Filter-søgning

(41 produkter)

Pris

125 - 2000 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Jurist- Og Økonomiforbundet

Jurist- Og Økonomiforbundet

pr. side
Viser 1 - 41 af 41
Mest populære
 • Tilføj
  460,00 kr

  Pelssektoren – og hele værdikæden fra pelsfarmer til detailhandlen – er på mange måder et interessant og lærerigt eksempel: Produktion af pelskind kan betragtes som Danmarks mest konkurrencedygtige erhverv. Samtidig er pelsskind det eneste landbrugsprodukt uden landbrugsstøtte, og det er endvidere det mest internationalt orienterede landbrugsprodukt....
  460,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  375,00 kr

  I denne bog giver forfatterne, et par af landets fremmeste forskere og rådgivere inden for strategi og innovativ forretningsudvikling, deres unikke bud på en ny måde at tænke strategi på. Forandringens vinde blæser vedvarende ind over os i form af en ny global arbejdsdeling, en eksponentiel teknologisk udvikling, vidensamfundet og en ny opfattelse af...
  375,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  240,00 kr

  Målet med bogen, Projektets interessenter, er at styrke kompetencen til at gennemføre et succesfuldt interessentsamspil. Det kræver, at projektaktørerne undervejs i projektet aktivt tænker på, hvordan interessenternes behov, interesser og bekymringer kan inddrages på bedst mulig måde. Samspillet mellem parterne skal være systematisk, planlagt og...
  240,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  495,00 kr

  Verden er fuld af innovation. Nye teknologier, nye produkter, nye serviceydelser og helt nye industrier er dukket op.Hvordan du kommunikerer om innovation, er afgørende, når du vil skabe mærkbar formidling, der kan omsættes til konkret handling. At kommunikere om innovation er en særlig form for kommunikation, der stiller skærpede krav til, at lederen er...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  240,00 kr

  Fremtidens innovation vil ske i fællesskaber – fx gennem crowdinnovation. Crowdinnovation er andet og mere end networking og brugerdreven innovation. Det er at definere et konkret spørgsmål og præsentere det for den rette crowd, der vil være med til at give relevante svar. Tankegangen og metoden i denne form for innovation er crowdsourcing. Ideen i...
  240,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  620,00 kr

  Strategi med succes gør op med de traditionelle strategimodeller og præsenterer ledernes ti nøgleopgaver til at få succes med strategi. De ti nøgleopgaver sikrer den afgørende synergi imellem tre centrale indsatsområder for strategiarbejdet. Bogen fokuserer på at kombinere de formelle strategiprocesser med organisatorisk læring. Desuden viser bogen,...
  620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  125,00 kr

  Et brev til Ingen om Intet i Lov og Ret er indledt og redigeret af professor Ditlev Tamm. Den tekst, der foreligger her, hører til de mindre kendte i dansk retsvidenskab. Den er skrevet af dansk retshistories grundlægger Peder Kofod Ancher og udgivet i 1764 og handler grundlæggende om værdiløsheden af det juridiske studium. Teksten skriver sig dermed ind...
  125,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 950,00 kr

  NYHED! Den første kommenterede voldgiftslov i Danmark Voldgiftsloven trådte i kraft 1. juli 2005, hvilket er mere end 10 år siden. På trods af voldgiftslovens vigtighed for danske virksomheder, er der ikke tidligere udarbejdet en lovkommentar på området. Denne kommenterede voldgiftlov er derfor helt unik og den første af sin art i Danmark....
  1 950,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 050,00 kr

  Forvaltningsret foreligger hermed i en ny 6. udgave. Bogen er revideret under hensyn til især ny lovgivning, ny retspraksis og nye ombudsmandsudtalelser.I lighed med 5.-udgaven af forvaltningsret, almindelige emner, indeholder 6.-udgaven en fremstilling af en række centrale emner inden for den traditionelle forvaltningsret. 6.-udgaven er ligesom...
  1 050,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  550,00 kr

  Dette ph.d.-projekt om interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten er det første af sin slags i Danmark og internationalt, der afdækker og analyserer samspillet mellem moms- og indkomstskatteretten set i en større struktureret sammenhæng både i generel og konkret henseende. Afhandlingen indeholder en undersøgelse af de forskellige former for...
  550,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  400,00 kr

