Filter-søgning

(30 produkter)

Pris

185 - 2245 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Karnov Group

Karnov Group

pr. side
Viser 1 - 30 af 30
Mest populære
 • Tilføj
  1 380,00 kr

  Bogen er en generel og tværgående beskrivelse af pengeinstitutternes forretning og regulering, og indeholder en vurdering af de regler og vilkår, som pengeinstitutternes ledelser og medarbejdere virker under. Bogen giver samtidig et indblik i Finanstilsynets erfaringerne med institutterne i praksis. Bogen er en håndbog for ledelsesmedlemmer...
  1 380,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 620,00 kr

  -
  1 620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  185,00 kr

  En lang række danske virksomheder står over for et generationsskifte inden for de nærmeste år. Dels på grund af ejerens alder, men også fordi globalisering, ændrede markedsforhold mv. stiller øgede krav til virksomhedens ledelse og størrelse, hvilket i sidste ende kan få betydning for ejerskabet af virksomheden. Mange virksomheder vil muligvis ikke kunne...
  185,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  435,00 kr

  Praktiske råd til både nye og erfarne bestyrelsesmedlemm er Kravene til bestyrelsesarbejde vokser støt. Siden 1. udgave af Bestyrelsens Værktøjskasse fra 2006 er der kommet væsentlige stramninger af reglerne på området. Anbefalingerne om god selskabsledelse er blevet revideret, og den finansielle krise har bevirket, at der stilles endnu højere krav til...
  435,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  260,00 kr

  Kompendiet giver overblik over den grundlæggende strafferet med særligt henblik på eksamen i faget strafferet . Kompendiet er opdelt i følgende dele: Del 1: Strafansvar Del 2: Strafferetlige sanktioner Del 3: Udvalgte delikter Målgruppe Kompendiet er primært målrettet studerende på den juridiske grunduddannelse. Herudover er kompendiet relevant for...
  260,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 790,00 kr

  Kom hele vejen rundt om afskedigelser i dansk ret Denne bog giver en grundig gennemgang af arbejdsgiverens ledelsespligt både under ansættelsen og i særdeleshed i forbindelse med afskedigelsesprocessen. Bogen behandler fremgangsmåden ved saglig afskedigelse/berettiget bortvisning og konsekvenser af usaglig afskedigelse/uberettiget bortvisning i form af...
  1 790,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  370,00 kr

  Bogen forener to tidligere bøger, der begge anvendes i undervisningen i faget kreditret. Der er tale om 3. udgave af ”Introduktion til kreditretten”, som indeholder en indføring i det kreditretlige område, fagets metoder og terminologi samt de centrale love. Bogen suppleres med 3 ajourførte kapitler fra bogen ”Kreditretlige emner” (3. udg. 2010), idet...
  370,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  495,00 kr

  En praktisk håndbog om at vælge den rigtige indretning og strukturering af virksomheden Bogen fortæller, hvordan en virksomhed eller koncen ud fra et skattemæssigt synspunkt bedst kan indrettes og struktureres, både i forbindelse med løbende drift og ved afståelse. Rent praktisk beskrives det, hvordan en virksomhed omdannes til et selskab, og de...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  780,00 kr

  Den europæiske arrestordre fra 2002 har medført en eksplosiv udvikling i brugen af udlevering mellem EU’s medlemsstater. Arrestordren indeholder dog ikke bestemmelser om, hvordan et erstatningsopgør skal behandles, hvis den udleverede ikke bliver dømt i den efterfølgende straffesag, og erstatningsopgøret skal derfor behandles efter national ret. Praksis...
  780,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  870,00 kr

  En praktisk fremstilling af regelsættet om revisors skriftlige erklæringer. Erklæringsstandarderne, som danske revisorer, der er medlemmer af FSR – danske revisorer, skal følge, ændrer sig løbende, og det er derfor altid nødvendigt for en revisor at holde sig opdateret på seneste ændringer. Denne bog retter sig mod løsningen af en række konkrete...
  870,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  780,00 kr

