Filter-søgning

(210 produkter)

Pris

50 - 680 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Museum Tusculanum

Museum Tusculanum

pr. side
Viser 1 - 60 af 210
Mest populære
 • Tilføj
  198,00 kr

  Med den store interesse for Europa og europastudier, som er opstået i kølvandet på Murens fald og Europas genforening, er historikere, litterater og andre med aktier i tysk kultur og historie i stigende grad blevet opmærksomme på Tysklands europæiske fortid før 1945.Tysklands nyere historie er ellers ofte blevet betragtet som en modsætning mellem et...
  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  200,00 kr

  Hannah Arendt argued that the 'political' is best understood as a power relation between private and public realms, and that storytelling is a vital bridge between these realms - a site where individualised passions and shared views are contested and recombined.In his book, Michael Jacksonexplores and expands Arendt's ideas through a cross-cultural...
  200,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  248,00 kr

  Man ved ikke meget om tiden, hvor Homerforfattede sine digte og den bliver stadig ofte diskuteret af forskere. Der hersker dog ingen tvivl om, at hans episke digte Iliadenog Odysseen, der er skrevet i gammel mundtlig tradition, er blandt de tidligste store værker indenfor europæisk litteratur.De to episke digte Iliaden og Odysseen behandler mange temaer...
  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  >>Aladdin er Udgangspunktet for nyere dansk Aandsliv, Grundstenen, over hvilken den Bygning er opført, som udgør dansk Litteratur i dette Aarhundredes første Halvdel.
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  248,00 kr

  Der er i disse år kamp om havnearealerne overalt i Danmark. Intet andet sted forandres landskabet så hurtigt som i havnene, hvor containere, færgeterminaler og fabrikker erstattes af boliger, firmadomiciler og kulturinstitutioner. Forandringerne ledsages af en intens offentlig og faglig debat. Især diskuteres det, hvordan byen skal udformes, og hvordan...
  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  På Augustenborg udfoldedes i 17-1800-tallet et hofliv efter tidens standarder. Hertugerne, prinserne og prinsesserne var ikke blot født hertugelige. De måtte også fremstå som sådanne for at opretholde den høje position.Bogen handler om selve det at være hertug og om den aristokratiske kultur. Hvordan bragte man de unge i den rette aristokratiske karakter?...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  Bogen tager udgangspunkt i den strenge sædelighedslovgivning under den tidlige danske enevælde, hvor førægteskabelig seksualitet og ægteskabsbrud efter Bibelens anvisninger blev straffet med åbenbar skrifte, bøde, fængsel, landsforvisning eller døden. Men hvor den religiøse synd i begyndelsen af 1700-tallet var det centrale, blev det i slutningen af...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  275,00 kr

  I seng med romerneer en moderne kulturhistorie, der på basis af et omfangsrigt kildemateriale uden omsvøb fremstiller de antikke romeres sexliv og holdning til sex. Den omhandler alle aspekter af romernes kønsroller og seksuelle adfærd sat ind i en kulturantropologisk, etnografisk, historisk, filologisk, juridisk og arkæologisk sammenhæng. Fra mandlig og...
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  125,00 kr

  Mad er blevet et etisk og politisk varmt emne, for det bliver stadig mere klart, at mad og fødevarer har noget med etik at gøre. Kemiske tilsætningsstoffer, gensplejsede fødevarer, fødevareskandaler som udbruddet af kogalskab i England i 1986 og 2000, opdagelsen af ulovlig arbejdskraft på tyske slagterier eller af ulovlige svinetransporter i Danmark har...
  125,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  75,00 kr

  Denne bog er en fortsættelse af 50 Mytologiske Limericks og Andre Vers om de Gamle Grækere (1994). Denne gang er de mytologiske limericks suppleret med nogle filosofiske - bl.a. om Sokrates, Platon, Aristoteles. Alle følger de det traditionelle mønster for limericks: vittige vers, gerne frivole og lidt sjofle. Hvert vers er forsynet med en manchet - på...
  75,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  135,00 kr

