Filter-søgning

(10 produkter)

Pris

370 - 1620 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Thomson Reuters

Thomson Reuters

pr. side
Viser 1 - 10 af 10
Mest populære
 • Tilføj
  370,00 kr

  Bogens kapitler afspejler den seneste forskning på Center for kreditret og kapitalmarkedsret, CBS. Den henvender sig ved sit emneudbud både til praktikere og studerende.På realkreditområdet behandles de nationale muligheder for at fastlægge særlige krav, sådan som det blev drøftet ved SDO-reformen i 2007.Den seneste udvikling om finansiel rådgivning og...
  370,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • Tilføj
  870,00 kr

  Bogen beskæftiger sig med arbejdsprocesretten. Det vil sige de formelle regler om behandling af tvister angående ansættelsesforhold og kollektive overenskomster.Bogens fire dele handler om:* tvisteløsningsordningens historiske baggrund* sagsforberedelse, forhandlingsforløbet i det fagretlige system og indgåelse af forlig* andre præliminære...
  870,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • Tilføj
  745,00 kr

  Advokater med sans for retorik vinder retssager over advokater, som kun kan snakke jura. Det viser den første danske undersøgelse om den sproglige kamp i retssalene.Forfatteren påviser, hvordan retorik på en værdifuld måde sætter spørgsmålstegn ved den gængse forestilling om, at den juridiske procedure kun drejer sig om at sammenholde fakta med...
  745,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • Tilføj
  620,00 kr

  Siden 1. udgaven af bogen udkom i 2002 er tilbudsloven blevet ændret flere gange, og der er kommet nye udbudsdirektiver for den offentlige sektor og for forsyningsvirksomheder. Det har ført til en række ændringer i de regler, der lå til grund for 1. udgaven.Blandt andet er der med den seneste ændring af tilbudsloven indført bestemmelser om pligt til...
  620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • Tilføj
  370,00 kr

  Er du ny anklager? Få indblik i, hvordan straffesager behandles - fra sagens opstartstidspunkt til afslutningen i retten. Bogen beskriver blandt andet: - politiets og anklagemyndighedens opbygning - straffesagens aktører - efterforskning - vurdering af tiltalespørgsmålet -...
  370,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • Tilføj
  370,00 kr

  Generationsskifter ender ofte som akutte problemer. Sjældent som noget, der er velplanlagt. Men lader man stå til, risikerer man, at situationen 'låses', sådan at begge parters fremtidsønsker faktisk bliver umulige at realisere.Få vejledning og find inspiration til at løse de juridiske forhold i tide. Bogen behandler reglerne ifølge den nye arvelov, og...
  370,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • Tilføj
  370,00 kr

  En del mennesker dør uden at have fået del i en kapital- eller en ratepension. Det er baggrunden for, at lovgivningen opstiller et regelsæt om begunstigelse i sådan nogle konti.Reglerne er blevet væsentligt ændret med virkning fra 2008 i forbindelse med den nye arvelov. I bogen gennemgås, hvem der kan indsættes som begunstiget, fremgangsmåden og familiens...
  370,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • Tilføj
  1 620,00 kr

  Afhandling om de regler i dansk og international skatteret, der regulerer priserne for koncerninterne transaktioner. Især fokuserer forfatteren på såkaldt transfer pricing i multinationale koncerner. Han giver en detaljeret komparativ analyse af armslængdeprincippet i hhv. dansk og amerikansk skatteret samt OECD’s Modeloverenskomst og Transfer Pricing...
  1 620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage

Produkter under denne streg er ikke på lager online

 • Tilføj
  745,00 kr

  En gennemgang af reglerne for erstatning inden for sundhedsvæsenet, både for behandlingsskader og lægemiddelskader. Siden 1. januar 2007 har reglerne været samlet i Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Udover en beskrivelse af udviklingen i patientforsikringsordningen giver bogen desuden en række eksempler på den praksis, der har...
  745,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  1 495,00 kr

  Bogen er den 5. reviderede udgave af den kommenterede arbejdsskadesikringslov.Bogen gennemgår reglerne om: Hvilke personer, der er omfattet af loven Anerkendelse af arbejdsulykker og erhvervssygdomme som arbejdsskader Reglerne om udmåling af erstatning Da Arbejdsskadereformen trådte i kraft i 2004 blev skadebegreberne forenklede,...
  1 495,00 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 10 af 10