikken for direkte markedsføring her.

1.1 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Du kan kontakte os på: https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

1.2 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Oprettelse og administration af din Salling.dk-bruger, herunder gennemførelse af dine køb via vores hjemmeside og levering af dine varer.
 2. Videregivelse af oplysninger til fragtmænd med henblik på levering af dine varer.
 3. Forbedring og udvikling af vores hjemmeside, tjenester og produkter, herunder via udarbejdelse af statistik i anonymiseret form.
 4. Udsendelse af servicemeddelelser, markeds-, tilfredsheds-, og kundeundersøgelser samt opfordringer til brugeranmeldelser.
 5. Afholdelse og administration af konkurrencer, undersøgelser og lignende.
 6. Sikring af overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende.
 7. Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen, herunder i forhold til bogføring.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Ad. 1. Vores indgåelse af aftale med dig om oprettelse og administration af din bruger, herunder aftale om køb af varer via vores hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b)
 • Ad. 2. Vores indgåelse af aftale med dig om levering af dine varer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b)
 • Ad. 3. Vores legitime interesse i at kunne forbedre og udvikle vores hjemmeside, tjenester og produkter, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f)
 • Ad. 4. Vores legitime interesse i at kunne lave undersøgelser mm., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f)
 • Ad 5. Vores legitime interesse i at kunne administrere din deltage i konkurrencer og lign., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f)
 • Ad. 6. Vores legitime interesse i at sikre overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f)
 • Ad. 7. Vores retlige forpligtelse til at overholde lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c)

Hvis du logger på med en Salling Group Profil, behandler vi også til følgende formål:

8. Deling af oplysninger om din bruger med din Salling Group Profil til de behandlingsformål, som fremgår af profilens privatlivspolitik.
- Herunder til brug for annoncering på digitale medier

Retsgrundlaget for denne behandling følger af:

 • Ad. 8. Vores legitime interesse i at kunne dele dine personoplysninger med din Salling Group Profil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)

1.3 Kategorier af personoplysninger

Personoplysninger, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Navn, adresse og kontaktoplysninger.
 • Andre oplysninger om dig til brug for din Salling bruger, herunder oplysninger om din købshistorik, ordreoversigt, leveringssted og -tidspunkt, mest købte varer mv.
 • Oplysninger afgivet af dig i undersøgelser, konkurrencer og lignende.
 • Oplysninger om din Digitale Adfærd indsamlet via cookies.
 • Personalekort nr. (Kun medarbejdere).

Hvis du logger på med din Salling Group Profil, vil følgende oplysninger blive behandlet:

 • Oplysninger tilhørende din Salling Group Profil, dvs. loginoplysninger (mailadresse og kodeord)

Når du anvender et betalingskort på Salling.dk, er det kun Sallings PCI Certificerede samarbejdspartner Bambora, og ikke Salling, som får adgang til dine betalingskortoplysninger.

Se også privatlivspolitikken for din Salling Group Profil.

1.4 Kategorier af modtagere

Vi kan efter omstændighederne overføre dine personoplysninger til følgende modtagere som led i opfyldelsen af ovenstående formål:

 • Videregivelse til fragtmænd i forbindelse med levering af dine varer
 • Overladelse til IT leverandører som led i drift og support
 • Personoplysninger kan videregives til tredjeparter i videre omfang, f.eks. hvis dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav eller ved videregivelse til politi, domstole, advokat og revisor

1.5 Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS

Vi anvender følgende leverandører, som kan medføre overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS:

 • Microsoft Corporation: Har hovedsæde i USA
 • Google LLC: Har hovedsæde i USA, og der kan ske overførsel til Indien.
 • Alchemer LLC: Har hovedsæde i USA
 • Trustpilot A/S: Der kan ske overførsel til USA og Australien
 • Meta: Har hovedsæde i USA

Overførselsgrundlaget er:

Alle databehandlere listet ovenfor anvender EU-kommissionens standardkontrakts-bestemmelser (SCC) som overførselsgrundlag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46.

1.6 Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til vores formål med behandlingen.

Vi har følgende opbevaringsperioder:

 • Vi opbevarer kvitteringer for dine køb i op til 72 måneder i henhold til bogføringslovgivningen
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med konkurrencer og undersøgelser opbevares som udgangspunkt indtil undersøgelsen eller konkurrencen er afsluttet. Herefter vil data blive anonymiseret eller slettet.

Følgende oplysninger opbevares i din Salling Group Profil og slettes i henhold til Privatlivspolitikken for Salling Group Profilen:

 • Din Digitale Adfærd
 • Dit unikke ID
 • Din købshistorik
 • Dokumentation for din accept af vores vilkår, betingelser, privatlivspolitikker mv.

1.7 Målretning af indhold i app og på web-shoppen og direkte markedsføring

Vi analyserer din Købshistorik og din Digitale Adfærd for at kunne målrette indhold i app’en og direkte markedsføring ud fra dine personlige præferencer.

1.8 Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.

7.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.

7.3. Ret til sletning

I en række tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17.