  Restatement of Nordic Contract Law is a presentation of the fundamental rules and principles of Nordic Contract law, comprising the contract laws of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. While the Nordic countries do not have a common body of contract law, rules are quite similar. Many contract law rules are undisputed but unwritten, and the...
  400,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  445,00 kr

  Formålet med bogen Retssystemet og juridisk metode er at tilvejebringe en grundlæggende indføring i retssystemets indretning og den juridiske metode. Der sættes fokus på: Ind i retten: - at studere jura - juraens discipliner - juraens problemstilling - informationssøgning - den juridiske profession Det retlige landskab: - retten og retssystemet...
  445,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  990,00 kr

  Bogen behandler de grundlæggende EU-udbudsregler, som de er implementeret i dansk ret ved udbudsloven, der trådte i kraft 1. januar 2016. Bogen er særlig velegnet som lærebog til faget udbudsret på cand.merc.jur.- og cand.jur.-studierne. Bogen har således hovedvægten på en juridisk tilgang til udbudsreglerne, men inddrager også praksis fra Klagenævnet...
  990,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  420,00 kr

  Magt, Krig og centralisering - Dansk Politi 1945 - 2007” …Under en fodboldkamp i Parken den 28. april 2005 mellem FC København og Malmö FF kom FCK foran 2-1 i 2. halvleg. De svenske tilskuere på Tribune D blev aggressive, og der opstod tumult på tilskuerrækkerne. Civilt politi greb ind og tildelte 25 tilskuere 50 slag med stav. Om det ene af disse slag...
  420,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  550,00 kr

  Den 5. maj 2016 fylder professor, dr.jur. Sten Schaumburg-Müller 60 år. Med dette festskrift vil forfatterne gerne højtideligholde dagen og fejre Sten. Sten har siden 2014 været ansat på Syddansk Universitet som professor i medieret efter i mange år at have virket på Aarhus Universitet, senest som professor. Sten har et omfattende forfatterskab med mere...
  550,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  300,00 kr

  Bogens omdrejningspunkt er danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning. Bogen er delt op i to dele. Første del handler om danske sociale pensioner i EU-retlig belysning, hvor forfatteren påviser, hvordan det markedsretlige rationale i EU-retten udfordrer de nationale tilknytningskrav, der stilles i forbindelse med optjening af...
  300,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  450,00 kr

  Bogen er den første samlede juridiske behandling om tonnagebeskatning. Tonnagebeskatning blev vedtaget i 2002, som en statsstøtteordning til rederisektoren. Tonnagebeskatning medfører, at rederivirksomheder og operatørselskaber kan vælge at opgøre deres skattepligtige indkomst vedrørende rederivirksomhed efter reglerne i tonnageskatteloven....
  450,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  250,00 kr

  Denne bog giver en grundlæggende indføring i juridisk teori, metode og videnskab. Bogen danner grundlag for undervisningen i faget retslære ved det juridiske studium på Aarhus Universitet, men kan i øvrigt læses af alle med interesse for retsvidenskabens arbejdsområde. De behandlede emner og temaer er valgt, fordi de er af betydning på tværs af...
  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  560,00 kr

  Socialforvaltningsret indeholder en gennemgang af såvel de danske som de internationale retskilders betydning for sociale afgørelser. De almene retsgrundsætninger om myndighedernes retsanvendelse såsom lighedsprincippet, proportionalitetsprincippet, forbuddet mod magtfordrejning, kravet om saglighed o.s.v. er beskrevet ligesom bogen indeholder en udførlig...
  560,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  Denne bog er udgivet for at takke professor Poul Israelsen for hans mangeårige indsats i økonomistyringens tjeneste og som en god og hjælpsom kollega og mentor for mange af dem, der bidrager med kapitler til denne bog. Bogen handler om økonomistyring og spænder fra kapitler om de virksomheds- og samfundsmæssige betingelser for at styre virksomheder...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  425,00 kr

