Filter-søgning

(42 produkter)

Pris

245 - 1995 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Thomson

Thomson

pr. side
Viser 1 - 42 af 42
Mest populære
 • Tilføj
  870,00 kr

  Projektudvikling af fast ejendomer en håndbog, der beskæftiger sig med de fagområder, der er relevante ved udviklingen af et succesfuldt ejendomsprojekt. Ud fra en forretningsmæssig synsvinkel giver håndbogen et samlet overblik over udfordringer og problemstillinger. Kernen i projektudviklingen af fast ejendom er den gode idé, der gør det muligt at øge...
  870,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  870,00 kr

  En opdatering af den tidligere bog Bogføring, regnskab og skat.Bogføringsloven og Mindstekravsbekendtgørelserne - en lovkommentar er blevet til ud fra de erfaringer, som forfatterne har indhentet i forbindelse med det lovforberedende arbejde i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og fra den praksis med bogføring, opbevaring af regnskabsmateriale m.v., der i...
  870,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  435,00 kr

  Ordbogen indeholder bl.a.4200 opslagsord med 4700 oversættelser på britisk, amerikansk og IAS/IFRS engelsk15400 ordforbindelser på dansk med flere oversættelser til engelsk, når der er forskel mellem britisk, amerikansk og IAS/IFRS engelskForslag til oversættelse af termer, der relaterer sig til danske forholdDefinitioner af opslagsordTillæg med...
  435,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  810,00 kr

  Formålet med denne bog er at give læseren et indblik i, hvordan regnskabsanalysen kan anvendes af beslutningstagere i forhold til analyseopgaverne værdiansættelse, kreditvurdering og præstationsaflønning.Bogen er inddelt i tre dele. Første del præsenterer en række modeller inden for værdiansættelse, kreditvurdering og præstationsaflønning. Endvidere...
  810,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  370,00 kr

  Håndbog i Praktisk Retssagsbehandling giver en kort og præcis gennemgang af de grundlæggende principper og deres brug i retssagsbehandlingen. Trin for trin beskrives retssagens stadier, og hvad der sideløbende kræves af praktisk arbejde - den kronologisk opbygning med henvisninger i margen gør håndbogen nem og overskuelig at bruge. Bogen går i dybden og...
  370,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  995,00 kr

  Både reglerne om gældssanering og reglerne om gældseftergivelse er ændret på væsentlige punkter i efteråret 2005. "Insolvensret - gældssanering" behandler såvel kendte problemstillinger på gældssaneringsområdet som de nye regler, der trådte i kraft 1. oktober 2005. I tilknytning til behandlingen af konkurslovens regler om gældssanering beskrives reglerne...
  995,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  620,00 kr

  Konfliktløsning gennem mediation bliver mere og mere udbredt i Danmark. Mediation - ret og rammerbeskriver etiske rammer og eksisterende regelsæt for mediation og kommer med bud på, hvad der bør gælde på de områder, hvor de eksisterende regler ikke slår til. Bogen behandler spørgsmål om, hvilke krav der bør stilles til mediators uddannelse, om en...
  620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  245,00 kr

  Hvordan oprettes et testamente eller hvilke arveregler gælder ved et dødsfald? Håndbogen Dødsfald og dødsboergiver et godt indblik i disse og mange andre spørgsmål. Bogen gennemgår dødsfaldskriterierne og reglerne for ligsyn, transplantation, arv, de forskellige former for testamenter og skifterettens behandling af et dødsbo. Spørgsmål om formueforhold...
  245,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  870,00 kr

  Bogen handler om fradragsretten i dansk skatteret, også kaldet Det skatteretlige Driftsom-kostningsbegreb, og beskæftiger sig med hvilke udgifter der kan fradrages i den skatte-pligtige indkomst.Fradragsretten reguleres i dag stadig efter statsskattelovens § 6 fra 1903, men driftsom-kostningsbegrebet er dog løbende udviklet gennem praksis og supplerende...
  870,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  870,00 kr

  Afståelsesret og andre former for lejerskifte analyserer lejerens adgang til at overdrage lejeaftalen, både når der er, og når der ikke er taget stilling hertil i kontrakten. Bogen fokuserer især på lejerens afståelsesret efter lejelovens § 74 a/erhvervslejelovens § 55, herunder den praktiske fremgangsmåde og afståelsens retsvirkninger, apotekerlovens §...
  870,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  495,00 kr

  Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder regulerer en række virksomhedsformer, der ikke er omfattet af aktie-og anpartsselskabslovene eller erhvervsfondsloven. F.eks. andelsselskaber, foreninger og andre selskaber med begrænset ansvar og desuden visse interessentskaber og kommanditselskaber. Loven har til formål at skabe åbenhed om de omfattede...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  685,00 kr

