Filter-søgning

(32 produkter)

Pris

137 - 1275 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Nyt Juridisk Forlag

Nyt Juridisk Forlag

pr. side
Viser 1 - 32 af 32
Mest populære
 • Tilføj
  295,00 kr

  Køreklar Personbil/MC er systemets grundbog, og den indgår også i motorcykelundervisningen. Derfor er der i teksten markeret med en tegning af en motorcykel, hvor teoribogen Køreklar Motorcykel supplerer eller erstatter oplysninger i denne bog. Da Køreklar Personbil/MC altid er ajour med de seneste ændringer i færdselslovgivningen kan du med fordel også...
  295,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  600,00 kr

  Gennem de seneste 10 år har den folkekirkelige arbejdsplads undergået gennemgribende forandringer på en lang række områder: nyt lønsystem for præster ansat som tjenestemænd, nye regler for rekruttering af provster, overenskomsters afløsning af hidtidige tjenestemandsansatte, nye regler for organisering af arbejdsmiljøindsatsen ligesom MUS, børneattester...
  600,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  250,00 kr

  Forvaltningsret og sagsbehandling er ikke bare interessant for offentligt ansatte og deres chefer, men så sandelig også for de borgere og virksomheder, som befinder sig på den anden side af skranken. ” Sagsbehandling i øjenhøjde ” gør det nemmere for sagsbehandlere og borgere at finde ud af, hvilke rettigheder og pligter, der gælder i mødet mellem...
  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  285,00 kr

  ”Børn i familie- og socialretten” er en let tilgængelig juridisk lærebog om forældres og samfundets rettigheder og pligter over for børn. Bogen giver en samlet fremstilling af den generelle lovgivning, og konkretiseret, den privatretlige – familieretlige – lovgivning, der gælder i forholdet mellem forældre og deres børn og statsforvaltningens og...
  285,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  150,00 kr

  150,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage

Produkter under denne streg er ikke på lager online

 • Tilføj
  1 090,00 kr

  -
  1 090,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  220,00 kr

  Ideen til denne bog kom oprindeligt fra min højskoleven, professor Erik Steffensen. Det skylder jeg ham tak for. Det var næppe noget jeg havde kastet mig ud i af egen drift. Måske fordi jeg stadig er præget af min fjerne fortid som reserveofficer i Den Kongelige Livgarde, hvor det i retningslinierne til de unge løjtnanter blandt andet stod: "De bør stadig...
  220,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  375,00 kr

  Denne bog redegør for begrebet retsteologi, der betegner den teologi, der anvendes i retlige og kirkelige sammenhænge. I praksis har retsteologien en vigtig funktion, eftersom den skal befordre, at de teologiske normer inddrages i kirkejuraen i respekt for en folkekirkeordning, der er båret af et evangelisk-luthersk kirkesyn, nemlig forståelsen af kirken...
  375,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  198,00 kr

  Politiet er en del af hverdagen i et moderne samfund, der er styret af mange regler. De færreste mennesker er i daglig berøring med politiet og et møde med politiet kan derfor ofte være overrumplende, og i værste fald få vidtrækkende konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at du som borger kender reglerne og forstår at begå dig i det danske retssamfund. Dig...
  198,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  138,00 kr

  Dette er en teoribog til undervisningen til person-/varebil med stort påhængskøretøj, kategori B/E (trailer). Bogens opbygning og indhold følger nøje Færdselsstyrelsens undervisningsplan til kategori B/E, version 7.07. Køreklar Trailere B/E er et supplement til Køreklar Personbil/MC og indeholder en grundig gennemgang af tekniske lovbestemmelser og andre...
  138,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  198,00 kr

  At motivere sig selv er at få kendskab til, hvordan både små og store mål kan realiseres på en overkommelig måde. Mange har dog svært ved at finde denne motivation i en hverdag, der ofte er fyldt med stress og jag. I Motivation giver Christel Sonne Rasmussen en række gode råd til, hvordan du kan opretholde din motivation, både når du er hjemme og på...
  198,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  198,00 kr

  Mange har en drøm om at starte virksomhed, og tusinde gør hvert år drømmen til virkelighed. Som iværksætter skal der tages stilling til mange praktiske udfordringer, specielt i forhold til virksomhedens regnskab. Det kan være svært at overskue regler og lovgivning, så man kan styre virksomheden sikkert i land.I Bogføringguides læseren igennem alt lige fra...
  198,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  198,00 kr

  Mange mennesker har svært ved at få privatøkonomien til at hænge sammen. Hele tiden halter de bagefter med regningerne og må betale dyre renter og gebyrer, fordi de overtrækker kontoen eller glemmer at betale vuggestuen, licensen og forsikringerne til tiden. I det fjerne hører de gældsfælden klappe, og det giver mavepine og søvnløse nætter. ”Penge er ikke...
  198,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  198,00 kr

  Hvad enten man sidder i en bestyrelse eller overvejer at indtræde i en, kan denne bog være en stor hjælp. Bestyrelsesarbejde i mindre og mellemstore virksomheder er ofte lige så udfordrende som i større virksomheder. Der er derfor al mulig grund til at sætte sig ind i, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer, før man påtager sig sit første bestyrelseshverv,...
  198,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  198,00 kr

  198,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  228,00 kr

  Børn i familie- og socialretten er en lettilgængelig juridisk lærebog om forældres og samfundets rettigheder og pligter over for børn. Bogen beskriver den privatretlige – familieretlige – lovgivning, der gælder i forholdet mellem forældre og deres børn. Bogen beskriver endvidere den offentlige – sociale – lovgivning og de sociale myndigheders...
  228,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  198,00 kr