  Efter mange års tilløb får Europa nu den længe ventede fælles patentdomstol. For virksomheder og rådgivere, der er vant til at beskæftige sig med retssager i Danmark, Norden, Storbritannien og en række andre lande, vil der blive tale om radikale forandringer. Det gælder fx strammere tidsfrister, mere markant dommerstyring og den større betydning af det...
  780,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 020,00 kr

  Bogen indeholder en retsdogmatisk undersøgelse af EU-Domstolens praksis vedrørende unionsborgeres adgang til familiesammenføring i deres eget hjemland på baggrund af EU-retten, dvs. den sekundære fri bevægelighed. Helt overordnet afdækkes: Hvilke rettigheder den sekundære frie bevægelighed indebærer. Hvordan en afledt opholdsret på baggrund af den...
  1 020,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  995,00 kr

  Prospektretten beskriver de væsentligste praktiske og juridiske aspekter af arbejdet med et prospekt for værdipapirer, fra de indledende overvejelser og frem til et selskabs værdipapirer udbydes til offentligheden og optages til handel. Bogen behandler blandt andet: Den retlige regulering af området Procesmæssige overvejelser ved udbud...
  995,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  620,00 kr

  Konfliktløsning gennem mediation bliver mere og mere udbredt i Danmark. Mediation - ret og rammerbeskriver etiske rammer og eksisterende regelsæt for mediation og kommer med bud på, hvad der bør gælde på de områder, hvor de eksisterende regler ikke slår til. Bogen behandler spørgsmål om, hvilke krav der bør stilles til mediators uddannelse, om en...
  620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  510,00 kr

  I Jus cogens i dansk ret rejses spørgsmålet, om folkerettens ufravigelige regler har nogen betydning hos de danske statsmagter. Spørgsmålet er søgt besvaret gennem blandt andet grundige analyser af retspraksis på områder, der traditionelt anses for at være jus cogens, herunder Irak-sagen, Kadi-sagen og Iraker-sagerne om tortur m.fl. Bogen behandler...
  510,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  2 245,00 kr

  Lovkommentaren giver et overblik over de mange ændringer af loven, inkl. den seneste meget store ændring af loven i 2015. Herunder gives et bud på forståelsen og fortolkningen af de nye regler, som netop er vedtaget, og som trådte i kraft i 2016. Lovkommentaren indeholder også den nyeste praksis og afgørelser fra Erhvervsstyrelsen samt...
  2 245,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  745,00 kr

  Der findes i øjeblikket ikke nogen anden monografi, som så klart sammenstiller de overraskende mange divergerende opfattelser om selv helt grundlæggende spørgsmål, som virksomhedspant – nu én af de mest udbredte sikkerhedsformer i Danmark – giver anledning til i teori og praksis. Bogen indeholder en gennemgribende gennemgang af virksomhedspantet – der...
  745,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  580,00 kr

  Denne fremstilling beskriver børns menneskerettigheder, herunder begrebet ”børnevenlig retspleje” i relation til dansk retspleje. Fremstillingen behandler blandt andet:· reglerne om høring af børn,· børns selvstændige adgang til prøvelse af sager for domstolene,· reglerne om børnevenlig retspleje, hvor børn optræder som vidner,· menneskerettighederne...
  580,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  570,00 kr

  Knud Waabens klassiske værk inden for strafferetten udkommer nu i 6. udgave, videreført af Lars Bo Langsted. Værket indgår i en serie på 2 bøger, som tilsammen giver et godt overblik over strafferetten. Den 3. bog i den oprindelige serie ”Strafferettens almindelige del II – Sanktionslæren” videreføres ikke, men kapitlet om rettighedstab er indarbejdet i...
  570,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 340,00 kr

  Transfer Pricing omhandler dansk og internationalskatterets regler om transfer pricing for multinationale koncerner. Bogenindeholder en detaljeret analyse af de materielle regler og internationalretspraksis om transfer pricing. Forfatteren har gennem møder med OECD ogartikler påvirket udformningen af de nye OECD Transfer Pricing Guidelines fra2016....
  1 340,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  870,00 kr

