Privatlivspolitik for ClubSalling

Version: 5
Dato: 07.02.2022

I dette afsnit kan du læse om vores behandling af dine persondata i forbindelse med din tilmelding til ClubSalling, som du kan tilmelde dig via vores ClubSalling-app eller på vores hjemmeside.

ClubSalling er en digital service i Salling Group ligesom vores mange andre webshops, abonnementer, klubber, kundeprogrammer osv. (”Services”).

ClubSalling er en app, som du kan bruge, når du handler fysisk i Salling stormagasiner, hvor du kan få adgang til en række fordele, fx booking af MyDays, benefits, kvitteringer mm. (samlet ”Fordele”).

I det følgende anvendes begrebet købshistorik, som bl.a. omfatter din ordreoversigt, køb i vores fysiske butikker, hvad du har købt, hvornår købet er foretaget, mest købte varer mv. (”Købshistorik”).

I det følgende anvendes begrebet digital adfærd, som bl.a. omfatter, hvad du klikker på og hvornår, data om booking af MyDays og brug af funktioner på vores hjemmesider/webshops og apps (”Digital Adfærd”).

I det følgende anvendes begrebet direkte markedsføring om mails, sms og andre former for elektronisk post direkte til dig, som indeholder tilbud eller anden markedsføring af vores brands og produkter (”Direkte Markedsføring”).

Du kan finde de øvrige vilkår for ClubSalling her.

Som led i ClubSalling modtager du direkte markedsføring. Se derfor også Salling Groups ’Privatlivspolitik for udsendelse af markedsføring’ her.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group er dataansvarlig for ClubSalling.

Kontaktoplysninger:
Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata

Vi behandler dine persondata til følgende formål:

 1. Oprettelse og administration af din bruger i ClubSalling, så du kan bruge de Fordele, som appen giver dig adgang til, herunder behandling i forbindelse med dine henvendelser til vores kundeservice.
 2. Målretning af markedsføring, herunder Direkte Markedsføring, hvis du har samtykket til at modtage dette. Se vores privatlivspolitik for Direkte Markedsføring her.
 3. Deling af oplysninger om din brug af ClubSalling med din Salling Group Profil til de behandlingsformål, som fremgår af profilens privatlivspolitik Herunder deling af oplysninger med din Profil til brug for annoncering på digitale medier for at gøre dette så relevant som overhovedet muligt. Til dette deles der kun oplysninger om din brug af app’en – dvs. det du klikker på i app’en.
 4. Udsendelse af servicemeddelelser, markeds-, tilfredsheds-, og kundeundersøgelser samt opfordringer til brugeranmeldelser.
 5. ring af overholdelse af vilkår og betingelser, herunder for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende.
 6. Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen, herunder i forhold til bogføring.
 7. 7. Udarbejdelse af statistik til intern analyse for at forbedre og udvikle vores, butikker, tjenester og produkter
 8. Vi analyserer dine køb med henblik på at kunne målrette tilbud og andet indhold i fx. ClubSalling. Vi analyserer kun oplysninger fra de services som din Salling Group profil er tilknyttet.
 9. Vores behandling af dine maskerede betalingskortoplysninger med henblik på, at du kan foretage køb uden at indtaste dine betalingskortoplysninger igen

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:

 • Ad. 1. Vores indgåelse af aftale med dig om oprettelse og administration af din bruger på de nævnte ClubSalling vilkår, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(b)
 • Ad. 2. Vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger for at målrette markedsføring, herunder Direkte Markedsføring til dig, hvor du har samtykket til modtagelse af dette, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 3. Vores legitime interesse i at kunne dele dine personoplysninger med din Salling Group Profil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)
 • Ad. 4. Vores legitime interesse i at kunne sende servicemeddelelser og lave undersøgelser mm., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 5. Vores legitime interesse i at sikre overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 6. Vores retlige forpligtelse til at overholde lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(c)
 • Ad. 7. Vores legitime interesse i at kunne forbedre og udvikle vores butikker, tjenester og produkter, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 8. Vores legitime interesse i at målrette tilbud og andet indhold til dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 9. Vores legitime interesse i at behandle dine maskerede betalingskortoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)

3. Kategorier af persondata

Personoplysninger, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Oplysninger tilhørende din Salling Group Profil, dvs. loginoplysninger (e-mail adresse og kodeord), kontaktoplysninger og dit unikke medlems-ID, som vi opretter, når du tilknytter et betalingskort til ClubSalling appen (samlet ”Stamdata")
 • Kontaktoplysninger som navn, mail og køn.
 • Din Digitale Adfærd fra din brug af ClubSalling-appen og de Services, som din Salling Group Profil er tilknyttet
 • Din Købshistorik, fra dine køb i Salling Groups fysiske butikker, dvs. Bilka, føtex, Netto, BR, Salling, Carls Jr., og Starbucks, hvis du har tilknyttet et betalingskort til din ClubSalling profil, da vi således registrerer dine køb foretaget via det pågældende kort.
 • Din Købshistorik, fra dine køb via Salling Groups hjemmesider og apps (webshops), hvor din Salling Group Profil er tilknyttet. Det vil bl.a. fremgå af privatlivspolitikken for den pågældende hjemmeside eller app, om du der bruger din Salling Group Profil som login.
 • Maskerede betalingskortoplysninger
 • Dit unikke-ID, som vi opretter, når du tilknytter et betalingskort til dit Bilka Plus medlemskab. Det anvendes til at identificere dig som medlem, når du handler i en af vores fysiske butikker

Se også privatlivspolitikken for din Salling Group Profil.

