Filter-søgning

(2141 produkter)

Pris

18 - 3850 kr

Forlag

Vis alle

Sprog

Erhverv

Lærebøger om om erhverv kan gøre dig klogere på alt fra erhvervsøkonomi til moderne lederskab. Du finder lærdom om de gængse økonomiske teorier, moderne udfordrere til teorierne, erhvervsmæssige perspektiver på velfærdsstaten og et hav af andre bøger med relevans for både teoretikere, erhvervsdrivende, lønmodtagere, og de, der har alternative livsstile.

Lærebøger om om erhverv kan gøre dig klogere på alt fra erhvervsøkonomi til moderne lederskab. Du finder lær Mere

Erhverv Der er 2141 varer

pr. side
Viser 1 - 60 af 2141
 • Tilføj
  149,95 kr

  Fabel der beskriver forskellige indstillinger til og reaktion på forandring og desuden giver anvisninger på hvordan man kan bruge forandring til noget positivt og dermed udvikle sig
  149,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  299,95 kr

  Forfatterne beskriver hændelsesforløbet fra tiden op til introduktionen af elreformen (implementeringen af EU's eldirektiv) i 1992 til i dag, hvor Dong Energy står over for den største børsnotering i Danmarkshistorien. Bogen fokuserer på hele spillet forud for og under fusionen af Elsam/Energi E2 og Dong, herunder Christiansborgpolitikernes kamp for at...
  299,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  160,00 kr

  Karl Marx er politisk økonom. Hans hovedværk 'Kapitalen'er således lige dele politik og økonomi. Han argumenterer overbevisende for det kapitalistiske økonomiske systems iboende ustabilitet. Hans konklusion er, at arbejderklassen må overtage ejendomsretten til produktionsmidlerne.
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  160,00 kr

  Adam Smith er 'økonomiens fader'. Med afsæt i sin stilling som professor i moral filosofi skrev han økonomiske værker ind i samtidens politiske og samfundsmæssige diskurser. Dette gør ham til den første og den mest vidtspændende af 'Økonomiens Konger'.
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 500,00 kr

  Denne lovkommentar indeholder de regler, som er nødvendige at have kendskab til for dem, der arbejder med fysisk planlægning og til afklaring af juridiske problemstillinger inden for planlovens område. IndholdsoversigtForordIndledningLov nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning Kapitel 1. Formål Kapitel 2. Landsplanlægning Kapitel 3. Regional...
  1 500,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  495,00 kr

  Jura for Psykologer handler om de love og regler, som har betydning for psykologer. Med eksempler fra praksis illustreres dilemmaer og modstridende hensyn, som reglerne om bl.a. tavshedspligt, udlevering af personfølsomme oplysninger, journalføring og journalindsigt er med til at løse. Bogen beskriver de generelle regler og de særlige regler for børn og...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  450,00 kr

  This book about Visual Basic for Applications (VBA) is different from other books describing VBA for serveral reasons. It is fine-tuned for business applications and in particular business students and it includes business relevant examples. Already in the first chapters the reader is introduced to a variety of different VBA tools, which will enable him...
  450,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  850,00 kr

  Symptomerne på krise i en virksomhed opstår normalt (medmindre der er tale om bratte konjunkturændringer) ikke i løbet af kort tid, men der er tværtimod tale om en proces, hvor flere og flere symptomer på krisen og dermed behovet for en rekonstruktion opstår. De typiske symptomer for en krise ud fra en hel generel betragtning er, at virksomhedens...
  850,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  Den historisk sociologiske analyse af kampene om at definere det danske politi, dets skiftende normer og ideologi, samt den nye form for organisering af politiarbejdet: "projektpoliti" er omdrejningspunkt for Fra det evige politi til projektpolitiet.Bogen bidrager med et originalt perspektiv på politiets historie og rolle i det danske samfund, da det...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  375,00 kr

