Filter-søgning

(209 produkter)

Pris

18 - 1200 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Statens Byggeforskningsinstitut

Statens Byggeforskningsinstitut

pr. side
Viser 1 - 60 af 209
Mest populære
 • Tilføj
  650,00 kr

  SBi-anvisning 224 har til formål at reducere antallet af skader ved at gøre vores bygninger mere fugtsikre – både ved nybyggeri og renovering. Anvisning 224 indeholder grundlæggende oplysninger om luftfugtighed, materialernes fugtligevægtstilstand og beregning af fugttransport. Anvisningen henvender sig både til projekterende, rådgivere og udførende....
  650,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  300,00 kr

  Denne anvisning 235 er en del af SBi's anvisningsserie om vandinstallationer og behandler dimensionering af vandinstallationer i boliger og lignende. Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 234, Vandinstallationer - funktion og tilrettelæggelse og SBi-anvisning 236, Vandinstallationer - installationsdele og anlæg . Indtil 2005 udgjorde vandnormen det...
  300,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  400,00 kr

  Anvisning 234 er en del af SBi s anvisningsserie om vandinstallationer. SBi anvisning 234 omhandler de generelle forhold ved vandinstallationer som f.eks. drift og vedligehold, projektering og kvalitetssikring. Derudover redegør SBi anvisning 234 for de almindelige forhold omkring måling af brug af vand, støj, forebyggelse af skader og isolering....
  400,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  400,00 kr

  Denne anvisning er en del af SBi's anvisningsserie om vandinstallationer og gør rede for valg og anvendelse af rør, armaturer, installationsgenstande og anlæg. Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 234, Vandinstallationer - funktion og tilrettelæggelse og SBi-anvisning 235, Vandinstallationer - dimensionering . Indtil 2005 udgjorde vandnormen det...
  400,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  450,00 kr

  SBi-anvisning 231 omhandler dimensionering og udførelse af fundering for mindre bygninger iht. Bygningsreglementet 2010 og Eurocode 7 (DS/EN 1997-1:2007 og DE/EN 1997-2:2007). Anvisningen gælder også iht. BR15. Anvisningen tager sigte på mindre bygninger med eller uden kælder, som opføres i sædvanlige materialer og i traditionel udformning, hvor de...
  450,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  425,00 kr

  Denne SBi-anvisning 243 beskriver byggetekniske løsninger til forbedring af lydisolationen af boligadskillende vægge og etagedæk i eksisterende etageboligbyggeri og rækkehuse med henblik på opfyldelse af lydbestemmelserne i Bygningsreglement 2010. Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i...
  425,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  SBi-anvisning 244 vedrører lydisolering af klimaskærmen i nyt og eksisterende boligbyggeri samt lignende bygninger. Anvisningen beskriver byggetekniske løsninger til udformning eller forbedring af klimaskærmen, så de opfylder bestemmelserne om akustisk indeklima i Bygningsreglement 2010. Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  390,00 kr

  Vådrum hører til de mest kritiske rum i en bygning, både på grund af den direkte vandpåvirkning og den høje relative luftfugtighed, der ofte forekommer i længere perioder. SBi-anvisning 252 giver vejledning i planlægning, projektering og udførelse af vådrum i overensstemmelse med kravene i Bygningsreglement 2010. Anvisningen gælder også for...
  390,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  SBi-anvisning 245 beskriver de grundlæggende bygningsakustiske begreber vedrørende lydisolering og principper for udbredelse af lyd i bygninger samt vurdering og måling af lyd i henhold til krav i Bygningsreglement 2010, kapitel 6.4, Akustisk indeklima. Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  225,00 kr

  SBi-anvisning 189 indeholder eksempler på løsninger, der opfylder de krav, der stilles i småhusreglement 1998, der omfatter byggeri af enfamiliehuse med indtil to etager og kælder. Husene kan være sammenbyggede, men kun ved lodrette boligadskillende vægge. Anvisningen indledes med en kort gennemgang af det bærende og afstivende system samt dræning. I...
  225,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  375,00 kr

  Indeklimaets kvalitet har stor betydning, fordi vi tilbringer størstedelen af livet inden døre, i boligen og på arbejdet. I SBi-anvisning 196 er der samlet veldokumenterede erfaringer og videnskabeligt underbygget viden til anvendelse i det daglige planlægnings- og projekteringsarbejde. Anvisningen er primært rettet til projekterende og udførende i...
  375,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  250,00 kr

