Filter-søgning

(76 produkter)

Pris

38 - 400 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Kroghs Forlag

Kroghs Forlag

pr. side
Viser 1 - 60 af 76
Mest populære
 • Tilføj
  269,00 kr

  ""En dag sad jeg alene på mit værelse og græd. På et tidspunkt kunne jeg ikke mere. Jeg fik øje på et barberblad og skar nogle rifter i min arm. Det føltes, som om der var nogle ting, der fløj ud og forsvandt. Det var en stor lettelse"". Sådan fortæller en 16-årig pige. Hendes udtalelse er typisk. Selvskadende handlinger er noget, unge griber til, når...
  269,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • Tilføj
  229,00 kr

  Bogens hovedvægt er lagt på 21 personlige beretninger, skrevet af børn og unge, der i det daglige mærker konsekvenserne af at være overvægtig - såvel fysisk som psykisk. Bogen kan bruges både af børn og unge, deres pårørende, og i faglige kredse vil bogen også være yderst relevant.Det er alle de små og store problemer i dagligdagen, vi får beskrevet....
  229,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage

Produkter under denne streg er ikke på lager online

 • Tilføj
  269,00 kr

  Første udgave af bogen Sprogfagenes didaktikudkom gang i 2002. Den er siden kommet i tre oplag og er blevet en populær undervisningsbog på landets lærerseminarier. Nu foreligger Sprogfagenes didaktiki 2. gennemreviderede udgave. Bogen udgør med sin klare gennemgang af centrale sprogdidaktiske og sprogpædagogiske teorier en lettilgængelig indføring i...
  269,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  218,00 kr

  Bogen beskriver arbejdet med at udvikle den pædagogiske praksis i en børnehave ud fra en praksis horisont. Centralt står brugen af pædagogisk dokumentation som værktøj, der resulterer i en etisk bevidsthed og en mere demokratisk arbejdsform. I tre mindre teoretiske kommenterer Hillevi Lenz Taguchi det pædagogiske udviklingsarbejde ud fra et teoretisk...
  218,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  238,00 kr

  Naturfag i læreruddannelsener en lærebog til det nye naturfaglige fællesforløb i læreruddannelsen. Den belyser og diskuterer naturfagenes identitet og betydning og lægger op til refleksion over naturfaglig dannelse, naturfagsdidaktik og mulighederne for tæt samspil internt mellem basisfagene biologi, geografi og fysik-kemi og ikke mindst i forhold til de...
  238,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  399,00 kr

  Der er øget fokus på fagligheden i undervisningen i disse år og Fælles Mål stiller øgede krav til dansklærerens fagdidaktiske kompetence, evnen til at planlægge undervisningen og reflektere over egen undervisningspraksis.Danskdidaktik i praksis er skrevet med udgangspunkt i dansklærerens hverdag. To dansklærere lægger klasse og egen undervisning til...
  399,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  269,00 kr

  Få styr på hvordan intern evaluering kan øge den enkelte elevs læring gennem refleksioner over undervisningen, og hvordan den interne evaluering kan realiseres i skolens hverdag uden at blive en uoverkommelig ekstra arbejdsbyrde for læreren.Hverdagsevaluering omhandler intern evaluering i skolens praksis, nemlig den form for evaluering, som mange lærere...
  269,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  169,00 kr

  I Danmark har der gennem mange år været politisk enighed om, at folkeskolen er for alle. Det betyder, at den almindelige undervisning skal rumme alle elever, at inklusion i undervisningen er en menneskeret, og at ressourcerne skal prioriteres til den almindelige undervisning. Det vil sige, at elever med særlige behov, som tidligere i høj grad blev henvist...
  169,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  129,00 kr

  Her er bogen, som gør det nemmere for lærere, pædagoger, dagplejere og andre der professionelt arbejder med børn, at handle, når børn omsorgssvigtes."Handlingsvejledning ved omsorgssvigt" beskriver, hvordan personale kan handle systematisk, rettidigt og forebyggende, fra de får på fornemmelsen, at et barn bliver omsorgssvigtet, til støtten til barnet er...
  129,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  279,00 kr

  For et omsorgssvigtet barn kan det være barskt at få livet til at hænge sammen. I institutioner og skoler er disse børn sammen med andre børn, som kommer fra velfungerende hjem og som har fået masser af omsorg og kærlighed. Som professionel, pædagog eller lærer, møder man omsorgssvigtede børn uden nødvendigvis at have et egentligt kendskab til deres...
  279,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  169,00 kr