  Compliance has become a widely used topic within institutions and organisations. It has become unavoidable to senior managers, internal and external auditors, lawyers, consultants or members of a supervisory board to gain at least a minimum of understanding of compliance related topics. This small guide focuses on a quick and comprehensive overview of...
  375,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  750,00 kr

  ”Sundhed og Jura” undersøger de retlige relationer og problemstillinger, der opstår mellem sundhedsvæsenets aktører. Dette felt spænder over spørgsmål relateret til sundhedsvæsenets opgaver og opgavefordeling, sundhedspersoners rettigheder og pligter samt patienters rettigheder. Bogen er velegnet som undervisningsmateriale og/eller opslagsbog for...
  750,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  380,00 kr

  Arbejdsmarkedsregulering indeholder for første gang samlede fremstillinger af det danske arbejdsmarkeds måde at blive reguleret på – både historisk og aktuelt – og hvordan og hvorfor regulering og magt hænger sammen. Mere konkret indeholder bogen: En præsentation og ajourført introduktion til ”Den danske model”, den særlige måde at regulere...
  380,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  180,00 kr

  Vi står på kanten af et paradigmeskift, der vil ændre vores måde at lede virksomheder på. Meget af det vi har set som god ledelseslatin de seneste årtier, kan vi godt glemme igen. Nye revolutionerende forskningsresultater punkterer nemlig flere af de fejlfortolkninger, vi hidtil har indrettet vores arbejdsliv efter. Forfatterne fremlægger en tilgang,...
  180,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  319,00 kr

  Systemisk ledelsehandler om at få øje på muligheder. Om at se problemer som uindfriede drømme og have fokus på, hvordan det sprog, vi bruger hele tiden, er med til at skabe de resultater, vi opnår. Vil man skabe udviklende relationer, må man se organisationer som et system af mennesker i relationer, som gennem sproget søger at koordinere forståelser og...
  319,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  59,00 kr

  Lydbogsudgave af Teambaserede organisationer i praksisredigeret af Jacob Storch, 2005. ISBN 978-87-7706-460-9.
  59,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  99,00 kr

  En antologi, der med udgangspunkt i forskellige faglige perspektiver giver læseren inspiration og mulighed for at reflektere over udfordringerne ved selvledelse. Bogen kan samtidig bruges som inspirationsværktøj til nye måder at nærme sig selvledelse på i læserens egen virkelighed uanset udgangspunkt. Selvledelse og fællesskaber henvender sig til...
  99,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Strategisk talentudviklingtilbyder et nyt perspektiv på talentudvikling.Talent handler her i mindre grad om iboende evner og langt mere om motivation og vilje til at ville gøre en forskel på et specifikt område – og om at udnytte det potentiale, der er strategisk afgørende. Det betyder, at talentudvikling først og fremmest handler om det, organisationen...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  Hvorfor økonomier og børsmarkeder er ustabile, og hvordan du kan forudsede største opsving og nedture. Økonomier er stærkt turbulente. Et år kan vi opleve højkonjunktur med boom i aktier og ejendomspriser ledsaget af fester, champagne og kaviar. Flere og flere tror, at opsvinget nærmest vil vare evigt. Blot et par årsenere kan vi være sunket ned i en dyb...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  49,95 kr

  7 gode vaner. Miniudgave er lige til at have i lommen. De kendte syv gode vaner er i denne miniudgave samlet i en hurtig og letfordøjelig udgave. Bogen præsenterer syv gode vaner, man skal inkorporere i sine rutiner for at blive mere effektiv og afbalanceret i sit arbejde. Ønsker du efterfølgende at vide mere om de syv gode vaner, kan du læse videre i...
  49,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  275,00 kr

  Projektstyring. Projektledelse i praksis giver et overblik over de mange aspekter og problemstillinger, der knytter sig til at arbejde med projekter. Bogens fokus retter sig primært mod diverse udviklingsprojekter, fx organisationsudvikling og forandringsprocesser, og bogen er derfor velegnet som håndbog i forbindelse med de projekter, der arbejdes med i...
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  99,00 kr