  SBi-anvisning 175 handler om varmeanlæg i relation til Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium, DS 469, 1. udgave 1991. Anvisningen omfatter introduktion til varmeanlæg, administrative forhold, projekteringsgrundlag, planlægning og systemvalg samt delsystemer og komponenter. Der er lagt vægt på behandling af varmeanlægget som et samlet...
  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  125,00 kr

  SBi-anvisning 214 indeholder en vejledning i, hvordan man opbygger en lufttæt klimaskærm. Anvisningen behandler sammenhængen mellem lufttæthed, energiforbrug og indeklima i en bolig. Den fortæller om, hvordan man etablerer det såkaldte tæthedsplan og om metoder til måling af klimaskærmens tæthed. I en række rigt illustrerede eksempler vises, hvordan...
  125,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  250,00 kr

  SBi-anvisning 228 behandler håndtering af asbestholdige materialer i bygninger iht. blandt andet Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004 om asbest og At-vejledning C.2.2. Læseren får den faglige indsigt, der er nødvendig til at vurdere og udføre en arbejdsopgave i byggeriet med asbest på en sikker og sundhedsmæssig forsvarlig...
  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  475,00 kr

  SBi-anvisning 240, Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger, beskriver byggetekniske løsninger til efterisolering af småhuses klimaskærm i henhold til Bygningsreglementet (BR10) med særlig fokus på, at løsningerne er robuste og tekniske forsvarlige. Småhuses primære bygningsdele; tag, ydervæg, kælder og terrændæk gennemgås sammen med de...
  475,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  250,00 kr

  Granskning af byggeprojekter kan være nyttigt for kvaliteten af det færdige byggeri. SBi-anvisning 246 sigter mod at støtte især tværfaglig, ekstern granskning af byggeprojekter ved at beskrive, hvordan granskning kan planlægges, gennemføres og dokumenteres.Anvisningen henvender sig således til granskeren, men kan også med fordel lægges til grund...
  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  125,00 kr

  SBi-anvisning 249 behandler indretning af boliger, så de er tilgængelige for personer med funktionsnedsættelser. Denne anvisning behandler indretning af boliger, så de er tilgængelige for personer med funktionsnedsættelser. Ved at følge anvisningen sikrer man sig, at man lever op til kravene om tilgængelighed i både bygningsreglementet og Almenboligloven,...
  125,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  200,00 kr

  SBi-anvisning 233 indeholder en vejledning i, hvordan man opbygger klimaskærmen mod jord og tætner mod indtrængning af jordluft. Anvisningen gør også rede for sammenhængen mellem radonindtrængning, radonindholdet i indeluften, ventilation og energiforbrug i en bygning. En række illustrerede eksempler viser, hvordan klimaskærmen mod jord kan opbygges, og...
  200,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  280,00 kr

  ​ SBi-anvisning 255 beskriver afløbssystemer og retningslinjer for dimensionering af afløbssystemer i henhold til Bygningsreglement 2010 og derigennem DS 432:2009. Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til. Anvisningen...
  280,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  875,00 kr

  Samlet pakke af SBi-anvisning 234, 235 og 235.
  875,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  750,00 kr

  Samlet pakke af SBi-anvisninger 255, 256 og 257
  750,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  425,00 kr

  SBi-anvisning 223 beskriver udarbejdelse og kontrol af den dokumentation, der knytter sig til et bygværks bærende konstruktioner i henhold til Bygningsreglement 2015. Sammensætning, indhold og udformning af de enkelte dokumenter beskrives, og sættes i relation til byggeriets praksis i hele processen fra planlægning over projektering til udførelse af...
  425,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  525,00 kr

  SBi-anvisning 221 er en praktisk håndbog for bygningsejere, rådgivere og entreprenører med eksempler på, hvordan man opfylder kravene i det nye Bygningsreglement 2008 (BR08) om forbedret varmeisolering, når tag, facade og vinduer renoveres på eksisterende bygninger. Anvisningen fokuserer på etageboliger fra perioden 1850 til slutningen af 1970'erne, hvor...
  525,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  475,00 kr

  SBi anvisning 227 handler om forebyggelse af korrosion i vvs-installationer, der hvert år er årsag til omfattende og kostbare skader i byggeriet. Anvisningen indledes med en generel indføring i mekanismerne bag korrosion i vvs-installationer og kvalitetssikring af brugsvandet. Efterfølgende gennemgås korrosionsforhold og forholdsregler mod korrosion for...
  475,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  475,00 kr

