Filter-søgning

(105 produkter)

Pris

75 - 1650 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Museum Tusculanums Forlag

Museum Tusculanums Forlag

pr. side
Viser 1 - 60 af 105
Mest populære
 • Tilføj
  248,00 kr

  Thor-kult i vikingetiden præsenterer den første, samlede kritiske gennemgang af kildematerialet til dyrkelsen af Thor i vikingetiden siden Henry Petersens disputats Om Nordboernes Gudedyrkelse og Gudetro i Hedenold fra 1876. Monografien gennemgår de samtidige skriftlige, arkæologiske og ikonografiske kilder, der omtaler eller kan knyttes til dyrkelsen...
  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  348,00 kr

  I kommission for Nordisk Forskningsinstitut I At bo, at benævne undersøges forholdet mellem de danske stednavne fra jernalderen og vikingetiden og de arkæologiske levn fra samme perioder. Bogen starter med at udforske spørgsmålet om sammenhæng mellem stednavne og arkæologiske lokaliteter i en metodisk og teoretisk diskussion, hvor det argumenteres, at...
  348,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 650,00 kr

  Rosenborg Castle in Copenhagen is among the 10 best princely treasuries of Europe. It has been preserved in its original surroundings and about 95% of the more than 1000 objects have survived.The first volume tells the history of the collection and ends with an art-historical summary of its contents. This account builds partly upon hitherto unknown...
  1 650,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  275,00 kr
 • Tilføj
  250,00 kr

  Tiden og stedet er i fokus, når en række førende forskere undersøger kulturelle processer i EU i et fagkritisk perspektiv. Bogens artikler giver et samlet billede af nye strømninger inden for den etnologiske og folkloristiske forskning, og forskerne stiller det spørgsmål, om man i højere grad end tidligere kan tale om et transregionalt Europa. Emnerne...
  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  475,00 kr

  475,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  125,00 kr

  I bogen undersøger Avner Shamir de mange ofte modstridende opfattelser kristne havde af jødisk litteraturs betydning og vigtighed i begyndelsen af det 16. århundrede. Bogen fokuserer på det Hellige Romerske Imperiums forsøg på at konfiskere og brænde al jødisk litteratur i 1509-10, også kaldet Pfefferkorn-affæren. I 1509 fik Johann Pfefferkorn ordre fra...
  125,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  198,00 kr

  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  498,00 kr

  Hans Christian ørsted (1777–1851) var en af dansk guldalders ledende kulturpersonligheder. Han havde afgørende indflydelse inden for områder som æstetik, filosofi, pædagogik, politik og religion, bl.a. som redaktør, mangeårig sekretær i Videnskabernes Selskab og medstifter af og direktør for...
  498,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  398,00 kr

  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  398,00 kr

  Med Grundloven af 1953 blev Grønlands kolonistatus ophævet, landet blev integreret i Danmark, og grønlænderne blev ligestillede borgere i det danske rige. Bogen viser, hvordan beslutningen om at ændre Grønlands status, både var betinget af ydre og indre forhold. I FN-sammenhæng følte danskerne det i stigende grad som en belastning at være en kolonimagt,...
  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  250,00 kr

  Psykens indflydelse på kroppen har siden antikken spillet en vigtig rolle i forestillingen om sundhed og sygdom. I Før placeboeffekten gennemgår Lars Ole Andersen placeboeffektens, indbildningskraftens og det kontrollerede forsøgs historie. Hans gennemgang giver bl.a. læseren udførlige beskrivelser af de første kontrollerede forsøg fra 1700-tallet,...
  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  300,00 kr

  Renæssanceretorikken bruges i Den klingende tale til at belyse hofoperaens univers i 1500-tallet. I bogen ser Jette Barnholdt operaens fødsel i et retorisk lys, hvor de tidlige operaer er et vigtigt vidnesbyrd om retorikken og den blomstrende retoriske tradition i renæssancens og barokkens Italien. Blandt andet vises den nære sammenhæng mellem musik og...
  300,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  198,00 kr