  Mange veje til læring er et nøglebegreb i det pædagogiske landskab i dag. Det er et landskab, der har brede motorveje med flere spor, hvor man kan overhale hinanden og nå frem til målet i forskellige tempi. Man kan ikke overhale uden at lægge mærke til dem, man overhaler, og ser man én i vigesporet, stopper man op for at hjælpe. Nogle gange må man finde...
  169,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  299,00 kr

  Børnekunster en spændende bog med et væld af smukke, fantasifulde, eksperimenterende og udtryksfulde ideer til, hvad man kan male, tegne og klippe med børn fra 5 til 12 år. Der arbejdes med akvareller, akrylbilleder, skitser, tuschtegninger, skulpturer og klip.Eksemplerne er inspirerende og igangsættende og brugbare også med andre emnevalg end dem, der er...
  299,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  169,00 kr

  I denne bog deler forfatterne deres erfaringer omkring arbejdet med relations- og ressourceorienterende pædagogik. De præsenterer teorier kædet sammen med mange praktiske eksempler, der illustrerer pædagogikkens anvendelighed og med teorien som dokumentation.I en tid, hvor omsorgen og opdragelsen af børn og unge også er lagt i hænderne på de nære...
  169,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  259,00 kr

  Skriftsproget udvikles fra de tidlige børneår, og der kan undervises i at skrive fra første skoledag. I bogen gives baggrund for og ideer til undervisning i at udtrykke sig på skrift i hele grundskoleforløbet.At arbejde med skriveprocesser er meget mere end at arbejde med skriveprocesser. At udvikle evnen til at udtrykke sig er en udvikling af det hele...
  259,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  269,00 kr

  Test og prøver er kommet på avisernes forsider i det seneste år. Det gælder både de nationale test og kommunens og den enkelte skoles egne. Mange, der bruger test og prøver, får gennem bogen mulighed for at se, hvad der kan gemme sig bag de hjælpeark og manualer, der som regel følger med, når man i praksis bruger test og prøver. Statistik og test - nogle...
  269,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  149,00 kr

  Ledelsespsykologi og lederudviklinghandler om psykologien i ledelse og lederens behov for hele tiden at udvikle og arbejde med sig selv som ledelsesperson. I bogen fokuseres der ikke alene på, hvordan lederens personlighed, holdninger og opfattelser påvirker arbejdssituationen og samspillet mellem ledelse, medarbejdere, børn og forældre i institutionen,...
  149,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  172,50 kr

  Hæftet analyserer institutionens situation, udviklingsbehov og udviklingsmuligheder vurderet ud fra centrale omverdensbestemte vilkår. lederens arbejde med strategisk forandringsledelse omfatter bl.a.:-At lederen kan formulere en vision og konkrete politikker for institutionens udvikling, få dem vedtaget og implementeret internt og få dem kommunikeret til...
  172,50 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  149,00 kr

  Personaleledelse og medarbejderudviklinger en helt central funktion i nutidens foranderlige pædagogiske organisationer. Bogen er skrevet til ledere, som ønsker at reflektere over og udvikle måden, hvorpå de udøver personaleledelse. At lede medarbejderudviklingen kræver, at man kan skabe et arbejdsmiljø, hvor der fokuseres på en passende balance mellem...
  149,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  199,00 kr

  Alle landets børnehaver er i serviceloven pr. 1.8.2004 blevet pålagt at udforme pædagogiske læreplaner.At sætte en pædagogisk dagsorden demonstrerer, hvordan man inden for lovens rammer kan udarbejde en pædagogisk læreplan, som sætter hensigtsmæssige mål for det pædagogiske arbejde med børnenes læreprocesser.Bogen handler om at sikre, at dem som laver...
  199,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  229,00 kr

  Med bogen giver en række forfattere med stor erfaring inden for specialundervisning deres bud på, hvordan folkeskolen kan løse sin opgave med det bedste tilbud til alle elever, både de urolige, de utilpassede, de højtbegavede - og alle de andre.Bogen behandler skiftende tiders opdragelsesprincipper og leder frem til en begrundelse for, hvorfor skolen må...
  229,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  249,00 kr

  Samarbejdet mellem indskoling og SFO udvides i disse år. I en lang række kommuner bygges fælles indskolingshuse, eller der etableres fælles indskolingsafsnit i eksisterende bygninger.For pædagoger og lærere betyder det, at de står overfor at skulle udvikle en fælles pædagogik i fælles rum.I praksis har det vist sig, at pædagoger og lærere løber ind i en...
  249,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  379,00 kr

