Filter-søgning

(117 produkter)

Pris

155 - 1500 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Jurist- Og Økonomforbundet

Jurist- Og Økonomforbundet

pr. side
Viser 1 - 60 af 117
Mest populære
 • 155,00 kr

  Nationaløkonomisk Forening har i anledning af sit 125 års jubilæum fået en række af de mest prominente danske økonomer til at give en oversigt over deres specialer. Bogen omhandler den nyeste udvikling i de mest centrale områder indenfor økonomi. Bogen er interessant for økonomer, økonomistuderende og andre, som ønsker at følge med i den faglige...
  155,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 155,00 kr

  Milton Friedman, monetarismens fader, har været en af nyere tids mest kontroversielle og samtidig mest indflydelsesrige økonomer. Hans bidrag til økonomisk teori har siden midten af 1940'erne skabt enorm debat blandt økonomer, centralbankfolk og politikere, og han har sat sit fingeraftryk på udviklingen af økonomisk teori indenfor en lang række områder -...
  155,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 1 000,00 kr

  1 000,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 430,00 kr

  430,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 900,00 kr

  900,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 280,00 kr

  280,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 900,00 kr

  900,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 380,00 kr

  380,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 900,00 kr

  Denne bog omhandler retskilderne, betydningen af generelle og konkrete tilkendegivelser fra myndighederne, bindende svar, fristreglerne, forenklede regler om tilbagebetaling, forældelse og samspillet med fristreglerne.Fremstillingen har bl.a. fokus på den processuelle regulering af moms og afgifter, på EU-rettens betydning for skatte- og afgiftsprocessen...
  900,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 225,00 kr

  Bogen er skrevet som en lærebog til juridiske universitetsstuderende men har samtidig et videre sigte, idet det er tanken, at det omfattende, ajourførte noteapparat skal kunne være et hjælpemiddel for jurister og politologer, der ønsker at beskæftige sig mere indgående med folkeretlige emner.Fuldstændige henvisninger til de monografier, tidsskrifter og...
  225,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 650,00 kr

  Den 29. maj vedtog Folketinget den nye selskabslov, som skal afløse aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven. Selskabsloven udgør den mest omfangsrige og gennemarbejdede revision af dansk selskabsret siden 1973.I bidragene til bogen analyserer en række førende selskabsretlige eksperter de nye regler og deres konsekvenser for dansk selskabsret....
  650,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 275,00 kr

  Antallet af tilfælde, hvor lønmodtagere rammes af arbejdspladsbetinget stress med langvarige sygemeldinger eller måske fuldstændige udfald af arbejdsmarkedet til følge er steget markant. Disse situationer er imidlertid komplicerede at håndtere på det arbejdsretlige plan, bl.a. fordi der på en række centrale punkter hersker usikkerhed om, hvad der...
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 500,00 kr

  I anledning af professor, dr.jur. Peter Blume ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, fylder 60 år, har en række kolleger i ind- og udland ønsket at hylde og takke ham med dette festskrift. Festskriftets mange bidrag bærer vidne om, at Peter Blume er en person med en vidtstrakt berøringsflade til mange af retsvidenskabens institutioner og...
  500,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 585,00 kr

  Denne bog giver i sin 3. gennemreviderede udgave efter selskabsreformen 2010 svar på de væsentligste spørgsmål om udarbejdelse af vedtægter for aktieselskaber og anpartsselskaber og om eventuelle aftaler mellem selskabets ejere: ejeraftaler (hidtil betegnet: aktionæroverenskomster og anpartshaveroverenskomster). Ejeraftaler kan ifølge loven ikke binde...
  585,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 300,00 kr

  Trods den store indsats for at udbrede kendskabet til mediation i Danmark som en fast mulighed for konfliktløsning, har der været en vis tilbageholdenhed med at anvende mediation; navnlig inden for erhvervsområdet. En del af forklaringen kan være, at partsadvokater er tilbageholdende med at anbefale klienten at anvende mediation, da de er usikre på...
  300,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 300,00 kr

  The ideas and ethos of mediation and different techniques used in mediation have gradually become better known and more highly valued in the legal system.Many professionals worldwide find that mediation's benefits - both for society as a whole and for those unable to resolve their disputes on their own - are huge. This can lead them to try to convince...
  300,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 475,00 kr

