Filter-søgning

(509 produkter)

Pris

5 - 900 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Samfundslitteratur

Samfundslitteratur

pr. side
Viser 1 - 60 af 509
Mest populære
 • 320,00 kr

  320,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 298,00 kr

  Dansk syntaks handler om, hvordan ord kombineres til større helheder – til ordgrupper og sætninger. Bogen præsenterer grundmønstre for sætningsdannelsen, og det beskrives, hvordan vi opbygger forskellige typer af sætninger i dansk. Dansk syntaks er også en indføring i grammatisk analyse. Bogen redegør for, hvordan man analyserer sætninger, og for de...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 270,00 kr

  Studiehåndbogen er til alle studiestartere – 1.-3. semesterstuderende – på mellemlange og lange videregående uddannelser, og til deres lærere, studievejledere og tutorer. Studiehåndbogen giver gode råd og vejledning til hvordan du bedst kommer ind i studierne, studerer godt og effektivt, og til hvordan du klarer de eventuelle problemer der kan opstå i...
  270,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 299,00 kr

  Innovationspædagogik giver en række teoretiske og praktiske anvisninger på, hvordan vi uddanner kreative og innovative samfundsborgere. Bogen henvender sig til undervisere, der har mod på at undervise i innovation, samt til projektledere, procesfacilitatorer og andre, der har brug for inspiration og metoder til at håndtere innovationsprocesser. Læseren...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 268,00 kr

  Kultur er det kit, der holder sammen på hverdagsliv og samfund. Det er så selvfølgeligt, at man overser dets betydning i det daglige. Kulturanalyse er et redskab til at afdække og begribe det underforståede i hverdagslivet, som får det til at fungere. Samtidig viser kulturanalysen, at kultur er en fleksibel størrelse, som omformes, alt i mens man handler...
  268,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 215,00 kr

  215,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 398,00 kr

  Ny og udvidet udgave af bestselleren om de relationer mellem ledere og medarbejdere, der præger livet i organisationer. 2. udgaven indeholder forskellige ændringer. Der er tilføjet et kapitel om ledergruppens særlige funktion og foretaget en omfattende udvidelse og omstrukturering af et kapitel om lederens modenhed. Desuden har hele bogen gennemgået en...
  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 199,00 kr

  Statistik. Kort og godt dækker penusm i statistik på de fleste uddannelser og indeholder opgaver med løsninger. Den er oplagt læsning for alle studerende, der tager kurser i statistik og er især velegnet til eksamensforberedelse.
  199,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 299,00 kr

  Bogen Kina henvender sig til fag på gymnasier og videregående uddannelser, hvor de samfundsmæssige forhold i Kina er i fokus. Med udgangspunkt i kineseres liv og erfaringer, som forfatterne kender fra mere end 30 års rejser og feltstudier i landet, tegnes et billede af de lokale og globale spændinger, som former Kinas nutid og afgør landets fremtid.
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 369,00 kr

  3. udgave. En teoretisk nyfortolkende og konkret anvendelig bog, du ikke kommer uden om, hvis du vil have en samlet tilgang til moderne ledelse. Den nye udgave er opdateret med nye kapitler om selvledelse, coaching og forandringslederskab.
  369,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 399,00 kr

  Medie- og kommunikationsleksikon er allerede blevet en klassiker. Denne 3. udgave indeholder nye og reviderede artikler om centrale begreber, teorier, metoder, fænomener og forskere inden for medieteori, -sociologi og -historie, organisationskommunikation, kommunikationsteori, fortælleteori, journalistik, diskursteori, digitale medier, receptionsanalyse,...
  399,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 310,00 kr

  KLM på tværs sætter fokus på de mange etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer, som en underviser møder i skolen i dag, hvorfor den arbejder på tværs af de videns- og færdighedsmål, som den studerende skal tilegne sig i faget. Bogen er opbygget over fem temaer: globalisering og modernitet – individ og fællesskab – majoritet og minoritet...
  310,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 298,00 kr

  I anledning af den seneste reform aflæreruddannelsen er Matematik for lærerstuderende nu blevet målrettet de nye krav. Geometri 4.-10. klasse præsenterer fagligt og fagdidaktisk materiale samt tilhørende arbejdsopgaver svarende til ét modul efter LU13. De I anledning af den seneste reform aflæreruddannelsen er Matematik for lærerstuderende nu blevet...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 299,00 kr

  læring. behandler de grundlæggende spørgsmål om læringens processer og strukturer, forskellige læringstyper og barrierer mod læring. Desuden inddrages en række emner, som er centrale i forhold til en dækkende læringsforståelse: læring i forhold til kropslighed, hjerneforskning, selvforståelse, motivation, intelligens, læringsstil, køn, livsalder,...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 295,00 kr

