Filter-søgning

(27 produkter)

Pris

37 - 313 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Vis alle

Pipl Press

Pipl Press

pr. side
Viser 1 - 27 af 27
Mest populære
 • Tilføj
  153,13 kr

  I slutningen af det 19. århundrede var de dansk-vestindiske øer begyndt at føles som en klods om benet på den smuldrendekolonimagt. Man talte om at sælge dem, og dagbladet Politikens journalist Henrik Cavling sejlede i 1894 ud til øerne for at lodde stemningen. Hans beretning rummer mange politisk ukorrekte bemærkninger om øernes sorte befolkning og mange...
  153,13 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  109,38 kr

  Den nøje sammenhæng mellem digtning og tænk­ning er specifikt orientalsk. Perserne anvender det arabiske sprog til skematiske, teologiske og filosofiske udviklinger, men sådanne tørre, nøgterne fremstillin­ger tilfredsstiller dem ikke; de foretrækker at opføre deres metafysiske bygning dristigt, himmelstræbende som moskeernes minareter, og dertil melder...
  109,38 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  73,44 kr

  Digtsamlingen Rubâijât er grundlaget for eftertidens fascination af Khajjâm og legenderne om ham. Samlingen er en løst struktureret cyklus af epigramatiske digte (Rubâî, flertal Rubâijât) med en firlinjet versform, der rimer a/a/b/a. Omar Khajjâm digtede om livets korthed, vin og rus og satte spørgsmålstegn ved jordiske og himmelske autoriteter. En række...
  73,44 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  93,75 kr

  Nissen er en gammel nordisk husgud, der holder til i udhuse, stalde og lader. Han optræder som en beskyttende ånd for grunden og tager del i gårdens praktiske arbejde. Han bringer lykke til de folk, der bor der.Men nissen er ikke altid rar. Hvis han ikke bliver behandlet ordentligt, kan han tage en frygtelig hævn og i værste fald tage livet af mennesker....
  93,75 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  70,31 kr

  Rubáiyát er kendt gennem Edward Fitzgeralds oversættelse til engelsk. Denne oversættelse, eller gendigtning, har sit helt eget præg, som har givet den en berettiget plads som en af den victorianske digtnings perler. På den anden side har den også rejst spørgsmålet, om den Rubáyiát som de fleste danskere kender gennem Thøger Larsens gendigtning, i højere...
  70,31 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  312,50 kr

  Thøger Larsens oversættelser af Nordens Gudesagn og Snorris Eddasagn samt hans Forklaringer og Noter til Edda-myterne for første gang udgivet samlet i ét bind.
  312,50 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  78,13 kr

  25 klassiske og elskede molbohistorier illustreret af Rasmus ChristiansenNeden om og hjem — Storken og HyrdenBenene — Skibsungen — SortebærreneHummerne — Næserne — Spegesildene og ÅlenPølsen — Fiskevognene — LommeuretHumlebien — Skruptudsen og SpegesildenDet tørstige Træ — Den HovedløseHullet — Bøssen og Månen — KirkeklokkenHumleknoppen i Øllet —...
  78,13 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  67,19 kr

  La publication de cette oeuvre est due à ce que nous avons constaté, que >>Les Centuries>Le Récit du Temple
  67,19 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  93,75 kr

  Ved kildegrotten i Søndermarken stod i 1890erne en kone, Marie Villads, der solgte kager, bolsjer, lakrids og kildevand til 5 øre pr. glas. Ukyndige besøgende tænkte nok straks, at denne landligt udseende, ikke smukke, men robuste morlille kunne vel ikke mere end sit fadervor og knapt det. Men før de forlod Søndermarken, havde hun i mange tilfælde lært...
  93,75 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  75,00 kr

  Nyredigeret udgave af professor Frants Buhls klassiske introduktion til islam og Koranen. Islams historie fra Mohamed og frem til vore dage skildres koncist og udtømmende. Alle de vigtigste Korantekster er oversat og arrangeret efter deres kronologiske tilblivelse, således at det er muligt at følge profeten Mohameds religiøse udvikling.
  75,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  93,75 kr

  1939 udgav dr. phil. Arthur Christensen sit autoritative værk “Molboernes vise Gerninger”. Den foreliggende bog er en forkortet og redigeret udgave af dette værk med hovedvægten lagt på de omkring 94 oprindelige historier. Historierne er gengivet i deres helhed og i det sprog, hvori de er nedskrevet. De er forsynet med enkelte noter til forklaring af...
  93,75 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  62,50 kr

  Denne fortælling findes ikke i de almindeligt forekommende oversættelser af Tusind og En Nat, men kun i Gallands franske oversættelse fra begyndelsen af forrige århundrede; det er også denne, som Oehlenschläger har benyttet som kilde. Det arabiske originalmanuskript til denne fortælling gik imidlertid senere tabt, og der var endog en tid, da man troede,...
  62,50 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  75,00 kr

  Det er hensigten med bogens eksempler at illustrere hele den arabiske skønlitteraturs udvikling. Som den ældste poesis repræsentanter er taget to berømte digtere, der begge hører til de syv udvalgte, af hvilke der foreligger syv længere digte med titlen muallaka’er; dette betyder de ophængte, dvs. de udmærkede (ved en senere misforståelse af ordet...
  75,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  93,75 kr

  Dette lille skrift gør ikke fordring på at være af „videnskabelig” art. Jeg er hverken filolog eller på anden måde lærd og har kun — efter gentagne opfordringer fra flere sider — forsøgt så kortfattet som muligt at give et for andre lægmænd forståeligt indtryk af Buddha og hans lære.Et sådant forsøg har måttet bygges både på andres oversættelser og...
  93,75 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  76,56 kr