7.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18.

7.5. Ret til indsigelse

Hvis du har en særlig grund, har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Herudover har du ret til, uden begrundelse, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder målretning jf. databeskyttelsesforordningens art. 21.

7.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20.

7.7. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

1.9 Ændringer

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen og versionsnummeret i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.salling.dk.

 

2. Privatlivspolitik for ClubSalling

Version: 6
Dato: 21.11.2023

I dette afsnit kan du læse om vores behandling af dine persondata i forbindelse med din tilmelding til ClubSalling, som du kan tilmelde dig via vores ClubSalling-app eller på vores hjemmeside.

ClubSalling er en digital service i Salling Group ligesom vores mange andre webshops, abonnementer, klubber, kundeprogrammer osv. (”Services”).

ClubSalling er en app, som du kan bruge, når du handler fysisk i Salling stormagasiner, hvor du kan få adgang til en række fordele, fx booking af MyDays, benefits, kvitteringer mm. (samlet ”Fordele”).

I det følgende anvendes begrebet købshistorik, som bl.a. omfatter din ordreoversigt, køb i vores fysiske butikker, hvad du har købt, hvornår købet er foretaget, mest købte varer mv. (”Købshistorik”).

I det følgende anvendes begrebet digital adfærd, som bl.a. omfatter, hvad du klikker på og hvornår, data om booking af MyDays og brug af funktioner på vores hjemmesider/webshops og apps (”Digital Adfærd”).

I det følgende anvendes begrebet direkte markedsføring om mails, sms og andre former for elektronisk post direkte til dig, som indeholder tilbud eller anden markedsføring af vores brands og produkter (”Direkte Markedsføring”).

Du kan finde de øvrige vilkår for ClubSalling under punkt 6.

Som led i ClubSalling modtager du direkte markedsføring. Se derfor også Salling Groups ’Privatlivspolitik for udsendelse af markedsføring’ her.

2.1 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group er dataansvarlig for ClubSalling.

Kontaktoplysninger:
Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

2.2 Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata

Vi behandler dine persondata til følgende formål:

 1. Oprettelse og administration af din bruger i ClubSalling, så du kan bruge de Fordele, som appen giver dig adgang til, herunder behandling i forbindelse med dine henvendelser til vores kundeservice.
 2. Målretning af markedsføring, herunder Direkte Markedsføring, hvis du har samtykket til at modtage dette. Se vores privatlivspolitik for Direkte Markedsføring her.
 3. Deling af oplysninger om din brug af ClubSalling med din Salling Group Profil til de behandlingsformål, som fremgår af profilens privatlivspolitik Herunder deling af oplysninger med din Profil til brug for annoncering på digitale medier for at gøre dette så relevant som overhovedet muligt. Til dette deles der kun oplysninger om din brug af app’en – dvs. det du klikker på i app’en.
 4. Udsendelse af servicemeddelelser, markeds-, tilfredsheds-, og kundeundersøgelser samt opfordringer til brugeranmeldelser.
 5. Afholdelse og administration af konkurrencer, undersøgelser og lignende.
 6. Sikring af overholdelse af vilkår og betingelser, herunder for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende.
 7. Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen, herunder i forhold til bogføring.
 8. Udarbejdelse af statistik til intern analyse for at forbedre og udvikle vores, butikker, tjenester og produkter.
 9. Vi analyserer dine køb med henblik på at kunne målrette tilbud og andet indhold i fx. ClubSalling. Vi analyserer kun oplysninger fra de services som din Salling Group profil er tilknyttet.
 10. Vores behandling af dine maskerede betalingskortoplysninger med henblik på, at du kan foretage køb uden at indtaste dine betalingskortoplysninger igen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:

 • Ad. 1. Vores indgåelse af aftale med dig om oprettelse og administration af din bruger på de nævnte ClubSalling vilkår, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b)
 • Ad. 2. Vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger for at målrette markedsføring, herunder Direkte Markedsføring til dig, hvor du har samtykket til modtagelse af dette, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f)
 • Ad. 3. Vores legitime interesse i at kunne dele dine personoplysninger med din Salling Group Profil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f)
 • Ad. 4. Vores legitime interesse i at kunne sende servicemeddelelser og lave undersøgelser mm., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f)
 • Ad 5. Vores legitime interesse i at sikre, at konkurrencer og undersøgelser kan afholdes og administreres, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f)
 • Ad. 6. Vores legitime interesse i at sikre overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f)
 • Ad. 7. Vores retlige forpligtelse til at overholde lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c)
 • Ad. 8. Vores legitime interesse i at kunne forbedre og udvikle vores butikker, tjenester og produkter, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f)
 • Ad. 9. Vores legitime interesse i at målrette tilbud og andet indhold til dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f)
 • Ad. 10. Vores legitime interesse i at behandle dine maskerede betalingskortoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f)