  Denne bog hjælper dig i gang med din egen virksomhed. Det er ikke så svært og uoverskueligt, som mange tror. Bogen er tænkt som et værktøj, der kan give dig et overblik over de valg, du skal træffe i opstartsfasen og under din virksomheds første leveår. Du kan også læse, hvilke regler du skal overholde, når det drejer sig om fx stiftelse,...
  99,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  129,95 kr

  Geniale ideerbryder alle grænser for, hvordan man kan tænke og praktisere kreativitet på arbejdspladsen. Bogen er nyskabende i både form og indhold, og adskiller sig derfor fra alle andre bøger, der beskæftiger sig med medarbejdernes kreative proces. Geniale ideerpointerer, at den kreative proces kan foregå på mange niveauer og i mange sammenhænge både...
  129,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  198,00 kr

  FLYFABRIKKEN fortæller den enestående virksomhedshistorie om Skandinavisk Aero Industri og de KZ-fly, den fremstillede fra 1935 til 1963. Grundlæggerne Kramme og Zeuthen - deraf navnet KZ - var fremsynede teknikere og forretningsfolk, som så mulighederne for at producere flyvemaskiner i Danmark. Bogen præsenterer historien om det fantastiske...
  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  149,00 kr

  Projekteringsmetodikhenvender sig til den, der vil lære, hvordan en byggesag gennemføres professionelt.Bogen er udviklet til bygningskonstruktør-uddannelsen, men vil også kunne anvendes i uddannelsen til bygningsingeniør, arkitekt eller lignende byggefaglig uddannelse.Den gennemgår systematisk de professionelle arbejdsmetoder, der i dagligdagen bruges i...
  149,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  269,00 kr

  Plasticitetsteori - tværsnit, bjælker, rammer og pladeromhandler den grundlæggende plasticitets-teori og dens anvendelse på snitkraftoptagelse, plane plastiske bjælker og rammer og plastiske plader. Flydebetingelser og flydelov behandles for stift plastiske materialer. Diskontinuitetslinier (også kaldet glidelinier og flydelinier) gennemgås og ligeså det...
  269,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  300,00 kr

  At få nye medarbejdere godt ombord har direkte effekt på bundlinjen. Onboarding er et fremmedord i de fleste danske virksomheder. Især på direktionsgangen. Mærkværdigt nok. For arbejdet med at integrere nye medarbejdere i virksomheden kan nemlig, hvis det udføres rigtigt, sætte aftryk direkte på bundlinjen. Større loyalitet, stærkere engagement, bedre...
  300,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  130,00 kr

  Startup Guide Aarhus er en engelsk sproget guidetil at starte en virksomhed op i Aarhus. Der er tips og gode råd fra iværksættere, der kender byen. Så den er skrevet af lokalkendte, og ikke en oversat bog, der ikke kender til den aarhusianske virkelighed. Fra bogens bagside:Startup Guide Aarhus is made to inspire andhelp anyone interested in...
  130,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  269,95 kr

  Bogen giver på lettilgængelig vis et overblik over, hvad du med held kan gøre for at få mere ud af dine penge – både i dag, i morgen og når du bliver ældre. Vi vil gerne så være gode til at spare op og styre vores forbrug. Men det går ikke så godt som vi ønsker. For desværre har vi en usynlig fjende – underbevidstheden. Underbevidstheden er den del af...
  269,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Den engelske organisationsteoretiker Ralph Stacey har gennem de senere år vundet indpas i organisationer og på læreanstalter. Denne bog, som er den første om Stacey på dansk, giver en kort og klar introduktion til teorien om ”komplekse interaktioner”. En teori, der udgør et radikalt brud med mange ledelses- og organisationsteorier. Ledelse i...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  500,00 kr