  Ved Folketingets vedtagelse af småsagsreformen er det – som i flere andre lande – nu muligt at føre sin egen retssag uden hjælp fra en advokat. Det sparer både tid og omkostninger. Med sin store praktiske erfaring giver Christian Dahlager en række gode råd vedrørende håndtering af retssager, hvad enten parterne er privatpersoner, en virksomhed,...
  198,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  198,00 kr

  At begynde at studere er for de fleste en stor omvæltning. Pludselig står man på egne ben i forhold til at skulle disponere over sin egen tid, komme godt i gang med studiet og måske finde et sted at bo. I Jeg skal studere deler studievejledningens grand old man Jakob Lange ud af en række gode råd til den kommende studerende og til dem, der lige har...
  198,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  198,00 kr

  Vi lever længere og længere. Mange glæder sig til livet uden arbejde, men en del er også ængstelige for, at det kan blive en tid med sygdom, nedsatte funktioner, dårlig adgang til hjælp og tab af familie og venner – og måske endda tab af anseelse og værdighed. Med baggrund i mange års arbejde som ergoterapeut, forsker og projektleder inden for...
  198,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  198,00 kr

  I Nå dit mål giver Pia Juul en række gode råd og værktøjer til at skabe større bevidsthed om både dit mål og dine forhindringer. Og til at lægge en plan for, hvordan målet skal nås. - Lær at fastsætte og realisere dine mål - Gode råd til at fjerne forhindringer - Skab motivation, engagement, fokus og handlekraft - Tro på dig selv, og hvad du kan...
  198,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  1 160,00 kr

  En juridisk praktisk håndbog for alle, der beskæftiger sig med erhvervslejeret, f.eks. advokater, ejendomsmæglere, lægdommere, administratorere, udlejere og lejere.
  1 160,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  330,00 kr

  Kirkeret i grundtræker en fremstilling i den danske kirkeret.Blandt de emner, der behandles, kan nævnes: *Kirkerettens genstand og metode *Religionsfrihed *Folkekirkelige begrebsbestemmelser *Folkekirkens >>indre anliggender
  330,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  300,00 kr

  Se - det er mig i stormvejrhenvender sig til alle, der arbejder med børn og forældre, der står midt i en skilsmisse eller i en konflikt om samvær.Bogen har barnets perspektiv. Den handler om barnet i samværskonflikten, om barnets oplevelser, tanker og følelser og forsøg på at mestre forældrenes uenigheder.Ved at fokusere på barnets perspektiv, ønsker...
  300,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  400,00 kr

  Denne antologi giver en grundlæggende indføring i den menneskeretlige tænkning generelt og i specifikke persongruppers sociale og civile og politiske menneskerettigheder. Den behandler menneskeretsprincipper i sagsbehandling og praktisk socialt-, pleje- og behandlingsarbejde, og skriver sig ind i den løbende debat om etiske dilemmaer, som opstår i al...
  400,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  600,00 kr

  Hvorfor må juristen, terapeuten og sagsbehandleren gøre op med deres fagtraditioner, når de medierer?Hvorfor har det centrale i mediation det med at forsvinde, når mediation praktiseres af jurister?Hvorfor er der forskellige stilarter i mediation, og hvorfor fører de enkelte stilarter til så forskellige resultater?Hvorfor er børn bedre til at mediere end...
  600,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  1 275,00 kr

  " Køb og salg af virksomheder" er den mest omfattende samlede fremstilling af de juridiske forhold i forbindelse med virksomhedsoverdragelser i Danmark. Fremstillingen fokuserer på den praktiske håndtering af de problemstillinger, som ledere såvel som advokater og andre rådgivere møder i denne type af transaktioner. Blandt de berørte emner er...
  1 275,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  350,00 kr

  Personer med begrænsninger i arbejdsevnen kan få tilbud om revalidering i form af erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, hvis dette er nødvendig for at kunne fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet. Kommunen skal give tilbud om revalidering, når andre erhvervsrettede aktiviteter ikke er tilstrækkelige til, at den pågældende kan klare sig...
  350,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  380,00 kr

  enne udgave af Lærebog i Familieret er den 4. reviderede udgave, siden der i 2007 blev gennemført gennemgribende reformer af lovgivningen om forældremyndighed og af administrationen af den familieretlige lovgivning.Bogens indhold og form er tilpasset undervisningen på de sociale uddannelser og efter- og videreuddannelser på professionshøjskoler. Bogen...
  380,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  560,00 kr

  " Socialforvaltningsret" indeholder en gennemgang af såvel de danske som de internationale retskilders betydning for sociale afgørelser. De almene retsgrundsætninger om myndighedernes retsanvendelse såsom lighedsprincippet, proportionalitetsprincippet, forbuddet mod magtfordrejning, kravet om saglighed o.s.v. er beskrevet ligesom bogen indeholder en...
  560,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  295,00 kr

  Denne teoribog til bus, lastbil og påhængskøretøj til lastbil er udarbejdet efter Justitsministeriets bekendtgørelse om undervisningsplan og Rigspolitiets retninglinier for køreprøven gældende for køreuddannelsen til kategori D, C og C/E. Bogen er inddelt sådan, at det, der er fælles for de tre køretøjtypers opbygning og indretning, er samlet i ét afsnit...
  295,00 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 32 af 32