2.3 Kategorier af persondata

Personoplysninger, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Oplysninger tilhørende din Salling Group Profil, dvs. loginoplysninger (e-mail adresse og kodeord), kontaktoplysninger og dit unikke medlems-ID, som vi opretter, når du tilknytter et betalingskort til ClubSalling appen (samlet ”Stamdata")
 • Kontaktoplysninger som navn, mail og køn.
 • Oplysninger, du har givet os i forbindelse med en konkurrence, undersøgelse eller lignende.
 • Din Digitale Adfærd fra din brug af ClubSalling-appen og de Services, som din Salling Group Profil er tilknyttet.
 • Din Købshistorik, fra dine køb i Salling Groups fysiske butikker, dvs. Bilka, føtex, Netto, BR, Salling, Carls Jr., og Starbucks, hvis du har tilknyttet et betalingskort til din ClubSalling profil, da vi således registrerer dine køb foretaget via det pågældende kort.
 • Din Købshistorik, fra dine køb via Salling Groups hjemmesider og apps (webshops), hvor din Salling Group Profil er tilknyttet. Det vil bl.a. fremgå af privatlivspolitikken for den pågældende hjemmeside eller app, om du der bruger din Salling Group Profil som login.
 • Maskerede betalingskortoplysninger.
 • Dit unikke-ID, som vi opretter, når du tilknytter et betalingskort til dit Bilka Plus medlemskab. Det anvendes til at identificere dig som medlem, når du handler i en af vores fysiske butikker

Se også privatlivspolitikken for din Salling Group Profil.

Bemærk, at selvom du indtaster dine kortoplysninger i app’en, lagres oplysningerne ikke hos os, og vi har ikke adgang til dem. Oplysningerne overføres krypteret direkte til Storebox, som er en del af Nets, hvor betalingskortet får tilknyttet et unikt ID, så du via dit betalingskort automatisk får indløst rabatter og andre fordele, når du handler i butikken.

Vi behandler og gemmer ikke biometriske personoplysninger om dig, når du bruger funktionen FaceID/Fingerscan i appen. Funktionen er baseret på teknologi og software på din mobile enhed og er derfor afhængig af, om din mobile enhed giver dig muligheden for at benytte FaceID/Fingerscan.

2.4 Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan efter omstændighederne overføre dine personoplysninger til følgende modtagere som led i opfyldelsen af ovenstående formål:

 • IT leverandører som led i drift og support af ClubSalling
 • Andre modtagere i det omfang dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Leverandør af betalingsløsning, som modtager betalingsoplysninger

2.5 Overførsel til modtagere uden for EU/EØS

Vi anvender følgende leverandører, som medfører overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS:

 • International Business Machines Corporation (IBM): Indien
 • Microsoft Corporation - USA
 • Cheetah: Har hovedsæde i USA, og der kan ske behandling af personoplysninger som led i supportering i: Indien, Costa Rica, Kuala Lumpur, Filippinerne
 • Facebook: Har hovedsæde i USA
 • Google (YouTube): Har hovedsæde i USA

Det er kun din brug af app’en – dvs. det, du klikker på – vi deler med Facebook og Google. Det gør vi udelukkende for at sikre, at det indhold, vi deler med dig (tilbud og andre Fordele), er så relevant som overhovedet muligt. Oplysningerne sendes i anonym form, og vi deler ikke andre oplysninger, heller ikke kortoplysninger eller eksempelvis købshistorik, med Facebook eller Google.

Overførselsgrundlaget er:

 • International Business Machines Corporation (IBM) – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Microsoft Corporation - EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Cheetah – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Google LLC - EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Facebook Inc - EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46

Du kan læse mere overførselsgrundlagene her:

2.6 Hvor dine persondata stammer fra

 • De oplysninger du har afgivet i forbindelse med registrering af ClubSalling
 • Oplysninger fra din Salling Group Profil, f.eks. om medlemskab af Netto+ og Bilka Plus
 • Oplysninger fra dine køb i vores fysiske butikker og hjemmesider
 • Oplysninger om din adfærd på vores hjemmesider og apps

2.7 Opbevaring af dine persondata

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til vores formål med behandlingen.

Vi har følgende opbevaringsperioder:

 • De personoplysninger du indtaster, når du opretter dig som ClubSalling medlem, gemmes indtil du melder dig ud

Følgende oplysninger opbevares i din Salling Group Profil og slettes i henhold til Privatlivspolitikken for Salling Group Profilen:

 • Din Digitale Adfærd
 • Din Købshistorik
 • Dit unikke-ID
 • Dokumentation for at vi kan behandle dine personoplysninger
 • Dokumentation for markedsføringssamtykket

2.8 Cookies

ClubSalling anvender ikke cookies.

2.9 Målretning af indhold i app og direkte markedsføring

Vi analyserer din Købshistorik og din Digitale Adfærd for at kunne målrette indhold i appen og direkte markedsføring ud fra dine personlige præferencer.

2.10 Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af persondata om dig.

Vil du gøre brug af dine rettigheder, så kontakt os her www.gdpr.sallinggroup.com.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

2.10.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.

2.10.2 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.

2.10.3 Ret til sletning

I en række tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Se mere herom i databeskyttelsesforordningens art. 17.