  Loyalitet i arbejdsretlige relationer har ikke kun betydning for de konkrete daglige dilemmaer på den enkelte arbejdsplads. Her opstår konkret nye situationer med udfordringer omkring ansattes aktiviteter på sociale medier, whistleblowerproblematikker samt grænserne for de faglige organisationers samspil. Loyalitet påvirkes af samfundsmæssige afvejninger...
  425,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  275,00 kr

  Som ny leder mødes man fra første dag på jobbet af krav og forventninger. Hverdagen er fuld af udfordringer, og såvel den internt som den eksternt rekrutterede leder kan have brug for en håndsrækning. Denne bog er sådan en håndsrækning. Den er praktisk, den er letlæst, og den er ikke blot en vigtig værktøjskasse for den nye leder, men et helt...
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  Today no one questions the benefits of allowing consumers to choose freely between suppliers of electricity and telecommunications services. This is however a fairly recent development. Not long ago the provision of these services was reserved for few national public sector incumbents, who were often also entrusted with regulatory tasks. This...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  220,00 kr

  Dette er en studieudgave af ”Dansk Privatret”, som nu foreligger i en revideret og ajourført 19. udgave. Denne udgave til studiebrug er primært tænkt som undervisningsgrundlag på HA(jur.)-uddannelsen. Den omfatter kapitlerne 13 til 16, kapitel 18 samt kapitlerne 20 til 23 fra den samlede udgave. Manuskriptet til bogen er afleveret i maj 2016, og materiale...
  220,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  440,00 kr

  Dette er en studieudgave af ”Dansk Privatret”, som nu foreligger i en revideret og ajourført 19. udgave. Denne udgave til studiebrug er primært tænkt som undervisningsgrundlag i de obligatoriske erhvervsjuridiske fag på HA og HD-uddannelserne. Den omfatter kapitlerne 1 til 17 fra den samlede udgave. Manuskriptet til bogen er afleveret i maj 2016,...
  440,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  370,00 kr

  Forandringer skal ledes, så den ønskede effekt opnås. Hvis du er den ansvarlige for at drive forandringsprocesserne og sikre, at forandringerne rent faktisk finder sted, er facilitering et af svarene. I Facilitering deler professionelle facilitatorer rundhåndet ud af års oparbejde erfaringer, metoder, redskaber, små og store tips og tricks, der kan...
  370,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  550,00 kr

  Persondataforordningen, 2016/679, ændrer dansk persondataret på mangfoldige måder. Den medfører nye krav til de dataansvarlige myndigheder og virksomheder, samt til databehandlerne. Forordningen skaber nye muligheder for borgerne. Den store betydning, som personoplysninger har overalt i samfundet, bliver i det hele taget klargjort. Dette gælder nationalt,...
  550,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  440,00 kr

  EU’s Charter – I et menneskeretligt krydsfelt er blevet til som en udløber af en seminarrække om EU’s Charter om grundlæggende rettigheder, som Institut for Menneskerettigheder i efteråret 2014 og foråret 2015 afholdte. Baggrunden for afholdelsen af seminarrækken var et ønske om at skabe mere dansk viden og opmærksomhed om EU’s Charter, som med...
  440,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  295,00 kr

  Samtaler mellem en mentor og en mentee er et stærkt personligt udviklingsværktøj. Bogen henvender sig til såvel mentor som mentee, og sikrer at samtalen bevarer sin høje kvalitet gennem hele mentorforløbet.Bogen indeholder en række typiske cases på mentorsamtaler. Casene er opdelt i tre overordnede temaer: Karriere, det personlige og relationer. Casene...
  295,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  Den Danske Model set udefra - komparative perspektiver på dansk arbejdsmarkedsregulering undersøger Den Danske Models styrker og svagheder, når modellen spejles i andre landes arbejdsmarkedsregulering. Bogen er et festskrift til Jesper Due og Jørgen Steen Madsen, og en hyldest til deres enorme forskningsmæssige indsats i forhold til at analysere den...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  195,00 kr

  Lykkens kontrollanter undersøger og drøfter, hvad der sker, når almene, åbne og tolkbare begreber som lykke og trivsel låses fast i definitioner, der kan gøre dem egnede til målinger. Og hvordan den videnskabelige verden kan forvalte sit medansvar for denne udvikling, som truer væsentlige samfundsdiskussioner med at blive kvalt i lykke-dogmatik – og kan...
  195,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  275,00 kr

