Filter-søgning

(509 produkter)

Pris

5 - 900 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Samfundslitteratur

Samfundslitteratur

pr. side
Viser 1 - 60 af 509
Mest populære
 • Tilføj
  320,00 kr

  320,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  Dansk syntaks handler om, hvordan ord kombineres til større helheder – til ordgrupper og sætninger. Bogen præsenterer grundmønstre for sætningsdannelsen, og det beskrives, hvordan vi opbygger forskellige typer af sætninger i dansk. Dansk syntaks er også en indføring i grammatisk analyse. Bogen redegør for, hvordan man analyserer sætninger, og for de...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  Etik for Politifolk er en lærebog om etik til brug i politiet. Men den er også en filosofisk undersøgelse af de mange særlige etiske problemstillinger, som gør sig gældende på politiets område, og som et moderne politi må forholde sig til, så det kan levere et arbejde af den høje professionelle standard, som borgerne har fortjent.
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  270,00 kr

  Studiehåndbogen er til alle studiestartere – 1.-3. semesterstuderende – på mellemlange og lange videregående uddannelser, og til deres lærere, studievejledere og tutorer. Studiehåndbogen giver gode råd og vejledning til hvordan du bedst kommer ind i studierne, studerer godt og effektivt, og til hvordan du klarer de eventuelle problemer der kan opstå i...
  270,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Innovationspædagogik giver en række teoretiske og praktiske anvisninger på, hvordan vi uddanner kreative og innovative samfundsborgere. Bogen henvender sig til undervisere, der har mod på at undervise i innovation, samt til projektledere, procesfacilitatorer og andre, der har brug for inspiration og metoder til at håndtere innovationsprocesser. Læseren...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  268,00 kr

  Kultur er det kit, der holder sammen på hverdagsliv og samfund. Det er så selvfølgeligt, at man overser dets betydning i det daglige. Kulturanalyse er et redskab til at afdække og begribe det underforståede i hverdagslivet, som får det til at fungere. Samtidig viser kulturanalysen, at kultur er en fleksibel størrelse, som omformes, alt i mens man handler...
  268,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  210,00 kr

  En bog om konflikthåndtering særligt rettet mod politifolk og det arbejde, de udfører i vores samfund. Bogen er en lærebog i det alternative konfliktparadigme eller ikke-voldelige konfliktarbejde; altså en særlig teori om konflikter samt de redskaber, der bruges i forhold til konflikter. Bogen tager særligt hensyn til politiets arbejde, rettigheder,...
  210,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  215,00 kr

  215,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  398,00 kr

  Ny og udvidet udgave af bestselleren om de relationer mellem ledere og medarbejdere, der præger livet i organisationer. 2. udgaven indeholder forskellige ændringer. Der er tilføjet et kapitel om ledergruppens særlige funktion og foretaget en omfattende udvidelse og omstrukturering af et kapitel om lederens modenhed. Desuden har hele bogen gennemgået en...
  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  199,00 kr

  Statistik. Kort og godt dækker penusm i statistik på de fleste uddannelser og indeholder opgaver med løsninger. Den er oplagt læsning for alle studerende, der tager kurser i statistik og er især velegnet til eksamensforberedelse.
  199,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  158,00 kr

  Matematik for lærerstuderende er et lærebogssystem til den nye læreruddannelse i matematik. Systemet består af i alt seks bøger, der hedder y (Ypsilon) 1 og 2, ε (Epsilon), ω (Omega), δ (Delta) og μ (My). Tilsammen udgør bøgerne et ambitiøst forsøg på at sammentænke de faglige aspekter af læreruddannelsen med de mere professionsrettede. Derved giver...
  158,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Bogen Kina henvender sig til fag på gymnasier og videregående uddannelser, hvor de samfundsmæssige forhold i Kina er i fokus. Med udgangspunkt i kineseres liv og erfaringer, som forfatterne kender fra mere end 30 års rejser og feltstudier i landet, tegnes et billede af de lokale og globale spændinger, som former Kinas nutid og afgør landets fremtid.
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  369,00 kr

