Filter-søgning

(34 produkter)

Pris

75 - 650 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Handelshøjskolens Forlag

Handelshøjskolens Forlag

pr. side
Viser 1 - 34 af 34
Mest populære
 • Tilføj
  430,00 kr

  430,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  545,00 kr

  Bogen giver en indføring i centrale dele af driftsøkonomien og indeholder bl.a. følgende emner: Virksomhedsformer, målsætninger, Balanced Scorecard, produktions- og omkostningsteori, markedsformer, optimering, logistik og supply chain management, informationsteknologi og vidensøkonomi, produktion under miljøhensyn, priskalkulation og innovation....
  545,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  650,00 kr

  At foretage empirisk udforskning af organisatorisk og ledelsesmæssig praksis indebærer altid en række valg; valg af problemformulering, undersøgelsesdesign, datagenereringsteknikker, analyseform mv. Det er væsentligt at sikre konsistens i disse valg og dermed kvalitet i udforskningen. Derfor behandler bogen hele processen for et empirisk studie – fra...
  650,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  215,00 kr

  At blive god til kommunikation - fagligt og professionelt - kræver både håndværk og teori. Kommunikationsopgaver er situerede, konkrete, og den gode kommunikatør er åben over for hver kommunikationsopgaves særlige karakter og målgruppe, mediets muligheder, stilens og formens betydning. Samtidig forholder den gode kommunikatør sig teoretisk og kritisk...
  215,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  400,00 kr

  Patienten er det nye kit, der skal få sundhedsvæsenet til at hænge sammen i en verden præget af omstilling, skærpede krav og uklare grænser. At gøre patienten til omdrejningspunkt har en række tilsigtede og utilsigtede konsekvenser, både for patienten og for styringen i sundhedsvæsenet.Denne bog præsenterer en række detaljerede casestudier, som giver...
  400,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  280,00 kr

  Der er meget andet i spil end den rene logik, når argumenterne flyver frem og tilbage i dagligdagen og i den offentlige debat. De traditionelle analysemodeller og analysebegreber er ikke altid lige nemme at anvende, og heller ikke særligt dækkende, når det drejer sig om praktisk kommunikation, hvor konteksten og situationen, herunder deltagernes fokus,...
  280,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  Denne bog beskriver hvordan netnyheder bliver til. Forfatteren viser hvordan produktionen af nyheder til nettet ikke bør ses som en helt ny form for journalistik, men mere som en ekstrem form og dermed en videreførelse af en allerede eksisterende journalistik.Både tavse regler på redaktionerne, flermediale strategier for nyhedsproduktion i mediehusene...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  290,00 kr

  Når fagpersonen og eksperten skal kommunikere med andre kolleger, klienter, brugere eller kunder sker det af og til, at de taler forbi hinanden eller der opstår direkte misforståelser – budskabet når ikke frem. Dette forsøger denne håndbog at råde bod på. Den sætter fokus på forudsætningerne og rammerne for kommunikation og på dets ”grundlovene”....
  290,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  285,00 kr

  En lærebog i erhversmæssig investering og finansiering.Første del af bogen behandler investeringskalkulens opstilling, investeringens fordelagtighed, valget mellem forskellige investeringsmuligheder, levetid og investeringskalkuler efter skat.Anden del behandler generelle finansieringsregler, finansiering med egenkapital og fremmedkapital, vurdering af...
  285,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  275,00 kr

  Otte tidligere ministre fortæller åbenhjertigt om deres erfaringer med udøvelsen af ledelse fra en ministerposition. Der er tale om otte meget forskellige ministre, som derved kommer til at repræsentere vidt forskellige regeringer, politiske ståsteder, ministerier og tider. Men også en række tværgående fællestræk i forhold til ledelsesopgaven kommer til...
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  160,00 kr

