Konkurrencer i Salling

Generelle vilkår for deltagelse i konkurrencer hos Salling

Læs disse konkurrencebetingelser grundigt igennem, da de indeholder vigtige oplysninger.

Generelt

Disse konkurrencebetingelser gælder for konkurrencer, der arrangeres af F. Salling A/S med forretningssted på Søndergade 27, 8000 Aarhus C, Danmark.

F. Salling A/S er ansvarlig for afholdelse af konkurrencer.

 1. Konkurrencer har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Salling.
 2. Med mindre andet er tilkendegivet, er deltagelsen gratis, og hver person kan kun deltage én gang. Forsøg på snyd og brug af falsk navn og adresse vil medføre udelukkelse fra konkurrencen.

Krav til deltagerne

 • Medmindre andet er beskrevet må alene personer med bopæl i DANMARK, og som er fyldt 18 år - med undtagelse af de nedenfor nævnte personer - deltage i konkurrencer.
 • Salling forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år.
 • Følgende personer må ikke deltage: Ansatte i DS A/S og F. Salling A/S og deres familier og enhver person, som på nogen måde er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af konkurrencer.
 • Ved deltagelse i konkurrencer accepterer deltageren disse konkurrencebetingelser.

Betingelser for deltagelse

 1. Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene Salling, der afgør om en tilmelding, er modtaget rettidigt og kan godkendes.
 2. I en konkurrence, hvor deltageren efterfølgende skal indgå i en rækkefølge, forbeholder Salling sig ret til at afgøre, hvilket nummer deltageren skal have.
 3. Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. Salling kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det sker på internettet, i varehusene, pr. telefon, e-mail, post etc.
 4. Salling kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset fora som f.eks. Salling.dk, kupon i avisen eller varehuset, Facebook etc. Arrangøren forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra konkurrencen.

Præmier

 1. Præmier, der ikke er afhentet 3 uger efter de er vundet, forbliver Sallings ejendom. I forbindelse med afhentning af præmier kan Salling kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort.
 2. Gevinster kan ikke ombyttes til kontanter. En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen.

Persondata

Navne- og adresseoplysninger og/eller andre personlige oplysninger, som F. Salling A/Sindhenter i forbindelse med deltagelse i konkurrencer, indsamles og opbevares i F. Salling A/S’ database og behandles fortroligt i overensstemmelse med persondataloven og slettes, når konkurrencen er udløbet, og vinderne er fundet.

Afsluttende bestemmelser

 1. Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence er Sallings ejendom og må ikke overgives til tredje part med mindre andet er aftalt.
 2. Alle konkurrencevindere kontaktes direkte. Salling forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og by på vinderen af en konkurrence eller event på såvel Salling.dk som andre medier, som Salling anvender.
 3. Konkurrencedeltagere accepterer, at Salling må eksponere navn og by på Sallings platforme. Deltagerne accepterer, at ens navn vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden nogen som helst form for vederlag.
 4. Ved deltagelse i konkurrencer på nyhedsmail el. Facebook eller andre konkurrencer, hvor vinderen kontaktes direkte, er man indforstået med, at der foreligger en svarfrist på 7 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af Salling. Overholdes denne svarfrist ikke, forbeholder Salling sig retten til at finde en ny vinder.
 5. Salling forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer uden forudgående varsel. Salling afgørelse i forbindelse med konkurrencer er endelig.
 6. Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.
 7. Ved deltagelse i en konkurrence eller event hos Salling er man indforstået med konkurrencereglerne.