Filter-søgning

(461 produkter)

Pris

90 - 3743 kr

Forlag

Vis alle

Sprog

Love

Forvaltningsret, international handelsret, skattestrafferet eller søret? Uanset det juridiske emne finder du lovsamlinger, kompendier, domssamlinger og lærebøger i kategorien for love på salling.dk.

Forvaltningsret, international handelsret, skattestrafferet eller søret? Uanset det juridiske emne finder du lovsamlinger, kompendier, domss Mere

Love Der er 461 varer

pr. side
Viser 1 - 60 af 461
 • Tilføj
  870,00 kr

  Projektudvikling af fast ejendomer en håndbog, der beskæftiger sig med de fagområder, der er relevante ved udviklingen af et succesfuldt ejendomsprojekt. Ud fra en forretningsmæssig synsvinkel giver håndbogen et samlet overblik over udfordringer og problemstillinger. Kernen i projektudviklingen af fast ejendom er den gode idé, der gør det muligt at øge...
  870,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  185,00 kr

  Velegnet for jurastuderende på Københavns Universitet, der har behov for at kende regler om Erstatningsret, Aftaleret, Køberet og Ejendomsret - i forbindelse med Formueretten på 1. Årsprøve.Kompendiet er udarbejdet i tilknytning til lærebøgerne i Formueret I på 1. Årsprøve. Det giver en kortfattet, systematisk oversigt over pensum for Formueret I, så du...
  185,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  495,00 kr

  Due diligence er et begreb for de systematiske og ofte omfattende undersøgelser af en virksomhed, der gennemføres i forbindelse med virksomhedsovertagelser og andre omstruktureringer, herunder fusioner, refinansiering m.v. Bogen giver et godt overblik over, hvordan due diligence-processen udføres i praksis. Fokus er på de juridiske og finansielle...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 120,00 kr

  Bogen indeholder udførlige kommentarer til de enkelte lovbestemmelser om andelsboligforeninger, boligaktie- og anpartsselskaber, boligsamejer og andre boligfællesskaber. 4. udgaven af lovkommentaren er opdateret og ajourført med fyldige referater af og kommentarer til nyeste såvel trykte som utrykte domspraksis vedr. f.eks. prisreguleringsklausuler,...
  1 120,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 620,00 kr

  En fyldig belysning af den komplicerede retsstilling ved forurenet jord På grundlag af forarbejder og retspraksis belyses retsvirkningen af de enkelte bestemmelser i jordforureningsloven og af de fortolkningsproblemer, der rejser sig i forbindelse med bestemmelserne.For at gøre stoffet lettere tilgængeligt indledes alle paragraffer med en opsummering,...
  1 620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  995,00 kr

  Tidligere udgave hed Skifte af dødsboer (1998) I en ny udgave af professor, dr. jur, Finn Taksøe Jensens Dødsboskifte fra 1998 har forfatterne bag Arveloven af 2008 med kommentarer ajourført værket. Bogen indeholder nu en gennemgang af den omfattende retspraksis siden dødsboskiftelovens ikrafttræden samt en gennemgang af den revision af reglerne, som blev...
  995,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  560,00 kr

  Knud Waabens klassiske værk, der dækker strafferettens specielle del, udkommer nu i en 6. udgave, revideret af Lars Bo Langsted. Værket indgår i en serie på to bøger, som tilsammen giver et godt overblik over strafferetten. Strafferettens specielle del gennemgår emnerne: Forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelser mod den personlige frihed...
  560,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  560,00 kr

  Andet bind af samlet lærebogsfremstilling af obligationsretten Bogen giver sammen med Lærebog i obligationsret I – Ydelsen, Beføjelser en grundig fremstilling af obligationsretten. Bliv indført i: Personskifte i skyldforhold (debitor- og kreditorskifte) Fordringers ophør – særligt om modregning og forældelse Hæftelsesformer – herunder...
  560,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  870,00 kr

  Samlet fremstilling af de danske fusionskontrolregler med en praktisk vinkel. Det er over 12 år siden, der blev indført fusionskontrol i Danmark med lov nr. 416 af 31. maj 2000. I den periode har dansk fusionskontrol været underlagt en betydelig udvikling og professionalisering - godt hjulpet af sit EU-retlige inspirationsgrundlag. Denne bog giver en...
  870,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 370,00 kr