  Molières Amfitryon er en historie om illusion og virkelighed - og fra Moliéres side en ægteskabskomedie på en ny måde.Den handler om noget så ejendommeligt som en påtvunget og ubevidst utroskab, om Jupiter som en umættelig Don Juan, om Amfitryon som en hanrej mod sin kones vilje (!) og først og fremmest om Alkmene som den trofaste, men utro hustro. Der...
  135,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  148,00 kr

  >>Romanen er en åben, gammel luder: alle ligger i med hende [.] Novellen, derimod, er en opvakt gudinde: hun vælger sine bejlere kræsent og kurrer som en due, når de får hende.
  148,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  395,00 kr

  Denne bog sammenfører 17 internationale forskeres indblik, refleksioner og forsking. Bogen belyser både kirkernes fællesstræk og deres forskelligheder, hvad angår den teologi og terminologi, som kommer til udtryk i deres ordinationsritualer.
  395,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  148,00 kr

  De fleste mennesker behersker og benytter mere end et sprog og kan i realiteten kalde sig flersprogede. Trods dette betragtes det at være etsproget som norm og det at være to- eller flersproget som en afvigelse.I denne bog beskæftiger Martha Sif Karrebæk sig med det flersprogede sprog som én sproglig udtryksform på lige fod med alle andre. Forfatteren...
  148,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  325,00 kr

  Det religionsliberale Danmark oplevede for godt hundrede år siden en massiv katolsk konverteringsbølge. Den store interesse for katolicismen blev dengang opfattet som et angreb på den danske identitet. I dag har islam overtaget den rolle. Werners afhandling stiller skarpt på religionernes kamp i Danmark gennem 150 år.Den katolske missionsoffensiv, som...
  325,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  125,00 kr

  Oldtidens grækere kendte en historie om en fremmed, der engang kom på besøg fra sit fjerne hjemland Skythien. I Athen mødte han selveste den vise Solon, men Anacharsis (det hed den fremmede) var bestemt ikke imponeret af, hvad han så: Bystaten med demokratiet, sporten, undervisningen, skuespillene, religionen - kort sagt hele den klassiske græske kultur,...
  125,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  160,00 kr

  På opfordring fra de allierede besluttede Danmarks Frihedsråd i september 1944 at nedsætte en gruppe til systematisk registrering af stikkere og kollaboratører. Målet var først og fremmest at forberede retsopgøret, foruden at undgå et blodigt og ukontrolleret opgør under den forestående befrielse. Oprettelsen af Centralkartoteket blev ledet af Carsten...
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  168,00 kr

  Den demokratiske statsform var udbredt i de oldgræske bystater i perioden ca. 500-200 f.Kr. Så forsvandt demokratiet fra den politiske scene i næsten to tusinde år, og det dukkede først op igen i anden halvdel af 1700-tallet, til at begynde med som et suspekt ideal, men efterhånden som en realitet. Vil man studere demokrati i historisk perspektiv, bør man...
  168,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  148,00 kr

  148,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  148,00 kr

  Dekonstruktionen bliver i denne bog taget på ordet, dvs. som en dekonstruktion af metafysikken. Med det udgangspunkt søges der tilbage i filosofiens tradition fra Platon til Hegel. Bogens temaer er derfor lige så gamle som filosofien selv: det samme, det mod­satte, det væsentlige, det egentlige osv.Hvis dekonstruktionen har en pointe, er det imidlertid,...
  148,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  348,00 kr

  Husbondret. Rettighedskulturer i Danmark, 1750-1920gennemgår historisk, hvordan juridiske og politiske rettigheder er blevet opfattet i lyset af den enkeltes position inden for husstanden. Her tales både om den lille gårdshustand og den større godshusholdning. Bogen kortlægger, hvordan husbondfiguren har været tillagt rettigheder og pligter på vegne af...
  348,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  275,00 kr

  Den danske eventyrer og straffefange Jørgen Jürgensen (1780-1841) nedskrev og udgav sine erindringer i Hobart, Tasmanien. Erindringerne foreligger nu for første gang i dansk oversættelse i deres helhed efter original-teksten fra 1835-38.Jørgen Jürgensen voksede op i København som urmagersøn under trygge borgerlige forhold, men som den 'Spektakelmager' han...
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  250,00 kr