  En Søndag, formentlig i 1840erne, var der Overhøring i en sjællandsk Landsbykirke, og Præsten opfordrede en af Pigerne på Kirkegulvet til at sige et Vers, hvilket hun nu selv holdt mest af. Så fremsagde hun, sikkert til Præstens Bestyrtelse, omtrent følgende:>>Jomfru Maria, milde Mø,kom til mig, når jeg skal dø,luk mine Øjne, tæt min Mund,vogt min Sjæl...
  76,56 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  93,75 kr

  Den fundne Bog, 300 Aar gammel, funden, fornylig mellem Resterne af den nedstyrtede Kridtklippe „Dronningstolen” paa Møen; deholdende: Sympathiraad mod alle Slags Sygdomme hos Mennesker og Dyr,Talismanen, Ønskekvisten, Abracadabra, gode og onde Dage for Sygdom og Helbredelse, den virkelige Kunst at spaa af Haanden, Beskyttelsesmidler mod alt Ondt, gamle...
  93,75 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  62,50 kr

  Nærværende Bog er trykt bogstavret efter et Manuskript som findes i den Thottske Samling paa det kgl. Bibliothek, og hvis Ægthed bestyrkes af den Omstændighed, at det for lang Tid siden har været fremlagt i Retten, formodentlig i en Trolddomssag. - Indeholder mange adsckillige viddenschaber, om tyfveri og at see en tyf udi van[d] der[til] at slaa øyet ud...
  62,50 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  37,50 kr

  Overtro eller Forvarsler for enhver Gjerning man foretager sig, for enhver Ting, og enhver Dag i Aaret. Fortalt efter 100 gamle Forklaringer, gjældende for Fattige og Rige, Store og Smaa, med Forord af Klippemoer paa Møen.
  37,50 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  125,00 kr

  Alfred Döblins klassiske introduktion til Konfutses liv og lære med et fyldigt uddrag af Konfutses skrifter samt af Kinas Hellige Bøger.Konfutse og den ortodokse kinesiske lære ser Himlen og den moralske lov som tæt forbundne i oprindelse og mål. Himlen gav mennesket det guddommelige lys, Himlen befaler og mennesket har sine moralske pligter. Naturen...
  125,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  93,75 kr

  For J. P. Jacobsen var gravkulten af de afdødes sjæle det egentlig kulturskabende og samfundsbærende i antikken, og han fandt den bevaret og videreført i det kristne Vesteuropas hovedland Frankrig, mens han anså den kristne dogmatiks indførelse for et betydningsløst overfladefænomen. En særlig side af denne fundamentale dødekult er fællesskabet i dyrkelse...
  93,75 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  234,38 kr

  "Før denne Bog skreves, var Menigmands Forestillinger om dansk Hedenskab et Maskebal for fjærntliggende, os uvedkommende Parade-Skikkelser, udpyntede af islandske Skjalde, stundom også opblandede med Tyskeren Richard Wagners fuldkommen uægte Operaguder. Ingen af de kyndige orkede at byde Folket noget bedre undtagen i Stumper og Stykker. Nu er Forsøget på...
  234,38 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  132,81 kr

  De gamle Tingbøger er ofte kostelige Kilder til Oplysning om gamle Tiders Sæder og Skikke, om Lov og Ret, om mange menneskelige Foreteelser i det hele. Ikke sjældent berettes om meget dramatiske Begivenheder i så malende Stil, at Skikkelser og Tildragelser træder lyslevende frem, og der kastes skarpt Lys over hine Tiders Liv og Tænkemåde. Derfor er disse...
  132,81 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  78,13 kr

  Oversat og bearbejdet af Arthur Christensen.Indeholder:Det brudte løfteAvicennas historiePrinsen af Futtun og hans rejsefællerHistorien om kong Ruzvanschad og prinsesse SchehristaniHestetyverietKongen i papegøjehammenHistorien om Abu Saber, hvem tålmodigheden førte til tronenHistorien om den stjålne pungDen røvede kongedatterKai Kavus’ kamp med ånderne i...
  78,13 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  234,38 kr

  Roman der foregår i Valby i slutningen af 1800-tallet. Handlingen udspænder sig i tiden mellem de to store stormfloder der ramte byen og dens omegn. Valby var på den tid en del af Vigerslev kommune, først 1901 blev den indlemmet i København. Bogen giver et indtryk af skikke og sæder i perioden og rummer også strejftog til Dansk Vestindien og andre...
  234,38 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  93,75 kr

  Højtidernes oprindelige betydning og muligheden for at give dem et nutdigt indhold.Smukkest og omfattet med Sindets dybeste Tilbøjelighed, en Hjemvé efter Fortiden, er uden Tvivl hvad der er levnet af Urtid og Hedendom i Årets Højtider; under et kan man sige at det er alt hvad der fører tilbage til Naturen. En visSkovlængsel er det centrale heri, den går...
  93,75 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  312,50 kr

  Compendium rarissimum totius Artis Magicae sistematisatae per celeberrimos Artis hujus Magistros. Anno 1057. Noli me tangereDate 1775?Topics: Magic DemonologySummary. In German and Latin. On white, brown and grey-green paper. The title within an ornamental border in wash, with skulls, skeletons and cross-bones. Illustrated with 31 extraordinary...
  312,50 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  187,50 kr

  Som saamange Andre, mindes jeg med Taknemlighed, fra min Tid, dette Steds Hygge og den hjertelige Giestmildhed, som jeg deelte med næsten alle dem, jeg der mødte; men jeg har hverken villet skrive Stedet eller Personerne en Lovtale, — kun simpelt og sandfærdigt fortælle, hvad jeg der har oplevet,Paa Grund af dette mit tidligere Forhold til Bakkehuset,...
  187,50 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 27 af 27