  Personalejura – praktisk arbejdsret behandler de centrale retsregler, der regulerer ansættelsesforholdets indgåelse, arbejdsgiverens ledelsesret og samarbejdet under ansættelsesforholdet med udførlig beskrivelse af såvel arbejdsgiveres som lønmodtageres rettigheder og pligter, herunder retsstillingen på baggrund af aftalte arbejdsmarkedsklausuler samt...
  500,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  399,00 kr

  Nyere forskning viser, at effektive ledergrupper er afgørende for stærk implementering af beslutninger, integration af tværgående samarbejder og for at øge produktiviteten på vores arbejdspladser.Et banebrydende samarbejde mellem førende forskere og praktikere fra Norge og Danmark har undersøgt effektive ledergrupper i en Leadership Pipeline-optik (dvs....
  399,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 300,00 kr

  I denne udgave af Forsikringsret behandles reglerne om forældelse og fortolkning af begunstigelseserklæringer samt de relevante arveretlige regler. Herudover er praksis ved domstolene og Ankenævnet for Forsikring ført ajour. Bogen indeholder en fremstilling af de regler, der regulerer forsikringsaftale, og en beskrivelse af dækningen ved udvalgte...
  1 300,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  299,99 kr

  Lars Bo Hansen er i mere end én forstand splitternøgen, første gang han møder Joe & The Juice-stifteren Kaspar Basse. I omklædningsrummet efter træning bliver de enige om, at Lars Bo Hansen skal give en hånd med i udviklingen af en ny strategi for juicekæden. Den erfarne strategirådgiver tror, han har set det meste, men han bliver klogere. Han...
  299,99 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  625,00 kr

  Human Resources – videregående uddannelser tager udgangspunkt i samfundsudviklingen i relation til organisationsformer, efterfulgt af kulturbegreber og virksomhedens strategiske grundlag. En række ledelsesfilosofi er bliver skitseret, med fokus på kulturens betydning for personaleledelse og -udvikling i den enkelte virksomhed. Principper vedrørende...
  625,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  349,00 kr

  Procesledelse består i at guide og facilitere processer. Bogens sigte er at udfolde, nuancere og konkretisere procesledelse ved at fokusere på mentale, relationelle og organisatoriske processer, som udgør den dynamiske del af professionel praksis, f.eks. ledelse, undervisning og konsulentbistand.Bogen byder på en omfattende værktøjskasse i form af...
  349,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  100,00 kr

  ” Idéen til bogen er opstået på baggrund af en række samtaler om det at gå på pension og de udfordringer, der kan være, når man stopper på arbejdsmarkedet. Specielt, hvis man har været "et med sit arbejde". Det er ikke nyt, at det kan være svært at skifte fra et aktivt arbejdsliv til en pensionisttilværelse. For nogle er skiftet starten på en givtig og...
  100,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  650,00 kr

  SBi-anvisning 224 har til formål at reducere antallet af skader ved at gøre vores bygninger mere fugtsikre – både ved nybyggeri og renovering. Anvisning 224 indeholder grundlæggende oplysninger om luftfugtighed, materialernes fugtligevægtstilstand og beregning af fugttransport. Anvisningen henvender sig både til projekterende, rådgivere og udførende....
  650,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  245,00 kr

  I denne bog om aktieinvesteringer lærer du fra en af markedets allerbedste, Kurt Kara, hvordan du kan bygge en opsparing og formue op. Hans påstand er, at langt de fleste mennesker kan blive gode investorer. Det kræver ikke magiske evner, medfødt talent eller held. Du skal til gengæld være klar til at investere din tid i den økonomiske og fornuftige...
  245,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  279,00 kr

  I GURUBOGEN har 100 førende iværksættere og ledere fra det meste af verden ordet. De skriver jordnært og uhøjtideligt om innovation, iværksætteri og autentisk ledelse. Du kan bl.a. blive klogere på, hvorfor idéer slet ikke er så vigtige, som vi går og tror, og hvorfor vi skal droppe snakken om at være forandringsparate og i stedet blive...
  279,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  250,00 kr