  Hånd- og lærebog om international skatteret. Skatteretten 3 udkommer nu i 6. udgave og udgør sammen med Skatteretten 1, 2 og 4 en samlet og dybtgående fremstilling af dansk indkomstbeskatning og dens internationale relationer. Af hovedpunkter i Skatteretten 3 kan nævnes: International skatteret Dobbeltbeskatningsoverenskomster CFC-beskatning...
  1 370,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 120,00 kr

  Bogen giver en solid gennemgang af retsplejelovens bestemmelser om hovedforhandling i straffesager – i byret, landsret og Højesteret. Reglerne er beskrevet systematisk med inddragelse af relevante domsreferater, og forfatteren har tilstræbt at medtage de spørgsmål, der erfaringsmæssigt opstår under en hovedforhandling. Bogen er herved velegnet som...
  1 120,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  225,00 kr

  Kompendium i arbejdsret gennemgår systematisk de tre centrale dele af arbejdsretten i oversigtsform: Den kollektive arbejdsret, herunder indgåelse og opsigelse af overenskomster, overenskomstens forpligtende virkning, konfliktret, fredspligt samt det fagretlige processystem Den individuelle arbejdsret, herunder indgåelsen og ophøret af...
  225,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 370,00 kr

  Boliglejeret behandler de fleste af de praktisk vigtige juridiske problemer, der opstår i relation til aftaler om lejemål i privat ejede ejendomme til beboelse. Bogen er opdelt i følgende kapitler: Lejelovgivningen og dens anvendelsesområde Lejeaftalen Udlejers ydelse Lejers brug af det lejede Betalinger i lejeforhold Lejefastsættelse og...
  1 370,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  300,00 kr

  Personalejura – regel- og paradigmesamling er anvendelig både for praktikere og studerende i arbejdsretlige fag. Bogen udkommer samtidig med Personalejura – praktisk arbejdsret (5. udg.), hvor der i betydeligt omfang er henvisninger til specielt aftaler og paradigmer i denne bog.Personalejura – regel- og paradigmesamling er opdelt i fire hovedafsnit....
  300,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  560,00 kr

  Få en kort, klar og præcis definition på fagudtryk, du støder på, når du læser juridiske tekster.13. udgave er opdateret i forhold til de seneste års omfattende reformer. Blandt andet kommunal- og domstolsreformen.Især er opslagsartiklerne bearbejdet, og der er tilføjet mange nye. De grundlæggende begreber er også blevet væsentligt udbygget. Der er også...
  560,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  185,00 kr

  Kompendiet tilbyder en klar og præcis gennemgang af folkeretten, dens formål og forholdet mellem folkeretten og nationale retssystemer. Folkeretten er med til at sikre stabile rammer for sameksistensen mellem stater på tværs af nationale retssystemer. Gennem eksempler fra folkeretlig retspraksis illustrerer kompendiet folkerettens virke for at opnå dette...
  185,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 745,00 kr

  1 745,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  810,00 kr

  810,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  110,00 kr

  Denne lovsamling er udarbejdet med henblik på at understøtte faget forvaltningsret på jurastudiets bachelordel. Indholdet er nøje udvalgt og sammensat, så det dækker den studerendes behov for en regelsamling i undervisningen såvel som til eksamen. Læserens overblik sikres, da ikrafttrædelsesbestemmelser kun i begrænset omfang er medtaget under hensyn til...
  110,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  170,00 kr

  170,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  700,00 kr

  700,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  260,00 kr

  260,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 200,00 kr

  Efter den seneste udgave af den kommunale styrelseslov med kommentarer fra 2004 er loven blevet ændret adskillige gange. Pr. 1. januar 2007 omfatter loven nu kun kommunernes styrelse, idet reglerne om regionernes styrelse er samlet i regionsloven. Endvidere er loven blevet ændret som følge af bl.a. kommunalreformen, kvalitetsreformen og aftalerne om...
  1 200,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 000,00 kr

  1 000,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  500,00 kr

  1. bind af jubilæumsskriftet Arbejdsretten gennem 100 år handler om årene 1910-1963, da Arbejdsretten hed "Den faste Voldgiftsret".Arbejdsrettens sager er meget varierende og vedrører alle mulige samfundsmæssige problemstillinger. Ofte kan de føres tilbage til bestemte historiske og politiske begivenheder. Arbejdsrettens sager afspejler således den...
  500,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  430,00 kr