  3. udgave. En teoretisk nyfortolkende og konkret anvendelig bog, du ikke kommer uden om, hvis du vil have en samlet tilgang til moderne ledelse. Den nye udgave er opdateret med nye kapitler om selvledelse, coaching og forandringslederskab.
  369,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  399,00 kr

  Medie- og kommunikationsleksikon er allerede blevet en klassiker. Denne 3. udgave indeholder nye og reviderede artikler om centrale begreber, teorier, metoder, fænomener og forskere inden for medieteori, -sociologi og -historie, organisationskommunikation, kommunikationsteori, fortælleteori, journalistik, diskursteori, digitale medier, receptionsanalyse,...
  399,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  310,00 kr

  KLM på tværs sætter fokus på de mange etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer, som en underviser møder i skolen i dag, hvorfor den arbejder på tværs af de videns- og færdighedsmål, som den studerende skal tilegne sig i faget. Bogen er opbygget over fem temaer: globalisering og modernitet – individ og fællesskab – majoritet og minoritet...
  310,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  I anledning af den seneste reform aflæreruddannelsen er Matematik for lærerstuderende nu blevet målrettet de nye krav. Geometri 4.-10. klasse præsenterer fagligt og fagdidaktisk materiale samt tilhørende arbejdsopgaver svarende til ét modul efter LU13. De I anledning af den seneste reform aflæreruddannelsen er Matematik for lærerstuderende nu blevet...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  læring. behandler de grundlæggende spørgsmål om læringens processer og strukturer, forskellige læringstyper og barrierer mod læring. Desuden inddrages en række emner, som er centrale i forhold til en dækkende læringsforståelse: læring i forhold til kropslighed, hjerneforskning, selvforståelse, motivation, intelligens, læringsstil, køn, livsalder,...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  295,00 kr

  Denne bog er en grundlæggende indføring i konfliktløsningstilgangen til internationale konflikter fra konfliktoptrapning til deeskalering på elite- såvel som græsrodsniveau. Bogen introducerer afgørende spørgsmål om konfliktdynamikker, magt, følelser, vold og ikke-vold og beskriver konfliktløsningstilgange fra forebyggelse og fredsbevaring til mægling,...
  295,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  399,00 kr

  Dette er en værktøjsbog om det problemorienterede projektarbejdes idé og praksis, med vægt på praksis. Bogen har til formål at støtte studerende i tilegnelsen af projekthåndværket fra den første projektidé til det sidste punktum sættes i projektrapporten. Bogen fører læseren igennem de tre vigtige ben i det problemorienterede projektarbejde: ·...
  399,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  329,00 kr

  Anvendt videnskabsteori præsenterer en anvendelsesorienteret tilgang til videnskabsteorien og viser, hvordan du anvender videnskabsteoretiske termer i din opgave. Uanset dit emne, fag eller din disciplin. Bogen giver et overblik over teorierne og deres placering i en større videnskabelig sammenhæng, og viser hvordan videnskabsteori udover at være en...
  329,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  329,00 kr

  Selvom projektarbejdet er en central del af mange studier, har det ingen manual. Derfor er det krævende at gennemføre et projektarbejde, både fagligt og samarbejdsmæssigt. Denne introduktion til projektarbejdets sociologi hjælper dig med at tilegne dig stærke projektkompetencer til gavn for din studie- og din erhvervskompetence. Du får bl.a. hjælp til at...
  329,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Karl E. Weick er én af vor tids største samfundsvidenskabelige tænkere. Han er fadder til kendte begreber som meningsskabelse, løst koblede systemer og mindfulness i ledelse.Denne bog er en introduktion til det univers Karl E. Weick igennem et langt liv har beriget os med. Bogen introducerer tre store temaer, som han har beskæftiget sig med siden 1960...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  365,00 kr

