Filter-søgning

(33 produkter)

Pris

97 - 499 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Unge Pædagoger

Unge Pædagoger

pr. side
Viser 1 - 33 af 33
Mest populære
 • 228,00 kr

  Læring sendes retur til genfortolkning, for ifølge forfatteren skal læring ikke opfattes som tilegnelsen af noget udefra, men som en reaktion på, hvad der er anderledes. Det kræver at underviserne viser en interesse i deres elevers tanker og følelser og tillader, at de reagerer på deres egne, unikke måder. Det har konsekvenser for pædagogik og for den...
  228,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 348,00 kr

  348,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 98,00 kr

  Bogen svarer på de mange spørgsmål forældre måtte have omkring lektier. Med udgangspunkt i forskning om lektier og undervisning gives en række konkrete forslag til forældrestøtte: Hvordan kan der skabes en kvalitativ dialog før, under og efter lektiearbejdet? Hvordan kan forældre støtte eleven med at planlægge arbejdet? Hvordan kan et passende...
  98,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 348,00 kr

  Bidragene er samlet i nærværende bog, som indeholder 14 bidrag fra norske og danske forskere. Der sættes kritisk spot på Luhmanns teorier om dannelse ud fra 4 perspektiver: Del 1.: Luhmann som generel dannelsesteoretiker - Kritisk fokus på tesen om at al psykisk og social realitet dannes i operationelt lukkede selvdannende systemer. Del 2: Luhmann om...
  348,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 160,00 kr

  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 248,00 kr

  "Når der nu en dag bliver spurgt: lever vi i dag i en pædagogisk tidsalder? så er svaret: nej, men nok i en pædagogiseringens tidsalder." Gennem talen om det lærende samfund og behovet for livslang læring i en global verden, vinder de pædagogiske rationaler indpas i næsten alle dele af samfundslivet. Samtidig sker en samfundsmæssig interesse og...
  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 178,00 kr

  Jonas Frykmans forskning peger på, at skolen har mistet sin evne til at give eleverne en tro på fremtiden og derved skabe mulighed for social mobilitet. Derfor sættes der et kritisk lys på nutidens afritualiserede og "individorienterede" pædagogik. Hvor skolen førhen stræbte efter at eleverne skulle blive til noget, er bestræbelserne i dag at gøre...
  178,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 140,00 kr

  140,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 198,00 kr

  Eksamen er en tilbagevendende begivenhed i uddannelsessystemet. Den kan fylde rigtigt meget både i de studerendes og i undervisernes bevidsthed, selv om eksamensperioden i forhold til undervisningssåret fylder væsentligt mindre. Her præsenteres viden om eksamen og giver redskaber, som alle parter kan have brug for således at eksamenssituationen kommer...
  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 120,00 kr

  120,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 100,00 kr

  Tidfsskriftetes artikler handler om samarbejdet om faget praktik, praktikskolen som uddannelsessted, teori/praksis-forholdet og professionskompetencer i læreruddannelsen, portfolio i praktikforløb og om dannelse, dvs selvoverskridelser i praktikken.
  100,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 188,00 kr

  188,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 198,00 kr

  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 296,00 kr

  Så kom den første forskningsrapport, der tematiserer den konkret udfordring, det er at etablere en god IT-kultur i en gymnasieklasse. Pba nationale og internationale forskningsresultater defineres og diskuteres de vanskeligheder og muligheder, de nye medier bringer med sig i forhold til undervisningen. Bogen kan inspirere alle i uddannelsessystemet lige...
  296,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 188,00 kr

  188,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 198,00 kr

  Hvad karakteriserer undervisning, når den lykkes. Hvilke kriterier er der for god undervisning? Er de noget, som man på forhånd kan sige virker eller ikke virker i undervisning? Disse og mange andre spørgsmål diskuteres ud fra forskellige faglige vinkler i denne antologi.Formålet med antologien er at sætte fokus på skolen kerneydelse: God og effektiv...
  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 138,00 kr

  John Dewey er en stemme, der tværs gennem århundreder tilbyder en håndsrækning til de lærerstuderende, der vil være deltagere i samtalen om design af undervisning og læring og om uddannelsens demokratiske betydning i den særlige samværsform, der udvikles gennem den deliberative samtale mellem mennesker dvs. mellem lærer og elev i det formaliserede...
  138,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 195,00 kr

  Hvordan kan de der arbejder med børn og unge og deres problemer, få konkret viden, de kan bruge i det daglige arbejde? Hvad har lærere brug for i deres uddannelse? Bogen præsenterer nyere socialpsykologiske teorier og perspektiver, så de kan anvendes direkte i pædagogisk arbejde. Bidragydere er Charlotte Højholt, R.P. McDermott, Helle Andersen, Sven...
  195,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 168,00 kr