  Uopmærksomhed i forhold til betydningen af hvorledes bestemmelserne i loven om ansættelsesbeviser forvaltes kan let - utilsigtet - føre til en individualisering af relationerne på arbejdspladserne, som i det lange løb kan få særdeles følelige konsekvenser for den kollektive retsordning på dette område. Kommentaren i det følgende er udformet med særligt...
  430,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 200,00 kr

  Betalingsformidlingsområdet har i en længere årrække været i rivende udvikling, både fordi anvendelsen af f.eks. betalingskort og netbank er støt stigende, og fordi teknologien konstant giver nye muligheder.Reguleringen af betalingsformidlingsområdet har været under stadig forandring, siden den første betalingskortlov blev vedtaget i Danmark i 1984....
  1 200,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 200,00 kr

  Denne bog indeholder en beskrivelse af de regler, der omgærder de såkaldt ideelle foreninger, dvs. foreninger og organisationer, der virker til opnåelse af ideelle mål og ikke for tilvejebringelsen af økonomisk gevinst.Fremstillingen er koncentreret om de retsregler, der får foreningen til at fremstå som juridisk person med egen identitet, dvs. om...
  1 200,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  550,00 kr

  Definition på tjenesteydelse, § 2, nr. 1 "Enhver selvstændig erhvervsvirksomhed, som normalt udføres mod betaling" Bogen giver et solidt overblik over loven og dens praksisområde, samt forklarer hvorledes loven indvirker på markedet og dets aktører. Loven har bl.a. stor betydning for EU-borgeres rettigheder i andre lande end deres oprindelsesland,...
  550,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  200,00 kr

  Kongeloven er den eneste europæiske forfatning for enevælden, der kendes. Kongeloven bevarede sin fulde gyldighed fra 1665 indtil vedtagelsen af Danmarks Riges Grundlov af 1849.Thomæsons håndskrift gengives, fordi det i 1720 blev ét af de sidste håndskrifter, der ved siden af bogtryk, formidlede en tekst, som retter sig mod offentligheden. Man udgav...
  200,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  500,00 kr

  "Fuldbyrdelse af straf er vel det ultimative udtryk for statsmagten. (...) Derfor er der lige netop på det område i særlig høj grad grund til at sikre, at staten bruger sine magtmidler på en forsvarlig måde."- William Rentzmann, direktør for KriminalforsorgenStraffuldbyrdelsesloven blev vedtaget af Folketinget i 2000. Dermed eksisterede der for første...
  500,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  575,00 kr

  Arbejdsrettens sager kan ofte føres tilbage til bestemte historiske og politiske begivenheder. På den måde afspejler de den samfundsmæssige udvikling og udgør dermed en del af Danmarkshistorien.I dette jubilæumsskrift fortælles denne historie af Arbejdsretten selv, idet der for hvert år er udvalgt en afgørelse fra retten, der viser et glimt af livet i...
  575,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  Denne engelske antologis formål er at udforske, hvordan ligestilling i forbindelse med skilsmisser mellem muslimske mænd og kvinder fortolkes inden for forskellige juridiske og teoretiske rammer.Lovgivningen er forskellig fra det ene til det andet muslimske land. Bogen repræsenterer disse forskelligheder med et bredt udvalg af bidragsydere. Endvidere...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  450,00 kr

  SKATTER OG AFGIFTER I LEJEFORHOLD er den første samlede beskrivelse af reglerne i både lejeloven og erhvervslejeloven om varsling og regulering af leje som følge af stigninger eller fald i skatter og afgifter. Bogen beskriver reglerne for lejeregulering i lejelovens §§ 50-52 og erhvervslejelovens §§ 10-12 og er opbygget således, at den er let at bruge som...
  450,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  500,00 kr

  Elafgiftsloven har hidtil - med undtagelse af SKATs juridiske vejledning - ikke været genstand for en egentlig teoretisk fremstilling. Formålet med nærværende bog er således for første gang at give et uddybende indblik i loven. Bogen gennemgår de enkelte regler i elafgiftsloven og belyser dem gennem lovens forarbejder og den retspraksis, der er af...
  500,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  800,00 kr

  Teleretten er et retsområde i hastig udvikling, navnlig som følge af den teknologiske udvikling, der bl.a. betyder, at der konstant udvikles nye former for telenetværk, teletjenester og teleterminaler. På trods heraf er den juridiske litteratur om teleretlige emner uhyre sparsom. Bogen giver på den baggrund en samlet fremstilling af de regler, der...
  800,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  500,00 kr