  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  Hvordan kan et kunstværk være en handling? Hvad er performativ billedkunst? Og hvad menes der med ordet 'performativitet'? Det er nogle af de spørgsmål, bogen Værk som handling griber fat i. Bogen er den første af slagsen på dansk, der ud fra en kunsthistorisk optik grundigt introducerer performativitetsteorien samt afprøver dens brugbarhed i forhold...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  250,00 kr

  I Etik uden moral udvikler Ole Bjerg et begreb om etik i det postmoderne samfund, som han med afsæt i Niklas Luhmanns systemteori beskriver som hyperdifferentieret. Indretningen af det postmoderne samfund gør det umuligt at tænke moral som et altomfattende metasystem, og...
  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  398,00 kr

  Bogen er en studie af den førkristne gud Odin i samtlige norrøne (islandske og norske) middelaldertekster og i Saxos danmarkshistorie Gesta Danorum . Denne undersøgelse er den første af sin art, og Odin fremstår i teksterne som en mangefacetteret skikkelse. Beskrivelsen af guden er forskellig fra tekst til tekst. Forskere har hidtil...
  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  450,00 kr

  450,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  Snit - Industrialismens tøj i Danmark belyser, hvilken rolle tøj spiller i forhold til vor kulturelle arv og selvforståelse. Antologien stiller skarpt på det 20. århundredes tøjproduktion og forbrug i Danmark. Særlig tiden efter 2. Verdenskrig og frem til i dag er i fokus. I denne periode vokser den nationale beklædnings- og modeindustri frem og viser...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  250,00 kr

  Saxos Gesta Danorum og Heimskringla , der tilskrives den islandske høvding Snorre Sturlasson, har meget tilfælles, men der er også store forskelle. Gesta Danorum indeholder Danmarks historie fra de ældste tider og frem til år 1185, mens Heimskringla indeholder Norges historie fra de ældste tider og frem til år 1177. Danmarks og...
  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  175,00 kr

  175,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  475,00 kr

  Hver by og hver egn har sine mindesmærker og sin erindringskultur - nogle monumenter står mejslet i den fælles erindring, mens andre for længst er gået i glemmebogen og knap ænses af forbipasserende. Inge Adriansen har været rundt både i Danmarks købstæder og afkroge og undersøgt mere end 300 monumenter, mindesmærker og mødesteder, som hun beskriver med...
  475,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  198,00 kr

  En snemand på syv måder er en introduktion til korpusarbejde og til oversættelses-forskning. Bogen viser, at oversættelsesdata kan bruges som øjenåbner og genvej til forskelle i sprogbrug, som ellers ville være forblevet upåagtede. Alle kapitlerne i denne bog tager udgangspunkt i H.C. Andersens eventyr Sneemanden . Nogle kapitler er...
  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  Hvordan vi taler og skriver om mad og drikke, er en vigtig del af vores madkultur. Artiklerne i denne antologi handler netop om synet på mad og drikke i 1800-tallets Danmark: om tidens mange kogebøger, om korrekt ernæring og om nyere international forskning i madhistorie. Den bedste kilde til synet på mad og drikke i 1800-tallet er kogebøgerne, der i...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  168,00 kr

  I bogen Mellem to sprog tager Thomas Harder afsæt i sine egne erfaringer som tosproget, konferencetolk og litterær oversætter. Som bogens undertitel antyder, er det hans grundlæggende pointe, at tosprogethed er en ressource snarere end et problem, og at der i Danmark er en manglende respekt for sprog som en ”hård” og vigtig kompetence....
  168,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  175,00 kr

  Den romerske officer og historiker Velleius Paterculus gjorde tjeneste i den romerske hær under Augustus og Tiberius i 1. årh. e.Kr. Ved sin død efterlod han en kort verdenshistorie dediceret til konsulen Marcus Vinicius, hvori han fremstiller verdenshistorien fra mytisk tid til samtidens glorværdige romerske kejserrige. Bogen er den...
  175,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  85,00 kr

  Historie bliver ofte identificeret med fortiden, og faget historie med vor viden om fortiden. Der er således en tæt forbindelse mellem historie og tid. Dette essay er nogle tanker om, hvad denne forbindelse går ud på. Det handler om, hvad historisk tid er, om tidsfornemmelse, og om hvordan vi måler tid. I essayet præsenteres forskellige kulturers...
  85,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  175,00 kr