  Mange vigtige budskaber forsvinder i Bermudatrekanten mellem overfyldte punktopstillede slides, oplægsholdere med bogstaver i ansigtet og publikum. Det koster ufattelige ressourcer hver dag i alle virksomheder. "Tænd" giver konkrete råd til bedre præsentationer. Du har sikkert også været til et oplæg, hvor oplægsholderen læser højt fra sin...
  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  375,00 kr

  Denne bog behandler de væsentligste mediejuridiske emner og spørgsmål. Den tilstræber ikke blot at behandle de konkrete regler, retsafgørelser mv., men også at give en forståelse for de grundlæggende juridiske principper og tankemønstre, der ligger bag reglerne. En sådan forståelse er i stadig stigende grad nødvendig i det digitale informationssamfund med...
  375,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  270,00 kr

  Dansk arbejdsmarkedspolitik er i fokus både nationalt og internationalt. I EU har den danske arbejdsmarkedsmodel tjent til inspiration for udviklingen af en europæisk beskæftigelsesstrategi. Herhjemme berører arbejdsmarkedspolitikken mange menneskers dagligdag. I denne reviderede udgave gives et opdateret og systematisk overblik over...
  270,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  430,00 kr

  Dansk ophavsrets fleksibilitet er en analyse af den grundlæggende systematik og de centrale ophavsretlige begreber i ophavsretsloven med henblik på at fastslå, hvor fleksibel den ophavsretlige beskyttelse er, dvs. i hvilket omfang loven – herunder EU-direktiverne – giver domstolene mulighed for i deres konkrete retsanvendelse at udvide eller indskrænke...
  430,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  SBi-anvisning 267 omhandler generelle krav og anbefalinger til klimaskærmen i nybyggede småhuse i henhold til Bygningsreglement 2015 (BR15). Anvisningen indgår i en serie af SBi-anvisninger om småhuse og enfamiliehuse. Småhuse omfatter fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel i indtil to etager samt eventuelt kælder. Det...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  370,00 kr

  SBi-anvisning 254 omhandler generelle krav og anbefalinger til styrke og stabilitet af nybyggede småhuse, og anvisningens løsninger opfylder bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010).Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen...
  370,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  249,00 kr

  Kan du blive en endnu bedre sælger? Svaret er et rungende ja! Hvis du vil. Glem for et øjeblik alt om salgsværktøjer og adfærd, og tag med bogen på en rejse ind i dig selv....
  249,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  175,00 kr

  Juridiske problemstillinger skal løses ved en beslutning eller afgørelse. Det kan være i en offentlig myndighed, i en domstol eller i en voldgiftsret. Mange aktører, f.eks. borgere, virksomheder, ansatte i offentlige myndigheder og private virksomheder m.fl., vil ofte forholde sig til, om beslutningen er juridisk rigtig, herunder til om beslutningen kan...
  175,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  240,00 kr

  Vores virksomheder og organisationer skal digitaliseres, lyder mantraen alle steder fra, men for mange kan transformationentil en digital og databaseret forretning virke uoverskuelig. For digitalisering stikker dybere end at vælge de rette it systemer. Det et spørgsmål om, hvordan vi griber verden an. FREMTIDEN TILHØRER DE FRYGTLØSE henvender...
  240,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Vil du gerne udvikle din medarbejder- eller ledergruppe? Drømmer du om at få flere af gruppens stemmer i spil på jeres møder, og vurderer du, at gruppen har et større potentiale for at arbejde endnu bedre sammen? Måske oplever du endda, at gruppens dynamik af og til står i vejen for de opgaver, som du ønsker, at dine medarbejdere skal koncentrere sig om?...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  499,95 kr

