Filter-søgning

(16 produkter)

Pris

65 - 125 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Magtudredningen

Magtudredningen

pr. side
Viser 1 - 16 af 16
Mest populære
 • Tilføj
  95,00 kr

  Det amerikanske samfund er ? sådan groft sagt ? kendetegnet ved at være et multikulturelt, civilt, forbrugs- og rettighedsbaseret samfund. I modsætning hertil har det danske samfund været karakteriseret ved en homogen befolkning, en stor offentlig sektor og en svag rettighedstradition. Der er imidlertid noget, der tyder på, at den danske velfærdsstat er...
  95,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  75,00 kr

  Indvandrere og flygtninge kan fra Danmark følge med i, engagere sig i, og i et vist omfang også deltage i politiske processer i det land, som de, deres forældre eller bedsteforældre kommer fra. Det kan dreje sig om solidaritet med forfulgte partier eller forsvar af oprindelseslandets regime, når dette bliver kritiseret i danske medier. Hvilken rolle...
  75,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  125,00 kr

  Hvordan styres de store danske erhvervsvirksomheder, hvor ledelsen træffer beslutninger af vidtrækkende økonomisk og social betydning? Hvem stiller ledelsen til regnskab? Hvordan er virksomhederne ejet? Hvordan er bestyrelserne sammensat? Og hvem øver indflydelse på beslutningerne? Det er forhold, som har afgørende betydning for virksomhedernes...
  125,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  110,00 kr

  Til trods for den udbredte forestilling om, at store virksomheder er magtfulde politiske aktører, er der forbavsende lidt systematisk viden herom. Baseret på en spørgeskemaundersøgelse til de 500 største danske virksomheder belyser denne bog nogle aspekter ved de store virksomheder som politiske aktører.Mange af de store virksomheder har kontakt med...
  110,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  95,00 kr

  Hvori består de frivillige foreningers demokratiske rolle, og hvordan bidrager de til at skabe social kapital? Hvad kendetegner det lokale danske foreningsliv sammenlignet med det, vi finder i udlandet? Er vi så unikke, som vi af og til tror? Det er nogle af de spørgsmål, der stilles i denne undersøgelse af foreningerne i Aalborg sammenlignet med...
  95,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  95,00 kr

  De politiske partier har spillet og spiller trods alle påstande om det modsatte fortsat en central rolle i det danske folkestyre. Derfor er det af stor betydning, hvorledes partierne udvikler sig. Og vi ved, at et markant udviklingstræk i de senere årtier har været den store tilbagegang i medlemstallet.Til gengæld har vi hidtil kun haft en meget sparsom...
  95,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  85,00 kr

  Skriftet undersøger uafhængige reguleringsmyndigheders rolle og funktion i det danske demokrati. Når offentlige virksomheder privatiseres, reduceres behovet for regulering ikke nødvendigvis, hvis der stadig ikke er fuld konkurrence. Derfor har stater rundt omkring i verden oprettet reguleringsmyndigheder til at holde øje med selskaberne. Disse myndigheder...
  85,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  95,00 kr

  Danskernes syn på magt og demokrati har ændret sig en del siden slutningen af 1970'erne, fremgår det af denne sammenligning af danskernes anskuelser i 1979 og 2001. Det politiske klima efter afslutningen af den kolde krig har været præget af større individualisering og afstandtagen fra kollektive løsninger. Denne ændrede tidsånd har smittet af på...
  95,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  65,00 kr

  The process of globalization, which exacerbates thepluralism and complexity associated with modernity, andan unauthorized delegation of power, challenges thestandard model of representative democracy, in which theparliament is seen as the embodiment of the will of thepeople. However, "the people" is never really present todecide. The representatives are...
  65,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  95,00 kr

  Selv om de fleste kompetencer påsygehusområdet er lagt ud til amterne, harsygehusene i en årrække været højt placeretpå den nationale politiske dagsorden. Et af deområder, der har tiltrukket sig storopmærksomhed i 1990'erne, er ventelisterne.Men hvorfor er netop ventelister så oftegenstand for politisk opmærksomhed, hvadhar politikerne gjort, og hvorfor...
  95,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  75,00 kr

  Skriftet beskriver, hvordan den økonomiske elite er organiseret og integreret igennem netværk af kollegiale relationer. En analyse af 369.782 navne på erhvervslivets ledere og især af de 376 ledere af de største virksomheder viser, at lederne af de største danske erhvervsvirksomheder danner en ganske tæt sammenknyttet inderkreds. Denne inderkreds er...
  75,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  65,00 kr

  Folketinget besluttede i 1997 at gennemføre En analyse af demokrati og magt i Danmark - eller i daglig tale Magtudredningen. Til at forestå projektet blev der nedsat en uafhængig forskningsledelse. Denne bog er en kort udgave af forskningsledelsens sammenfattende konklusioner på baggrund af de mange projekter, som er blevet gennemført som led i...
  65,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  95,00 kr

  Når medierne skildrer flygtninge og indvandrere iDanmark, sker det ikke blot ved en direkteafbildning af virkeligheden. Virkeligheden fortolkesog konstrueres, så den giver mening, og der skabessammenhæng. De danske mediers fremstilling afflygtninge- og indvandrerspørgsmålet har ændret sigflere gange, siden det kom på den offentligedagsorden i Danmark. I...
  95,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  95,00 kr

  I efteråret og vinteren 1996 fik vold enfremtrædende plads i medierne. Medbaggrund i en række meget brutalevoldsepisoder blev der i TV produceret enlang række nyhedsindslag om volden, og idagspressen blev der skrevet dusinvis afartikler, ledere, kronikker og læserbreve omvold. Volden kom også på den politiskedagsorden kulminerende medfremsættelsen og...
  95,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage

Produkter under denne streg er ikke på lager online

 • Tilføj
  65,00 kr

  Ordet djøficering er ofte hørt i de senere års debat om offentlig ledelse. Medlemmer af DJØF (Danmarks Jurist- og Økonomforbund) kan være generalistledere inden for den offentlige sektor. Påstanden er, at stadig flere djøf'ere overtager offentlige ledelsesposter på bekostning af faglige ledere, og at djøf'erne præger den offentlige sektor med særlige...
  65,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  85,00 kr

  Forbrugere har traditionelt været set som aktører på markedet, ikke som politiske aktører. ?Politisk forbrug?, hvor forbrugere søger at påvirke værdifordelingen i samfundet, overskrider grænsen mellem marked og politik. Men er det politiske forbrug egentlig en bevidst politisk handling, og er det en vigtig ny form for politisk deltagelse, hvor mennesker...
  85,00 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 16 af 16