Filter-søgning

(16 produkter)

Pris

150 - 995 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Jurist- Og Økonom-

Jurist- Og Økonom-

pr. side
Viser 1 - 16 af 16
Mest populære
 • Tilføj
  375,00 kr

  Governments worldwide struggle to remove policy deadlocks and enact much needed reforms in organizational structure and public services. In this book, Jacob Tor­fing explores collaborative innovation as a way for public and private stakeholders to break the impasse. Tor­fing draws on his own pioneering work in Europe as well as examples from the United...
  375,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  Industrial foundations are foundations that own companies. Typically, they combine charitable and business goals. This book is about industrial foundation ownership of business companies and what we can learn about it from the Danish evidence. It is about how foundation ownership is ruled, taxed and governed, what role it plays in the Danish economy, and...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • Tilføj
  295,00 kr

  In Disarmament under International Law, John Kierulf examines and discusses how disarmament, arms control, and non-proliferation of both conventional weapons and weapons of mass destruction are regulated in existing treaties and conventions. From his perspective as a former disarmament negotiator, Kierulf explains the United Nations’ disarmament machinery...
  295,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • Tilføj
  275,00 kr

  Bogen Økonomisk Velstand I Danmark forsøger at forklare de grundlæggende mekanismer bag økonomisk vækst og velstand og beskrive og forklare udviklingen på både kort og lang sigt. Alt sammen ved hjælp af tal og analyser og kun i mindre grad med langhåret økonomisk teori og matematiske formler. Samtidig sættes den danske udvikling ind i et internationalt...
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • Tilføj
  295,00 kr

  295,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • Tilføj
  995,00 kr

  Bogen har til hensigt, at give læseren et gennemgribende indblik i virksomhedsskatteloven. Der er gennem bogen således foretaget en del analyser af de forskellige udtryk, som anvendes i bestemmelserne. Bogen fokuserer på den nugældende lovgivning i virksomhedsskatteloven og har med undtagelse af enkelte overgangsregler ikke medtaget bemærkninger om,...
  995,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • Tilføj
  500,00 kr

  Patenting Nanomedicine in Europe: Applying the ‘medical methods exception’ to emerging technologies is based on the authors PhD dissertation, defended in March 2014, at the University of Copenhagen. The book debates restrictions on the patentability of medical methods in European Patent Law. The main question addressed is whether it is viable and...
  500,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • Tilføj
  150,00 kr

  GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770-1831) er inden for den politiske tænkning en kontroversiel skikkelse, som tidligere er blevet anklaget for totalitarisme, men som i vor tid i højere grad anses for at være en moderne, liberalt orienteret filosof med sans for den Franske Revolutions politiske frihedsidealer. Hegels Retsfilosofi , som omfatter hans...
  150,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • Tilføj
  320,00 kr

  Det er vanskeligt at fastsætte eksakt, hvor stor del af aktiviteterne i samfundet, der sker i form af projektarbejde. Der er præsenteret tal, der viser, at 25-30 procent af alt arbejde foregår i projekter, det vil sige at mere end en fjerdedel af al aktivitet i samfundet er projektarbejde. De allerfleste private og offentlige virksomheder kører et eller...
  320,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • Tilføj
  600,00 kr

  ”Dansk og international sportsret” er en omfattende behandling af dansk og international sportsret. Som en interdisciplinær juridisk disciplin er sportsretten præget af mange forskellige juridiske discipliner såsom folkeret, EU-ret, foreningsret, kontraktret, forvaltningsret, strafferet mv. Disse belyses i bogen. De behandlede emner, temaer og...
  600,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • Tilføj
  200,00 kr

  Niklas Luhmann (1927-1998) er en af de helt centrale tænkere for enhver, der ønsker at forstå det moderne samfunds kompleksitet og aktuelle betingelser for politik, styring og ledelse. Luhmann havde en imponerende evne til at dekonstruere statskundskabens sædvanlige antagelser og formulere nye indsigter. En gennemgående pointe i forfatterskabet er, at...
  200,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • Tilføj
  785,00 kr

  Denne bog handler om udbud af offentlige kontrakter i Danmark og EU med hovedvægten på EU-reglerne, herunder EU’s udbudsdirektiv fra 2014. Bogen har primært et teoretisk sigte. Den tager udgangspunkt i en analyse af EU’s udbudsregler i bred forstand og diskuterer også implementeringen heraf i dansk ret. EU’s primærret af betydning for udbud (traktaterne,...
  785,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • Tilføj
  220,00 kr

  Obligationsretten er en grundig, men samtidig letforståelig indføring i obligationsretten – den del af formueretten, som beskriver privatretlige retsforhold mellem to eller flere personer eller selskaber. Bogen hjælper læseren til at tænke og huske metodisk og selvstændigt, og den giver en viden, som er bestandig og ikke forældes. Mens nye sager og nyt...
  220,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • Tilføj
  450,00 kr

  Værdiansættelse af virksomheder og aktier præsenterer alle ikke-juridiske aspekter vedr. køb, salg og værdiansættelser af virksomheder og aktier, herunder strategisk analyse understøttet værdiansættelse og værdiskabelsesamt drifts- og værdioptimering. Bogens hovedbudskaber er, at værdiansættelsen og værdiskabelsen er de mest centrale aspekter for både...
  450,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage
 • Tilføj
  440,00 kr

  Formålet med afhandlingen er at foretage en retsdogmatisk analyse af retsgrundsætningen om forbud mod delegation af myndighedsudøvelse til private aktører med henblik på at oparbejde en dybere og ligeledes nutidig forståelse, som kan understøtte en moderne anskuelse af forvaltningsretten. Der vil være et særligt fokus på, hvilke kriterier der er/bør være...
  440,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 3-5 hverdage

Produkter under denne streg er ikke på lager online

 • Tilføj
  350,00 kr

  Bogen er den første, der med afsæt i dagligdags erfaringer og eksempler fra velkendte danske virksomheder viser, hvordan ledere arbejder med og reflekterer over digitaliseringens mest presserende spørgsmål. Bliv guidet gennem den digitale transformations udfordringer og muligheder, og bliv introduceret til fem paradokser, der er opstået i mødet mellem en...
  350,00 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 16 af 16