  SBi-anvisning 239, Efterisolering af småhuse - energibesparelser og planlægning behandler efterisolering af småhuse i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10), herunder særligt krav om forbedring af bygningsdeles varmeisoleringsevne ved renovering. Med udgangspunkt i småhuses typiske bygningsdele beskrives, hvor det bedst kan betale sig at...
  475,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  300,00 kr

  SBi-anvisning 242 beskriver, hvordan en PCB-renoveringsproces overordnet forløber, og gør rede for mulige afhjælpningsmetoder og praktiske aspekter forbundet med renoveringen, herunder affaldshåndtering og beskyttelse af mennesker og miljø. Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 241, Undersøgelse og vurdering af bygninger med PCB, der beskriver,...
  300,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  280,00 kr

  ​SBi-anvisning 256 beskriver anlæg og komponenter, der indgår i afløbssystemer. Retningslinjer er relateret til Bygningsreglement 2010 og derigennem DS 432:2009. Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til . Anvisningen henvender sig til...
  280,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  280,00 kr

  ​ SBi-anvisning 257 beskriver installationsgenstande og udførelse af afløbssystemer. Retningslinjer er relateret til Bygningsreglement 2010 og derigennem DS 432:2009. Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til. Anvisningen henvender sig...
  280,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 200,00 kr

  Samlet pakke af SBi-anvisninger 237, 243, 244 og 245
  1 200,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  250,00 kr

  Ved en simpel stålrammebygning forstås i SBi-anvisning 187 en lukket, fritliggende bygning i én etage, hvor tagkonstruktionen ud over egenlast kun er påvirket af naturlaster, dvs. sne og vind. Dimensioneringen af de bærende konstruktioner gennemføres ved at benytte publikationens omfattende tabeldata og detaljerede konstruktionstegninger, der også kan...
  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  425,00 kr

  SBi-anvisning 219 er et værktøj til projekterende, der skal eftervise, at vinduer og dagslysforhold overholder myndighedskrav i Bygningsreglement 2008 og Arbejdstilsynets At-vejledning A.1.11 og A.1.2 samt DS 700, 2005. Udnyttelse af dagslyset i bygninger er ud over de æstetiske og oplevelsesmæssige kvaliteter også en vigtig faktor i bestræbelserne...
  425,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  150,00 kr

  Ved ombygning af eksisterende ejendomme skal nugældende krav til de bærende konstruktioners sikkerhed være opfyldt.Denne anvisning beskriver, hvordan det for murede etageejendomme er muligt at bestemme de styrkeegenskaber af murværket, som indgår i sikkerhedsvurderingen. Anvisningen er baseret på et forskningsarbejde, som er rapporteret i SBi...
  150,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  86,00 kr

  I denne anvisning forklares i tekst og tegninger, hvordan fundamenter, vægge, dæk, gulve, lofter, vinduer og døre med tilhørende samlinger samt bygningsinstallationer bør udføres for at opnå en tilfredsstillende lydisolation. Anvisningen er udarbejdet til brug i almen byggepraksis og i den byggetekniske undervisning.Deludgave af SBI-anvisning 166:...
  86,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  250,00 kr

  I SBi-anvisning 222 begrundes og anbefales en række tilgængelighedskrav til almindelige boliger med udgangspunkt i Bygningsreglement 2008 (BR08). De anbefalede mål er typisk større end myndighedskravene. Anbefalingerne er væsentlige for såvel planlægning og projektering af nybyggeri som for om- og tilbygninger i den eksisterende boligmasse. Al erfaring...
  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  150,00 kr

  Strategisk forskningscenter for energineutralt byggeri (ZEB) har til opgave at udvikle integrerede, intelligente teknologier til byggeriet, der sikrer betydelige energibesparelser og optimal anvendelse af vedvarende energi. Resultatet kan læses i tre mindre publikationer. Byggesektoren spiller en central rolle i forbindelse med fremtidens reduktion af...
  150,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  150,00 kr

  Det har stor betydning for ligeværdigheden i det byggede miljø, at tilgængelighed er tænkt ind i arkitekturen fra starten. Ud over at forbedre kvaliteten af boligen generelt, øger det mulighederne for, at vi kan blive boende i vores bolig uanset funktionsevner. Ved at følge SBi-anvisning 261 sikres, at sammenbyggede boliger lever op til krav om...
  150,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  150,00 kr