  Relationerne mellem fagene "Almen didaktik" og "Samfundet i skolen" er nære, ikke mindst i et videnssamfund. Derfor har det også været et mål med bogen at kombinere de to synsvinkler. Undervisning kan ikke mere ses som et fænomen, der har nok i sig selv og kan gennemføres uafhængigt af samfundets krav og forventninger. Men samfundet kan heller ikke...
  379,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  199,00 kr

  Børnehaikuer en ny og spændende bog med fantasifulde billeder med tilhørende haiku-digte tegnet og skrevet af børn fra børnehaveklasse til 8. klasse. Det er en inspirationsbog til pædagoger, lærere og forældre, der ønsker at støtte børns arbejde med billedkunst og tekst i en kombination eller hver for sig.Den enkle digteform 'haiku' er god til at støtte...
  199,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  199,00 kr

  Indeholder den ajourførte offentlighedslov med seneste ændringer.
  199,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  229,00 kr

  Indeholder lov om kommunernes styrelse med seneste ændringer, herunder de lovændringer der trådte i kraft den 1. januar 2004, og som bl.a. har deres udspring i Farum-sagen.Bogen indeholder tillige normalforretningsordenen.
  229,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  249,00 kr

  Folkeskolereformen fra 2003 giver historie og samfundsfag nyt udseende og indhold. Historie findes igen på 9. klassetrin og samfundsfag på både 8. og 9. klassetrin. Reformen foreskriver, at projektopgaven fra august 2005 knyttes tæt til historie og samfundsfag. Af Undervisningsministeriets gældende bekendtgørelse om projektopgaven fremgår det, at eleverne...
  249,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  199,00 kr

  Sprogstimulering af småbørn er en stor og udfordrende opgave for samfundet, og den måske vigtigste enkeltindsats for at integration kan lykkes på sigt. I den forbindelse har lærere og pædagoger en helt afgørende rolle, nemlig i udviklingen af de tosprogede børnehave- og indskolingsbørns andetsprog, dansk. Formålet med den tidlige indsats er, at børnene...
  199,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  99,00 kr

  Café det gode liver helt nyt storylineforløb. Hæftet henvender sig til lærerer i skolenstarten og lidt op i mellemtrinnet, men vil også kunne inspirere læree med ældre elver, der synes, at teamet caféliv kunne danne ramme om klassens arbejde, og som i øvrigt gerne vil arbejde efter storylinemetoden.
  99,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  249,00 kr

  Folkeskolens store kulturfag, historie, samfundsfag og kristendomskundskab, er fra 2007 blevet prøvefag. Det stiller øgede krav til lærere og faglærerteam i historie, samfundsfag og kristendomskundskab - og til læreruddannelsen i de tre fag. Hvordan de kan opfyldes, belyser De humanistiske fag i folkeskolen - fag i forandring.Bogen er en praksisbog om...
  249,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  199,00 kr

  20 skilsmissebørn i alderen 9-15 år skriver om de tanker og den smerte og sorg, det er, når far og mor ikke kan finde ud af det sammen, og skilsmisse er en realitet.Det er beskrivelser af en tilværelse som - for en tid - er gået i stykker.Det er følelser som ensomhed, svigt, vrede, afmagt, angst, jalousi, skyld og loyalitet vi får beskrevet af disse børn...
  199,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  179,00 kr

  "Teamets arbejde med . Evaluering og kvalitetsudvikling af undervisningen" handler om evaluering, dokumentation og kvalitetsudvikling i skolen. Medierne er fulde af det. Skolelederne ved, at de skal gøre noget ved det. Det samme gælder lærerne. Fra alle sider stilles krav om, at skolernes kvalitetsarbejde videreudvikles og kvalificeres.Lærerne og eleverne...
  179,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  169,00 kr

  169,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  139,00 kr

  Skolelederens opslagsbog foreligger nu i helt omarbejdet form. Serien omfatter nu i alt seks hæfter, der belyser såvel den administrative som den pædagogisk visionære del af skoleledelsesopgaven.Hæfte 2: Faglig-pædagogisk skoleledelseomhandler skolelederens styrings-muligheder inden for kontraktstyring, målsætningsarbejde og prioritering af skolens...
  139,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  139,00 kr

