Filter-søgning

(63 produkter)

Pris

25 - 399 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Roskilde Universitetsforlag

Roskilde Universitetsforlag

pr. side
Viser 1 - 60 af 63
Mest populære
 • 198,00 kr

  Leif Becker Jensens klassiker Indføring i tekstanalyse giver en grundlæggende introduktion til, hvordan man analyserer tekster. En central pointe i bogen er, at der ikke findes én grydeklar metode til tekstanalyse, men at måden, man analyserer tekster på, til syvende og sidst er bestemt af de spørgsmål man stiller til teksten. Bogen gennemgår en lang...
  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 240,00 kr

  I bogens første halvdel beskrives den faglige formidlers problemer blandt andet ud fra en model af læserens vidensunivers: Hvad er viden, hvilke kvaliteter har viden for modtageren, hvordan tilegner vi os viden, og hvad er relationerne mellem sprog, viden og erkendelser?I bogens anden halvdel beskrives problemerne ud fra formidlerens perspektiv, og...
  240,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 298,00 kr
 • 25,00 kr

  Praksis, rum og mobilitetpræsenterer et aktuelt billede af dansk forskning inden for den sociale og kulturelle geografi og illustrerer dette forskningsområdes bidrag til både det socialvidenskabelige og det geografiske felt. Den socialteoretisk orienterede geografi har manifesteret sig internationalt i mange debatter inden for samfundsvidenskab og...
  25,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 298,00 kr

  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 248,00 kr

  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 25,00 kr

  25,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 298,00 kr

  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 25,00 kr
 • 309,00 kr

  309,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 148,00 kr

  148,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 298,00 kr
 • 298,00 kr

  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 248,00 kr

  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 198,00 kr

  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 168,00 kr

  Svenska för danskarhenvender sig til danskere som gerne vil blive bedre til svensk - og til at blive forstået af svenskere. Bogen er en pædagogisk formidlet og overskuelig introduktion til det svenske sprog.
  168,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 250,00 kr

  Barndommens organisering undersøger og diskuterer barndom som et samfundsmæssigt fænomen. Det er bogens udgangspunkt, at de senere års børneforskning har forsømt at medtænke og analysere de rammer, som samfundet skaber for børn. Sådanne rammer er hverken statiske, entydige eller deterministiske. De skabes og organiseres af mennesker med intentioner, som...
  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 198,00 kr

  Hvad enten man arbejder som sygeplejerske, lærer, pædagog eller fysioterapeut, er der tale om et offentligt servicearbejde, som er udspændt imellem tre dimensioner: Arbejdet er et vidensarbejde, baseret på teoretisk viden og på praksisviden. Det er samtidig også et menneskearbejde, som retter sig mod mennesker, hvilket stiller særlige krav om nærvær og...
  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 398,00 kr

  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 298,00 kr

  Op mod halvdelen af alle de unge, der starter på en erhvervsuddannelse, gennem­fører den ikke. De afbryder uddannelsen, falder fra eller skifter mellem forskellige uddannelser. Mange af dem er blevet en erfaring rigere og starter på en ny uddan­nelse, som de gennemfører. Men en alt for stor del af de unge forlader uddannel­sessystemet uden nogen...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 295,00 kr

  Drenge klarer sig dårligere i skolen end piger med hensyn til karakterer, og færre drenge gennemfører en ungdomsuddannelse. Pigerne er derimod kommet i flertal på de videregående uddannelser. Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. I antologien her...
  295,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 199,00 kr

  Denne bog undersøger, hvad det er, der sker i overgangen fra den almindelige grundskole til ordblindeefterskolerne.Hvad er det, der har en betydning for de unge ordblindes personlige, sociale og faglige udvikling? Hvordan opleves springet fra grundskole til efterskole? Og hvordan opleves overgangen sidenhen fra efterskole til ungdomsuddannelse og...
  199,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 278,00 kr

  I 20 essays skildrer Claus Bryld sit personlige forhold til besættelsestiden og retsopgøret og reflekterer over de mange konflikter om, hvordan denne tid skal erindres og beskrives. Som søn af en 'landsforræder' har han siden sin tidligste ungdom følt sig tvunget til at tage stilling til tiden 1940-45 og dens udløber i retsopgør og udrensning. I bogens...
  278,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 168,00 kr

  168,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 269,00 kr

  Omkring 1970 kom mænd fra Tyrkiet til Danmark for at tage ufaglært arbejde. I dag bliver disse mænd og deres hustruer i stigende tal folkepensionister og gør dermed den danske ældre-befolkning mere sammensat. Denne bog bidrager med ny viden om disse gamle indvandreres liv. Den bygger på interview med 39 ældre mænd og kvinder, udført på tyrkisk eller...
  269,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 229,00 kr