  Lone Scherfig was the first of a number of women directors to take up the challenge of Dogme, the back-to-basics, manifesto-based, rule-governed, and now globalized film initiative introduced by Danish filmmakers Lars von Trier and Thomas Vinterberg in 1995. Entitled Italiensk for begyndere (Italian for Beginners), Scherfig’s Dogme film transformed this...
  175,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  Vi lever i et demokrati og diskuterer ustandseligt demokratiets status. Men demokrati er slet ikke en entydig størrelse. Der findes liberalt, konstitutionelt, republikanistisk, deliberativt, direkte og repræsentativt demokrati – for blot at nævne nogle varianter af demokratiet. I Mogens Herman Hansens nye og store introduktion til det moderne...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  200,00 kr

  Natten mellem den 10. og 11. februar 1659 stormede svenskerne København. Forinden havde svenske tropper belejret byen fra lejren Carlstad ved Brønshøj. Svenskerne blev imidlertid mødt af en forsvarsberedt by, og angrebet mislykkedes.I Stormen på København 1659undersøger forfatteren den 350 år lange historie om stormen på København som nationalt og...
  200,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  Konflikt og konsensus i kommunen skildrer landkommunernes historie fra indførelsen af det kommunale selvstyre i 1841 til 1880'ernes forfatningskamp.Hvor forskningen i det kommunale selvstyre hidtil har fokuseret på administrationshistorie, undersøges her den lokale politiske kultur, som den gav sig udtryk i kommunalpolitikken. Forfatteren opfatter...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  180,00 kr

  Præcis som i vore dage har man også i antikken haft mange gode grunde til at skrive pseudonymt. Det kunne fx være en økonomisk salgsfordel, et satirisk ønske om at smæde en modstander eller personlig ængstelse ved at stå offentligt frem med et kontroversielt synspunkt. Men det kunne også være et skole- eller traditionsbevidst udtryk for veneration over...
  180,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  Kernefamilien har siden den tidlige middelalder været en grundstamme i samfundene. I Kvinder, familie og formue gennemgår Inger Dübeck formueforholdet mellem ægtefællerne og det arve- og generationsretlige forhold mellem forældre og børn fra middelalderen og frem til det 20. århundrede.Den enkelte familie kunne gennemløbe faser, hvor den fremtrådte som...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  75,00 kr

  75,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  Cultural Encounters at Cape Farewell offers a comprehensive account of the cultural history of the Cape Farewell area in the 19th century. The dominating factor in this history was the immigration of people to the area from Southeast Greenland. There are no written sources originating from these immigrants, as they could neither read nor write, so the...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  Indvandring og integration har længe været et omdiskuteret emne i den danske offentlighed og forskning. Oftest har fokus været på mødet mellem indvandrerne og det danske samfund. I Transnational identitet under forandringrettes blikket derimod mod de transnationale processer, som kendetegner indvandrerne og deres efterkommeres situation. Ved at fokusere...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  248,00 kr

  Den altdominerende faktor i Kap Farvel områdets historie i 1800-tallet var indvandringen af folk fra Sydøstgrønland. Der findes intet skriftligt kildemateriale fra de østgrønlandske indvandrere selv, da de hverken kunne læse eller skrive, hvorfor beskrivelsen af indvandringen primært må basere sig på materialet fra de danske kolonimyndigheder og den tyske...
  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  Det kulturelle felt nyder en stadig større bevågenhed fra både politisk og økonomisk hold. Med kulturens stigende betydning i socio-politiske processer kan de humanistiske fag – takket være deres forståelsesorienterede forskning og det nære forhold til begrebet kultur – udfordre grænser og tilegne sig en ny central rolle. I denne situation er ”rumlig...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  J. P. Jacobsen er en af Danmarks væsentligste forfattere. Han var berømt i sin samtid og blev ført frem som fanebærer for Det Nye af tidens betydeligste kritiker, Georg Brandes. Han introducerede Charles Darwins evolutionslære for det brede publikum i Danmark og oversatte hans hovedværker til dansk. Han var en anerkendt videnskabsformidler og blev en...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  248,00 kr