2.10.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset til udelukkende opbevaring. Se mere herom i databeskyttelsesforordningens art. 18.

2.10.5 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Se mere herom i databeskyttelsesforordningens art. 21.

2.10.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. Se mere herom i databeskyttelsesforordningens art. 20.

2.10.7 Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

2.11 Version og opdatering af vilkår

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen og versionsnummeret i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig via ClubSalling-appen.

Hvis der sker væsentlige ændringer i vores privatlivspolitik, vil du blive orienteret herom via en servicemail.

Disse vilkår er version [6.0] og er senest opdateret den 21.11.2023.

 

3. Privatlivspolitik for Personlig Shopper

Version: 1
Dato: 17-12-2018

3.1 Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:
Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

3.2 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Administration af din relation til os som kunde
 • Forberedelse og gennemførelse af dit forløb med vores personlige shopper
 • Dokumentation af dit forløb med vores personlige shopper

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Din accept af nærværende privatlivspolitik, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)
 • Indgåelse af aftale i form af booking af et forløb med vores personlige shopper, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(b)
 • Vores legitime interesse i at kunne administrere dine oplysninger som kunde hos os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)

3.3 Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Obligatoriske felter ved booking:

 • Sted (butik) og tidspunkt for din personlig shopper aftale
 • Oplysning om du ønsker en personlig shopper for herrer eller damer
 • Navn
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Om du er ønsker at tilmelde dig Club Salling eller modtage Sallings nyhedsbrev (dette er ikke en direkte tilmelding til nyhedsbreve, men blot en tilkendegivelse til den personlige shopper, som I herefter i fællesskab kan følge op på i forbindelse med jeres møde

Valgfrie felter ved booking:

 • Fødselsdato
 • Job/Interesser
 • Oplysninger om dit udseende, fx hårfarve, øjenfarve, kropsbygning, og tøjstørrelser
 • Oplysninger om dine tøjpræferencer, fx mærker og stil
 • Dit forventede cirka-budget
 • Dine eventuelt indtastede forhold, der skal tages hensyn til, eller kommentarer

Oplysninger om hvilke varekøb dit besøg hos vores personlige shopper mundede ud i, der indtastes i bookingsystemet af den personlige shopper efter endt forløb.

3.4 Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger der muliggør vedligeholdes og betjening af bookingsystemet og hjemmesiden
 • Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform hvorpå bookingsystemet og hjemmesiden er lagret
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere

3.5 Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til modtagere i tredjelande i forbindelse med din booking af vores personlige shopper.

3.6 Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med booking via Salling Personlig Shopper bookingsystemet.

3.7 Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger afgivet i forbindelse med din booking i 14 måneder regnet fra dit besøg hos vores personlige shopper, for at vi kan trække på informationer fra dine tidligere bookinger, hvis du måtte ønske at benytte denne service igen. Efter udløbet af opbevaringsperioden sletter vi alle oplysninger afgivet i forbindelse med den pågældende booking.

3.8 Profilering

Vi foretager ikke profilering af dig baseret på de data du afgiver i forbindelse med booking af vores personlige shopper.

3.9 Cookies

Bookingsystemet for Salling Personlig Shopper anvender ikke cookies.

Du kan læse om vores hjemmesides brug af cookies i vores cookiepolitik, som du kan finde her.

3.10 Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

3.10.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

3.10.2 Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

3.10.3 Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, kan vi alligevel være forpligtet til at opbevare visse af dine oplysninger, jf. ovenfor om opbevaring.

3.10.4 Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere vil være i stand til at benytte vores webshop.

3.10.5 Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

3.10.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

3.11 Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

4. Privatlivspolitik for kundeundersøgelsen 'giv din mening'

Denne persondatapolitik finder anvendelse på den indsamling og behandling af oplysninger, som Salling Group A/S, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand (”Salling Group” eller ”vi”) foretager i forbindelse med kundeundersøgelsen ”Giv din mening”. Salling Group er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne.

4.1 Generelt

4.1.1 Salling Group samler i samarbejde med Rambøll spørgeskemadata fra kundeundersøgelsen ”giv din mening” fra kunder i føtex, Bilka, Netto og Salling. Dette gøres for hele tiden at kunne imødekomme kundernes ønsker og behov og for at finde forbedringsområder inden for Salling Group til fordel for kunderne.

4.1.2. ”giv din mening”-kundeundersøgelsen er en undersøgelse, som består af to dele. Den første del er et spørgeskema, og den anden del er købsdata fra den givne transaktion.

4.1.3. Idet der som led i ”giv din mening”-kundeundersøgelsen indhentes og behandles en række oplysninger, som det er muligt at henføre til dig, har Salling Group i sin egenskab af dataansvarlig en række forpligtelser over for dig, ligesom du har en række rettigheder. Disse forpligtelser og rettigheder er fastlagt i persondataloven.

4.1.4. Ved at vælge ”Jeg har læst og accepteret Salling Groups Persondatapolitik vedr. ”giv-din mening”-kundeundersøgelsen” accepterer du, at Salling Group behandler data og oplysninger om dig, som beskrevet i dette dokument.