  Denne bog er en grundlæggende indføring i konfliktløsningstilgangen til internationale konflikter fra konfliktoptrapning til deeskalering på elite- såvel som græsrodsniveau. Bogen introducerer afgørende spørgsmål om konfliktdynamikker, magt, følelser, vold og ikke-vold og beskriver konfliktløsningstilgange fra forebyggelse og fredsbevaring til mægling,...
  295,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 329,00 kr

  Anvendt videnskabsteori præsenterer en anvendelsesorienteret tilgang til videnskabsteorien og viser, hvordan du anvender videnskabsteoretiske termer i din opgave. Uanset dit emne, fag eller din disciplin. Bogen giver et overblik over teorierne og deres placering i en større videnskabelig sammenhæng, og viser hvordan videnskabsteori udover at være en...
  329,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 299,00 kr

  Karl E. Weick er én af vor tids største samfundsvidenskabelige tænkere. Han er fadder til kendte begreber som meningsskabelse, løst koblede systemer og mindfulness i ledelse.Denne bog er en introduktion til det univers Karl E. Weick igennem et langt liv har beriget os med. Bogen introducerer tre store temaer, som han har beskæftiget sig med siden 1960...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 365,00 kr

  Bogen indeholder en grundig og omfattende fremstilling, analyse og fortolkning af Jürgen Habermas' diskursetik. Spørgsmål om hvad der er rigtigt og godt for alle parter stilles ofte. Svarene er ikke længere på forhånd givet, af Gud, traditionen eller børneopdragelsen. I et samfund, hvor vi alle hævder vor ret til at være forskellige, bliver etikken til et...
  365,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 275,00 kr

  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 49,00 kr

  49,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 415,00 kr

  415,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 198,00 kr

  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 329,00 kr

  Denne bog udfordrer den dominerende personfokuserede ledelsespsykologi, hvor den enkelte leders kapacitater, evner og personlighedstræk er i fokus. Med afsæt afsæt i det fællesskabs- og netværksorienterede paradigme, mener forfatterne, at ledelse i højere grad forstås og beskrives som et socialt fænomen i organisationer. En social ledelsespsykologi...
  329,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 348,00 kr

  I anledning af den seneste reform for læreruddannelsen, LU13, er Matematik for lærerstuderende nu blevet målrettet de nye krav, og omfanget af systemet er tilpasset modulopbygningen og fagets reducerede timetal. Tal, algebra og funktioner 4.-10. klasse præsenterer fagligt og fagdidaktisk materiale samt tilhørende arbejdsopgaver af et omfang, der på de...
  348,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 60,00 kr

  Hæftet giver retningslinjer for de vigtigst håndværksmæssige teknikker og redskaber til at forberede og gennemføre en god mundtlig fremstilling både for en større gruppe tilhørere og til eksamen. Desuden hjælper hæftet til at minimere den nervøsitet, som mange føler, når de skal tale til en større forsamling.
  60,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 70,00 kr

  Hæftet giver konkrete råd og vejledning for den type eksamener, der er en kombination af mundtligt og skriftligt, fx: synopsiseksamener mundtlig fremstilling af materiale, fx tekster, reklamer, statistiske data, projekter, undervisningsmateriale forsvar for hele opgaver og specialer Hæftet rummer forslag til udformningen af den...
  70,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 138,00 kr

  Forandring fylder meget i private og offentlige organisationer; fra udmeldingen af en ny strategi, fusion, besparelse og organisationsændring til implementeringen af nye retningslinjer og værdigrundlag. Uanset baggrund og målsætning har forandringerne én ting til fælles; kommunikationen skal planlægges omhyggeligt, hvis forandringsprocessen skal være...
  138,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 358,00 kr

  Fra begyndelsen af 1990erne skete der dybtgående og langsigtede forandringer af mediernes placering i det danske samfund. Internettet e-mail, web, sociale medier og i stigende grad mobile tjenester blev en fast bestanddel af hverdagen, erhvervslivet og den offentlige forvaltning. Imens fik de gamle medier travlt med at finde deres plads i et digitaliseret...
  358,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 98,00 kr

  98,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 98,00 kr

  I dette hæfte præsenterer Anna Karlskov Skyggebjerg en række perspektiver og diskussioner, der relaterer sig til elevers og læreres arbejde med at læse, analysere og fortolke typer af tekster. Formålet er at anspore til refleksion, og efterfølgende vil studerende forhåbentlig være rustet til at diskutere spørgsmål af typen: • Hvilke tekster byder sig til...
  98,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 175,00 kr