  Bogen indeholder en grundig og omfattende fremstilling, analyse og fortolkning af Jürgen Habermas' diskursetik. Spørgsmål om hvad der er rigtigt og godt for alle parter stilles ofte. Svarene er ikke længere på forhånd givet, af Gud, traditionen eller børneopdragelsen. I et samfund, hvor vi alle hævder vor ret til at være forskellige, bliver etikken til et...
  365,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  275,00 kr

  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  49,00 kr

  49,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  415,00 kr

  415,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  198,00 kr

  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  329,00 kr

  Denne bog udfordrer den dominerende personfokuserede ledelsespsykologi, hvor den enkelte leders kapacitater, evner og personlighedstræk er i fokus. Med afsæt afsæt i det fællesskabs- og netværksorienterede paradigme, mener forfatterne, at ledelse i højere grad forstås og beskrives som et socialt fænomen i organisationer. En social ledelsespsykologi...
  329,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  348,00 kr

  I anledning af den seneste reform for læreruddannelsen, LU13, er Matematik for lærerstuderende nu blevet målrettet de nye krav, og omfanget af systemet er tilpasset modulopbygningen og fagets reducerede timetal. Tal, algebra og funktioner 4.-10. klasse præsenterer fagligt og fagdidaktisk materiale samt tilhørende arbejdsopgaver af et omfang, der på de...
  348,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  60,00 kr

  Hæftet giver retningslinjer for de vigtigst håndværksmæssige teknikker og redskaber til at forberede og gennemføre en god mundtlig fremstilling både for en større gruppe tilhørere og til eksamen. Desuden hjælper hæftet til at minimere den nervøsitet, som mange føler, når de skal tale til en større forsamling.
  60,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  70,00 kr

  Hæftet giver konkrete råd og vejledning for den type eksamener, der er en kombination af mundtligt og skriftligt, fx: synopsiseksamener mundtlig fremstilling af materiale, fx tekster, reklamer, statistiske data, projekter, undervisningsmateriale forsvar for hele opgaver og specialer Hæftet rummer forslag til udformningen af den...
  70,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  138,00 kr

  Forandring fylder meget i private og offentlige organisationer; fra udmeldingen af en ny strategi, fusion, besparelse og organisationsændring til implementeringen af nye retningslinjer og værdigrundlag. Uanset baggrund og målsætning har forandringerne én ting til fælles; kommunikationen skal planlægges omhyggeligt, hvis forandringsprocessen skal være...
  138,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  358,00 kr

  Fra begyndelsen af 1990erne skete der dybtgående og langsigtede forandringer af mediernes placering i det danske samfund. Internettet e-mail, web, sociale medier og i stigende grad mobile tjenester blev en fast bestanddel af hverdagen, erhvervslivet og den offentlige forvaltning. Imens fik de gamle medier travlt med at finde deres plads i et digitaliseret...
  358,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  98,00 kr

  98,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  98,00 kr

  I dette hæfte præsenterer Anna Karlskov Skyggebjerg en række perspektiver og diskussioner, der relaterer sig til elevers og læreres arbejde med at læse, analysere og fortolke typer af tekster. Formålet er at anspore til refleksion, og efterfølgende vil studerende forhåbentlig være rustet til at diskutere spørgsmål af typen: • Hvilke tekster byder sig til...
  98,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  175,00 kr

  Denne bog henvender sig til alle, der ønsker at formidle deres fag til en større offentlighed i form af en lærebog, en populærvidenskabelig artikel eller noget helt tredje. Et af populariseringens største problemer er balancen mellem fagligheden og den sp
  175,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  40,00 kr

  Samfundslitteratur præsenterer hermed 3. bind i serien Universiteter i udvikling. I dette bind beskrives undevisningsmetoder og pædagogik i forbindelse med projektvejledning. Bogen er skrevet til vejledere på alle former for projektarbejde.
  40,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  15,00 kr