  Walter Benjamins berømte og berygtede bog om det tyske barokdrama af den såkaldt silesiske skole, Ursprung des deutschen Trauerspiels (udgivet 1928) — er et på alle måder usædvanligt kritisk værk, der udfordrer vante kategoriseringer. Sørgespil-bogen er nemlig på én og samme tid en akademisk afhandling med alt, hvad dertil hører af lærde referencer og...
  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  275,00 kr

  Som løsning på konflikten om Palæstina vedtog FN i 1947 en tostatsordning, der førte til, at staten Israel blev oprettet i 1948 – som også blev året for den første israelsk-arabiske krig. Danmarks rolle i forhold til oprettelsen af den nye stat udspillede sig på to planer: officielt i form af statens udenrigspolitik, uofficielt i form af folkelige...
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  Id-fotografiet tjener ikke alene som et værktøj til kontrol i den politiske praksis, men har også gjort sin entré i kunsten, medierne og populærkulturen som et betydningsfuldt symbol på det moderne individ. Kampen om ansigtet afdækker dette hidtil forbigåede kapitel af den nyere kulturhistorie. Bogen analyserer id-fotografiet som et fælles afkom af...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  Navnet Horneman dækker over en slægt af kunstnerisk begavede personligheder, der satte et betydeligt præg på dansk kulturliv fra anden halvdel af det 18.årh. til begyndelsen af det 20.årh. I sit biografiske værk Horneman – en kunstnerslægt følger musikhistorikeren Inger Sørensen Horneman-slægten gennem tre generationer: portrætmaleren Christian...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  125,00 kr

  Woldermar Hermann von Schmettau (1719-85) er i dag ikke kendt i bredere kredse. Ikke desto mindre var han en af de mest farverige blandt oplysningstidens mange interessante skikkelser. Schmettau var tysker af fødsel, men gik som officer i dansk tjeneste, avancerede senere til general i Norge og opnåede tilmed at blive udnævnt til Ridder af Elefanten. Han...
  125,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  398,00 kr

  Æsops fabler har siden antikken nydt en enestående popularitet. Hvem kender ikke udtryk som 'Ulven kommer!', 'De er sure, sagde ræven', 'Gåsen, der lagde guldæg' eller 'En ulv i fåreklæder'? Fablen kan beskrives som en kort fortælling, hvor der hurtigt opridses en situation med en konflikt, som løses på den ene eller den anden måde, hvorpå fablen...
  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  148,00 kr

  Filosoffen Hans Brøchner (1820-1875) var en væsentlig skikkelse i det 19. århundredes danske åndsliv. To af de mest indflydelsesrige danske intellektuelle fra omkring 1900, filosoffen Harald Høffding og litteraten Georg Brandes, havde begge været hans elever, og det 19. århundredes danske åndshistorie kan ikke begribes uden at tilskrive Brøchner en...
  148,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  248,00 kr

  Icons of Danish Modernity tager afsæt i den danske litteraturkritiker Georg Brandes (1842-1927) og stumfilmskuespillerinden Asta Nielsens (1881-1972) mangeårige venskab. Med udgangspunkt i det undersøger forfatteren kultur og national identitet i Danmark i starten af det 20. århundrede. Både i kulturen og det politiske liv bar Danmark på dette tidspunkt...
  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  198,00 kr

  Karen Blixens forfatterskab bliver fra første færd godt modtaget i Sverige, da Bonniers Förlag som det første forlag i Skandinavien oversætter Seven Gothic Tales . Allerede i september 1934 udkommer Sju romantiska berättelser , kun et halvt år efter den amerikanske udgivelse – og et helt år før bogen udkommer i Danmark. Under Anden Verdenskrig...
  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  Hvordan forvalter københavnske unge social og etnisk heterogenitet? Hvordan skaber de som deltagere i praksisfællesskaber orden og mening i den sproglige forskellighed og gør den til en betydningsressource i sociale og stilistiske praksisser? Disse og andre spørgsmål søger Stilistisk Praksis at give svar på i kraft af resultaterne fra en etnografisk...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  348,00 kr