  I bogen New Public Leadership viser forfatterne en anderledes ledelsestilgang i den offentlige sektor. I stedet for mere styring, er der snarere behov for en bedre styringskultur og et stærkere lederskab, der kan sætte en strategisk retning. Med udgangspunkt i de offentlige kerneopgaver skal der skabes værdi med fokus på den samfundsmæssige bundlinje....
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  395,00 kr

  Denne bog handler om at lære de strategier, der gør det lettere at træffe bedre beslutninger i organisationer. Med afsæt i beslutningsteori, internationale virksomheds-cases og strategisk problemløsning skærper bogen bevidstheden om vores kognitive biases påvirkning og peger på, hvordan du kan skabe store forbedringer i både strategi og eksekvering....
  395,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  160,00 kr

  Denne lovsamling er udarbejdet med henblik på at understøtte faget immaterialret på jurastudiets såvel bachelor- som kandidatdel. Lovsamlingen indeholder de væsentligste og mest centrale immaterialretlige regler. Indholdet er udvalgt og sammensat, så det dækker den studerendes behov for en basis regelsamling i undervisningen såvel som til eksamen. Lovene...
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage

Produkter under denne streg er ikke på lager online

 • Tilføj
  2 000,00 kr

  Kommentaren til ligestillingslovene er opdelt i 2 bind. Første bind af ligestillingslovene gennemgår forskelsbehandlingsloven, den etniske ligebehandlingslov, ligestillingsloven, de nye love om kønsbalance i ledelse i den private sektor, lovene om særlige ligebehandlingsorganer (Ligebehandlingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder) samt de...
  2 000,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  295,00 kr

  Samtaler mellem en mentor og en mentee er et stærkt personligt udviklingsværktøj. Bogen henvender sig til såvel mentor som mentee, og sikrer at samtalen bevarer sin høje kvalitet gennem hele mentorforløbet.Bogen indeholder en række typiske cases på mentorsamtaler. Casene er opdelt i tre overordnede temaer: Karriere, det personlige og relationer. Casene...
  295,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  398,00 kr

  Denne bog handler om at lære de strategier, der gør det lettere at træffe bedre beslutninger i organisationer. Med afsæt i beslutningsteori, internationale virksomheds-cases og strategisk problemløsning skærper bogen bevidstheden om vores kognitive biases påvirkning og peger på, hvordan du kan skabe store forbedringer i både strategi og eksekvering....
  398,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  145,00 kr

  Denne lovsamling er udarbejdet med henblik på at understøtte faget immaterialret på jurastudiets såvel bachelor- som kandidatdel. Lovsamlingen indeholder de væsentligste og mest centrale immaterialretlige regler. Indholdet er udvalgt og sammensat, så det dækker den studerendes behov for en basis regelsamling i undervisningen såvel som til eksamen. Lovene...
  145,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  495,00 kr

  Forvaltningsret – lærebog for statskundskab gennemgår grundigt de grundlæggende forvaltningsretlige regler. Den behandler forvaltningens organisation, retskilder, sagsbehandlingsregler, hjemmel, klagebehandling, kommunaltilsyn, domstolskontrol, ombudsmandskontrol, tavshedspligt samt offentligt ansattes generelle tjenestepligter. Bogen er baseret på...
  495,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  225,00 kr

  I bogen New Public Leadership viser forfatterne en anderledes ledelsestilgang i den offentlige sektor. I stedet for mere styring, er der snarere behov for en bedre styringskultur og et stærkere lederskab, der kan sætte en strategisk retning. Med udgangspunkt i de offentlige kerneopgaver skal der skabes værdi med fokus på den samfundsmæssige bundlinje....
  225,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  150,00 kr

  Kompendiet i immaterialret er en kortfattet gennemgang af de immaterialretlige regler, som beskrives i dybden i schovsbo, J., rosenmeier, m. & salung Petersen, C. 2015, immaterialret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Kompendiets formål er at give jurastuderende et overblik over og viden om de helt grundlæggende og mest basale regler inden for...
  150,00 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 41 af 41