4.2 Formålet

4.2.1. Formålet med indsamlingen af data og oplysninger om din købsadfærd i Salling Groups butikker er at opnå generel indsigt i forbrugeradfærd på tværs af Salling Groups kæder til udvikling og forbedring af varehuse, ydelser, sortiment, tilbud, priser og markedsføring, for i sidste ende at kunne imødekomme kundernes behov og ønsker bedst muligt og derved forbedre kundeoplevelsen.

Oplysningerne slettes, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet. Vi kan behandle oplysningerne længere i anonymiseret form.

4.3 Indsamling og anvendelse af data og oplysninger

4.3.1. Med dit samtykke til deltagelse i kundeundersøgelsen, indsamles der de oplysninger, som du har givet i spørgeskemaet, jf. nedenfor samt de købsdata, der måtte være til rådighed i forbindelse med din besvarelse.

4.3.2. Det vil være teknisk muligt at henføre de oplysninger, du giver i spørgeskemaet, samt eventuelle købsdata, til dig personligt. Disse data og oplysninger vil alene blive brugt til de formål, som er angivet i punkt 2.

4.3.3. Oplysninger, som du afgiver i spørgeskemaet, omfatter følgende:

 • Din alder
 • Dit køn
 • Om du har hjemmeboende børn
 • Evt. kontaktoplysninger
 • Hvorfra svarer du på dette spørgeskema (Butikkens hjemmeside, via bon, Storebox, Facebook, nyhedsbrev etc.)
 • Hvilken Salling Group butik du sidst har handlet i og hvornår
 • Bon-id fra dit sidste indkøb
 • Din villighed til at anbefale butikken til andre
 • Din tilfredshed med din seneste indkøbsoplevelse
 • Oplevelsen ved dit sidste butiksbesøg
 • Om du har læst tilbudsavisen
 • Hvor ofte du handler i vores butikker

4.3.4. De oplysninger, som indsamles ved hjælp af bon-id, omfatter følgende:

 • Totalt beløb af købet
 • Købte produkter (dog ikke medicin) – produkttype, mængde og pris
 • Indkøbssted
 • Indkøbstidspunkt
 • Hvilken terminal der er blevet ekspederet fra
 • Hvilken medarbejder der har ekspederet kunden
 • Købshistorik fra samme betalingskort

4.3.5. Oplysningerne og data som nævnt i punkt 3.3 og 3.4 bliver kun indsamlet, hvis du har accepteret at deltage i Salling Groups ”giv din mening”-kundeundersøgelse ved at vælge ”Jeg har læst og accepteret Salling Groups Persondatapolitik vedrørende denne ”giv din mening”- kundeundersøgelse".

4.4 Videregivelse af oplysninger

4.4.1. Oplysninger indsamles af Rambøll som databehandler. Rambøll behandler kun oplysningerne i henhold til vores instruks. Rambøll bruger ikke de indsamlede oplysninger til andet end udførelsen af kundeundersøgelsen for Salling Group.

4.4.2. Oplysningerne kan videregives til andre selskaber i Salling Group-koncernen.

4.4.3. Oplysninger kan videregives til tredjeparter, med det formål at optimere sortiment, priser og markedsføring. I sådanne tilfælde vil videregivelse dog altid ske i anonymiseret form, således at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner. Oplysninger kan videregives til tredjeparter i videre omfang, hvis dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav.

4.5 Ret til indsigt mv.

4.5.1. Idet der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

4.5.2. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

4.6 Dataansvarlig og henvendelse

4.6.1. Den dataansvarlige er Salling Group A/S, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand, Danmark. Oplysninger kan tillige findes på www.sallinggroup.com.

4.6.2 Databehandleren, Rambøll, har adresse på Hannemanns Allé 53, DK-2300 København S, Danmark. Oplysninger kan tillige findes på www.ramboll.dk

4.6.3. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af oplysninger og data eller ønsker at udnytte dine rettigheder, kan du rette henvendelse til Salling Group A/S på telefonnummer +45 87 78 50 00 eller via adressen: Salling Group A/S, Rosbjergsvej 33, 8220 Brabrand, Danmark

4.7 Klagemulighed

7.1. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., Danmark.

 

5. Privatlivspolitik for parkeringshuset

Version: 1.0
Dato: 01.06 2022

Her kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger når du besøger P-huset som timeparkant eller i forbindelse med dit parkeringsabonnement.

5.1 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Ejerforeningen. P-hus I/S
CVR.-nr. 26946034
Havnegade 2 A,
8000 Aarhus C

Du kan kontakte os på: phus.aarhus@salling.dk

Salling Group A/S fungerer som databehandler for ejerforeningen P-hus I/S, idet Salling Group A/S håndterer alt administrativt arbejde for ejerforeningen P-hus I/S i forbindelse med oprettelse og administration af parkeringsabonnementer samt timeparkering.

