Privatlivspolitik for ClubSalling

Version: 1
Dato: 17.12.2018

I dette afsnit kan du læse om vores behandling af dine persondata i forbindelse med din tilmelding til ClubSalling eller nyhedsbreve fra Salling, som du på salling.dk eller via vores ClubSalling-app kan samtykke til modtagelse af.

Der vil blive linket direkte hertil fra samtykketeksten på tilmeldingssiden, så du kan læse om vores behandling og dine rettigheder, inden du giver dit samtykke.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group er dataansvarlig for ClubSalling og nyhedsbreve fra Salling.

Kontaktoplysninger:
Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata

Vi behandler dine persondata til følgende formål:

 • Fremsendelse af mails med nyheder, markedsføring, kampagner, tilbud samt oplysninger om konkurrencer og events
 • Administration af din relation til os som modtager af nyhedsbrev, hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrevet
 • Personalisering af nyhedsbrevene og vores hjemmesider til dig, herunder via profilering på baggrund af cookies. Se også pkt. 4

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:

 • Dit samtykke til tilmelding til ClubSalling, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)
 • Dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrevet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)
 • Opfyldelse af markedsføringslovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(c)
 • Vores legitime interesse i at kunne drive og administrere din ClubSalling profil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f). Se også pkt. 13 om cookies
 • Vores legitime interesse i at kunne indsamle og administrere dine oplysninger, herunder via cookies på vores hjemmesider, til optimering af vores nyhedsbreve til dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f). Se også pkt. 13 om cookies
 • Udsendelse af visse typer af nyhedsbreve uden samtykke på baggrund af dit tidligere køb hos os i de tilfælde, hvor vi vælger at benytte os af denne mulighed i markedsføringslovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f). Her vil henvendelsen i stedet blot indeholde et link til denne privatlivspolitik

3. Kategorier af persondata

Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Mail
 • Hvor du har tilvalgt Push og Geofencing bruger vi GPS lokationen for den enhed, som du har installeret ClubSalling-appen på til at sende dig push-beskeder om aktuelle tilbud og kampagner

4. Cookies

Vi henviser til afsnittet om Cookies i den generelle privatlivspolitik for Salling på salling.dk, som du kan finde her: https://salling.dk/kundeservice/cookies/

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine persondata til behandling hos vores leverandører af IT-systemer til håndtering af vores nyhedsbreve og ClubSalling-appen.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

”Vi anvender databehandlere eller underdatabehandlere i form af leverandører af IT systemer, herunder til håndtering af nyhedsbreve.

I den forbindelse videregiver vi visse af dine persondata indsamlet i forbindelse med nyhedsbreve, herunder via cookies på vores hjemmesider til brug for nyhedsbrevet, til følgende modtagere i tredjelande:

 • Heroku, Inc (Salesforce) - USA
 • Google LLC - USA
 • Compose/International Business Machines Corporation (IBM) - USA

Vi anvender herudover følgende IT leverandører i tredjelande:

 • Gigya Inc. - USA

Overførselsgrundlaget er:

 • Heroku, Inc (Salesforce) – Certificeret under EU-U.S. Privacy Shield
 • Google LLC – Certificeret under EU-U.S. Privacy Shield
 • Compose/International Business Machines Corporation (IBM) – Certificeret under EU-U.S. Privacy Shield
 • Gigya Inc - Certificeret under EU-U.S. Privacy Shield

Derudover henvises til pkt. 4 om cookies.

7. Hvor dine persondata stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til ClubSalling, nyhedsbrev fra Salling, nyhedsbreve fra formater og hjemmesider under Salling Group A/S, og de oplysninger vi har indsamlet via cookies på baggrund af dine besøg på salling.dk eller en eller flere af Salling Group A/S’ hjemmesider.

8. Opbevaring af dine persondata

8.1 ClubSalling

Vi gemmer dine persondata afgivet som led i dit medlemskab af ClubSalling, så længe du har et medlemskab. Vi gemmer dokumentation for dit samtykke i form af dit navn og din mailadresse i 5 år fra din udmelding fra ClubSalling i henhold til Databeskyttelsesloven.

Visse oplysninger kan også blive opbevaret i længere tid, hvis vi er retligt forpligtede hertil.

8.2 Nyhedsbreve

Vi opbevarer dine persondata, herunder oplysninger indhentet via cookies, så længe du er tilmeldt et nyhedsbrev fra os, idet vi sletter oplysningerne ved anonymisering, hvis der er gået 1 år, siden du sidst har læst et nyhedsbrev fra os.

Vi gemmer endvidere dit samtykke af dokumentationshensyn i forhold til markedsføringslovgivningen i 2 år regnet fra det seneste tidspunkt vi har benyttet dit samtykke til at sende dig markedsføring.

9. Profilering

Vi anvender profilering til brug for målretning af vores annoncering og nyhedsbreve til dig på baggrund af dine tilvalgte My Benefits som Club Salling medlem, din adfærd på salling.dk, de oplysninger som du har afgivet i forbindelse med køb via vores webshop samt ved tilmelding til et eller flere af vores andre nyhedsbreve samt nyhedsbreve fra formater og hjemmesider under Salling Group A/S.

Vi profilerer hvilke produkter eller produktgrupper, du er mest interesseret i for at kunne målrette vores annoncering imod at kunne tilbyde dig de mest relevante tilbud, nyheder og produkter.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod profilering, hvorefter vi ophører med at profilere dig som anført og sletter de indsamlede data om dig.

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Kontakt os, hvis du spørgsmål, eller ønsker du at trække dit samtykke tilbage.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af persondata om dig.

Vil du gøre brug af dine rettigheder, og er du kunde, så kontakt os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da. Er du medarbejder, tidligere medarbejder, ansøger eller kandidat, og vil gøre brug af dine rettigheder for ansættelsesrelaterede persondata, så kontakt os her https://hrgdpronly.sallinggroup.com/hc/da.

11.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

11.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

11.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

11.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

11.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

11.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11.7. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.