  Denne bog henvender sig til alle, der ønsker at formidle deres fag til en større offentlighed i form af en lærebog, en populærvidenskabelig artikel eller noget helt tredje. Et af populariseringens største problemer er balancen mellem fagligheden og den sp
  175,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 40,00 kr

  Samfundslitteratur præsenterer hermed 3. bind i serien Universiteter i udvikling. I dette bind beskrives undevisningsmetoder og pædagogik i forbindelse med projektvejledning. Bogen er skrevet til vejledere på alle former for projektarbejde.
  40,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 15,00 kr

  15,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 148,00 kr

  Bogen giver en bred indføring i videnskabsteoretiske og metodiske positioner som positivisme, neopositivisme og konstruktivisme. Der gives eksempel på en arbejdsdisposition, og de kvalitative og kvantitative vurderingskriterier for en videnskabelig opgave
  148,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 65,00 kr

  Hvordan kan man bruge argumentationsteori i opgaveskrivningen? Hæftet giver en indføring i argumentationsteori og giver nogle eksempler på, hvordan og ikke mindst hvorfor det er så vigtigt at bruge argumentationsteorien i praksis, når man skriver opgaver.
  65,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 40,00 kr

  40,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 25,00 kr

  25,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 228,00 kr

  Denne bogs overordnede formål er at give et overblik over organisationsteorien som helhed, samt give en mere grundlæggende indsigt i dele af teorien. Det er vores håb, at læseren efter gennemlæsning af bogen sidder tilbage med: O
  228,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 12,00 kr

  Der bliver stadig flere skrivegrupper for specialestuderende - simpelthen fordi skrivegrupperne forpligter langt mere end et vejlederforløb, og fordi specialer og hovedopgaver bliver langt bedre hvad angår både sprog og argumentation.Med Skrivegrupper får de studerende og deres specialevejleder et godt redskab til strukturering af sådanne forløb.
  12,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 225,00 kr
 • 498,00 kr

  Krisekommunikationer det første større værk på dansk om kriser, kriseledelse og krisekommunikation.Bogen bygger på en multidimensionel tilgang og angriber feltet ud fra fem forskellige dimensioner:En sociologisk dimension (risikosamfundet eller risikocivilisationen)En definitorisk og typologisk dimension (Hvad er en krise? Hvilke typer af kriser findes...
  498,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 398,00 kr

  Innovation in the Makingis a large-scale attempt to catch and describe the creation of ideas. In the discourse of business advantages, shareholder value, and coming to terms with the future tense, providing the optimum innovation climate is paramount to survival.Using experience from real-life, real-time case studies from a large Danish pharmaceutical...
  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 245,00 kr

  På en let tilgængelig og anvendelig måde forsøger bogen Viden, videnskab og virkelighed at forklare studerende på videregående uddannelser, hvad det er de skal vide om videnskaben. Hvad er videnskab? Hvad er de videnskabelige idealer og normer? Hvordan fungerer videnskaben i samfundet i netværk af læreanstalter, virksomheder og andre institutioner?...
  245,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 248,00 kr

  Kommunikationspolitikker giver svar på, hvordan en organisation kan arbejde med en kommunikationspolitik, så resultatet bliver et effektivt og brugbart udviklingsredskab. Som den første bog om kommunikationspolitikker giver den en ny tilgang til området strategisk kommunikation i form af en samtænkning af alle aspekter af kommunikationspolitikker; lige...
  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 138,00 kr

  Kvalitetsstyring og måling af kommunikation er aktiviteter, der på hver sin måde kobler virksomhedens kommunikationsarbejde sammen med den overordnede strategi og ledelse. Men hvordan arbejder man strategisk med virksomhedens kommunikation? Og hvordan dokumenterer kommunikationsafdelingen, at man er den nye strategiske rolle værdig?Denne bog giver...
  138,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 385,00 kr

  385,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 130,00 kr

  130,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 248,00 kr

  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 315,00 kr

  315,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 65,00 kr

  65,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 198,00 kr

  Problemformuleringsguidener et interaktivt program til studerende, der skriver projekter og specialer på de videregående uddannelser.Programmet kan hjælpe med at afklare og strukturere overvejelserne i den indledende fase af et projektarbejde, hvor der endnu ikke er fastlagt en problemformulering. Ved at engagere brugeren i en skriftlig dialog inspirerer...
  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 348,00 kr

  348,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 248,00 kr

  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 298,00 kr

  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 75,00 kr
 • 79,00 kr

  79,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 295,00 kr

  295,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 278,00 kr

  278,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 258,00 kr

  258,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 288,00 kr

  288,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
Viser 1 - 60 af 509