  I denne bog fortælles om en af de mest særegne perioder i dansk Børnelitteraturs historie. Tiden er 1970’erne, hvor den socialistiske børnebog var den helt dominerede litteratur for børn i det meste af årtiet. I bogens første del belyses denne litteratur i forhold til sin samtid, og den relateres til den udbredte venstredrejning i samfundet som sådan...
  229,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 248,00 kr

  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 198,00 kr

  ”Den fremmede”, byen og nationenhandler om livet som etnisk minoritet i Danmark. Formålet med bogen er at udforske minoriteters erfaringer og muligheder for at føle sig hjemme i forskellige rum såsom nationen, byen og boligområdet. Med udgangspunkt i et casestudie blandt byboere med pakistansk baggrund analyseres det, hvorledes de på forskellig vis...
  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 298,00 kr

  Det danske sundhedsvæsen er i forandring. Patientskoler, rehabilitering af personer med hjerneskader, stamcellebehandling og fosterdiagnostik, behandling af misbrugere og sædelighedsforbrydere, støtte til børn i vanskeligheder er eksempler på praksisser som trods forskelle alle bryder med traditioner og vante tænkemåder. Relationerne mellem politiske og...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 275,00 kr

  Klimaforandringernes konsekvenser er i dag tydeligere end nogensinde før. Men hvordan bør vi handle i forhold til klimaforandringerne? Hvordan bør klimabyrden fordeles? Og hvem bærer ansvaret? Klima og etik belyser de etiske perspektiver af klimaforandringerne. Bogen har forord af Connie Hedegaard
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 298,00 kr

  Byen i bevægelse er en systematisk diskussion af nyere teoretiske og metodiske tilgange til at forstå og analysere byens tilblivelse, som den kommer til udtryk gennem mobilitet, politik og performativitet. Med København som empirisk udgangspunkt udfoldes diskussionerne i en række spændende studier af f.eks. Vesterbros gentrificering, vage byrum,...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 298,00 kr

  Antologien retter sit fokus mod det metodiske felt: “Visuelle tilgange og metoder”. Feltet har været i fremmarch igennem en del år både internationalt og herhjemme. Det er et omfattende og komplekst felt. Antologien foregiver ikke at give overblik over alle de måder, hvorpå man i dag kan arbejde med visuelle metoder. De enkelte kapitler tager derimod...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 199,00 kr

  Kemikalier i hverdagsprodukter er et stadigt stigende problem. Det skyldes, at stoffernes skadelige effekter ikke har været tilstrækkeligt analyseret, før de er taget i brug. Emnet er vanskeligt at forholde sig til, da kemikalierne ikke kan ses. De er alle vegne og dog >>usynlige
  199,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 225,00 kr

  Kan man definere 'kunst'? Kan man adskille form og indhold i et kunstværk? Er kunst erkendelse? Er vurderinger af kunst altid rent subjektive? Sådanne problemer kaldes æstetiske, idet det netop er æstetikkens opgave at afklare vort kunstgreb o
  225,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 298,00 kr

  Knud Illeris er internationalt kendt for sin udforskning af, hvordan menneskelig læring fungerer, og hvad der er på spil, når tilsigtet læring ikke finder sted. Bag den videnskabelige karriere ligger et usædvanligt og spændende livsforløb, som både adskiller sig fra den typiske akademiske livsbane og samtidig har været med til at nære de...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 249,00 kr

  249,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 250,00 kr

  I den offentlige debat om indvandring og integration tales der ofte om ghettodannelse og “parallelsamfund”, og der skelnes tydeligt mellem ‘os’ og ‘dem’. Her fremstilles etniske grupper som segregerede enklaver i samfundet, men virkeligheden er langt mere nuanceret. Mange af de boligområder, der hentydes til, er nemlig multietniske boligområder, og her...
  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 298,00 kr

  De danske museer har gennem mere end 200 år spillet en væsentlig rolle for formidlingen og udforskningen af historien. På en museumhistorisk baggrund har bogens forfattere indkredset den museale praksis i relation til samlingerne og deres formdiling på fire forskellige museer. Det gælder Nationalmuseet, der med sine store arkæologiske og etnografiske...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • 280,00 kr

  Bangladesh er et af verdens fattigste og tættest befolkede lande. Det har traditionelt ligget i bunden af globale statistikker over fattigdom og børnedødelighed og på toppen af lister over korruption og dårlig regeringsførelse. Desuden er Bangladesh udnævnt som verdens mest sårbare nation overfor globale klimaforandringer. Bangladesh er dog også et land...
  280,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage

Produkter under denne streg er ikke på lager online

 • 150,00 kr
 • 50,00 kr

  Bogen udkom i anledning af, at den tyske sociologiprofessor Oskar Negt blev udnævnt som æresdoktor ved Roskilde Universitetscenter. Modet til fremtiden rummer en levnedsbeskrivelse og nyoversatte tekster fra Negts egen hånd, en bibliografi over hans bøger og alle publikationer på skandinaviske sprog samt en større samling artikler af danske Negt-kendere....
  50,00 kr


