Filter-søgning

(29 produkter)

Pris

20 - 500 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Nyt Fra Samfundsvidenskaberne

Nyt Fra Samfundsvidenskaberne

pr. side
Viser 1 - 29 af 29
Mest populære
 • 186,00 kr

  186,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 176,00 kr

  176,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 196,00 kr

  196,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 185,00 kr

  185,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 150,00 kr
 • 25,00 kr

  25,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 99,00 kr

  Uddannelsespolitik øger den etniske ulighed i folkeskolenNår det gælder kampen mod diskrimination har de sidste 30 års uddannelsespolitik spillet fallit. Ja, politikken har ligefrem været med til at forstærke og institutionalisere den etniske ulighed i folkeskolen, dokumenterer ny bog.De politiske rammer for undervisningen af tosprogede børn stiller disse...
  99,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 260,00 kr

  Ubehag og konflikt har altid været en mulighed, når folkeskolens lærere, ledere og forældre skulle mødes. I Har vi en aftale? analyseres de muligheds- og umulighedsbetingelser, som former møder mellem forældre og skolens professionelle i dag. De aktuelle forståelser af forældres roller og ansvar beskrives med afsæt i 100 års skolehistorie. I analyser...
  260,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 225,00 kr

  Folkeskolen oplever turbulente tider. Den ene omfattende reform afløser den anden, og der foregår en grundlæggende omskabelse ikke blot af skolen, men også af forholdet mellem skole og kommune, skole og læring, skole og lærerprofession samt skole og samfund.
  225,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 499,00 kr

  Grundbog i socialvidenskab - 5 perspektiverpræsenterer centrale teorier til forståelse af moderne og stadig mere komplekse samfund som det danske. Bogen inddrager klassiske og nye teorier til at at analysere såvel på samfunds- som mikroniveau, hvordan samfund er indrettet og konsekvenserne heraf. Dertil kommer empiriske analyser, der viser, hvordan en...
  499,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 399,00 kr

  Økonomisk styring i kommunerneer en lærebog til professionsuddannelserne, der beskriver styringens drivkræfter i kommunerne ud fra forskellige perspektiver. Bogen belyser kommunernes rolle og placering i den samfundsøkonomiske kontekst med stramme udgiftsrammer, herunder hvordan disse rammer og vilkår skaber en række dilemmaer, når der skal vælges...
  399,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 398,00 kr

  Bogen dokumenterer og analyserer forløbet af en konkret, meget usædvanlig arkitektkonkurrence. Konkurrenceprocessen var længere og mere kompliceret end normalt. Fx blev usædvanligt mange eksperter og interessenter involveret og tilknyttet undervejs. Men det mest usædvanlige var kravet om, at de konkurrerende arkitektteams skulle fortælle hinanden om deres...
  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 60,00 kr

  Integration eller isolation handler om opdelingen mellem etniske minoriteter og danskere. Bogen analyserer, hvordan de aktuelle udviklingstendenser på arbejdsmarkedet påvirker etniske minoriteters placering på arbejdsmarkedet. Som noget nyt i dansk forskning peger bogen på ændringer i arbejdsmarkedsstrukturen som en af de væsentligste årsager til...
  60,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 148,00 kr

  Denne bog analyserer Undervisningsministeriets kommunikation til skoler og skolelærere om styrkelse af folkeskolens evalueringskultur.Det viser sig, at det ikke blot handler om elevplaner og nationale test. De politiske initiativer er snarere et ønske om mere grundlæggende at forandre pædagogiske værdier og forestillinger om, hvad det vil sige at være en...
  148,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 398,00 kr

  BYENS UDSTØDTE bryder med den eksotiserende vinkling i den offentlige diskurs og den konventionelle forskning og tager os med ind i Chicagos sorte ghetto og Paris’ afindustrialiserede banlieue’er, så vi kan se, at den urbane marginalisering ikke er den samme overalt. Bogen trækker på et væld af kilder: Fra feltstudier og surveys til historiske data. Loïc...
  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 280,00 kr

  Det er blevet lovpligtigt at lade fagene spille sammen i de gymnasiale uddannelser. Det gælder i såvel lærernes undervisning som elevernes skriftlige arbejder. Spørgsmålet er, hvad konsekvenserne bliver af denne satsning på det interdisciplinære arbejde. For lærernes vedkommende betyder det, at de må arbejde mere sammen, og at de hele tiden må være...
  280,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 150,00 kr

  Michel Foucault er kendt for at have ‛decentreret’ staten. I stedet for at opfatte staten som en for én gang givet enhed, burde vi se den som en række praksisser og netværk, som forbinder diverse aktører. Heraf følger, at vi må opgive den centrale distinktion i politisk tænkning, stat/civilfund, som basis for moderne magtanalyser. Foucaults arvinger har...
  150,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 269,00 kr

  I bogen belyses forholdet mellem familie- og arbejdsliv inden for forskellige velfærdspolitiske regimer i Europa. Samtidig bliver det forklaret, hvilken betydning politikkerne har for relationen mellem arbejde og familie, en relation der i Europa på en række områder er kendetegnet ved en grundlæggende uligevægt. På den ene side oplever mange familier, og...
  269,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 325,00 kr

  Denne bog bygger på unikke data fra en omfattende survey, hvis formål har været at kortlægge danske lønmodtageres motiver til skift eller fravalg af fagforening. Bogens formål er at kaste lys over udviklingen i den faglige organisering i Danmark, og forfatterne analyserer udviklingstrækkene i den danske arbejdsmarkedsmodel de sidste ti år for at vurdere...
  325,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 259,00 kr

  At have kæledyr er en vigtig del af mange menneskers tilværelse i dag, og kæledyr spiller en stadig større rolle som både kulturel og social identitetsmarkør i det moderne liv. Trods kæledyrets voksende betydning er interessen for dyr og især kæledyr et forholdsvis nyt og uudforsket forskningsområde - i hvert fald i en skandinavisk kontekst.Denne bog er...
  259,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 180,00 kr

  180,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 60,00 kr

  Personaleledelse – artikler og cases er et vigtigt supplement til den klassiske lærebog ”Personaleledelse – en målrettet strategiproces”, der præsenterer og diskuterer en række centrale temaer inden for personaleledelse. Indholdet er synkroniseret med grundbogens kapitler og består af uddybende artikler og konkrete cases, der belyser og eksemplificerer de...
  60,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 69,00 kr

  69,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 349,00 kr

  Velfærdsteknologier er blevet en så integreret del af, hvad vi forstår ved moderne bekvemmeligheder, at vi ikke længere tænker over, hvor stor en rolle de spiller i vores daglige gøremål. Vi oplever dem kun som problematiske, når de ikke virker. Pludselig opleves vores velfærd som truet. I alle dele af den offentlige sektor indføres teknologier med...
  349,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage

Produkter under denne streg er ikke på lager online

Viser 1 - 29 af 29