  Siden 1960'erne har kroppen spillet en vigtig rolle i kunsten. Det har været tydeligt både i selve krops- og performancekunsten, men også i den stigende anerkendelse af beskuerens krop, som kunsten lige så længe har gjort til en aktiv del af kunstværket og kunstrummet. Kunstteorierne har været mere træge til at anerkende dette; i de senere år har dette...
  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  248,00 kr

  Minimalismens æstetik er en tværgående undersøgelse af den amerikanske minimalisme inden for billedkunst og musik i 1960'erne og 1970'erne.Minimalismen har siden 1960'erne haft en markant betydning inden for alle kunstarter og står i dag som en af efterkrigstidens væsentligste æstetiske strømninger. Samtidig kan mange af minimalismens æstetiske principper...
  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  248,00 kr

  For første gang foreligger nu en bredere dansk introduktion til den franske tænker Roland Barthes' (1915-1980) mangesidige forfatterskab.Som sociolog, ideologikritiker, semiolog, strukturalist og essayist var Barthes en hovedfigur i efterkrigstidens franske åndsliv: fra eksistentialismen over den semiotiske strukturalisme til postmodernismens...
  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  185,00 kr

  Platons dialog Theaitetos er Vestens første erkendelsesteoretiske afhandling. I sit forsøg på at besvare spørgsmålet >>hvad er viden?
  185,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  250,00 kr

  Den etnologiske stats- og livsformsteori bliver på én gang anvendt, diskuteret og udfordret i denne antologi. Formålet er dermed at bidrage til en skærpet refleksion over og diskussion af forholdet mellem stat, samfund, kultur og livsformer i moderne kultur- og samfundsforskning.Den etnologiske stats- og livsformsteori har i en årrække spillet en central...
  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  198,00 kr

  Denis Diderot (1713-1784) var fransk forfatter og filosof. Hanblev en prominent figur under oplysningstiden og var selv en af de to hovedredaktører på storværket L'Encyclopédie.Diderot bidrog også til litteraturen, mest kendt er romanen ""Fatalisten Jacques"", der var et brud med de eksisterende konventioner for romaners struktur og indhold.For...
  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  450,00 kr

  I Den østnordiske balladepræsenterer Sigurd Kværndrupden nyere balladeforskning og den første samlede læsning af Svend Grundtvigs storværk Danmarks gamle Folkeviser.Østnordiske ballader er viser, der - i modsætning til vestnordiske kvad - er ren fiktion. I viserne mødes hedenske motiver med kristne værdier og tragedier med komik i hverdagsscener, som ofte...
  450,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  325,00 kr

  Bogen indplacerer velfærdstanken i Vestens historiefilosofiske kultur og karakteriserer på det grundlag >>velfærdsstaternes kulturkreds
  325,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  275,00 kr

  Hvorfor og hvordan bruger mennesker deres tid og engagement i frivilligt arbejde? Bogen behandler det ofte fremhævede paradoks, at fællesskaber og solidaritet ikke længere findes i det senmoderne samfund, samtidig med at det empirisk viser sig, at masser af mennesker yder en frivillig indsats, og at foreningerne blomstrer som aldrig før.Bogen belyser og...
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  148,00 kr

  Den 28. april 1772 besteg Johan Friedrich Struensee skafottet på Østerfælled. Siden da er der blevet skrevet utallige beretninger om hans liv og virke, hvor en af de første var den, som præsten ved Skt. Petri Kirke i København, Balthasar Münter, udgav om sine samtaler med Struensee i fængslet på Kastellet.Denne beretning om Struensees angivelige...
  148,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  198,00 kr

  I 1970'erne var de fleste danskere overbevist om, at diskrimination, i det mindste i sine grovere former, primært var noget, som foregik i udlandet. I dag opfattes sagen ganske anderledes. Danskerne og den danske regering bebrejdes ofte de holdninger eller love, som anses for at være diskriminerende. Bl.a. derfor har diskriminationsproblematikken en...
  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  250,00 kr