  15,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  148,00 kr

  Bogen giver en bred indføring i videnskabsteoretiske og metodiske positioner som positivisme, neopositivisme og konstruktivisme. Der gives eksempel på en arbejdsdisposition, og de kvalitative og kvantitative vurderingskriterier for en videnskabelig opgave
  148,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  65,00 kr

  Hvordan kan man bruge argumentationsteori i opgaveskrivningen? Hæftet giver en indføring i argumentationsteori og giver nogle eksempler på, hvordan og ikke mindst hvorfor det er så vigtigt at bruge argumentationsteorien i praksis, når man skriver opgaver.
  65,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  40,00 kr

  40,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  25,00 kr

  25,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  228,00 kr

  Denne bogs overordnede formål er at give et overblik over organisationsteorien som helhed, samt give en mere grundlæggende indsigt i dele af teorien. Det er vores håb, at læseren efter gennemlæsning af bogen sidder tilbage med: O
  228,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  12,00 kr

  Der bliver stadig flere skrivegrupper for specialestuderende - simpelthen fordi skrivegrupperne forpligter langt mere end et vejlederforløb, og fordi specialer og hovedopgaver bliver langt bedre hvad angår både sprog og argumentation.Med Skrivegrupper får de studerende og deres specialevejleder et godt redskab til strukturering af sådanne forløb.
  12,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  225,00 kr
 • Tilføj
  498,00 kr

  Krisekommunikationer det første større værk på dansk om kriser, kriseledelse og krisekommunikation.Bogen bygger på en multidimensionel tilgang og angriber feltet ud fra fem forskellige dimensioner:En sociologisk dimension (risikosamfundet eller risikocivilisationen)En definitorisk og typologisk dimension (Hvad er en krise? Hvilke typer af kriser findes...
  498,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  398,00 kr

  Innovation in the Makingis a large-scale attempt to catch and describe the creation of ideas. In the discourse of business advantages, shareholder value, and coming to terms with the future tense, providing the optimum innovation climate is paramount to survival.Using experience from real-life, real-time case studies from a large Danish pharmaceutical...
  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  245,00 kr

  På en let tilgængelig og anvendelig måde forsøger bogen Viden, videnskab og virkelighed at forklare studerende på videregående uddannelser, hvad det er de skal vide om videnskaben. Hvad er videnskab? Hvad er de videnskabelige idealer og normer? Hvordan fungerer videnskaben i samfundet i netværk af læreanstalter, virksomheder og andre institutioner?...
  245,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  248,00 kr

  Kommunikationspolitikker giver svar på, hvordan en organisation kan arbejde med en kommunikationspolitik, så resultatet bliver et effektivt og brugbart udviklingsredskab. Som den første bog om kommunikationspolitikker giver den en ny tilgang til området strategisk kommunikation i form af en samtænkning af alle aspekter af kommunikationspolitikker; lige...
  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  138,00 kr

  Kvalitetsstyring og måling af kommunikation er aktiviteter, der på hver sin måde kobler virksomhedens kommunikationsarbejde sammen med den overordnede strategi og ledelse. Men hvordan arbejder man strategisk med virksomhedens kommunikation? Og hvordan dokumenterer kommunikationsafdelingen, at man er den nye strategiske rolle værdig?Denne bog giver...
  138,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  385,00 kr

  385,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  248,00 kr

  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  130,00 kr

  130,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  248,00 kr

  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  315,00 kr

  315,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  65,00 kr

  65,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  198,00 kr

  Problemformuleringsguidener et interaktivt program til studerende, der skriver projekter og specialer på de videregående uddannelser.Programmet kan hjælpe med at afklare og strukturere overvejelserne i den indledende fase af et projektarbejde, hvor der endnu ikke er fastlagt en problemformulering. Ved at engagere brugeren i en skriftlig dialog inspirerer...
  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  348,00 kr

  348,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  248,00 kr

  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
Viser 1 - 60 af 509