  Omgørelse behandler omgørelsesreglen i skatteforvaltningslovens § 29 – og de muligheder denne bestemmelse giver skatteyderne for at ændre ellers bindende dispositioner og aftaler, således at skattemæssigt utilsigtede virkninger kan undgås. Bogen giver en indgående beskrivelse af bestemmelsen og den hertil hørende retspraksis og administrative praksis....
  500,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  600,00 kr

  Det internationale fokus på global opvarmning har affødt et ønske om en markant reduktion i udledningen af drivhusgasser inden for en overskuelig årrække. Et vigtigt økonomisk instrument er i denne forbindelse miljø- og energirelaterede afgifter, herunder CO2-afgifter. "CO2-beskatning – i et EU-retligt og nationalt perspektiv" indeholder en undersøgelse...
  600,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 500,00 kr

  Kommentaren indeholder en samlet fremstilling af den danske forvaltningsproces, herunder reglerne om bl.a. inhabilitet, myndighedernes vejledningspligt, partsrepræsentation, partsaktindsigt, partshøring, tavshedspligt, offentligt ansattes ytringsfrihed og videregivelse af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder og fra forvaltningen til Folketinget,...
  1 500,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  625,00 kr

  ”Kildebeskyttelse” er den første samlede fremstilling om de retsregler og den praksis, der knytter sig til mediernes kildebeskyttelse. Bogen indeholder bidrag til problemstillinger, som ikke eller kun i begrænset omfang er blevet berørt tidligere. Det drejer sig blandt andet om kildebegrebets afgrænsning, reglernes sammenhæng med medieansvarsloven og den...
  625,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  995,00 kr

  "International købelov med kommentarer" foreligger hermed i en 2. udgave. Lovkommentaren er opdateret med ændringer af den internationale købelov og relevant praksis. Indholdsoversigt Forord Indledning II. De Forenede Nationers Konvention om aftaler om internationale løsørekøb DEL I: KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRÅDE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER...
  995,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  2 000,00 kr

  ” Selskabsloven med kommentarer” er bibelen på området for kapitalselskaber. Den er et uundværligt arbejdsredskab for praktikere, rådgivere, forskere og studerende.Bogen indeholder en komplet opdatering af kommentarerne i forhold til de mange ændringer i selskabsloven siden 1. udgaven, men bygger i øvrigt på de to forfatteres velkendte kommentar til...
  2 000,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  600,00 kr

  Få en grundig indføring i de to juridiske discipliner med bogen, der gennemgår de fundamentale principper og hensyn, som ligger bag reguleringen af handel med finansielle instrumenter på børserne samt regulering af de selskaber, som agerer på kapitalmarkedet. Grundlæggende forhold og den praktiske indretning af kapitalmarkedet forklares i et let...
  600,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  550,00 kr

  Bogen undersøger danske asylmyndigheders fastlæggelse af, hvorvidt en asylansøger skal gives opholdstilladelse som flygtning. Fokus er lagt på FN’s Flygtningekonvention og spørgsmålet om, hvordan flygtningedefinitionen heri fortolkes og anvendes i dansk ret. Det vurderes yderligere, hvorvidt eksistensen af den tidligere de facto-status og nuværende...
  550,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  550,00 kr

  I dag tilbydes borgere i konflikt oftere og oftere mægling med henblik på selv at finde en løsning. Men er det nu også borgerne, der frit bestemmer, hvordan konflikten bliver løst? Bogen er en ph.d.-afhandling fra Københavns Universitet og bygger på en række observationer af konfliktråd og interviews fra Danmark og Norge. Den er skrevet i et klart sprog,...
  550,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  450,00 kr

  Hjælp og pleje i den sociale sektor er efter dansk ret som udgangspunkt et tilbud til den enkelte. Men når hjælpen og plejen tilbydes til demente, stærkt udviklingshæmmede eller hjerneskadede borgere, opstår der ofte situationer, hvor den pågældende modsætter sig hjælp til løsningen af helt grundlæggende pleje- og omsorgsopgaver, som f.eks. vask,...
  450,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  660,00 kr