  Markedsføringskronerne fosser ud af tv, aviser, radio og sociale medier for døve ører. Vi har mistet tiltroen til store virksomheder, kendte politikere og sågar vores egen ledelse. Hvorfor? Fordi vi, der arbejder professionelt med kommunikation, har glemt at bruge vores sunde fornuft. Vi har mistet troværdigheden. Og hvad værre er: Vi stoler for...
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  280,00 kr

  Denne bog giver en bred introduktion til den offentlige sektors økonomi med særlig vægt på, hvordan sektoren indgår i samfundsøkonomisk sammenhæng. Det er målet at give læseren en forståelse af den offentlige sektors placering i dansk økonomi samtidig med, at nogle af de økonomisk politiske problemstillinger på området berøres. Det sker med en...
  280,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  275,00 kr

  Risikomanagement – en aktuel udfordring Dette er den første bog på dansk om risikoledelse og risikostyring. I en verden med tiltagende kompleksitet og hurtige forandringer er der et stærkt øget behov for risikoledelse og for risikostyring. Forandringer og kriser kommer hurtigt og uventet, så det gælder om at opdage faresignaler i tide og være forberedt....
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  385,00 kr

  Fire forhenværende direktører fra indflydelsesrige interesseorganisationer giver deres fremstilling af, hvordan interesseorganisationer ledes, hvad deres opgaver er og hvordan de agerer i forhold til staten, andre myndigheder, internationale organer og ikke mindst medierne. Det er den konkrete selvoplevede virkelighed gennem en lang periode. De fire...
  385,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  280,00 kr

  Danmarks økonomi siden 1980 er en kortfattet beskrivelse af de overordnede linjer i den økonomiske udvikling i Danmark i de seneste 35 år med hovedvægten på konjunkturbevægelserne og den økonomiske politik. Der gøres desuden rede for væsentlige institutionelle ændringer og demografiske forhold. Læseren bliver herved gjort bekendt med de centrale...
  280,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage

Produkter under denne streg er ikke på lager online

 • Tilføj
  525,00 kr

  Århundredets stjerneskildrer den spændende erhvervshistorie om A.P. Møller - Mærsk A/S over et århundrede med blot tre seniorcheer.
  525,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  225,00 kr

  Danmarks forspring svinder. Vores uddannelsesniveau skal hæves. Læs debatbogen om et nyt syn på globaliseringen - til erhvervsorganisationer, politikere og andre interesserede.
  225,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  475,00 kr

  Seks forhenværende departementchefer og direktører giver en fremstilling af, hvordan ledelse forgår i staten. Der er tale om konkrete eksempler, som fofatterne selv har været involveret i i ders ledelsesarbejde. Inge Thygesen i Undervisningsministeriet, Christian S. Nissen på Rigshospitalet, Hans Henrik Brydensholt i Kriminalforsorgen, Jens Kampmann i...
  475,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  225,00 kr

  Denne særudgave til Finansiel Rådgivning under Akademiudddannelsen indeholder 4 udvalgte kapitler fra Peter Lynggaards bog "Driftsøkonomi" samt et kapitel om Spilteori af Birgitte Sloth
  225,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  290,00 kr

  I et komplekst sundhedsvæsen med mange styringsambitioner og stadige forandringer bliver fortolkning en central ledelsesopgave. Ledelsesværktøjer, strukturændringer og nye forventninger må oversættes, revideres og afvejes, så de giver mening og ikke står i vejen for hinanden. Denne bog belyser sådanne fortolkningsprocesser og den ledelse, de involverer....
  290,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  150,00 kr

  Danmark er kaldt foreningernes land. De fleste danskere er medlem af én eller flere frivillige foreninger. En frivillig forening er normalt ledet af en frivillig ledelse. Af en sådan kræves der samme professionalisme som ledelse af enhver anden form for virksomhed, såfremt foreningen skal køre. Frivillig ledelse af frivillige er i denne fremstilling...
  150,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  325,00 kr