  I en tid hvor modeindustrien globaliseres, og masseproducerede forbrugsvarer sælges verden over, er modens distinkte, nationale identitet blevet relevant som et unikt særkende. Som aldrig før tales der om dansk mode i modeindustrien, i medierne, på Christiansborg, på landets designuddannelser og blandt modeforskere.Denne bog handler om, hvordan fænomenet...
  348,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  485,00 kr

  ’Den middelbyzantinske notation’ blev taget i brug omkring år 1150, og det er den tidligste form for byzantinske noder, der i dag kan transskriberes med nogenlunde sikkerhed. Derfor kan det musikalske indhold i musikhåndskrifter fra før 1150 kun forstås gennem middelbyzantinske versioner af de ældre kirkesange. Den middelbyzantinske notation vedblev at...
  485,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  198,00 kr

  Antologien Klima og Mennesker adresserer et af de absolut mest aktuelle emner i vor tid: Klimaet, klimaforandringerne og klimadebatten. Hvor forskningen omkring klimaet som udgangspunkt har taget afsæt i naturvidenskabelige metoder og målinger, betragter denne bog emnet ud fra en humanistisk optik – fra menneskets synspunkt. Den ser bl.a. på,...
  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  199,00 kr

  This volume collects new, revised, and expanded articles about Aristotle's Politics by renowned classical scholar Mogens Herman Hansen. By addressing old controversies, and treating issues that have been ignored or neglected, Hansen sheds new lights on a range of issues of paramount importance for understanding the Politics : Aristotle's view of...
  199,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  198,00 kr

  Den danske komponist og dirigent C.F.E. Horneman og den norske komponist Edvard Grieg mødte hinanden, da de studerede på det berømte musikkonservatorium i Leipzig i årene 1858-1860. Dette blev begyndelsen på et stormomsust venskab, som præget af periodiske afbrydelser varede til Hornemans død i 1906. I perioden 1863-1898 skriver de to komponister breve...
  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  250,00 kr

  Den danske lyrik er gennem tiden blevet formet af det danske sprogs særlige klang og præget af den danske natur, provinsbylivet, de lyse nætter, efterårsblæsten og de lange mørke vintermåneder. 100 Danish Poems giver et repræsentativt udvalg af de bedste digte fra den danske litteraturhistorie – fra folkeviserne til i dag – i en engelsksproget...
  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  398,00 kr

  I takt med at europæerne fra omkring år 1600 og de næste århundreder frem begyndte at dominere store dele af kloden gennem handel og kolonisering, fyldtes de europæiske hjem af flere genstande, ting og sager, der blev bragt hjem fra den store verden. Eksotiske varer som silke og bomuld, te, kaffe og chokolade, indigo og rødtræ, mahogni og palisander,...
  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  398,00 kr

  Det er bogens formål at fremdrage nogle af de gamle bogomslag, godt gemte som de er på nogle få bogsamleres og bibliotekers hylder, om de overhovedet er bevaret. Fra årene omkring 1820, da sikken at dekorere et bogomslag begyndte at brede sig, og de første hundrede år from vil sikkert mindst et par tusinde kunne komme på tale med dekorationer eller...
  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  248,00 kr

  Terrorangrebene den 11. september 2001 var en begivenhed, der i den offentlige bevidsthed knyttede terror sammen med islam og muslimer. I det sidste årti er udfordringer omkring flygtninge og indvandreres integration i det danske samfund derfor i stor udstrækning blevet betragtet som et spørgsmål om national sikkerhed. Islam og muslimer i Danmark...
  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  200,00 kr

  I de senere år har der været stadig større interesse for den danske guldalders omfattende kulturliv. Det er ingen overdrivelse at sige, at kvinder spillede en vigtig rolle på næsten hvert eneste kulturelle område i denne periode. På dansk er der udgivet nogle bøger om emnet, men internationale læsere har kun i ringe grad haft mulighed for at vurdere...
  200,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
Viser 1 - 60 af 105