  At have med læring at gøre er at have med kroppen at gøre, for selv om læringen er min, bliver den til sammen med andre i forskellige former fro rum, som betinger det lærte. Krop og læring er således sammenvævede og flertydige. Bogens 11 nordiske forskere bidrager med deres syn på denne sammenhæng (bla. R. Stelter, L. Friis Ting, G. Engelsrud, H. Winther).
  168,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 248,00 kr

  Den tyske sociolog Niklas Luhmann er ikke til at komme udenom i diskussionen af det moderne samfund. Selvom Luhmann er svær er forstå, dukker han alligevel hele tiden op i alle problemstillinger, indenfor alle mulige discipliner og fag, lige fra pædagogik til medievidenskab. Dette er ikke noget tilfælde, da Luhmann gennem en række bøger og artikler har...
  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 188,00 kr

  -
  188,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 288,00 kr

  Bogen præsenterer Baumans tanker og tekster om det nye læringsliv, som det tager sig ud i den flydende moderne tidsalder, hvor alt er under forandring, opløsning og fragmentering. Vilkårene for læring, pædagogik, uddannelse og undervisning er under hastig fiorandring i disse år - nationalt som internationalt - så en hastig og gennemgribende forandring så...
  288,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 228,00 kr

  Bogen er en billedbog, der i sit eget lette sprog og sine ekspressive tegninger genfortæller Foucaults og Bourdieus teorier. Anders' billedlige udtryk og Rasmus' udtryksfulde billeder skaber sammen en original guide, der tager læseren ved hånden og fører denne igennem de mange forskellige ideér og begreber, på tværs af alle fag.
  228,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 188,00 kr

  188,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 168,00 kr

  168,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 368,00 kr

  Antologien indleder med artiklen Luhmann og organisation, der som den første danske artikel giver en solid teoretisk introduktion til Luhmanns organisationsteori. Artiklen tjener som ramme for antologiens øvrige artikler. Efter intro-artiklen har vi inddelt antologien i tre dele:Del 1: Ind i organisationen indeholder fire bidrag, der alle arbejder med...
  368,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 224,00 kr

  SFO'erne har gennem de senere år fået en række nye opgaver. En af dem er at hjælpe børn med lektier efter skoletid. Denne bog præsenterer en teoretisk såvel som en praktisk indføring i lektiehjælpens verden.Bogen tager udgangspunkt i den pædagogiske profession og forankres fagligt. Lærere og ledere kan blive udfordret af bogens professionstilgang og få et...
  224,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 168,00 kr

  Ingen arme, ingen kagerstiller skarpt på den pædagogiske praksis i folkeskolen. Gennem nærgående analyser af et projektforløb i ottende klasse sættes der kritisk fokus på en folkeskole, der stiller høje krav til elevernes selvstændighed og faglige præstationer og som afstedkommer, at nogle elever falder igennem. De mange eksempler fra praksis er...
  168,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 198,00 kr

  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 210,00 kr

  Bogen giver en række skarpe bud på, hvorledes underviserne på lærernes efter/videreuddannelser kan tilegne sig faglige og pædagogiske kompetencer, der understøtter den eksisterende praksis og udfordrer den pædagogiske dagsorden i folkeskolen. Bruges af digitale læremidler udfordrerde traditionelle forestillinger om undervisning og læring, der ikke...
  210,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage

Produkter under denne streg er ikke på lager online

 • 288,00 kr

  Undersøgelse og forskning kan være med til at iagttage perspektiver på, hvordan de forskellige delsystemer af sundhedssystemet fungerer og yder deres bidrag til opfyldelse af samfundets forventninger og krav. Det er i dette perspektiv antologien skal iagttages og læses. De forskellige forfattere har undersøgt og beskrevet et enkelt område eller...
  288,00 kr


  Ikke på lager online
 • 98,00 kr

  I Medborgerskab - en udfordring til efterskolenpeger forfatterne på, at efterskoleformen stilles overfor en udfordring om på ny at gennemtænke efterskolens dannelsesopgave i forestillingen om medborgerskab, og bogen bidrager dermed til den fortsatte udvikling af efterskolens innovative kraft. Det sker blandt andet ved at undersøge og formulere...
  98,00 kr


  Ikke på lager online
 • 498,00 kr

  Med denne indføring i den sociologiske systemteori gør Luhmann det muligt for hans egne studerende at arbejde selvstændigt med denne teori. Den er derfor en guldgrube af enkle ideer i omgangen med vanskelige spørgsmål og tilbyder et rigt udvalg af koncepter og teoremer. Dette tillader en opøvning af evnen til at iagttage, beskrive og tænke - både i...
  498,00 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 33 af 33