5.2 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Oprettelse og administration af dit parkeringsabonnement, såfremt du har et sådan
 2. Håndtering af henvendelser til kundeservice herunder reklamationer og lignende.
 3. Forbedring og udvikling af vores tjenester og produkter, herunder via udarbejdelse af statistik i anonymiseret form
 4. Udsendelse af servicemeddelelser, markeds-, tilfredsheds-, og kundeundersøgelser samt opfordringer til brugeranmeldelser
 5. Sikring af overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende
 6. Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen, herunder i forhold til bogføring

Særligt vedrørende videoovervågning:

 1. Præventivt at bekæmpe kriminalitet og sikre medarbejdere, kunder, værdier og aktiver.
 2. Optagelserne kan endvidere blive anvendt ved opklaring af eventuelle kundeklager og tvister medvidere samt driftsoptimering.
 3. Optagelserne kan blive videregivet til politiet

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- Ad. 1. Vores indgåelse af aftale med dig om oprettelse og administration af dit parkeringsabonnement., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, litra b
- Ad 2. Vores legitime interesse i at kunne håndtere kundehenvendelser jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 litra f samt hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse f.eks. i forbindelse med reklamationer og lignende jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, litra c
- Ad. 3. Vores legitime interesse i at kunne forbedre og udvikle vores tjenester og produkter, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 litra f
- Ad. 4. Vores legitime interesse i at kunne udsende servicemeddelelser, markeds-, tilfredsheds- og kundeundersøgelser samt opfordringer til brugeranmeldelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 litra f
- Ad. 5. Vores legitime interesse i at sikre overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 litra f
- Ad. 6. Vores retlige forpligtelse til at overholde lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 litra c

Særligt vedrørende videoovervågning:

- Ad. 7. Lov om tv-overvågning jf. lovbekendtgørelse nr. 788 af 12. august 2005, med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 542 af 8. juni 2006 og § 1 i lov nr. 519 af 6. juni 2007.
- Ad. 8. Vores legitime interesse i, at kunne anvende overvågningsmaterialet ved eventuelle kundeklager og tvister samt ved driftsoptimering jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, litra f.
- Ad. 9. Vores legitime interesse i at kunne videregive oplysninger til politiet jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 litra f og artikel 9 stk. 2 litra f.

5.3 Kategorier af personoplysninger

Personoplysninger, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Abonnenter: Oplysninger tilhørende dit parkeringsabonnement dvs. navn, adresse, telefonnummer, e-mail, bilens registreringsnummer samt eventuelle henvendelser i vores kundeservice. Når du parkerer i parkeringshuset behandles endvidere billeder fra videoovervågning. Der optages ikke lyd.
 • Timeparkenter: Oplysninger i forbindelse med din brug af parkeringsanlægget dvs. bilens registreringsnummer, de sidste fire cifre fra dit betalingskort samt eventuelle henvendelser i vores kundeservice og billeder fra video overvågningen i parkeringshuset. Der optages ikke lyd.

5.4 Kategorier af modtagere

Vi kan efter omstændighederne overføre dine personoplysninger til følgende modtagere som led i opfyldelsen af ovenstående formål:

 • Databehandlere som eksempelvis det vagtfirma, som forestår overvågning, samt eksterne IT leverandører som led i drift og support
 • EasyPark modtager oplysninger om bilens registreringsnummer, samt lokationen og perioden for din parkering når du benytter EasyPark appen til betaling.
 • Personoplysninger kan videregives til tredjeparter i videre omfang, f.eks. hvis dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav eller ved videregivelse til politi, domstole, advokat og revisor.

5.5 Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS

Vi anvender følgende leverandører, som kan medføre overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS:

 • Salling Group A/S: Der kan ske overførsel til USA og Indien

Overførselsgrundlaget for ovenstående er:

 • Standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46

5.6 Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til vores formål med behandlingen.

Vi har følgende opbevaringsperioder:

 • Vi opbevarer dine oplysninger om dine køb i op til 72 måneder i henhold til bogføringslovgivningen.
 • Almindelige henvendelser i kundeservice slettes efter tre måneder. Henvendelser vedrørende reklamationer gemmes i op til tre år efter de almindelige forældelsesregler.
 • Billeder fra videoovervågningen i parkeringshuset slettes efter 14 dage. I forbindelse med konkrete sager, kan videoovervågningen gemmes, så længe det er nødvendigt af hensyn til sagens behandling.

5.7 Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på phus.aarhus@salling.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

5.7.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.

5.7.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.

5.7.3. Ret til sletning
I en række tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17.

5.7.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18.

5.7.5. Ret til indsigelse
Hvis du har en særlig grund, har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Herudover har du ret til, uden begrundelse, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder målretning jf. databeskyttelsesforordningens art. 21.

5.7.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20.

5.7.7. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

6. Vilkår og betingelser for ClubSalling

Version: 3
Dato: 20.10.2020

6.1 Om ClubSalling

ClubSalling er et app-baseret kundeprogram, hvor du som medlem kan få adgang til en række funktioner og fordele, fx særlige rabatter, services, tilbud, konkurrencer m.m. (samlet ”fordele”).