  Ligesom i den første udgave har det alene været forfatterens ambition at skrive en bog med en kort og enkelt gennemgang af obligationsrettens grundbegreber, dvs. uden de mange nuancer, som de store obligationsretlige værker indeholder.Bogen er særligt henvendt til studerende og praktikere, der har behov for at få repeteret obligationsretten i en bog, der...
  475,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 300,00 kr

  De fleste professionelle bygherrer, der har oplevet voldgiftsprocessen har nok spurgt sig selv, om det var kampen, omkostningerne og tiden værd, eller om man i tide kunne have løst konflikten ved et forlig.Denne antologi manifesterer betydningen af mediation som konfliktløsningsmodel i byggeretten og som en mulighed man som aktør i byggeriet må tage til...
  300,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 450,00 kr

  Vel mødt i auditoriet! Denne bog er en nænsomt redigeret udgave af forfatteren Erik Werlauffs forelæsninger i civilrettens grundbegreber. Bogen henvender sig både til den studerende og praktikeren, og tilbyder et godt og grundigt overblik over civilprocessen, eller tvistemål, som de tidligere kaldtes.Erik Werlauff har ligeledes skrevet Skyldforhold -...
  450,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 650,00 kr

  Der kan være mange grunde til, at en medarbejder bliver bortvist fra sin arbejdsplads. Der er mange forhold der kan spille ind, og det er derfor en fordel at være i besiddelse af et samlet værk, der tilbyder det store overblik.Denne bog er kommet til verden ud fra et behov om en samlet fremstilling af de mange ansættelsesretlige problemstillinger, der...
  650,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 550,00 kr

  Bogens formål er at give billeder af, hvad projektledelse kan være, og hvordan projektstyring lader sig praktisere i en kompleks og ufuldkommen verden. Hver artikel har sit budskab om projektledelsens mission, mulighedsrum og metier. Bogens indlæg om lederens opgaver, roller og adfærd er i høj grad egnet til debat og vurdering set ud fra mulighedernes...
  550,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 900,00 kr

  Bogens hovedsigte er som i hidtidige udgaver af bogen at give en integreret og koncentreret fremstilling af arve-, skifte-, afgifts- og skattespørgsmål ved dødsfald.Skiftereformen 2011, der berører bobestyrerskifte på en række praktiske områder, og som ligeledes har reguleret dele af det private skifte, er indarbejdet i nærværende 8. udgave fra 2011. Det...
  900,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 500,00 kr

  Denne bog handler om noget så grundlæggende som betydningen af, at der i retten finder et møde sted mellem mennesker. Hvad betyder det for, at der sker en retfærdig retsanvendelse, og hvad betyder det for rettens legitimitet?Mellemmenneskelig kontakt og kommunikation finder sted i større eller mindre grad af nærhed. Det gælder også relationerne i retten,...
  500,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 425,00 kr

  [H]omoseksualiteten [er] ikke en form for begær, men noget det er værd at begære.Michel FoucaultBogen introducerer læseren til et område i dansk retshistorie der har været hidtil ubeskrevet. Denne bog giver læseren en forståelse af de vigtige begivenheder, der ledte hen mod homoseksuelles ligestilling i straffeloven - og videre frem mod de rettigheder,...
  425,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 400,00 kr

  Retten kommer fra mange retninger. Jurister kan ikke længere forvente, at det er det nationale retsgrundlag der er bestemmende inden for de forskellige retsområder. Endvidere er den ret der kommer ude fra ikke homogen. Den sender heller ikke altid et entydigt budskab og det er i sig selv en ofte krævende opgave at forstå den.I praksis er den primære...
  400,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 350,00 kr

  Sociale medier spiller i dag en central rolle i de fleste ansættelsesforhold, og giver såvel medarbejderen som arbejdsgiveren en fornyet dimension af juridiske udfordringer, som parterne og deres rådgivere skal forholde sig til. Sociale mediers betydning for ansættelsesforholdet sætter de nuværende arbejdsretlige discipliner i et nyt lys, og tvinger...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 500,00 kr

  Omdrejningspunktet i denne bog er retsmægling i praksis, som forfatteren Lin Adrian har skrevet på baggrund af undersøgelser og aktindsigt, bl.a. i byretterne i Aalborg, Århus, Roskilde og København samt Vestre Landsret i sin ph.d.-afhandling.Retsmægling er et alternativ til domstolsbehandling af konflikter. Det alternative består i mange elementer,...
  500,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 260,00 kr