  Når tilgængelighed tænkes ind i en bolig fra starten, forbedrer det både kvaliteten af byggeriet og øger mulighederne for, at beboeren kan blive boende uanset funktionsnedsættelser. SBi-anvisning 262 gennemgår de spørgsmål, der bør stilles til tilgængelighed, når etageboliger planlægges eller renoveres. Krav og anbefalinger til etageboliger er mere...
  150,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  150,00 kr

  I de senere år har glas vundet stadig større udbredelse som byggemateriale i dansk byggeri. Den udbredte brug skyldes først og fremmest udviklingen af nye markant forbedrede glastyper med bedre isoleringsevne. Udviklingen er imidlertid gået så stærkt, at det ikke er alle arkitekter, ingeniører og håndværkere, der har fået dækkende oplysninger om glas...
  150,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  190,00 kr

  SBi-anvisning 203 beskriver en simpel håndberegningsmetode til håndtering af de dagslysberegninger, der er nødvendige for en vellykket dagslysprojektering. Beregningsmetoden kan desuden anvendes til at eftervise, om de danske myndigheders krav til dagslystilgang og belysningsforhold i arbejdslokaler og boliger er opfyldt. Ud over håndberegningsmetoden...
  190,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  275,00 kr

  SBi-anvisning 204 beskriver en metode til at gennemføre en tilstandsundersøgelse af bygninger med fugt og skimmelsvampevækst. På baggrund af en sådan undersøgelse vil bygningsundersøgeren med stor sikkerhed kunne pege på årsager til og forslag til løsninger af fugt- og skimmelsvampeproblemer i den undersøgte bygning. Anvisningen er blevet til som led i et...
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  275,00 kr

  SBi-anvisning 205 beskriver midler og metoder til renovering af bygninger, der er angrebet af skimmelsvampe. Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 204, Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Beskrivelser og vurderinger af metoderne bygger på oplysninger fra eksperter med baggrund i deres praktiske erfaringer, på...
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  110,00 kr

  De fleste murede ydervægge i Danmark indeholder murbindere. De sørger for at formuren hænger sammen med resten af bygningen. Binderne kan enten være faste stenbindere eller trådbindere. Siden 1984 har der været krav om at trådbindere skal være af et korrosionsfast materiale, f.eks. rustfrit stål. Men før 1984 har man i mange tilfælde brugt trådbindere som...
  110,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  200,00 kr

  I bestræbelserne på at projektere en god skole vil man ofte støde på modstridende hensyn. Under planlægningen og projekteringen er det derfor afgørende, at man er i stand til at afveje disse og beskrive løsninger, der gør det muligt at nedsætte energiforbruget til belysning og ventilation og samtidig skabe et sundt indeklima, god akustik og et...
  200,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  125,00 kr

  Utilfredsstillende lydforhold kan have stor indvirkning på børn og voksne i skoler og daginstitutioner. Det kan være medvirkende til en forringelse af indlæringsevnen og en ringere sproglig udvikling samt påvirke arbejdsmiljøet for lærere og pædagoger. Denne SBi-anvisning 218 behandler områderne lydisolation, efterklangstid, absorptionsareal og støjniveau...
  125,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  275,00 kr

  Lysstyring anvendes for at forhindre, at der bruges mere energi til kunstlys end nødvendigt, samtidig med at brugernes behov tilgodeses. Denne SBi-anvisning 220 behandler de muligheder, der er for at sikre brugernes tilfredshed og lysstyringssystemets funktion. Anvisningen indeholder vejledning i valg af systemløsninger til automatisk lysstyring. Desuden...
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  475,00 kr

  Tagboliger er særligt udsat for vind og vejr i kraft af deres placering øverst i en bygning. De skal derfor opføres med ekstra omhu for at sikre de enkelte bygningsdeles og bygningens funktion i deres levetid. I SBi-anvisning 226 gennemgås de enkelte bygningsdele: klimaskærmen, tagkonstruktionen, bygningens funktion samt indeklima og installationer. Der...
  475,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  375,00 kr

  SBi-anvisning 237- Lydisolering mellem boliger - nybyggeri beskriver byggetekniske løsninger til opfyldelse af krav til lydisolering af boligadskillende vægge og etagedæk i henhold til BR10 svarende til lydklasse C i DS 490:2007. Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som...
  375,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  150,00 kr

