Filter-søgning

(1148 produkter)

Pris

25 - 1500 kr

Forlag

Vis alle

Sprog

Vis alle

Digte

Digte kan handle om de helt små ting i livet, eller de store spørgsmål og svar, og giver os stof til eftertanke om vores egen og alle de andres eksistens. Versene kan formidle en stemning på en måde, som ingen andre genrer gør det.

Digte kan handle om de helt små ting i livet, eller de store spørgsmål og svar, og giver os stof til eftertanke om vores egen og Mere

Digte Der er 1148 varer

pr. side
Viser 1 - 60 af 1148
 • 150,00 kr

  HVIDE HEJRER er en bevægende digtsamling fra en af de vigtigste digtere i det 20. århundrede. Det er en hyldest til livet og sproget i Vestindien, til skønheden, kærligheden og – måske mest overraskende – til det at blive ældre.
  150,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 89,00 kr

  89,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 149,95 kr

  I 100 året for Halfdan Rasmussen går Hella Joof i den elskelige digters fodspor og hylder ham med sin helt egen joofske ABC.Den er ikke for børn, men vil glæde alle voksne sjæle med hang til sexede Sibyller, cikader i cølibat, distræte dæmoner, fransk trikotage, gonokokker, konvertitter, obskøne oligarker og indædte vinterbadere.
  149,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 299,95 kr

  I 2009 udkom Naja Marie Aidts SAMLEDE DIGTE 1991-2008, der indeholdt hendes på det tidspunkt ti digtsamlinger.Nu udgives en udvidet udgave med nyt omslag: SAMLEDE DIGTE 1991-2009 – inklusive Naja Marie Aidts seneste digtsamling fra november 2009, Alting blinker.
  299,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 49,00 kr

  49,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 250,00 kr

  Den danske lyrik er gennem tiden blevet formet af det danske sprogs særlige klang og præget af den danske natur, provinsbylivet, de lyse nætter, efterårsblæsten og de lange mørke vintermåneder. 100 Danish Poems giver et repræsentativt udvalg af de bedste digte fra den danske litteraturhistorie – fra folkeviserne til i dag – i en engelsksproget...
  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 169,00 kr

  Året rundt på gulveter endnu et sprudlende digterisk udbrud fra Rune T. Kiddesskæve hjernevindinger. Han har lagt øret til årstidernes gang og skildrer sanseligt, dramatisk og humoristisk det danske vejr og dets uendelige skiften over et år.Mellem årstidsdigtene er indflettet alle årets indre og ydre begivenheder fra flyangrebet på Twin Towers og sangerne...
  169,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 160,00 kr

  Temaer. 1. Skabelse og kosmologi. 2. Protagonistens livsgennemløb, mens 3. kulturen undervejs synger sine mangestemmige hymner: kontrapunktisk, monodisk, abstrakt og samstemmende. 4. Intra - og intertekstuelle appropriationer, hvor andre tekstklaser invaderer og intimiderer værket. 5. Skriverens personlige spor, der anvender hermetiske og eksklusive...
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 90,00 kr

  Digtsamlingen Til dig er Christian Bjoljahns debut. Han har tidligere forfattet bogen Flytning (2009) sammen med Martin Johs. Møller på forlaget 28/6 og på amerikanske UBUWEB; www.ubu.com/ubuEditions . Til dig er en sproglig gestus, som etablerer en leg med læserens forventninger, italesætter læseren og indsætter læseren centralt i bogens...
  90,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 120,00 kr

  Henrik Haves bøger generelt og bogen FORVÆRELSET i særdeleshed er en måde at tænke bogen som en rummelig totalitet på frem for afgrænsede digte eller værker. Bogen foregår mellem hænderne på læseren, og hvad, den enkelte læser så måtte have af erfaring for at håndtere materialet på, er på en gang underordnet og afgørende. Til trods for at digtene spreder...
  120,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 60,00 kr

  Moræneer Lene Asp’s anden digtsamling. Teksterne er inddelt i tre afdelinger og består af digte, et tæt prosastykke og en monolog. Morænekredser om usorterede komplekser som familie, kærlighed og erindring. Slægtskab, afmagt, forbundethed, tid og sted blander sig og overlapper hinanden. Bogen bevæger sig frem og tilbage mellem et personligt udgangspunkt...
  60,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 60,00 kr

  Den tyske forfatter Betrolt Brecht begynder sine første teoretiske behandlinger af teaterformen i forbindelse med stykket En mand er en mand(1924-26) og anvender for første gang betegnelsen episk teater. I Sine Bang Nielsens episke teater APPELSINkunne man tilføje undertitlen en kvinde er en kvinde, og man kunne fortsætte listen via forfatteren Gertrude...
  60,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 160,00 kr

