Privatlivspolitik for ClubSalling

Version: 3
Dato: 19.10.2020

I dette afsnit kan du læse om vores behandling af dine persondata i forbindelse med din tilmelding til ClubSalling, som du kan tilmelde dig via vores ClubSalling-app eller på vores hjemmeside.

ClubSalling er en service i Salling Group ligesom vores webshops, abonnementer, klubber, kundeprogrammer osv. (”Services”).

ClubSalling er et kundeprogram, hvor du som medlem kan få adgang til en række fordele, fx praktiske funktioner, særlige rabatter, services, tilbud, konkurrencer m.m. (samlet ”Fordele”).

I det følgende anvendes begrebet digital adfærd, som bl.a. omfatter, hvad du klikker på, og hvornår, aktivering af tilbud og brug af funktioner i Services (”Digital Adfærd”).

I det følgende anvendes begrebet købshistorik, som omfatter dine køb i vores fysiske butikker, hvad du har købt, og hvornår købet er foretaget (”Købshistorik”).

Som led i ClubSalling modtager du direkte markedsføring. Se derfor også Salling Groups ’Privatlivspolitik for udsendelse af markedsføring’her.

Du kan finde medlemsbetingelserne for ClubSalling her.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group A/S er dataansvarlig for ClubSalling.

Kontaktoplysninger:
Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os her.

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata

Vi behandler dine persondata til følgende formål:

1.Oprettelse og administration af dit ClubSalling medlemskab
2.Målretning af direkte markedsføring og personlige Fordele i appen baseret på dine køb og Digitale Adfærd
3.Fremsendelse af direkte markedsføring, hvor du samtykker til dette. Se også vores privatlivspolitik for direkte markedsføring her.
4.Deling af oplysninger om dit ClubSalling medlemskab med din Salling Group Profil til de behandlingsformål, som fremgår af profilens privatlivspolitik.
5.Udsendelse af servicemeddelelser, kundeundersøgelser, forbedring og udvikling af vores tjenester og produkter samt sikring af overholdelse af ClubSallings vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:

 • Ad. 1. Vores indgåelse af aftale med dig om oprettelse og administration af dit ClubSalling medlemskab, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(b)
 • Ad. 2. Vores legitime interesse i at kunne målrette direkte markedsføring og dine personlige Fordele i appen baseret på dine køb og Digitale Adfærd, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)
 • Ad. 3. Vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger for at kunne sende dig direkte markedsføring til dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f).
 • Ad. 4. Vores legitime interesse i at kunne dele dine personoplysninger med din Salling Group Profil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 5. Vores legitime interesse i at kunne udsende servicemeddelelser, kundeundersøgelser, forbedre og udvikle vores tjenester og produkter samt sikre overholdelse af ClubSallings medlemsbetingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)

3. Kategorier af persondata

Personoplysninger, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Oplysninger tilhørende din Salling Group Profil, dvs. loginoplysninger (e-mail adresse og kodeord), kontaktoplysninger og dit unikke medlems-ID, som vi opretter, når du tilknytter et betalingskort til ClubSalling (samlet ”Stamdata")
 • Andre oplysninger om dig, som du indtaster i app’en til brug for ClubSalling-medlemskab f.eks. fødselsdato
 • Oplysninger om din Digitale Adfærd
 • Oplysninger om din Købshistorik i Salling
 • Dit unikke-ID, som vi opretter, når du tilknytter et betalingskort til dit ClubSalling-medlemskab. Det anvendes til at identificere dig som medlem, når du handler i en af vores fysiske butikker.

Se også privatlivspolitikken for din Salling Group Profil her.

Bemærk, at selvom du indtaster dine kortoplysninger i app’en, lagres oplysningerne ikke hos os, og vi har ikke adgang til dem.Oplysningerne overføres krypteret direkte til Storebox, som er en del af Nets, hvor betalingskortet får tilknyttet et unikt ID, så du via dit betalingskort automatisk får indløst rabatter og andre fordele, når du handler i butikken.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan efter omstændighederne overlade eller videregive dine persondata til følgende kategorier af modtagere som led i opfyldelsen af ovenstående formål:

 • IT leverandører som led i drift og support af ClubSalling.
 • Storebox ApS
 • Personoplysninger kan videregives til tredjeparter i videre omfang, f.eks. hvis dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav eller ved videregivelse til politi, domstole, advokat og revisor.

5. Overførsel til modtagere uden for EU/EØS

Vi anvender følgende leverandører, som medfører overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS:

 • International Business Machines Corporation (IBM): Indien
 • Microsoft Corporation - USA
 • Facebook: Har hovedsæde i USA
 • Google (YouTube): Har hovedsæde i USA

Det er kun din brug af app’en – dvs. det, du klikker på – vi deler med Facebook og Google. Det gør vi udelukkende for at sikre, at det indhold, vi deler med dig (tilbud og andre Fordele), er så relevant som overhovedet muligt. Oplysningerne sendes i anonym form, og vi deler ikke andre oplysninger, heller ikke kortoplysninger eller eksempelvis købshistorik, med Facebook eller Google.

Overførselsgrundlaget er:

 • International Business Machines Corporation (IBM) – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Microsoft Corporation – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Google LLC – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Facebook Inc – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46

Du kan læse mere overførselsgrundlagene her:

6. Hvor dine persondata stammer fra

De oplysninger du har indtastet i forbindelse med din tilmelding til ClubSalling og brug af appen.

7. Opbevaring af dine persondata

 • Vi gemmer dine persondata indtastet og indsamlet til din Salling Group Profil, så længe du aktivt bruger dit ClubSalling medlemskab. Hvis du er inaktiv i 2 år, sender vi dig en påmindelse om dit medlemskab, og hører vi ikke yderligere fra dig, melder vi dig automatisk ud og sletter dine oplysninger.
 • Vi gemmer dokumentation for din indgåelse af aftale med os i 5 år fra din udmelding fra ClubSalling i henhold til Databeskyttelsesloven. I den forbindelse gemmer vi også dit navn og din e-mail adresse.

Følgende oplysninger opbevares i din Salling Group Profil og slettes i henhold til Privatlivspolitikken for Salling Group Profilen:

 • Din Digitale Adfærd
 • Din Købshistorik
 • Dit unikke-ID
 • Dokumentation for at vi kan behandle dine personoplysninger
 • Dokumentation for markedsføringssamtykket

8. Målretning af indhold i app og direkte markedsføring

Vi analyserer din Købshistorik og din Digitale Adfærd for at kunne målrette indhold i appen og direkte markedsføring ud fra dine personlige præferencer.

9. Tilbagekaldelse af samtykke

Nogle af vores behandlinger af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Se afsnittet om formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger ovenfor.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Vær opmærksom på, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ikke viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er forpligtet hertil.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af persondata om dig.

Vil du gøre brug af dine rettigheder, så kontakt os her www.gdpr.sallinggroup.com.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.

Ret til sletning
I en række tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Se mere herom i databeskyttelsesforordningens art. 17.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset til udelukkende opbevaring. Se mere herom i databeskyttelsesforordningens art. 18.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata. Herudover kan du uden begrundelse gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring, herunder målretning . Se mere herom i databeskyttelsesforordningens art. 21.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. Se mere herom i databeskyttelsesforordningens art. 20.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

11. Ændringer

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen og versionsnummer i privatlivspolitikken blive ændret. Privatlivspolitikken vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside www.salling.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en meddelelse herom via en servicemail.