Filter-søgning

(17 produkter)

Pris

50 - 350 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Selskabet For Udgivelse Af Kilder Til Dansk Historie

Selskabet For Udgivelse Af Kilder Til Dansk Historie

pr. side
Viser 1 - 17 af 17
Mest populære

Produkter under denne streg er ikke på lager online

 • Tilføj
  200,00 kr

  Det danske kommunistparti (DKP) var sin lidenhed til trods en særdeles væsentlig faktor i landets historie under den anden verdenskrig. I det illegale arbejdes pionerfase 1941-43 var det fremfor alt kommunistpartiets aktiviteter, der forstyrrede regeringens samarbejdspolitik og dens forhold til den tyske besættelsesmagt. Denne kildeudgave rummer interne...
  200,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  75,00 kr

  Dette reprotryk omfatter de centrale danske forfatningslove fra 1282 til 1661, frem for alt serien af håndfæstninger, dvs. de store forpligtelsesbreve, kongerne underskrev ved deres tronbestigelse. Disse håndfæstninger er ikke systematiske grundlove i moderne forstand, men gensidige aftaler mellem kongen og den politiske elite, der både afspejler...
  75,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  275,00 kr

  Dette bind beskriver kildetyper fra ca. 1500 til omkring 1750 (for enkelte forvaltningsområder dog indtil ca. 1800). Der er kapitler om diplomatik, centraladministrationen generelt, udenrigsforvaltningen, militærforvaltningen og udskrivningsvæsenet, retsforvaltningen, lens- og amtsforvaltningen, byforvaltningen, told- og skatteforvaltningen samt kirke-,...
  275,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  50,00 kr

  En af Edvard Holmsfire vigtige afhandlinger om 1700-tallets danske, politiske idéhistorie. Holm lagde med disse afhandlinger grunden til al senere forskning på området, og derfor er bøgerne ganske uomgængelig, hvis man interesserer sig for perioden.
  50,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  100,00 kr

  Biskop Balle var en omhyggelig embedsmand med en god iagttagelseseve. På sine visitatsrejser rundt i hele Sjællands Stift gjorde han notater om de kirkelige forhold i hvert eneste sogn. det omfatter ikke kun præst, degn og menigheden i almindelighed, men også skolerne (lærere så vel som elever), som havde biskoppens særlige bevågenhed. Da han besøgte de...
  100,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  125,00 kr

  J. C. Christensen (1856-1930) var i mere end et kvart århundrede en af Danmarks ledende politikere. Dette kildeskrift indeholder hans private ministermødeprotokol for de år, hvor han sad som kontrolminister i den radikale C. Th. Zahles regering.På væsentlige punkter supplerer og korrigerer protokollen de hidtidigekendte officielle referater, ligesom den...
  125,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  50,00 kr

  En af Edvard Holmsfire vigtige afhandlinger om 1700-tallets danske, politiske idéhistorie. Holm lagde med disse afhandlinger grunden til al senere forskning på området, og derfor er bøgerne ganske uomgængelig, hvis man interesserer sig for perioden.
  50,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  349,00 kr

  Indberetningerne i denne kildesamling er skrevet af en meget samvittighedsfuld og aktiv embedsmand: Inspektør B.J. Schultz.De handler derfor om næsten alle sider af livet på Grønland: selvfølgelig meget om handelen, men også om sælfangst og hvalfangst, om forsyningen med livsfornødenheder og brændevin, om forsøget på at fastholde grønlænderne i en...
  349,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  200,00 kr

  Fem gange besøgte Sjællands biskop Nicolai Edinger Balle hvert eneste sogn i sit stift, gæstede kirke og skole, lyttede til præstens prædiken og lærerens undervisning, og overhørte sognets menighed og skolebørn. Med sig førte han sin visitatsbog, hvor den flittige mand dag for dag noterede, hvad han havde set og hørt.Denne bog er en udgivelse af Balles...
  200,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  250,00 kr

  250,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  50,00 kr

  En af Edvard Holmsfire vigtige afhandlinger om 1700-tallets danske, politiske idéhistorie. Holm lagde med disse afhandlinger grunden til al senere forskning på området, og derfor er bøgerne ganske uomgængelig, hvis man interesserer sig for perioden.
  50,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  50,00 kr

  En af Edvard Holmsfire vigtige afhandlinger om 1700-tallets danske, politiske idéhistorie. Holm lagde med disse afhandlinger grunden til al senere forskning på området, og derfor er bøgerne ganske uomgængelig, hvis man interesserer sig for perioden.
  50,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  200,00 kr

  Denne udgave af adels- og våbenbreve udstedt af danske (unions-) konger indtil 1536omfatter 148 hovedsageligt dansksprogede breve af forskellig art fra 1396 til 1546. Der er tale om aktstykker, der formelt bekræfter optagelse i adelstanden og/eller tildeling af våbenskjold. De kaster lys over adelens, særlig lavadelens historie i relation til...
  200,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  275,00 kr

  Dette bind omfatter kilder fra 1920-70. Bogen indledes med en generel præsentation af arkivsystemer i central og lokaladministrationen, og herefter er der kapitler om udenrigssektoren, retsvæsenet, politi og anklagemyndighed, skolevæsen og uddannelse, kulturforvaltningen, trafik og kommunikation, landbrug og skovbrug, industri og handel, social- og...
  275,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  125,00 kr

  Louise Juel (1701-1792) skrev en række breve til nevøen Frederik (Fritz) Ludvig Schulin (1747-1781) under hans dannelsesrejse gennem årene 1763-1767. Den lille brevsamling giver et levende tidsbillede fra Københavns aristokratiske cirkler samt ikke mindst et psykologisk portræt af brevskriveren Louise Juel selv. Ud over brevenes kultur-, køns- og...
  125,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  295,00 kr

  Rigsrådet og stændermøderne var centrale politiske organer i årtierne op mod enevældens indførelse 1660, hvor alle repræsentative organer blev afskaffet. Kildeudgaven omfatter alle de centrale kilder til rigsrådets og stændermødernes historie suppleret med oplysninger om mindre vigtige kiler og rigsrådets øvrige aktiviteter. Udgivelsen dækker den vigtige...
  295,00 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 17 af 17