  I professionelt øjemed ligger værdien af de sociale medier i udvekslingen af dynamiske relationer, og det er afgørende, at vi får afklaret, hvad vi skal bruge disse til i et strategisk perspektiv. De medier, der bærer vores kommunikation, har ændret sig radikalt de seneste år – og de fortsætter med stor hast at udvikle sig. Dette vil naturligt påvirke...
  260,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 495,00 kr

  "Ret, privatliv og teknologi" sætter særligt fokus på IT teknologien, herunder internettet og på bioteknologien. Blandt bogens emner er sociale medier, mobil kommunikation, terrorbekæmpelse, dna profilering, genetiske oplysninger, tv-overvågning m.v. Disse og andre emner tematiseres i bogen - alle under perspektivet om, at den almindelige samfundsmæssige...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 350,00 kr

  Er du i tvivl om, om du skal være leder – eller i tvivl om, hvad man skal kunne, ville og turde, for at få det godt i et lederjob - så er dette bogen for dig. Beslutningen om at vælge ledelse skal helst ikke baseres på tvivl, fordomme eller uvirkelige dogmer. Det primære formål er at hjælpe alle, der overvejer ledelse, med at finde de nødvendige svar på...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 495,00 kr

  Vi står som samfund midt i et socialt og kulturelt opbrud, som vi ikke kun som borgere og fagfolk, men også som politikere og bureaukrater har svært ved at forholde os til. De gamle autoriteter og holdepunkter: Religionen, ideologierne, familien, professionen, etc. har mistet deres betydning for vores identitet og dannelse. Samfundets grundlæggende...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 575,00 kr

  Bogen behandler reglerne og mulighederne for rekonstruktion af virksomheder i økonomisk krise. Fokus er således lagt på tiden, før skifteretten afsiger konkursdekret. Fremstillingen gennemgår de juridiske rammer for, at det kan afværges, at konkurs bliver udgangen. Forfatterne gennemgår processuelle og materielle regler om betalingsstandsning og...
  575,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 325,00 kr

  Denne bog har fokus på offentlige ledere og strategisk kommunikation. Strategisk kommunikation er blevet et ledelsesværktøj som synes mere og mere væsentligt, også for offentlige ledere. Bogen beskriver en række af centrale ledelsesudfordringer, som knytter sig til strategisk kommunikation i forbindelse med interne kommunikationsprocesser. Det kan være i...
  325,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 430,00 kr

  Hvad er ophavsret, og hvad går de ophavsretlige regler egentlig ud på? Bogen giver et overblik over loven og henvender sig ikke til jurister, men forfattere, forskere, arkitekter, kunstnere m.fl.Bogen behandler bl.a.:– Hvor står de ophavsretlige regler henne?– Hvad kan beskyttes ophavsretligt?– Hvad indebærer det at have ophavsret?– Hvad må man gøre med...
  430,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 650,00 kr

  I 2013 er der gennemført en evaluering af selskabsloven, som har medført dels nogle selskabsretlige nyskabelser, dels en lang række ændringer af selskabsloven, lov om erhvervsdrivende virksomheder og årsregnskabsloven. Der er desuden siden 2010 gennemført en række lovreformer og afsagt nogle principielle domme indenfor andre områder med relevans for de...
  650,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 625,00 kr

  Første udgave af "Forvaltningsret - Sagsbehandling" udkom i 1972. Efter gennemførelsen af forvaltningsloven og den nye offentlighedslov har det været nødvendigt at foretage en gennemgribende revision og omskrivning af bogen. Som tilfældet har været med de tidligere udgaver, er nærværende fremstilling tilrettelagt med henblik på undervisningen af...
  625,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 160,00 kr

  Her samles indlæg fra den levende blogstafet DenOffentlige.dk i perioden januar 2011 til maj 2013.Sammen med et nyt perspektiverende afslutningskapitel skaber det sammenhænge og giver dig et unikt helhedsindtryk. De skiftende blogindlæg kommer fra fagfolk både i og uden for den offentlige sektor. De mange forskellige indlæg giver væsentlige bidrag og...
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 195,00 kr

