Filter-søgning

(28 produkter)

Pris

87 - 425 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Hans Reitzel

Hans Reitzel

pr. side
Viser 1 - 28 af 28
Mest populære
 • Tilføj
  298,00 kr

  Inden for en psykodynamisk forståelsesramme defineres borderline-personlighedsorganisation som en udviklingsrelateret forstyrrelse karakteriseret ved identitetsdiffusion og primitive forsvarsmekanismer, men intakt realitetstestning. Henved adskiller borderlinepersonlighedsforstyrrelser sig både fra neurotiske og psykotiske forstyrrelser.Det er ofte...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  398,00 kr

  I Undervisning i det refleksivt moderneundersøger og genbeskriver Jens Rasmussenundervisningens betingelser og muligheder set i lyset af det moderne samfunds øgede kompleksitet og rehabiliterer begrebet undervisning, som i de sidste 25-30 år teoretisk har stået i skyggen af læringsbegrebet.Bogen bygger på den antagelse, at vi som samfund står i en...
  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  88,00 kr

  Kærlighedslivets psykologi: Afhandlinger om problemer med komplekse forelskelser og seksuelle forstyrrelser. En illusions fremtid: Diskussion af religion og religiøsitet i forhold til kulturelle normer og personlig udvikling
  88,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  249,00 kr

  Sociale organisationer i en omstillingstider en grundbog i organisationsteori, der henvender sig til studerende på socialrådgiver- og øvrige social- og sundhedsuddannelser. Med praktiske eksempler hentet fra social- og sundhedssektoren, beskriver bogen organisationsudviklingen og rammerne for det sociale arbejdes praksis. Bogen foreligger her i en...
  249,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage

Produkter under denne streg er ikke på lager online

 • Tilføj
  298,00 kr

  Antallet af mennesker i den industrialiserede verden, der rammes af kræft, er generelt stigende, og på trods af visse fremskridt og en stor indsats på området, findes der endnu ikke nogen endelig behandling.Inden for sundhedsvidenskaberne har man efterhånden påvist en række af de forhold, som har betydning for kræftrisiko, f.eks. arvelige forhold,...
  298,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  249,00 kr

  Denne bog handler om, hvordan hvert menneske skaber betingelserne for et indholdsrigt og meningsfuldt liv. Med udgangspunkt i eksistentiel psykologi skriver en række forskere om livstemaer; det vil sige områder, som giver livet en særlig værdi - for eksempel religion, rejser, seksualitet, kunst, sport, venskab, natur, politik, uddannelse eller rigdom.
  249,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  268,00 kr

  Gennem analyser af forskellige læringsmiljøer, bl.a. daginstitutioner, skoler, universiteter og hospitaler samt andre rumlige omgivelser, vi befinder os i til daglig, beskrives teoretisk og analytisk, hvordan arkitekturen og de ting, vi i øvrigt omgiver os med, påvirker os, vores sociale samspil og de daglige omgangsformer.
  268,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  225,00 kr

  Cand. polit. og professor ved Institut for Pædagogisk Sociologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Selvbiografiske vinkler på en 40-årig karriere som samfundsforsker med en rød tråd af indignation over social uretfærdighed og magthavernesskalten og valten med de beherskede
  225,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  250,00 kr

  Socialforvaltninger laver kontrakter med enlige mødre om deres måde at være mor på og om mødrenes seksualliv.Med utilpassede unge laves forældrekontrakter, om hvor tit familien skal spise hovedmåltider sammen, og hvad de skal snakke om, mens de spiser. Folkeskolen forsøger sig med elev- og skole/hjem-kontrakter om elevens forpligtelser på en bestemt...
  250,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  225,00 kr

  Ved at knytte sig til et andet menneske vinder man noget, og afgiver noget andet. Det moderne menneske er selektivt og vil opnå alle goderne både ved monogamiets sikre og solide verden, og polygamiets pirrende, men usikre livsform. Som små Pinocchioer, der ikke vil lade sig binde af nogen bånd, dyrker vi kvantitet frem for kvalitet, øjeblikkets forløsning...
  225,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  360,00 kr

  Den tyske samfundsteoretiker, filosof og politisk intellektuelle Jürgen Habermas er kendt for sit stærke engagement i spørgsmål om demokrati, menneskerettigheder og social retfærdighed. Siden begyndelsen af 1990erne, hvor han udsendte hovedværket 'Faktizität und Geltung', er det i stigende grad hans ideer om demokrati og ret, der har været i fokus og...
  360,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  198,00 kr