  Blandt de vægtigste navne inden for den konceptuelle poesi lige nu er den amerikanske advokat, redaktør og digter Vanessa Place.Andersens Wank er en originaludgivelse, skrevet specielt til After Hand, delvist på dansk og hermed udgivet for første gang. Andersens Wank udgives samtidig med bogen Notater om konceptualismer af Vanessa Place & Robert...
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 160,00 kr

  Stinne Storms Fastland er en digtsamling bestående af tre suiter (“jagtbøger”). Samlingen adskiller sig fra den samtidige danske litteratur, og har mere til fælles med amerikansk og kontinental samtidspoesi i form og tematisk slægtskab. Formsproget er fragmenteret og udforskende, med kortere og længere tekster side om side, der samlet skaber spændinger...
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 60,00 kr

  undefined
  60,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 180,00 kr

  Henrik Have udsender i forlængelse af FORVÆRELSET (2011) digtsamlingenHOVEDSPORET – et kredsløb. Have fortsætter i HOVEDSPORET sine lingvistiske Holocaust-beskrivelser, der gennem omkoblinger (sporskift) følger sporene (Det Europæiske hovedspor) fra romertiden over 2. verdenskrig til i dag i en samtidig repræsentation. Sporene er konkrete; de logistiske...
  180,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 160,00 kr

  metoj [digtsamling] Samlingen består af 830 digte med en komposition i fire spalter pr. side, hvormed der lægges op til, at digtene kan læses enkeltvis eller i længere samlede stræk. I Jesper Elvings særegne lydpoesi er sprogets semantiske værdi kørt ned til et nulpunkt, uden dog at forlade sproget helt. Denne bevægelse væk fra brugen af...
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 100,00 kr

  Knud Steffen Nielsens digtsamling ORDINÈR NYE KROPPE har en underspillet, ironisk og humoristisk tone. En tone som går igennem store dele af Nielsens forfatterskab. I digtsamlingen ORDINÈR NYE KROPPE anvendes denne tone til klar kritisk satire, som gennem sindrige spil og sproglige undersøgelser, lister og opgørelser både udgør og underminerer en...
  100,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 80,00 kr

  Digtsamlingen KANIN KANIN består af en mængde forskellige teksttyper eller sprogzoner. Tonen er underfundig og egensindigt holdt et sted mellem sproglige undersøgelser og egne erfaringer indenfor sproget og udenfor. Flere tekster har karakter af surreelle billeder, hvor de forskellige elementers indbyrdes relation sjældent går op, men må forløses...
  80,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 120,00 kr

  Glenn Christians digtsamling RUBEN udkommer d. 5. februar. RUBEN er Glenn Christians (f. 1976) anden udgivelse på After Hand. Debuten Det hjemlige udkom i 2008. Glenn Christian har i mellemtiden udgivet hæftet Den agrare modoffensiv og mappen Moro forsvandt , begge på forlaget 28/6. Digtsamlingen...
  120,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 120,00 kr

  "Af Verdens ca. 20.000 kendte Fuglearter har ganske vist kun et forholdsvis ringe Antal direkte økonomisk Betydning for Menneskene; men ved deres smukke Legemsbygning, deres pragtfulde Fjerdragt og herlige Sang har en Mængde Arter den største Indflydelse paa det menneskelige Sind, og ingen andre Dyr kan i æstetisk Henseende kappes med Fuglene." Brehm....
  120,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 120,00 kr

  Lars Skinnebach påbegyndte udgivelsen af ”Øvelser og rituelle tekster” d. 31. december 2010 kl. 24:00. Siden er det blevet til en række håndlavede bøger med en samling tekster, der har varieret fra gang til gang, og nu foreligger altså folkeudgaven af Øvelser og rituelle tekster i et større oplag. Med Øvelser og rituelle tekster forsøger...
  120,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 160,00 kr

  Jeg er stadig væk er en klassisk digtsamling, en samling tekster der har karakter af indkredsning og samtidig udslyngning. Bogens digte er tilsammen en invitation til øjne og ører med mere: som udfoldelse, på forskellig måde, af billeder der, som verden selv, lader ane et sandt mystisk felt, af sammenhænge og modsætninger, som rummer alt, runger af intet,...
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 160,00 kr

  Alireza Behnâm var i de første år efter årtusindeskiftet stærk involveret i et litterært opgør, der promoverede en nytænkning af opfattelsen af poesi i Iran. Opgøret var blevet fremprovokeret af et historisk magtskifte i den iranske litteratur, idet romanen i 90’erne endegyldigt overtog poesiens rolle som bærende litterær stemme for det kollektive...
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 160,00 kr