  DANSK INDUSTRILEDELSE er en indgående beskrivelse af, hvorledes industrivirksomheder har kæmpet sig frem til at fungere på en ledelsesmæssig acceptabel måde. Der er konkrete eksempler fra så forskellige foretagender som De forenede Papirfabrikker, Rynkeby Mosteri, Vingaarden, Nordisk Kabel og Trådfabrikker og Nordisk Fjer. Tilsammen giver de et realistisk...
  325,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  225,00 kr

  I kraft af de faglige organisationers betydning for den enkelte borgers og den enkelte virksomheds erhvervsudøvelse i Danmark, har alle en holdning til fagbevægelsen. Man er for, når der sker noget, der gavner én, og man er imod, når det modsatte opleves. Men de færreste har sat sig ind i den komplicerede ledelsesmæssige verden, den faglige organisation...
  225,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  140,00 kr

  I agro- og fødevareindustrien har danske andelsselskaber på flere områder udkonkurreret andre ejerformer, og en række selskaber er førende på verdensmarkedet. En markant strukturudvikling de seneste 50 år herhjemme, har betydet store konkurrencemæssige fordele i form af stordriftsudnyttelse. Andelsselskaberne har derved opbygget mange...
  140,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  250,00 kr

  Ledelse af en virksomheds kommunikationsproces har udviklet sig til et alfa og omega for at få foretagendets generelle ledelsesproces til at fungere. Det er en kompliceret opgave at realisere dette krav. For det første findes der ikke en almindeligt accepteret teoretisk begrebsdannelse, man kan ikke kommunikere om...
  250,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  450,00 kr

  Vejen til en toplederposition er til en begyndelse ufarbar. Den skal skabes aktivt af den, der aspirerer til en topstilling, uanset om det drejer sig om en erhvervsvirksomhed, en offentlig virksomhed eller en frivillig organisation. Den komplicerede proces til toppen er i denne fremstilling sat under analyse af fem garvede forhenværende...
  450,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  275,00 kr

  En kortfattet beskrivelse af de overordnede linjer i den økonomiske udvikling i Danmark i de seneste 30 år med hovedvægten på konjunkturbevægelserne og den økonomiske politik. Der gøres desuden rede for væsentlige institutionelle ændringer og demografiske forhold. Læseren bliver herved gjort bekendt med de centrale samfundsøkonomiske problemstillinger og...
  275,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  325,00 kr

  I vellykkede forhandlinger kan begge parter forøge udbyttet, og ingen bliver taber. Forfatteren leder som erfaren virksomhedskonsulent læseren gennem alle trin i forhandlingen, og supplerer med instruktive eksempler og checklister.Læseren lærer ikke kun om effektive forhandlinger, men opnår også indsigt i forhandlingens regler, dynamik og psykologi.
  325,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  280,00 kr

  En kortfattet beskrivelse af de overordnede linjer i den økonomiske udvikling i Danmark i de seneste 35 år med hovedvægten på konjunkturbevægelserne og den økonomiske politik. Der gøres desuden rede for væsentlige institutionelle ændringer og demografiske forhold. Læseren bliver herved gjort bekendt med de centrale samfundsøkonomiske problemstillinger og...
  280,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  280,00 kr

  En kortfattet beskrivelse af de overordnede linjer i den økonomiske udvikling i Danmark i de seneste 35 år med hovedvægten på konjunkturbevægelserne og den økonomiske politik. Der gøres desuden rede for væsentlige institutionelle ændringer og demografiske forhold. Læseren bliver herved gjort bekendt med de centrale samfundsøkonomiske problemstillinger og...
  280,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  280,00 kr

  Danmarks økonomi siden 1980 er en kortfattet beskrivelse af de overordnede linjer i den økonomiske udvikling i Danmark i de seneste 35 år med hovedvægten på konjunkturbevægelserne og den økonomiske politik. Der gøres desuden rede for væsentlige institutionelle ændringer og demografiske forhold. Læseren bliver herved gjort bekendt med de centrale...
  280,00 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 34 af 34