  Politisk forbrug belyses i en større historisk og samfundsmæssig sammenhæng og kortlægger de strategier - boykot og tilvalg af varer - der kendetegner politisk forbrug
  198,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  328,00 kr

  De vestlige samfund befinder sig i en permanent krigstilstand, truet udefra af en usynlig fjende, globaliseringen, der tærer stærkt på nationalstaternes bærende strukturer, og indefra af en grasserende individualisering, der svækker samfundets sammenhængskraft.National- og velfærdsstatens retræte og politikkens manglende gennemslagskraft rammer først og...
  328,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  175,00 kr

  'Man kan sige hvad man har lyst til. Vi lever i et frit land'. Dette udtryk bruges ofte i Vesten uden at vi standser op og funderer over dets egentlige betydning. Men hvad fortæller det os hvis vi lytter efter? Det er hvad sociologen Zygmunt Baumanundersøger i denne bog, der udkom i England for første gang i 1988.Udtrykket betyder først og fremmest at vi...
  175,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  298,00 kr

  En kritik af diskussioner af forholdet mellem struktur- og aktørperspektiver i nyere sociologisk teori, samtidig vises at en voksende individualisering hænger sammen med en voksende afhængighed af samfundet
  298,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  198,00 kr

  Med udgangspunkt i sin mangeårige erfaring som gestaltterapeut og supervisor beskriver Hanne Hostrup, hvordan den veluddannede og kompetente supervisor arbejder inden for gestaltterapien.
  198,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  348,00 kr

  Summerhill er ikke bare navnet på en skole, det er et verdenskendt pædagogisk begreb. Skolen berømmelse skyldes uden tvivl A.S.Neills personlige karisma, hans ideers opsigtsvækkende radikalitet og hans statur som leder og skribent.I Danmark har modtageligheden for Neills tanker været større end så mange andre steder, og inspirationen fra Summerhill har...
  348,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  348,00 kr

  Bogen afdækker den politiske skandales anatomi: Dens historie, den årsager, dens karakter og dens konsekvenser, med særligt fokus på hvordan skandalen har påvirket først og fremmest britiske og amerikanske mediers dækning af politik gennem de sidste 50 år.
  348,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  350,00 kr

  Preben Hertoft (f. 1928) professor og overlæge beretter om sit liv og sit arbejde med sexologisk forskning, behandling og formidling og om grundlæggelsen af landets første sexologiske klinik på Rigshospitalet.
  350,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  248,00 kr

  Få af os forstår vores følelser. Vi kan blive overvældede af angst; vi opfatter sorg som depression, vrede som aggression. Selv når vi har mistanke om, at forskellige former for kropsligt ubehag er forbundet med vores følelser, aner vi ikke, hvordan vi skal hjælpe os selv. Bogen gør klart, at følelser er en væsentlig del af det at være menneske, og den...
  248,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  200,00 kr

  Kriteriet for det politiske er modstillingen af ven og fjende: Man får først en politik, når man har defineret sin egen position over for en fjende. Det politiske ikke et særligt sagområde, men betegner blot intensitetsgraden af en given konflikt. Alle konflikter kan blive politiske. Det kommer alene an på den reelt eksisterende mulighed for kamp, altså i...
  200,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  175,00 kr

  Med systemteorien som analyseredskab undersøger Luhmanni Massemediernes realitetdels den virkelighed medierne i sig selv repræsenterer, dels - og vigtigere endnu - det særlige billede af virkeligheden, medierne skaber i og med deres formidling af og de kommunikationer, det afstedkommer.
  175,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  425,00 kr

  Psykologi set fra en sociokulturel vinkel
  425,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  168,00 kr

  -
  168,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  225,00 kr

  En bog om kunsten at samtale, der henvender sig til alle, i hvis arbejde det indgår at tale med mennesker. Oversat af Jens Emil Viftrup.
  225,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  148,00 kr

  En analytisk og pædagogisk fremstilling af klassisk sangskoling set i et menneskeligt og psykologisk perspektiv¤Indhold: Psyke og soma (Arv - det medfødte talent ; Miljø - opvækstbetingelser ; Sang som levevej ; Den samfundsmæssige prægning) ;Funktion (Klassisk sang - et kulturprodukt ; Stemmen som instrument ; Grundfunktioner i klassisk sang ; Analyse og...
  148,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  88,00 kr

  De to små skrifter udgør en fremragende introduktion til det ubevidstes psykologi - og en god opvarmning til Freuds store forfatterskab, som inge n bør snyde sig selv for
  88,00 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 28 af 28