  Ledere har de sidste mange år fået stadig mere i løn. Grunden til dette er, at de har fået større ansvar for organisationer og institutioners udvikling og relevans for omverdenen. Men vil lederne så tage skylden, når noget går galt? Hvem har ansvaret i Brønderslevsagen, eller når en medarbejder begår den samme fejl i årevis, uden at nogen griber ind ? Er...
  195,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 495,00 kr

  Vi befinder os i et overstyret samfund, hvor statens forsøg på at skabe økonomisk vækst, konkurrencekraft, effektivitet og performance fortrænger borgernes behov for at skabe mening, motivation, magi og medindflydelse. Vores effektivitet og kompetencejagt i Konkurrencestatens navn virker på mange måder kontraproduktiv, fordi den ikke tager hensyn til, at...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 275,00 kr

  Titlen svarer på hvordan der skabes bedre resultater og mere trivsel i forandringsledelse. Et hovedemne er forandringskommunikationen, som giver de praktiske arbejdsmetoder og ledelsesprincipper, der gør det muligt at lykkes i det nødvendige samarbejde. Få konkrete arbejdsmetoder og anvisninger til: Hvordan skabes et effektivt samarbejde om...
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 395,00 kr

  Resultatstyring er blevet særdeles udbredt i den offentlige sektor i løbet af de seneste par årtier. Det er imidlertid også et ganske omdiskuteret styringsredskab. På den ene side fremhæves resultatstyring til stadighed som løsningen på en række styringsproblemer i den offentlige sektor. På den anden side fremføres en række eksempler på, at...
  395,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 225,00 kr

  Denne letlæste og underholdende bog giver et billede af, hvad udstationerede familier kan forvente. Psykolog Mette Hald og sociolog Camilla Thorgaard beskriver de mest almindelige familieudfordringer og har forslag til, hvad man kan gøre for at håndtere disse. Så man ikke skal høste alle erfaringerne selv. Jo mere man har forberedt sig, desto lettere...
  225,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 375,00 kr

  "Forskellig ledelse" introducerer forskelligheder i moderne ledelse og skildrer, hvordan man som leder kan gøre sig gældende i sammenhænge med høj grad af differens, tværgående fagligheder og metoder samt i forbindelse med udvikling af nye og anderledes tilgange. Antologien kombinerer en række ledelsesmæssige praksiserfaringer med ’forskellen’ gennem en...
  375,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 495,00 kr

  I en del år har New Public Management været mål for kritik. Men hvor er alternativerne? I denne antologi giver 17 praktikere og forskere deres bud på nybrud i debatten om offentlig styring og ledelse. Bagtæppet er 00’ernes styringsdebat. Strukturreformen udmøntede nye forestillinger om at skabe mere bæredygtige enheder i den offentlige sektor....
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 525,00 kr

  Bogen giver inspiration til arbejdet med ledelse og forandring gennem samtaler, refleksioner og fortællinger. Bestanddele af titlen dækker således over: Samtaler med en række ledere fra den offentlige og private sektor om ledelse, udvikling og (organisations)forandring Sanseprægede sære fortællinger og eventyr om ledelse og forandring og...
  525,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 325,00 kr

  De fleste strategier bliver aldrig ført ud i livet. Det er et problem- og et stort potentiale. Organisationen og ledelsessystemet er vigtige midler til at eksekvere din strategi, men efter al sandsynlighed er de optimeret til at eksekvere den forrige… Hvis de skal løfte den nye strategi, skal organisationen og ledelsessystemet udvikles sammen med...
  325,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 365,00 kr

  Hvordan ser det ud med kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse? Har lederne tilstrækkelig fokus på borgerne eller er de i højere grad optaget af sig selv og medarbejderne? Hvilke vilkår, evner og viljer til velfærdsledelse er der tale om? Hvordan kan man arbejde konkret med at overvinde barriererne for velfærdsledelse og gøre en positiv...
  365,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 1 000,00 kr

  Denne bog er en kommentar til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civile- og handelsretslige område som ændret ved Europa-Parlamentets og rådets forordning af 15. maj 2014 også kaldet Bruxelles I-forordningen. Forordningen har afløst Rådets...
  1 000,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 365,00 kr