  Få svar på de mange spørgsmål i forbindelse med at udforme, håndtere og håndhæve konkurrence- og kundeklausuler Bogen indeholder en samlet beskrivelse af, hvad en medarbejder i konkurrencemæssig henseende må og ikke må i forhold til arbejdsgiveren - både med og uden særlig aftale. Bogen giver en praktisk og anvendelig gennemgang af reglerne, der...
  870,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  715,00 kr

  Bogen giver en bred og let tilgængelig indføring i offentlig ret i dansk, internationalt og – som noget nyt – i globalt perspektiv . Bogen er bl.a. tænkt som en afløser for Lærebog i Offentlig og International ret (Thomson 2008), som den ene af forfatterne bidrog til. Bogen behandler følgende emner, herunder samspillet mellem de enkelte dele af den...
  715,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 072,50 kr

  For første gang foreligger der en samlet fremstilling af beskatningen af de finansielle selskaber i Danmark, omfattende banker, sparekasser, finansierings- og leasingselskaber, realkredit, forsikringsselskaber, investeringsfonde og investeringsselskaber samt pensionskasser. Gennemgangen er ikke alene fokuseret på de mange særegne skattemæssige forhold,...
  1 072,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  770,00 kr

  Langt de fleste ledere i og ejere af virksomheder vil på et eller andet tidspunkt have overvejelser om køb og salg af virksomhed og dermed skulle vurdere, hvorvidt overvejelserne skal føres ud i livet, hvordan man finder relevante købere eller sælgere, hvordan processen gennemføres bedst, hvilken juridisk og skattemæssig struktur er bedst, hvilken pris er...
  770,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  570,00 kr

  Ved at læse bogen kan ejerlederen få et overblik oggode råd i forhold til relevante temaer, som f.eks. strukturering af virksomhedeninden overdragelsen, fastsættelse af virksomhedens værdi og finansiering afgenerationsskiftet. Endvidere kommer vi rundt om forberedelsen oggennemførelsen af et ejerskifte, hvor hele familien tænkes ind. Målsætningen erat...
  570,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  745,00 kr

  Bogen giver en udførligindføring i folkerettens retskildemæssige betydning i Danmark. I bogen beskrivesog analyseres samspillet mellem regler af dansk og international oprindelse,herunder i hvilken udstrækning folkeret skal inddrages i retsanvendelsen, og ihvilke tilfælde folkeretten ikke kan indgå. Bogen, som erforfatterens ph.d.-afhandling, henvender...
  745,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  530,00 kr

Produkter under denne streg er ikke på lager online

 • Tilføj
  1 995,00 kr

  En grundig gennemgang af årsregnskabsloven og tilhørende bekendtgørelser. Der har været mange ændringer til årsregnskabsloven siden dens vedtagelse i 2001 – f.eks. i 2004, 2006, 2008 og 2009. Udviklingen i lovgivningen er overordnet set gået i to retninger; større og mere komplicerede krav til børsnoterede virksomheder og færre krav til mindre...
  1 995,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  810,00 kr

  Bogen omhandler, som den eneste, det samlede regelsæt, der gælder for danske revisorer og beskriver de krav, der i dag stilles til revisors rapportering. Fokus er primært på særlige danske forhold, men bogen giver en samlet fremstilling af de krav, der stilles til revisors rapportering. Derved omfattes såvel de krav, der er fælles for det meste af verden,...
  810,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  1 100,00 kr

  Bogen giver en fremstilling af principperne, dynamikken og hovedstrukturen i gældende EU-ret, som den er efter Lissabontraktaten. Bogen består af to dele. Del I handler om EU’s politisk-juridiske forfatning: institutioner, regulering og rettigheder. Del II handler om EU’s økonomisk-juridiske forfatning: det indre marked. Del I behandler: - Strukturen i...
  1 100,00 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 30 af 30