Om Salling

Seniorpolitik i Salling

Alle medarbejdere er et aktiv for Salling. Det gælder også vores ældre medarbejdere. At blive senior i Salling handler derfor på ingen måde om afvikling, men snarere om udvikling - både af sig selv og af andre. Vi mener nemlig, at seniorer kan tilføre vores stormagasiner en lang række af fordele.

I Salling er alder en fordel

De ældre medarbejdere

  • Har en særlig rolle som kulturbærere
  • Er rollemodeller for yngre medarbejdere
  • Har særlig viden og erfaring, som er betydningsfuld for arbejdspladsen og bør bringes videre til yngre kolleger
  • Bidrager til kontinuitet

I Salling er alder altså ingen hindring. Tværtimod er årene en fordel, og vi belønner god og stabil arbejdsindsats. Vi ønsker, at du skal have de bedst tænkelige arbejdsbetingelser i din seniorperiode, og du er derfor selv i vid udstrækning med til at planlægge forløbet.