  Limbisk lederskaber et opgør med årtiers forsøg gennem lederkurser på at få deltagerne i en ofte inhomogen gruppe til at tro, at deres lederskabsevner kan løftes med mærkbar og langtidsholdbar effekt. Samtidig sættes liden til værktøjer, der uden tvivl er til gavn for mange - men værktøjer alene gør det ikke. Det er det individuelle menneske, der skal...
  365,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 295,00 kr

  The effect of globalization on industrial activities in mature Western economies such as Denmark has been the relocation of business activities from the domestic to the global stage. This calls for an entirely new level of participation in the global division of work, and has resulted in the break-up of value-chains into smaller and more specialized...
  295,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 660,00 kr

  Farlig Kørsel – Frakendelse af førerretten er en systematisk gennemgang af nyere retspraksis om frakendelse af førerretten som følge af farlig kørsel. Bogen gennemgår færdselslovens bestemmelser om ”tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden” og ”særligt hensynsløs kørsel”, ligesom den behandler reglerne om frakendelse som følge af...
  660,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 500,00 kr

  I denne bog, der er den anden udgivelse fra CORA, Center for Offentlig Regulering og Administration, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, sættes fokus på forskellige elementer i rettens håndhævelse. Bogens bidrag belyser: • Administrative sanktioner som retshåndhævelsesmiddel • Retssikkerhedslovens anvendelse ved kontrolundersøgelser •...
  500,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 250,00 kr

  Skattens lyse sider er en anderledes bog om skat. En nyttig – og til tider underholdende – rundvisning i de dele af skattesystemet, der handler om, hvornår man ikke skal betale skat eller kun bliver delvist beskattet. Bogen sætter bl.a. fokus på skattefri eller lavere beskattede indtægter, gaver, frynsegoder, godtgørelser og ejendomsfortjenester. Den...
  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 385,00 kr

  Dette er en anden udgave af bogen Falkeblik, som er den første bog om strategi, der går helt tæt på de offentlige lederes strategiske praksis. Den er baseret på 5 års research af den strategiske performance hos over 200 ledere i mere end 100 store og mellemstore offentlige virksomheder. Bogen fører dig ind i det reelle strategiarbejde i ledergrupper på...
  385,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 570,00 kr

  "Den offentlige styring er i opbrud, og Leon Lerborg er styringsopbruddets kartograf. Rundt om i landskabet prædiker styringspræster hver deres evangelium: NPM er død! Afbureaukratisering! Professionerne er i krise! Slip anerkendelsen løs! Lerborg lader sig ikke rive med af denne tummel, men søger ned under disse udsagn og kortlægger de tankemønstre, som...
  570,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 175,00 kr

  Forstår du ikke, hvad din kvindelige kollega vil med alle sine spørgsmål på møderne? Eller hvorfor din mandlige kollega bevarer sin (alt for) direkte facon? Har du som kvinde nu og da følelsen af ikke at blive lyttet til? Og oplever du som mand, at du siger >>det forkerteset
  175,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 500,00 kr

  Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Hvad står der i loven? Hvorfor skal man blive registreret? Hvad gør man i andre lande? Alt det og meget mere kan du få svar på i denne håndbog, der bl.a. indeholder en kommenteret gennemgang af den nye lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder, en række praktiske vejledninger, konkrete...
  500,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 980,00 kr

  Regulering af konkurrence i EUbelyser de traditionelle dele af konkurrenceretten – forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, misbrug af dominerende stilling, reglerne om håndhævelse af disse bestemmelser, samt fusionskontrol – dels at foretage en beskrivelse af andre konkurrenceretlige fænomener, som i dag spiller en afgørende rolle for virksomheders...
  980,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 450,00 kr

  Juridisk Institut har været inde i en omfattende selvevaluerings- og strategiproces, som har ført til præcisering af instituttets fremtidige strategi såvel med hensyn til uddannelse, som forskning og øvrige aktiviteter. Som led i strategien har de på instituttet etableret fire forsknings/faggrupper: en for privatret, en for offentlig ret, en for...
  450,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 295,00 kr

  I en retlig optik opfattes døden som den tilstand, der afslutter livet. Døden har retlig interesse på flere områder. At blive erklæret død udgør først og fremmest den største rettighedsfortabelse for individet, vi har i retssystemet. Evnen til retligt at råde over sine rettigheder forsvinder. Ejendom falder i arv og en række rettigheder overgår. De...
  295,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
Viser 1 - 60 af 117