  Digtsamlingen LEYVIÐ HALDI EG / LØVET TROR JEG er den færøske digter Tóroddur Poulens femte udgivelse på Edition After Hand. Digtsamlingen er en tosproget (færøsk/dansk) udgivelse, gendigtet af Poulsen selv. Tóroddur Poulsen betragtes som en af de væsentligste færøske digtere. Siden debuten Botnfall i 1984 har han udgivet mere end 25 bøger, været...
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 120,00 kr

  Y er Kenneth Jensens anden bog og indeholder 34 prosadigte. Samlingen består af motiver og erindringsglimt af mennesker, steder og situationer. Teksterne har karakter af billeder og står enkeltvist frem i samlingen med egen ramme. Motiverne er tørt indrammet – fastholdt – men levende og intense i den poetiske sprogliggørelse, der insisterer på at ramme en...
  120,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 90,00 kr

  Digtsamlingen Eygnaholur/Øjenhuler er den færøske digter Tóroddur Poulens fjerde udgivelse på Edition After Hand. Digtsamlingen er en tosproget (færøsk/ dansk) udgivelse, gendigtet af Poulsen selv. Tóroddur Poulsens praksis begrænser sig ikke til digtning alene, men tæller også musik og billedkunst. Et afgørende aspekt i en sådan grad at han som...
  90,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 60,00 kr

  FOLKETS PROSA er en organiseret ophobning af helsætninger afskrevet fra den lille røde dansk-dansk-ordbog. En masse af velkendt sprog, der ikke bindes sammen af meget andet end alfabetets lovmæssighed samt den typografiske udformning. Et mangfoldigt, musikalsk, billedrigt og kaotisk prosastykke, organisk i sin form, syntetisk i sit indhold. En omgang med...
  60,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 160,00 kr

  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 179,00 kr

  Det er fortryllende digtning – som små perler på en snor står digtene klare og rene side ved side i al deres enkelhed og fører os let og elegant gennem livet, igennem selve væren-i-livet, naturen, især havet og skoven, det at leve – at erindre – at prøve at forstå. Et kaleidoskop af barndom, ungdom, voksenlivet med betragtninger over livet og døden og det...
  179,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 198,00 kr

  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 248,00 kr

  rigtige børn vokser ikke op i forbifarten de plager ikke om slik og bliver ikke syge på upassende tidspunkter rigtige børn har lyse fregner og en lille sund overraskelse hver eneste dag i madpakken rigtige børn græder ikke lydløst under sengen
  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 59,00 kr

  Med sin tredje udgivelse, digtsamlingen Melankolatter, skifter Lars Olrikendnu engang spor rent genremæssigt. Lars Olrik, der til daglig arbejder som reklametekstforfatter, følger således en humoristisk fodboldfabel og en thrillerantologi op med en broget buket sprogblomster, der ud over at indeholde eksempelvis haikus, kupletter og akrostikoner hylder...
  59,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 98,00 kr

  98,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 75,00 kr

  75,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 98,00 kr

  98,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 230,00 kr

  230,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 128,00 kr

  128,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 100,00 kr

  Kristín Eiríksdottirblander stofområder, som vi endnu har til gode at se kombineret i den nye danske litteratur. Arabisk eventyr, amerikanske b-film og islandsk folklore bliver på forunderlig vis brugt som afsæt for punktromanens gengivelse af en stemningsfuld, men også særdeles voldsom feminin erfaring, der handler om krop, identitet og narration.
  100,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 150,00 kr

  Digte der veksler behersket og samtidig vildt mellem udsigelsespositioner og gør brug af den konkrete tingsverden og det abstrakte begrebsunivers og af skæv metaforik og snakkende præciseren.
  150,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 150,00 kr

  Teksten er delvist genereret ud fra en udskrift af forfatterens dna-profil. Det menneskelige genom noteres med bogstaverne a, c, g og t og den sekvens af forfatterens dna-profil der løber i bogen er fra et felt, der hedder 'Opoid receptor mu1'. Den vigtigste receptor som regulerer smerte og lyst.Digteren Morten Søndergaard(f. 1964) har tidligere bl.a....
  150,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 128,00 kr

  Digterne, der præsenteres i Ny polsk poesi , er en del af den første generation af forfattere, der begyndte at skrive og udgive allerede, da det frie Polen var et projekt i fuld fart. På trods af disse fælles erfaringer er det ikke lige til at udpege klare fællestendenser. Diversiteten er stor. I digtene blomstrer blandt andet en ny, mere ekstatisk og...
  128,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 160,00 kr