  Ikke på lager online
 • 75,00 kr

  Anmeldelser: 'Bogen 'Danske Geografiske Forskere' .. er bestemt anbefalelsesværdig til alle der dagligt beskæftiger sig med faget. .. Bogen indeholder et væld af oplysninger om geografiens mange områder. .. Bogen indeholder et omfattend
  75,00 kr


  Ikke på lager online
 • 50,00 kr
 • 148,00 kr

  Når kommunikation i stadig højere grad medieres ved elektronisk mellemkomst - hvor tid og sted for kommunikation dermed udviskes eller sløres - er der grund til at stille spørgsmålet: Hvordan er nærvær i kommunikation muligt? Bogen Nærværskom
  148,00 kr


  Ikke på lager online
 • 289,00 kr

  Kompetencebegrebet synes at vinde frem i forestillinger om fremtidens uddannelser og virksomheder. I disse sammenhænge forstås udvikling af kompetence som noget mere og andet end blot kvalificerede medarbejdere. Det er forfatternes opfatte
  289,00 kr


  Ikke på lager online
 • 120,00 kr

  120,00 kr


  Ikke på lager online
 • 120,00 kr

  Mange journalister opfører sig som om man kan 'slå op' i et menneske som man kan slå op i et leksikon. Man vil vide noget om et bestemt emne, og så får man det svar, som er der - og alle der slår op dér, vil få det samme svar, uanset hvornår og hvordan der spørges.Men mennesker er mere komplicerede en håndbøger. Svar fødes af situationen. Et godt...
  120,00 kr


  Ikke på lager online
 • 25,00 kr

  25,00 kr


  Ikke på lager online
 • 25,00 kr

  Den dyrebare tid - de 14-15-åriges læsevanerer en rapport, der bygger på en undersøgelse gennemført januar 2001.Undersøgelsen er en opfølgning på Center for Børnelitteraturs undersøgelse af de 9-12-åriges læsevaner fra 2000. Denne undersøgelse er rapporteret i Børn læser bøger - læsevaner, læsefærdighed, højtlæsning.
  25,00 kr


  Ikke på lager online
 • 190,00 kr

  190,00 kr


  Ikke på lager online
 • 25,00 kr

  Demokrati og deltagelsestiller spørgsmål om demokrati i arbejdslivet. Fører medarbejdernes øgede deltagelse i forandringsprocesser på arbejdspladserne til demokratisering af arbejdslivet? Hvilken forbindelse er der mellem det samfundsmæssige demokrati og demokrati på arbejdspladserne?Bogen diskuter disse spørgsmål med særlig fokus på de læreprocesser, som...
  25,00 kr


  Ikke på lager online
 • 25,00 kr

  Det digitale nærværhandler om Computer-medieret kommunikation (CMC - via intranet, internet, ""allestedsnærværende computing"" mm. ), der er grundlaget for det informations- og videnssamfund, der for alvor begynder at tage form i disse år, som har forandret den måde, vi udsender og søger information, kommunikerer med hinanden både privat og i...
  25,00 kr


  Ikke på lager online
 • 225,00 kr
 • 25,00 kr

  Det er ganske vist! Lærerens bog om H.C. Andersen består af ni artikler, der ud fra forskellige synsvinkler belyser H.C. Andersens forfatterskab og samtid. Det er antologiens hensigt at inspirere den enkelte lærer til at arbejde med H.C. Andersen i undervisningen. Bogen er illustreret med illustrationer fra Center for Børnelitteraturs udstilling: H.C....
  25,00 kr


  Ikke på lager online
 • 295,00 kr

  Vi lever i dag i et videns- og informationssamfund, og læring er blevet et vigtigt omdrejningspunkt for den enkelte såvel som for samfundet.Denne bog behandler de basale spørgsmål om læringens processer og dimensioner, forskellige læringstyper og blokeringer mod læring. Samtidig inddrages en række emner, som er centrale i forhold til en dækkende...
  295,00 kr


  Ikke på lager online
 • 100,00 kr

  100,00 kr


  Ikke på lager online
 • 348,00 kr

  Planlægning handler om indgreb i samfundets fremtid. I et socialt, politisk og kulturelt samspil gøres den ufærdige fremtid til noget påvirkeligt, til noget mere end blot tilpasning til ’udviklingen’. I bogen præsenteres læseren for nyere teoretiske bud på at forstå, analysere og praktisere planlægningens virkelighed. Bogen beskriver også, hvordan...
  348,00 kr


  Ikke på lager online
 • 25,00 kr

  25,00 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 60 af 63