  Mintzberg mener, at der en tendens i tiden til at overvurdere lederskabet, lederens rolle som kontrollerende og organiserende; lederen, der udstikker kommandoer og strategier fra sin piedestal. Det kommer blandt andet til udtryk i mediernes idolisering af topledere. Men ifølge Mintzberg er ledelse først og fremmest en praksis, hvor lederen lærer sig at...
  499,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  499,95 kr

  Skulle det være noget særligt? - Organisation og ledelse i det offentlige bringer et nuanceret og realistisk billede af den offentlige sektor. Bogen giver læseren et overblik over, hvad offentlig organisation og ledelse drejer sig om, hvilke problemområder der kendetegner området, og hvilke brændpunkter der findes i debatten.
  499,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  499,95 kr

  Lean er på alles læber. Men de færreste ved præcis, hvad det er, og hvordan man rent praktisk arbejder med det.Er det ikke noget med effektivisering og myreflittige japanere på Toyota-fabrikkerne? Eller noget med nedskæringer og færre hænder om flere opgaver? Jo, men ikke kun, for lean handler om at arbejde smartere og ikke hårdere. Om at fjerne spild og...
  499,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  199,95 kr

  Tag rundsavene af albuerne, giv mere end du tager og få succes med god samvittighed. The Go-Giverer en fabel i stil med Hvem har flyttet min ost, som har solgt mere end 150.000 eksemplarer i Danmark. Bogen er en rørende fortælling og samtidig en praktisk guide til succes.
  199,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  499,95 kr

  DIT ENGAGEMENT tager dig med på en rejse, der lærer dig at forvalte din energi bedre og skabe mere engagement. Det handler om at styre dine mentale, spirituelle, følelsesmæssige og fysiske energier og dermed gøre krop, sjæl og sind til dine medspillere i et udfordrende hverdagsliv. Du vil med andre ord komme i bedre form til at tackle livets mange...
  499,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  499,95 kr

  Motiverede medarbejdere skaber fremdrift og begejstring og er en afgørende faktor for, at der kan skabes ekstraordinær vækst i en organisation. Der er altså alt at vinde ved at sætte fokus på motivation, men det er de færreste, der ved, hvad der egentlig motiverer dem selv og andre. Karin Jessen og Bo Zoffmann tager dig med hele vejen rundt om begrebet...
  499,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  199,00 kr

  Bogen introducerer os til en vej ud af negativ stress, og til hvordan vi i stedet kan vende situationen til vores fordel. Dette er en bog, som viser, hvordan man kan leve uden stress. Lene Selander, Corporate Culture, DaimlerChrysler Danmark AS.
  199,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Det betaler sig at arbejde med branding af din virksomhed. Kvik vendte eksempelvis et underskud på omkring ti millioner til et overskud på over 100 millioner ved at tænke brand management. Men hvad er brand management? Og hvordan kan din virksomhed uanset størrelse med fordel arbejde med brand management principper? 'Brand Commitment - Hvorfor investere i...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  199,00 kr

  Jo større budget, desto bedre markedsføring og synlighed. Men sådan er det ikke altid. God synlighed kan opnås på andre måder. Ved at være lidt kreativ og bruge nogle af de gratis muligheder, der ligger lige til højrebenet. Det er lidt en tilsnigelse, at markedsføring kan laves gratis. Der skal bruges tid, og selvfølgelig skal der være et mindre beløb at...
  199,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  349,95 kr

  Strategiplanen er en praktisk og velformidlet bog, der i detaljer gennemgår, hvordan man udarbejder en strategiplan. Bogen er en guide med enkle regler og retningslinjer. Det er en bog, hvor læserne virkelig lærer at lave en strategiplan, der virker.
  349,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Denne fantastiske fortælling giver læserne indblik i, hvad der skete på den danske scene både før, under og efter it-boblen sprang.Læserne får historien om Netdoktor.dk, om Jubii og alle de mange andre. Historierne bliver fortalt af dem, der var med til at bygge disse virksomheder, og som har fulgt dem gennem godt og ondt. Vi hører om rushet i starten af...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
Viser 1 - 60 af 2141