  I hæftet Økonomisk-administrativ skoleledelse behandles skolelederens ansvar for korrekt og hensigtsmæssig sagsbehandling i overensstemmelse med skolens lovgrundlag. Hertil kommer overvejelser om håndtering af skolens uskrevne regler, om prioritering og ressourceanvendelse i økonomi- og personale-administration og om samarbejdsrelationer til interne og...
  139,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  139,00 kr

  Skolelederens opslagsbog foreligger nu i en ny udgave og et nyt design, idet Kroghs Forlag i samarbejde med Lederforeningen har ønsket at tilpasse den velkendte serie til en nutid, der er præget af omstilling og en stadig strøm af nye udfordringer til skolelederen.Blandt de emner, der tages op i hæfte 4 Skolelederen som personaleleder er:- At fordele...
  139,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  139,00 kr

  Skolelederens opslagsbog foreligger nu i helt omarbejdet form. Serien omfatter nu i alt seks hæfter, der belyser såvel den administrative som den pædagogisk visionære del af skoleledelsesopgaven.Blandt de emner, der tages op i hæfte 5 Strategisk skoleledelse, kan nævnes det overblik og den indsigt i politiske og samfundsmæssige interesser og processer i...
  139,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  39,00 kr

  Dette hæfte beskriver, hvad eleven selv kan gøre for at få et godt udbytte af skolegangen. Elever er forskellige og lærer bedst på forskellig vis, men det er vigtigt for alle at arbejde roligt og systema-tisk for at danne sig et overblik, så læreprocessen kan gennemføres med effekt. Der redegøres for læreplanens slutmål, og det tydeliggøres, hvordan...
  39,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  39,00 kr

  Med dette hæfte opfordres eleven til medansvar for egen læring og selvstændighed i arbejds-tilrettelæggelsen. Der gives idéer til, hvordan eleven kan styrke sin egen læreproces ved bl.a. at di-sponere sin tid. Læreprocessen er elevens egen, men skolen kan gennem undervisningens tilrette-læggelse give barnet de bedste forudsætninger for at udvikle sig og...
  39,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  39,00 kr

  Selv om alle elever ikke har samme forudsætninger for tilegnelse af fagligt stof, skal undervisningen for dem alle lede frem mod en tilegnelse af bestemte kundskaber og færdigheder, ligesom ar-bejdet med klassens fællesskab skal underbygge elevens sociale egenskaber. Hæftet beskriver, hvad barn og forældre sammen kan gøre, for at barnet kan lære bedre og...
  39,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  39,00 kr

  På disse klassetrin er det at få klassens børn til at fungere i et fællesskab fortsat i fokus, men samti-dig øges kravene til fagligheden, og der er fastlagt vejledende timetal i de enkelte fag. Centrale af-snit i hæftet drejer sig om, hvordan forældre kan støtte deres barn i det faglige arbejde, og hvordan de kan deltage aktivt i etablering og bevaring...
  39,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  179,00 kr

  I Alle børn har særlige behovpræsenterer Berit Bergströmdet pædagogiske værktøj Human Dynamics. Human Dynamics tager udgangspunkt i den antagelse, at mennesker har forskellige grundmønstre, forstået som en personlighedsstruktur. Der findes tre fundamentale principper: det mentale, det emotionelle og det fysiske princip. Human Dynamics har siden slutningen...
  179,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  349,00 kr

  Human Dynamicstager udgangspunkt i den antagelse, at mennesker har forskellige grundmønstre, forstået som en personlighedsstruktur præget af tre fundamentale principper: det mentale, det emotionelle og det fysiske princip. Human Dynamics har siden slutningen af 1970'erne bredt sig fra USA, hvor metoden blev udviklet af Sandra Seagal og David Horne, til en...
  349,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  329,00 kr

  Vandaktivitet - mulighedernes ocean. Leg og læring gennem specialpædagogik i vandhandler om børns muligheder for leg og læring i forbindelse med det at gå i svømmehallen. Bogen er fyldt med forslag til aktiviteter, med arbejdsgange og med mange eksempler på lege, sanglege, rytmicitet og materialer til brug i vand. Det er forfatternes arbejde med især...
  329,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  168,00 kr

  Med lovkravet fra august 2004 om, at landets dagtilbud for 0-6-årige skal arbejde efter pædagogiske læreplaner, er der blevet givet nye muligheder for pædagogisk udvikling.Bogen Øje for læring - udvikling af institutionens pædagogiske læreplanlægger op til, at det skal være sjovt, engagerende og inspirerende at arbejde med institutionens pædagogiske...
  168,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  249,00 kr