  Farlig Kørsel – Frakendelse af førerretten er en systematisk gennemgang af nyere retspraksis om frakendelse af førerretten som følge af farlig kørsel. Bogen gennemgår færdselslovens bestemmelser om ”tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden” og ”særligt hensynsløs kørsel”, ligesom den behandler reglerne om frakendelse som følge af...
  660,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  499,00 kr

  Oluf Jørgensen ”Mediejura – det handler om informations- og ytringsfrihed” Der er afgørende nyt i 3. udgave af ”Mediejura”, som igen er skrevet af Oluf Jørgensen, forskningschef på netop det felt på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Bogen er naturligvis opdateret med en række nye regler, afgørelser og domme. Men den er også udvidet med 60...
  499,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  999,95 kr

  999,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  499,95 kr

  499,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 370,00 kr

  Professor Torsten Iversen analyserer i sin afhandling dansk rets gældende principper for erstatningsberegning i kontraktsforhold særligt vedrørende ikke-opfyldelse af aftaler om køb, leje og entreprise. Spørgsmålet om erstatningens udmåling rummer en lang række vanskelige og uafklarede juridiske problemer, der ikke tidligere har været særlig dyrket i...
  1 370,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  650,00 kr

  Reglerne om arbejdsløshedsforsikring, overgangsydelse og efterløn, er kendetegnet ved at være omfattende og med en høj grad af detaljering. Derfor er det vigtigt at yde medlemmerne en tilbundsgående vejledning, og give dem indsigt i nogle af de grundlæggende regler om retten til dagpenge eller andre ydelser fra deres a-kasse. Dette gør de samtidig...
  650,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  800,00 kr

  Aage Michelsens standardværk International Skattereter udkommet i en ny udgave. Der er sket en betydelig udvikling siden 2. udgaven fra 1996, og forfatteren redegør udførligt for bl.a. dobbeltbeskatningsoverenskomster, generationsskifte og samspillet mellem intern skatteret, EU-ret og fremmed ret.Bogen er udarbejdet til brug ved undervisningen på...
  800,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  456,25 kr

  Bogen er den første samlede fremstilling af condictio indebiti og efterbetaling i dansk ret. Den redegør for betingelserne for, at man kan kræve penge tilbage, som man har betalt, fordi man fejlagtigt troede, at man skyldte modtageren dem. De vigtigste tilfælde gennemgås, og det forklares, hvordan tilbagesøgningskravet kan fortabes ved passivitet....
  456,25 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  495,00 kr

  Loven om lønmodtagernes garantifond har stor praktisk betydning for virksomheder og ansatte. Siden lovens ikrafttræden i 1972 har der udviklet sig en omfattende og ofte kompleks rets- og administrativ praksis omkring dens anvendelse. Bogen er 2. udgave af den eneste samlede og aktuelle beskrivelse af området. Forfatterne gennemgår et stort antal trykte og...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  470,00 kr

  2. udgave af Sameje om fast ejendomer netop udkommet. Fremstillingen er i forhold til 1. udgaven undergået en gennemgribende revision og er udvidet med flere nye afsnit bl.a. ét om køb og salg af 'ideelle anparter' samt med et forslag til samejekontrakt mellem ugifte samlevende.Bogen henvender sig fortsat til advokater, ejendomsmæglere,...
  470,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  600,00 kr

  Den nye udgave er opdateret med ny praksis og domme. Der er endvidere tilføjet et kapitel om Grønland. Danish Law in a European Perspectivegiver på engelsk et overblik over dansk ret, herunder skatteret, kontraktsret, arbejdsret mm. Bogen belyser endvidere, hvad der er særligt interessant ved dansk ret set i et europæisk perspektiv. En bred kreds af...
  600,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  495,00 kr

  Programkoncepter også omtalt som formater spiller i dag en vigtig rolle i tv-branchen, hvor tv-stationernes sendeflader i stigende grad bygges op af serier baseret på programkoncepter.I denne bog behandles spørgsmålet om den retlige beskyttelse mod plagiering af disse programkoncepter. Bogen er den første større samlede behandling af...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  495,00 kr

  I 2002 og 2003 kom der nye regler om anonyme vidner i straffesager og politiets anvendelse af agenter under efterforskningen. Også forsvarerens aktindsigt blev begrænset. Lovforslagene gav anledning til skarp kritik fra advokater og dommere.Bogen redegør for de nye regler. Bestemmelsernes forarbejder, bl.a. svar på spørgsmål fra Retsudvalget, viser, at...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
Viser 1 - 60 af 461