  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  198,00 kr

  Den kontroversielle tyske rets- og statsteoretiker Carl Schmitts (1888-1985) forfatterskab har siden 1930'erne været emne for en omfattende international debat. Kan man skelne manden fra værket, der er blevet læst, kritiseret og anvendt af tænkere fra højre til venstre og i fagene teologi, jura, politologi, filosofi, idéhistorie, litteratur etc.? Carl...
  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  250,00 kr

  Bogen anlægger et helt nyt perspektiv på prostitutionshistorien, nemlig det, at indgrebene mod de prostituerede omkring år 1900 ikke var i overensstemmelse med de frihedsrettigheder, som grundloven burde have sikret. Indgrebene var moralsk begrundede og havde kun i ringe grad noget at gøre med de hensyn til folkesundheden, som lovgiverne påberåbte sig....
  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  148,00 kr

  Filosoffen Aristoteles (384-322 f. Kr.) var banebrydende inden for en række filosofiske discipliner. Det er især velkendt, at han grundlagde den formelle logik og lagde grunden for zoologisk videnskab. Hvad der måske er mindre kendt, er, at han også var nyskabende i sine overvejelser vedrørende sjælen (gr. Psyche), hvorunder han udviklede en række...
  148,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  198,00 kr

  Da Berlusconi dannede sin første regering tilbage i 1994, gav han indtryk af at repræsentere noget tiltrængt nyt, efter den gamle korruptionsramte politiske klasse havde måttet trække sig. Dette billede har ændret sig markant siden, men alligevel blev han valgt igen i 2001, hvor han dannede den anden Berlusconi-regering. Ved valget i 2006 var det lige ved...
  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  248,00 kr

  I september 1807 oplevede København tre rædselsnætter, hvor britiske bomber og raketter slog ned og dræbte eller lemlæstede hundreder af mennesker, før byen kapitulerede.Mange huse lå i ruiner, og tårnet på Vor Frue Kirke var skudt i grus. Briterne drog af med flåden, symbolet på det dansk-norske monarkis magt og velstand. Syv år senere gik Norge tabt....
  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  148,00 kr

  Diplomati og globaliseringer en introduktion til de nye udfordringer, det internationale diplomati står over for, ikke mindst efter 11. september 2001.Som supplement til de traditionelle økonomiske og militære magtmidler foreslår forfatteren, at der i stigende omfang satses på ""soft power""-værdier og markedsføringen af dem, ""offentligt diplomati""...
  148,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  98,00 kr

  Walthariuser et hovedværk i den tidlige middelalders latinske digtning. Det har internationalt været genstand for en livlig diskussion gennem mere end hundrede år, men er først nu blevet oversat til dansk. Værket stammer fra det 9. eller det 10. århundrede, sandsynligvis fra den tysksprogede del af det gamle frankerrige. Waltharius er et interessant...
  98,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  168,00 kr

  168,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  375,00 kr
 • Tilføj
  148,00 kr

  Pablo Henrik Llambías' Rådhus(1997) og Claus Beck-Nielsens Claus Beck-Nielsen (1963-2001). En biografi(2003) er enestående eksempler på hybrider i dansk samtidslitteratur. Begge værker er opstået på baggrund af forfatternes arbejde med andre kunstformer og medier, fx fotografi, konceptkunst og performance, ligesom de er kollager af tilsyneladende...
  148,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  168,00 kr

  Antallet af mennesker i vores samfund, som lider af ludomani, narkomani eller købemani er både stort og stigende. At blive afhængig af enten spil, stoffer eller shopping er en stor menneskelig tragedie for den enkelte. Samtidig synes netop disse afhængighedsformer imidlertid også at udgøre kulturelle udtryk for det samfund, vi lever i.For tæt på...
  168,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  148,00 kr

  Aristoteles' Politikken står som et monument over den politiske kultur i det antikke Grækenland: Bystaten, dens institutioner, sammensætning og beliggenhed, forfatningsformerne og årsagerne til deres opløsning, den sociale konflikt mellem rig og fattig samt borgerkrigen, der var en stadig trussel mod bystatens enhed, er blot nogle af de temaer, som...
  148,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  300,00 kr