  249,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  299,00 kr

  299,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  299,00 kr

  Elever med særlige forudsætninger har som alle andre elever brug for en målrettet undervisning; de er både almindelige elever og har anderledes behov. I almindelig sprogbrug kalder vi dem intelligente, kvikke, talentfulde og velbegavede, men ordene dækker ikke. Disse elever har særlige forudsætninger.Nogle af dem har særlige forudsætninger for at udvikle...
  299,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  289,00 kr

  KIRRE - fra barn til ung mand, som er fortsættelsen af Kirre, er nu udkommet på dansk. Med fortsættelsen har forfatteren Gunilla O. Wahlströmoverbevisende videreført den gribende fortælling om Kirres skæbne.I "Kirre" fik man indsigt i, hvordan et omsorgssvigtet barn kan have svært ved at få livet til at hænge sammen. Vi blev delagtiggjort i Kirres møde...
  289,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  268,00 kr

  23 børn og unge i alderen 11-16 år skriver om deres tanker i forbindelse med mobning.Denne bog er skrevet til og af de mange børn, der har prøvet at blive mobbet, og som måske har det sådan, at mobningen gør, at de slet ikke har lyst til at gå i skole eller at det er svært at følge med i undervisningen, fordi de er nervøse for næste frikvarter. For dem,...
  268,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  249,00 kr

  Børn elsker at se på kunst. Det erfarede Susanne Baldus Pedersen, da hun som lærer indgik i et helt specielt samarbejde med sit lokale kunstmuseum, Vejle Kunstmuseum. Susanne benyttede gennem adskillige år inspirationen fra det nære samarbejde i en lnag række undervisningsforløb.
  249,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  149,00 kr

  Oplever din skole også den stigende vold som et problem? Ny bog tager emnet op - gør I?Hvad gør I ved skolevold? - noveller til kriminalpræventivt arbejde og danskundervisning er en novellesamling, der henvender sig til mellemtrinnet, 4.- 6. klasse, og har fokus på den eskalerende vold i børns dagligdag. Tidligere slåskampe har udviklet sig til egentlig...
  149,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  335,00 kr

  Bogen indeholder en lang række opgaver, der sammen med en voksen kan udføres af børn i vuggestue eller børnehave. Selv de mindste børn kan frembringe nogle flotte "kunstværker". Opgaverne tager som oftest udgangspunkt i iagttagelse, eksempelvis af mennesker, dyr og natur. Til hver opgave findes der praktiske råd og vejledning til selve processen, valg af...
  335,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  149,00 kr

  Rusmidler, vold, tøjstil, seksualitet og unges forhold til venner og forældre er nogle af de emner, der behandles i novellerne, som i både sprog og handling er tæt på unges virkelighed. Alle tekster lægger op til diskussion og debat. Sille er i seng med sin kæreste Jonas for første gang. Det bliver ikke helt så romantisk, som Sille havde forestillet sig....
  149,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  129,00 kr

  Bogen Støtte til omsorgssvigtede børnomhandler den pædagogiske støtte til det omsorgssvigtede barn i hverdagen i skolen og daginstitutionen. Støtte til omsorgssvigtede børner en naturlig fortsættelse af bogen Handlingsvejledning ved omsorgssvigt. Emnerne i denne bog er centreret om de signaler, som børn udviser ved omsorgssvigt, samtalen med forældrene,...
  129,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  235,00 kr

  Sundhed, krop og bevægelse- En bog i serien Pædagoguddannelsen i fokus Befolkningens sundhed er et væsentligt tema i diskussionen om velfærdssamfundets funktion og udvikling. Bogen rummer analyser af sundhedsbegreber og deres samfundsmæssige betydning, forudsætninger for og nødvendigheden af udviklingen af tværfagligt samarbejde omkring børns og unges...
  235,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  210,00 kr

  Udtryk, musik og drama er en bog i serien Pædagoguddannelsen i fokus. Sammenhænge mellem børn og kultur udtrykkes ofte på følgende måde: kultur for børn, kultur med børn og kultur af børn. Kritiske røster vil sige, at der i det nye linjefag er mest af de to første. Det har bl.a. til formål at fremme den enkeltes glæde ved at udtrykke sig. Det kan være...
  210,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  79,00 kr

  79,00 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 60 af 76