  Ordbogen er beregnet som hjælpemiddel i flere situationer:- læsning og forståelse af regnskabstekster og faglitteratur på engelsk- oversættelse af regnskabstekster fra engelsk til dansk- skriftlig produktion af regnskabstekster på engelsk og dansk- korrektur af regnskabstekster på engelsk og danskOrdbogens indhold:- 5.893 opslagsord på britisk, amerikansk...
  685,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  495,00 kr

  Almindelig forvaltningsretgiver en grundlæggende gennemgang af forvaltningsrettens almindelige regler og den praksis, der knytter sig til emnet.Bogen henvender sig først og fremmest til studerende og andre, som ikke har en særlig juridisk baggrund. Der er lagt vægt på at gengive de ofte vanskeligt tilgængelige forvaltningsretlige regler på en overskuelig...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  495,00 kr

  Bogen er en kommentar til lov om forbud om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, der forbyder forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, alder, religion, tro, politisk tilhørsforhold, seksuel orientering, handicap, national, social og etnisk oprindelse.Den sigter på at give både praktikere og teoretikere et værktøj til at håndtere...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  370,00 kr

  En utraditionel og morsom fremstilling af fremtrædende skikkelser, som tegnede advokatstanden i det 20. århundrede. For den interesserede læser, som ønsker et blik bag kapperne. Fyldige personbeskrivelser og rammende citater og anekdoter.>>De enkelte afsnit er skrevet med stor indføling og med sans for i velvalgte sætninger at fortælle, hvordan de...
  370,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  620,00 kr

  -
  620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  745,00 kr

  Voldgiftsret, 2. udgave, er en samlet fremstilling af dansk voldgiftsret efter voldgiftsloven af 2005. Bogen behandler blandt andet spørgsmål omhvilke sager der kan behandles ved voldgiftvoldgiftsaftalens vedtagelse, fortolkning og ugyldighedvoldgiftsaftalens retsvirkningervoldgiftsrettens etablering og sagsbehandlingforholdet mellem voldgiftsretten og...
  745,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  620,00 kr

  En lærebog for studerende, som har brug for grundlæggende indføring i faget international beskatning. Også en praktisk guide til virksomheder og rådgivere, der beskæftiger sig med internationale skattespørgsmål.Bogen behandler bl.a.:spørgsmål om skattepligt og dobbeltbeskatningpraktiske forhold for den internationaleskatteplanlægningspørgsmålenes...
  620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  745,00 kr

  Hvidvaskloven reguleres væsentligt i disse år. Få overblik over regelsættet i den nye lovkommentar.Hvidvaskreguleringen er siden den første lov i 1993 blevet stadig mere omfattende. I dag er finansiering af terrorisme også omfattet, kredsen af virksomheder og personer, der er omfattet af loven, er udvidet og 2006-loven udvidede kravene til legitimation...
  745,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 995,00 kr

  -
  1 995,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  620,00 kr

  Voldgiftsteksterindeholder de vigtigste retsakter for voldgift i international og national sammenhæng.Af internationale retsakter er der medtaget de centrale regelsæt fra UNCITRAL, herunder New York-konventionen og Modelloven om voldgift, og fra IBA, herunder om bevisoptagelse og habilitet. Hertil kommerprocesreglerne for de mest...
  620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  598,00 kr

  -
  598,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  467,00 kr

  -
  467,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 150,00 kr

  1 150,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  745,00 kr

  Bogen er en kommentar til lov om forsikringsformidling.Siden forsikringsmæglerloven fra 1999 er reglerne om forsikringsformidling ændret flere gange. Implementeringen af EU’s direktiv om forsikringsformidling fra 2002 medførte omfattende ændringer i de regler, der gælder om forsikringsmæglere og om banker og andres formidling af forsikringer. I 2007 skete...
  745,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 287,50 kr

  Bogen indeholder en oversigt over alle relevante strafferetlige afgørelser, som er afsagt af Højesteret og landsretterne i perioden 1. oktober 2011 – 30. september 2012. Oversigten indeholder endvidere få udvalgte afgørelser, som er afsagt af Den Særlige Klageret. Alle afgørelser er samlet og systematiseret efter deres tilhørsforhold til forskellige love,...
  1 287,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage

Produkter under denne streg er ikke på lager online

 • Tilføj
  620,00 kr

  Værket Internetkontrakterfokuserer på de aftaler, som en virksomhed sædvanligvis får brug for at indgå, når den vil ud og manifestere sig på internettet. Det vil være anvendeligt for alle, der til daglig beskæftiger sig med Internetrelaterede kontrakter. Paradigmaerne findes på både dansk og engelsk.
  620,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  620,00 kr