  Hvordan ’lyder’ døden og evigheden hos Gustav Mahler, Richard Strauss, Edward Elgar og Arnold Schönberg? Denne bog er den første af sin art til at beskæftige sig med netop dette spørgsmål. I forsøget på at afklare musikkens favntag med de store metafysiske emner fører Eva Maria Jensen læseren igennem en stor del af musikhistorien fra midten af 1800-tallet...
  300,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  248,00 kr

  Tragedie og bystat handler om forholdet mellem Athens dramatiske og politiske kultur i det 5. århundrede f.Kr. Bogen afdækker det avancerede og bekostelige produktionsforløb, der lå bag afholdelsen af Den store Dionysosfest, og forklarer, hvorfor athenerne tillagde deres teater så stor betydning. Tre tragedier er i fokus: Aischylos’ Syv...
  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  198,00 kr

  Med udgangspunkt i værkerne Schopenhauer als Erzieher og Also sprach Zarathustra tager Mette Blok Friedrich Nietzsches filosofiske status op til overvejelse og søger at rehabilitere ham som etiker. I bogen vises det, hvordan Nietzsches velkendte, aggressive moral- og religionskritik må ses på baggrund af hans positive, opbyggelige...
  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  375,00 kr

  Myter og virkelighed i forbindelse med middelalderens islandske fornaldarsagaer er denne antologis overordnede tema. Der findes både mange myter om fornaldarsagaerne og mange myter i fornaldarsagaerne.Fornaldarsagaerne er den sagagenre, hvor der oftest optræder hedenske guder, men pga. et usikkert tekstgrundlag er der også opstået mange fejlagtige...
  375,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  198,00 kr

  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  248,00 kr

  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  250,00 kr

  Den Europæiske Union, globaliseringen samt stadig mere transparente nationalstater har i løbet af det seneste kvarte århundrede skabt en helt ny retslig geopolitik.Den tidligere fremherskende harmonisering af Nordens retslige kulturer er gradvist erstattet af en retslig integration i forhold til EU. Denne bog handler således om den moderne retsvidenskabs...
  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  200,00 kr

  Holocaust-vidnesbyrdet er i øjeblikket genstand for en overvældende forskningsinteresse både herhjemme og i udlandet. At skrive Holocaust er en introduktion til tre litterære vidnesbyrdforfattere, Primo Levi, Elie Wiesel og Jorge Semprún, og deres forfatterskaber.De tre forfattere er imidlertid meget forskellige og har derfor forskellige bevæggrunde for...
  200,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  75,00 kr

  Til Apollon skreg Dafne: Ka' du la' vær', se dog rødderne fra mine storetæer, og til løv bli'r mit hår, så alt, hvad du får, bli'r at hvile dig på mine laurbær. Denne bog er en fortsættelse af Mogens Herman Hansens to tidligere samlinger af mytologiske limericks. Som traditionen byder, er disse limericks skrevet på vittige, frivole og lidt sjofle...
  75,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  135,00 kr

  Den italienske renæssancefilosof Pico della Mirandolas berømte Tale om Menneskets Værdighed fra 1486 foreligger hermed for første gang på dansk med en grundig indledning om den historiske og filosofiske baggrund. Pico præsenteres som på én gang en humanistisk og universalistisk tænkende filosof og teolog
  135,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  198,00 kr

  Bogen handler om kvinders dagligliv i dagens samfund. Den giver gennem en række interviews et indblik i enkelte kvinders liv og i familielivet. Forfatteren viser, at vi også for kvinders vedkommende må tale om principielt forskellige livsformer: De klassiske kvindespecifikke livsformer føres i stigende grad ind i nye situationer på arbejdsmarkedet og i...
  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  198,00 kr

  Nationalisme er ofte blevet opfattet som noget, derhører hjemme i politikkens eller ideologiernes verden. I denne bog, der anlægger en etnologisk synsvinkel, ses det nationale som et mere omfattende kulturelt fænomen, der har præget væsentlige sider af dagliglivet i de sidste to århundreder. Med titlen Kulturens Nationaliseringhenvises til den proces,...
  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
Viser 1 - 60 af 210