  Strategisk forskningscenter for energineutralt byggeri (ZEB) har til opgave at udvikle integrerede, intelligente teknologier til byggeriet, der sikrer betydelige energibesparelser og optimal anvendelse af vedvarende energi. Resultatet kan læses i tre mindre publikationer. Byggesektoren spiller en central rolle i forbindelse med fremtidens reduktion af...
  150,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  150,00 kr

  ​For at sikre at mennesker uanset funktionsnedsættelser kan blive boende i deres boliger så længe som muligt, bør tilgængelighed tænkes ind i boligen fra starten.SBi-anvisning 260 fokuserer på krav og anbefalinger, som er særligt afgørende for tilgængeligheden i fritliggende enfamiliehuse. Anvisningen gennemgår krav i bygningsreglementet (BR10), og...
  150,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  155,00 kr

  ​SBi-anvisning 259 er den første af to nye SBi anvisninger om indretning af plejeboliger for personer med demenssygdomme. Anvisningen er rettet mod de tidlige faser af planlægning, en ombygning eller et nybyggeri af plejeboliger for personer med demens og gennemgår en række spørgsmål, som det indledningsvis i byggeprocessen er vigtigt at tage...
  155,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  125,00 kr

  Designguiden omfatter ni bygningstypologier med tydelige arkitektoniske, byggetekniske og funktionelle egenskaber, og den præsenterer såvel kvalitative som kvantitative designstrategier.Guiden består af en række diagrammer, som kan bruges tidligt i renoveringsprocessen til at lave kvantitative vurderinger af energi-, dagslys- og indeklimaløsninger for...
  125,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  200,00 kr

  Danske børn opholder sig hver dag mange timer i deres daginstitution og kvaliteten af lyset påvirker ikke blot hvad de ser, og hvordan de ser, men også den atmosfære der er i rummene. SBi-anvisning 238 om lys i daginstitutioner, giver praktiske råd om hvordan man kan skabe godt lys i daginstitutioner med lavt elforbrug. Dagtilbudslovens krav om læreplaner...
  200,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  150,00 kr

  Strategisk forskningscenter for energineutralt byggeri (ZEB) har til opgave at udvikle integrerede, intelligente teknologier til byggeriet, der sikrer betydelige energibesparelser og optimal anvendelse af vedvarende energi. Resultatet kan læses i tre mindre publikationer. Byggesektoren spiller en central rolle i forbindelse med fremtidens reduktion af...
  150,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  SBi-anvisning 158 giver en beskrivelse af vindens opståen, dens styrke og dens påvirkning af bygningskonstruktioner. Den dækker det behov, som er opstået som følge af mere detaljerede krav til slanke konstruktioners modstandsdygtighed overfor vindlast. Anvisningen indeholder informationer, som ikke tidligere er publiceret samlet på dansk. Den er...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  325,00 kr

  I SBi-anvisning 225 kan du læse om arkitektoniske muligheder, økonomi og projektledelse ved etablering af tagboliger. Anvisningen er skrevet for alle med interesse i tagboligers muligheder. Der findes viden og information om etablering af tagboliger i en række forskellige publikationer og på hjemmesider. Det er ønsket med denne SBi-anvisning at...
  325,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  55,50 kr

  Anvisningen beskriver hvordan vindmiljøet afhænger af bygningernes placering indbyrdes og i terrænnet, samt udformningen af bygninger, læskærme og beplantning.Der redegøres for hvordan et vindmiljø kan beregnes ved et foreliggende projekt, og der bringes nogle eksempler på modelforsøg i vindtunnel.
  55,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  25,00 kr

  Vejledning i kontroleftersyn af ventilationsautomatik.Automatikgruppen under Dansk VVS Teknisk Forening og SBI har i fællesskab udarbejdet en "Check- og indstillingsliste for ventilationsautomatik". I tilslutning hertil giver anvisningen udførlig vejledning i kontroleftersyn i overensstemmelse med checklisten.
  25,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  250,00 kr
 • Tilføj
  250,00 kr

  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  348,00 kr

  SBI-anvisning 171 henvender sig primært til bygherrer, rådgivere, planlæggere og administrativt personale i den private og offentlige byggesektor. Publikationen er den første, der præsenterer en samlet og udførlig orientering om de vigtigste temaer i typiske nedrivningsprojekter. Den indeholder ikke specialviden for ekspertgrupper, men giver med sine...
  348,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
Viser 1 - 60 af 209