Privatlivspolitik for ClubSalling

Version: 2
Dato: 19.02.2020

I dette afsnit kan du læse om vores behandling af dine persondata i forbindelse med din tilmelding til ClubSalling, som du kan tilmelde dig via vores ClubSalling-app eller på vores hjemmeside. Som led i ClubSalling modtager du direkte markedsføring. Se derfor også Salling Groups ’Privatlivspolitik for udsendelse af markedsføring’ her.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group er dataansvarlig for ClubSalling.

Kontaktoplysninger:
Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata

Vi behandler dine persondata til følgende formål:

 1. Oprettelse og administration af dit ClubSalling medlemskab og din profil, herunder målrettede personlige fordele i appen baseret på dine køb
 2. Fremsendelse af direkte markedsføring baseret på dit markedsføringssamtykke
 3. Udarbejdelse af statistik til intern analyse for at udvikle og forbedre Salling Groups butikker, koncepter, varesortiment, kundeoplevelse og services.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:

 • Ad. 1. Vores indgåelse af aftale med dig om oprettelse og administration af dit medlemskab og din ClubSalling profil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(b)
 • Ad. 2. Vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger for at kunne sende dig direkte markedsføring baseret på dine køb, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f).
 • Ad. 3. Vores legitime interesse i at kunne analysere data for at udarbejde statistik, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)

3. Kategorier af persondata

Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Kontaktoplysninger
 • Købsdata, hvis du er logget ind i appen og har identificeret dig som medlem ved et køb

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan efter omstændighederne overlade eller videregive dine persondata til følgende kategorier af modtagere som led i opfyldelsen af ovenstående formål:

 • IT leverandører som led i drift og support af ClubSalling.
 • Personoplysninger kan videregives til tredjeparter i videre omfang, hvis dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav.

5. Overførsel til modtagere uden for EU/EØS

Vi anvender følgende leverandører af IT-ydelser til drift og support af ClubSalling, som medfører overførsel af persondata til følgende modtagere uden for EU/EØS:

 • Compose/International Business Machines Corporation (IBM) - USA
 • Gigya Inc. – USA

Overførselsgrundlaget er:

 • Compose/International Business Machines Corporation (IBM) – EU-U.S. Privacy Shield
 • Gigya Inc - EU-U.S. Privacy Shield

6. Hvor dine persondata stammer fra

 • De oplysninger du har indtastet i forbindelse med din tilmelding til ClubSalling og brug af appen.

7. Opbevaring af dine persondata

 • Vi gemmer dine persondata indtastet og indsamlet til din ClubSalling profil, så længe du aktivt bruger dit ClubSalling medlemskab. Hvis du er inaktiv i 2 år, sender vi dig en påmindelse om dit medlemskab, og hører vi ikke yderligere fra dig, melder vi dig automatisk ud og sletter dine oplysninger.
 • Vi gemmer dokumentation for dit samtykke og din indgåelse af aftale med os i 5 år fra din udmelding fra ClubSalling i henhold til Databeskyttelsesloven. I den forbindelse gemmer vi også dit navn og din e-mail adresse.
 • Vi gemmer dit samtykke til modtagelse af markedsføringsbeskeder af dokumentationshensyn i forhold til markedsføringslovgivningen i 2 år regnet fra det seneste tidspunkt, vi har benyttet dit samtykke til at sende dig markedsføring.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af persondata om dig.

Vil du gøre brug af dine rettigheder, så kontakt os her www.gdpr.sallinggroup.com.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.

8.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.

8.3. Ret til sletning

I en række tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Se mere herom i databeskyttelsesforordningens art. 17.

8.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset til udelukkende opbevaring. Se mere herom i databeskyttelsesforordningens art. 18.

8.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Se mere herom i databeskyttelsesforordningens art. 21.

8.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. Se mere herom i databeskyttelsesforordningens art. 20.

8.7. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.