ClubSalling er en service i Salling Group ligesom vores webshops, abonnementer, klubber, kundeprogrammer osv. (”Services”).

Salling har salling.dk samt stormagasiner i Aarhus på adressen Søndergade 27, 8000 Aarhus C og i Aalborg på adressen Nytorv 8, 9000 Aalborg.

Vores indsamling og behandling af dine persondata som led i dit medlemskab sker i henhold til Privatlivspolitikken for ClubSalling, som kan ses i punkt 2.

6.2 Markedsføringssamtykke

Jeg samtykker til per e-mail, push-beskeder og SMS at modtage markedsføring, f.eks. tilbud, kampagner og events fra Salling (Salling Group A/S). Markedsføring sendes 1-2 gange i ugen med indhold fra Salling Groups brands og 9 samarbejdspartnere. Se listen her. Listen over samarbejdspartnere/brands vil løbende blive opdateret, dog kun inden for samme varekategorier, som er omfattet af samtykket. Modtagelse af markedsføring kan til enhver tid frameldes. Dette vil samtidig medføre udmelding af ClubSalling. Fravalg af push-beskeder på din enhed udgør ikke tilbagekaldelse af samtykket. Se privatlivspolitikken for markedsføring her.

6.3 Indmelding

Du kan tilmelde dig ClubSalling ved brug af ClubSalling-appen, som kan downloades gratis i enten App Store eller Google Play. Vilkårene for selve installationen af appen på din telefon fremgår der, hvor du downloader appen. Du kan også melde dig ind i ClubSalling på salling.dk.

For at blive medlem skal du give dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring. Du kan til enhver tid trække dit markedsføringssamtykke tilbage ved at melde dig ud af ClubSalling.

Der er forskellige fordele og tilbud, som kun kan benyttes, hvis du har ClubSallings app, så vi anbefaler, at du henter appen.

Hvis du har tilmeldt dig via ClubSalling-appen, vil du kunne bruge et personligt digitalt ClubSalling-medlemskort på din telefon til at identificere dig som medlem i vores varehuse.

Ønsker du ikke at downloade app’en kan du tilmelde dig ClubSalling på salling.dk og stadig modtage nyheder og en række fordele fra ClubSalling. Dette giver dog ikke adgang til alle de samme fordele, der er i app’en.

Medlemskabet er personligt og må ikke anvendes af andre personer, hverken i eller uden for din husstand.

Det er gratis at oprette et medlemskab – du forpligter dig således ikke til at foretage køb.

Det er dit ansvar at læse og sætte dig ind i vilkårene, herunder også eventuelle ændringer. For at tilmelde dig og blive medlem af ClubSalling skal du være fyldt 15 år. ClubSalling ejes og drives af Salling Group A/S, CVR 35 95 47 16, Rosbjergvej 33, 8220 Braband (”Salling”).

6.4 Salling Group Profil og Stamdata

Når du opretter dig og logger ind på ClubSalling via appen sker det via din Salling Group Profil, dvs. profilens loginoplysninger fungerer som dit login til ClubSalling. Det er derfor en betingelse for at du kan bruge ClubSalling, at du først opretter en Salling Group Profil, medmindre du allerede har en i forvejen. Hvis du f.eks. bruger BilkaToGo, har du allerede en Salling Group Profil.

Du vil automatisk blive bedt om at oprette eller logge ind med din profil, når du opretter dig som ClubSalling-medlem via appen.

Som led i tilmeldingen til ClubSalling vil du blive bedt om at afgive en række oplysninger. Dine login-oplysninger, dvs. din e-mailadresse og dit kodeord, de kontaktoplysninger som du indtaster, samt det unikke ID, der vil blive tilknyttet dit indtastede betalingskort, vil alle udgøre stamdata i din Salling Group Profil (herefter ”Stamdata”).

I forhold til behandlingen af Stamdata som en del af din profil henvises til privatlivspolitikken for profilen, som du kan finde her.

Vi vil også behandle dine Stamdata som led i din brug af ClubSalling i henhold til disse vilkår og privatlivspolitikken for ClubSalling. Dine Stamdata bliver dermed behandlet i to situationer – som en del af din Salling Group Profil og som en del af ClubSalling. Fordi Stamdata er en del af din Salling Group Profil, får du mulighed for at genbruge oplysningerne i andre Services, uden at du behøver at indtaste oplysningerne igen.

Logger du ind med en allerede eksisterende profil, vil du blive spurgt, om du ønsker at benytte dine eksisterende Stamdata til ClubSalling, eller du kan vælge at indtaste nye Stamdata helt eller delvist. Vær opmærksom på at dine indtastninger af Stamdata i ClubSalling vil overskrive dine eksisterende Stamdata i profilen helt eller delvist alt efter, hvad du indtaster.