  Overtagelsestilbudbeskriver de praktiske forhold og problemstillinger i forbindelse med planlægning, udarbejdelse og gennemførelse af et overtagelsestilbud på børsnoterede selskaber.
  620,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  620,00 kr

  Skattefri virksomhedsomdannelseudgør en vigtig brik i puslespillet om virksomhedsejeres langtsigtede skatteplanlægning.Reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse blev ændret væsentligt i 1999. Formålet var dels at lempe på reglerne ved omdannelse af virksomheder med flere ejere, og dels at forhindre, at en virksomhedsejer skattefrit kunne trække penge ud...
  620,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  997,50 kr

  Bogen indeholder alle relevante strafferetlige domme afsagt i perioden oktober 2001 til september 2004. Alle er samlet og systematiseret efter deres tilhørsforhold til straffeloven, færdselsloven, retsplejeloven og en lang række andre love.Bogen omfatter ca. 1.700 afgørelser anført med resumé under den lovbestemmelse, som afgørelsen primært omhandler, og...
  997,50 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  745,00 kr

  Det stigende antal af forbrugere, der klager over varer og tjenesteydelser med fejl, er baggrunden for Sonny Kristoffersens nye bog Retshåndhævelse ved forbrugerklager.Bogen, der er den første samlede fremstilling af forbrugerklagesystemet, giver dig et indgående kendskab til lov om forbrugerklager, Forbrugerklagenævnets virksomhed og det private...
  745,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  245,00 kr

  Blandede kapitalmarkedsretlige emnerer første bind i Kredit- og kapitalmarkedsretsserien, der tager sigte på at undersøge en række kredit- og kapitalmarkedsretlige spørgsmål såvel på struktursiden som på adfærdssiden (forholdet mellem institutionerne og kunderne).Som titlen illustrerer sætter antologien fokus på en række centrale kapitalmarkedsretlige...
  245,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  1 120,00 kr

  Den nye markedsføringslov er en væsentlig regulator i konkurrenceforholdet mellem erhvervsdrivende. F.eks. når det gælder produktefterligninger, renommésnyltning, kendetegnsbeskyttelse og erhvervshemmeligheder.Samtidig får markedsføringsloven stadigt stigende betydning, når det handler om at sikre forbrugerbeskyttelsen. Loven indeholder som noget nyt...
  1 120,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  495,00 kr

  Bogen giver en bred vejledning om sygedagpengelovgivningen og den praksis, der knytter sig hertil, og giver svar på de fleste spørgsmål om sygedagpenge.Denne 4. udgave af bogen er ajourført i forhold til de ændringer, der er sket inden for sygedagpengelovgivningen siden 2002. Det drejer sig dels om de nye regler om visitation og opfølgning, dels den nye...
  495,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  495,00 kr

  Praktisk inkassogiver en grundlæggende indføring i at behandle inkassosager. Første del beskriver god inkassoskik og kravene til grundlaget for at kunne starte en inkassosag. Anden del gennemgår indholdet i en inkassosag og reglerne om afregning.Bogen indeholder også forslag til at formulere betalingspåkrav, stævninger og de mest almindelige breve i en...
  495,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  370,00 kr

  Bogen beskriver finansielle kriser fra forskellige vinkler. Den fokuserer på to temaer: For det første diskuteres årsagerne til finansielle kriser, for det andet de forskellige procedurer, der findes til at håndtere finansielle kriser.Mere specifikt beskriver forfatteren blandt andet finansielle kriser i Danmark og de øvrige industrilande, fælles...
  370,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  620,00 kr

  Den praktiske håndbog for dig, der har at gøre med erhvervelse af fast ejendom.I 5. udgave finder du blandt andet: En udførlig gennemgang af ejerskifteforsikringer - mange henvisninger til afgørelser fra Ankenævnet for Forsikring En omfattende fremstilling af det huseftersyn, som ordningen med tilstandsrapport og ejerskifteforsikring kræver En...
  620,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  1 248,00 kr

  -
  1 248,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  1 187,50 kr

  Bogen indeholder en oversigt over afgørelser afsagt af Højesteret og landsretterne i perioden 1. oktober 2008 – 30. september 2009.Oversigten indeholder også udvalgte afgørelser afsagt af Den Særlige Klageret. Alle afgørelserne er samlet og systematiseret efter deres tilhørsforhold til forskellige love, blandt...
  1 187,50 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  1 243,75 kr

  Bogen indeholder en oversigt over alle relevante strafferetlige afgørelser afsagt af Højesteret og landsretterne i perioden 1. oktober 2007 – 30. september 2010. Oversigten indeholder endvidere få udvalgte afgørelser afsagt af Den Særlige Klageret. Alle afgørelser er samlet og systematiseret efter deres tilhørsforhold til forskellige love, blandt andet:...
  1 243,75 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 42 af 42