Bemærk, at selvom du indtaster dine kortoplysninger i app’en, lagres oplysningerne ikke hos os, og vi har ikke adgang til dem. Oplysningerne overføres krypteret direkte til Storebox, som er en del af Nets, hvor betalingskortet får tilknyttet et unikt ID, så du via dit betalingskort automatisk får indløst rabatter og andre fordele, når du handler i butikken.

Vi behandler og gemmer ikke biometriske personoplysninger om dig, når du bruger funktionen FaceID/Fingerscan i appen. Funktionen er baseret på teknologi og software på din mobile enhed og er derfor afhængig af, om din mobile enhed giver dig muligheden for at benytte FaceID/Fingerscan.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan efter omstændighederne overføre dine personoplysninger til følgende modtagere som led i opfyldelsen af ovenstående formål:

 • IT leverandører som led i drift og support af ClubSalling
 • Andre modtagere i det omfang dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Leverandør af betalingsløsning, som modtager betalingsoplysninger

5. Overførsel til modtagere uden for EU/EØS

Vi anvender følgende leverandører, som medfører overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS:

 • International Business Machines Corporation (IBM): Indien
 • Microsoft Corporation - USA
 • Cheetah: Har hovedsæde i USA, og der kan ske behandling af personoplysninger som led i supportering i: Indien, Costa Rica, Kuala Lumpur, Filippinerne
 • Facebook: Har hovedsæde i USA
 • Google (YouTube): Har hovedsæde i USA

Det er kun din brug af app’en – dvs. det, du klikker på – vi deler med Facebook og Google. Det gør vi udelukkende for at sikre, at det indhold, vi deler med dig (tilbud og andre Fordele), er så relevant som overhovedet muligt. Oplysningerne sendes i anonym form, og vi deler ikke andre oplysninger, heller ikke kortoplysninger eller eksempelvis købshistorik, med Facebook eller Google.

Overførselsgrundlaget er:

 • International Business Machines Corporation (IBM) – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Microsoft Corporation - EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Cheetah – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Google LLC - EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Facebook Inc - EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46

Du kan læse mere overførselsgrundlagene her:

6. Hvor dine persondata stammer fra

 • De oplysninger du har afgivet i forbindelse med registrering af ClubSalling
 • Oplysninger fra din Salling Group Profil, f.eks. om medlemskab af Netto+ og Bilka Plus
 • Oplysninger fra dine køb i vores fysiske butikker og hjemmesider
 • Oplysninger om din adfærd på vores hjemmesider og apps

7. Opbevaring af dine persondata

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til vores formål med behandlingen.

Vi har følgende opbevaringsperioder:

 • De personoplysninger du indtaster, når du opretter dig som ClubSalling medlem, gemmes indtil du melder dig ud

Følgende oplysninger opbevares i din Salling Group Profil og slettes i henhold til Privatlivspolitikken for Salling Group Profilen:

 • Din Digitale Adfærd
 • Din Købshistorik
 • Dit unikke-ID
 • Dokumentation for at vi kan behandle dine personoplysninger
 • Dokumentation for markedsføringssamtykket

8. Cookies

ClubSalling anvender ikke cookies.

9. Målretning af indhold i app og direkte markedsføring

Vi analyserer din Købshistorik og din Digitale Adfærd for at kunne målrette indhold i appen og direkte markedsføring ud fra dine personlige præferencer.

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af persondata om dig.

Vil du gøre brug af dine rettigheder, så kontakt os her www.gdpr.sallinggroup.com.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.

10.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.

10.3. Ret til sletning

I en række tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Se mere herom i databeskyttelsesforordningens art. 17.

10.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset til udelukkende opbevaring. Se mere herom i databeskyttelsesforordningens art. 18.

10.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Se mere herom i databeskyttelsesforordningens art. 21.

10.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. Se mere herom i databeskyttelsesforordningens art. 20.

10.7. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

11. Dine rettigheder

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen og versionsnummeret i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig via ClubSalling-appen.

Hvis der sker væsentlige ændringer i vores privatlivspolitik, vil du blive orienteret herom via en servicemail.

Disse vilkår er version [5.0] og er senest opdateret den 07-02-2022.