Udover Stamdata kan du blive bedt om at afgive en række yderligere oplysninger i ClubSalling-appen - enten som led i oprettelsen af ClubSalling-medlemskabet eller i forbindelse med brug af konkrete fordele, som medlemskabet giver dig adgang til. Sådanne oplysninger vil udelukkende blive behandlet som en del af dit ClubSalling-medlemskab. En undtagelse kan dog være, hvis du aktivt har samtykket til at dele og bruge oplysningerne med andre Services, hvor en eller flere af appens fordele nu eller fremadrettet måtte give mulighed for dette. I så fald vil du under den konkrete fordel blive oplyst om behandlingen af dine personoplysninger forbundet med delingen.

6.5 Medlemsfordele

Som medlem får du spændende og eksklusive fordele, herunder særlige rabatter og events.

Ved brug af ClubSallings app får du adgang til yderligere fordele og tilbud såsom:

 • Salling MyDay – Shop med rabat, når det passer dig
 • Salling MyBenefits – Vælg nye fordele hver måned
 • Salling MyGifts – Saml point til lækre skønhedsgave
 • Digitale kvitteringer – Få styr på dine kvitteringer direkte i appen

Du kan finde nærmere info, vilkår og betingelser for de enkelte app-fordele i ClubSalling-app’en.

6.6 Digitale kvitteringer

I Club Salling appen kan du se alle dine kvitteringer fra dine køb i Salling, hvis du har husket at skanne dit medlemskort i appen eller betalt med et tilknyttet betalingskort. Salling Group er ikke ansvarlig for eventuelt mistede eller fejlagtigt slettede kvitteringer, herunder eventuelle økonomiske tab som følge af manglende kvittering ifm. reklamationer.

6.7 MyGift

Ved køb af specifikke mærker opsamler du automatisk point til en gave fra det pågældende mærke.

Du kan i appen se mere om, hvilke beløbsgrænser og nærmere betingelser der gælder for de enkelte mærker i forhold til at udløse en gave. Gaven er en overraskelse til dig og vil være udvalgt af det pågældende mærke. Gaven vil således være inden for mærkets produktkategorier, og alle gaver vil have en værdi fra 170-1.250 kr.

Du kan i appen følge din optjening af point ud fra dine køb i vores stormagasiner inden for de forskellige brands, så du kan se, hvor tæt du er på at få en gave.

Hvis du har været medlem af vores Salling Beauty Kundeklub og vælger at blive medlem af ClubSalling, overfører vi automatisk dine opsparede point, så du ikke mister dem, som følge af at Salling Beauty Kundeklub lukker ned.

6.8 Ændringer

Salling forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser. Væsentlige ændringer, herunder lukning af ClubSalling, vil dog altid blive meddelt senest 14 dage forud for ændringens ikrafttræden.

6.9 Misligholdelse

Ved misligholdelse af dine forpligtelser i henhold til disse vilkår, forbeholder vi os retten til at slette dit medlemskab uden yderligere varsel. En sådan misligholdelse kan f.eks. bestå i manglende overholdelse af vilkårene, misbrug af medlemskabet eller dennes Fordele, personoplysninger eller data i øvrigt.

6.10 Opsigelse og udmelding

Vi kan opsige dit medlemskab med 14 dages varsel.

Du kan til enhver tid og uden yderligere varsel melde dig ud af ClubSalling ved at gå ind på www.gdpr.sallinggroup.com.

Her kan du bede om at få slettet dine personoplysninger og dermed dit medlemskab.

Hvis du melder dig ud af ClubSalling ophører dit medlemskab med det samme, og du vil ikke længere kunne logge ind på appen.

Hvis du melder dig ud af ClubSalling mister du også de fordele, du måtte have tilknyttet dit medlemskab.

Hvis du melder dig ud, vil dine personoplysninger tilknyttet dit medlemskab straks blive slettet med undtagelse af personoplysninger, som vi er retligt forpligtet til at opbevare i længere tid, eller personoplysninger som er en del af din Salling Group Profil.

Vær opmærksom på, at melder du dig ud af ClubSalling, vil du fortsat have:
• en Salling Group Profil, medmindre du også samtidig sletter profilen. Vi henviser til profilbetingelserne, som du kan læse her.
• app’en på din telefon, der giver dig adgang til MyBenefits, MyGift, MyDays og kvitteringer.

Vi vil fortsat opbevare og behandle dine Stamdata og dit eventuelle betalingskort-ID da disse personoplysninger er en del af din Salling Group Profil. Vi gør dette, så du fortsat kan benytte andre af Salling Groups Services, hvor din profil er tilknyttet. Hvis du derfor heller ikke ønsker, at dine profiloplysninger fortsat behandles, skal du samtidig med udmeldelsen af ClubSalling også slette din profil. Se profilbetingelserne her i forhold til sletning af profilen.

6.11 Personoplysninger

• Privatlivspolitik for ClubSalling, som du har godkendt i forbindelse med din oprettelse af medlemskabet ses i punkt 2.
• Privatlivspolitik for Salling Group Profilen, som også er dit login til ClubSalling.
• Privatlivspolitik for udsendelse af markedsføring