  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 150,00 kr

  "Reminiscens den bimlen! af min
 udboring mellem benene kommende pisstank ud gennem klædernes almindelighed lokkes frem til dig!" Glenn Christian har siden debuten Det hjemlige (2008) bedrevet rasende afsøgninger af det private og det offentliges afsmitninger og sammensmeltninger i digtsamlinger og hybridudgivelser. Raseriet...
  150,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 130,00 kr

  130,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 120,00 kr

  Ann Jäderlund (f. 1955) er en af Sveriges vigtigste og mest indflydelsesrige nulevende lyrikere. På trods af hendes uomgængelige status i skandinavisk samtidslitteratur er et helt værk endnu aldrig blevet oversat til dansk. Digtsamlingen I en cylinder i vandet af vandgråd (1967-78), der udkom på svensk i 2006 og blev nomineret til Nordisk Råds...
  120,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 198,00 kr

  Med Filosofiens nater den svenske forfatter og dramatiker Lars Norén nu vendt tilbage til sit udgangspunkt: poesien. Værket er ét langt prosadigt, der på klassisk Norénsk vis tager de store eksistentielle spørgsmål op. I en lang strøm af frie associationer tages livet, døden, det religiøse, familien, moderrollen og faderrollen op til en revision, der...
  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 150,00 kr

  150,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 188,00 kr

  188,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 175,00 kr

  175,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 70,00 kr

  70,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 63,00 kr

  Maria og gadens børner ikke en bog for de mindste. Den fortæller i de unges eget sprog om de unges egne problemer, som de er følt og mærket på krop og sjæl. Livet er farligt, og for at undgå farerne er man nødt til at kende dem. Det er samtidig en varm og forstående bog skrevet i kærlighed og med forståelse for de unges problemer. Men verden kan være hård...
  63,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 80,00 kr

  80,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 88,00 kr

  Forfatteren Nicolaj Madsen (der fylder 90 i år) udgiver med denne bog en del af sine digte, hvoraf de fleste er skrevet de sidste tre år. Foruden digtene indeholder bogen flere spændende og handlingsmættede essays, som afspejler forfatterens kristne livssyn.
  88,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 200,00 kr

  En fin og smuk bog med digte der fortæller om livet samt billeder matchende til digtenes essens. Digtene er på engelsk
  200,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 199,00 kr

  Men om natten natten, ja dér gir Amor mig andet at gøre. / Er jeg mon lærer? elev? begge to finder vi nyt; / og hvilken læreproces: at følge de yndige brysters / former med spejdende hånd – maven og hofternes fald! / Først nu forstår jeg til bunds hvad marmoret prøver at sige, / ser det med følende blik, føler med seende hånd. Illustreret. 5 hjerter i...
  199,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 175,00 kr

  Trommedansen forstummede break dancen holdt sit indtog fortællekunsten afgik ved døden flimmerkassen blev familiens hellige alter husbukser blev erstattet af joggingtøj kogt sælkød erstattet af pizza kildevand erstattet af coca cola stærke tænder erstattet af kridhvidt gebis hårtoppen erstattet af afrohår vi er sandelig kommet videre vi inuitterGlæden ved...
  175,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 250,00 kr

  HESTEFOLD HUNDEHOVED ER ET SKULPTURELT BOGVÆRK AF SEIMI NØRREGAARD. Et værk der leger bog. Et værk der læses fra den ene og den anden side. Et værk der foldes og rulles ud. Et værk der fletter folder flader. Sæt det op. Læg det ned. Læs det forfra. Læs det bagfra. Se igennem det. Luft det ud. Seimi Nørregaard er ikke blot poet og forfatter, hun...
  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 175,00 kr

  Claus Carstensen er både forfatter, installationskunstner og maler, og V.T. er hans elvte digtsamling. Med titlen V.T. , der er en forkortelse for Viertes Totenbuch , knytter den sig til de af hans tidligere digtsamlinger, hvor oplevelsen af et dødsfald blandt hans nærmeste står som et centralt omdrejningspunkt. Digtsamlingen er...
  175,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 60,00 kr

  Fuglene er i vinduet – en monolog af Tomas Lagermand Lundme ’Fuglene er i vinduet’ er en monolog, der handler om kærlighed, når den ulmer; lidt poetisk og lidt dyrisk. Tomas Lagermand Lundmes helt særlige sprogtone sætter scenen i et billedunivers fyldt med fugle, hvor det indre lykkebarometer vibrerer uroligt mellem hjemlig...
  60,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
Viser 1 - 60 af 1148