Filter-søgning

(160 produkter)

Pris

50 - 879 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Gyldendal Akademisk

Gyldendal Akademisk

pr. side
Viser 1 - 60 af 160
Mest populære
 • Tilføj
  298,00 kr

  Hvordan læring overhovedet finder sted, er et af de spørgsmål, der optager pædagogiske og psykologiske forskere i disse år. Hvordan fungerer samspillet mellem læring og omverden? Hvordan kan det gå til, at selv om menneskets hjerne ikke har gennemgået nogen nævneværdig forandring i de sidste mange årtusinder, formår mennesket alligevel til stadighed at...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  498,00 kr

  Politipsykologi er en grundbog i psykologi rettet mod politiuddannelsen. Psykologi spiller en vigtig rolle i politiets arbejde. Dels møder politiet i det daglige arbejde ofte sociale og psykologiske problemer, hvor viden om psykologi er afgørende. Dels er der stadig større fokus på de problemer, som politibetjente pådrager sig som følge af et psykisk...
  498,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  348,00 kr

  Mindfulness i terapien er en praktisk og teoretisk guide til terapeuter til forståelsen af den rolle mindfulness spiller i psykoterapi - og i særdeleshed i Acceptance & Commitment Therapy. Kelly Wilson definerer mindfulness i forhold til et ACT perspektiv og udforsker forholdet mellem mindfulness og de seks ACT processer og mellem mindfulness og selve...
  348,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  320,00 kr

  Sprog som værktøj og legetøj bruger sprog til at fange, fortælle, forklare og analysere med. Bogen handler om sprog, kommunikation og kultur og bygger i høj grad på eksempler fra pædagogisk praksis. Den introducerer centrale begreber om sprogtilegnelse og om sprog som et socialt, kulturelt og æstetisk fænomen. Samtidig giver bogen eksempler på hvordan...
  320,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  525,00 kr

  Formålet med denne lærebog er at give den studerende et grundlæggende og praksisnært indblik i følgende emneområder: indsamling, forståelse og bearbejdelse af økonomiske data og anden supplerende information om virksomheden, herunder regnskabsudarbejdelse og regnskabsforståelse udarbejdelse og anvendelse af budgetter i styringssammenhæng analyse...
  525,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  [...]Dette er ikke en bog som de andre, og den fremgår som varierende, alsidig og spændende læsning. Bogen dækker området forhandling på en alsidig og fængslende måde [...] Læs hele anmeldelsen under 'supplerende materialer'. En praktisk orienteret lærebog, hvor det teoretiske fundament også er på plads og værktøjskassen fyldt op, Den studerende...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  150,00 kr

  Denne praktisk anlagte lærebog er målrettet faget markedskommunikation på Markedsføringsøkonomuddannelsen, og den giver indsigt i den daglige arbejdsgang på reklamebureaet. Den er også velegnet i forbindelse med andre studier, der beskæftiger sig med planlægning af kommunikation - og i den praktiske verden i marketingafdelinger og reklamebureauer. Den...
  150,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  182,00 kr

  Omsorg/Humanisme Bogen søger at belyse, hvad ægte omsorg er, og hvordan vi kan udvikle en bedre omsorg og et bedre omsorgssamfund til gavn for alle. Omsorgens væsen beskrives som at lære og at lege i en ånd af tro, håb og kærlighed.
  182,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  260,00 kr

  Etiske teorier giver en kort systematisk oversigt over forskellige synsvinkler på etiske spørgsmål. Forfatteren fokuserer på hovedtrækkene i syv forskellige etiske teoriretninger for herigennemn at afdække de mest centrale grundproblemer i etikken.Bogen er bearbejdet til dansk og suppleret med dansk forord og henvisninger til dansk litteratur om emnet.
  260,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  208,00 kr

  Kultur- og aktivitetsfag dækker faget på den pædagogiske grunduddannelse. Bogen er opbygget i tre dele: Første del beskriver forskning og teori om kultur, leg og fantasi. Anden del har en mere praktisk tilgang og handler om bevægelse, musik, elektroniske medier, natur, værkstedsarbejde og et afsnit om dokumentation og observation i pædagogisk praksis....
  208,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  295,00 kr

  Kravene øges til ergoterapeuter i kommunerne om at arbejde systematisk og effektivt, at kunne dokumentere alle faser i et sagsforløb fra start til slut og at synliggøre den faglige vurdering, der ligger til grund for bevilling eller afslag.Denne 2. udgave af Metodebog i hjælpemiddelformidling har derfor fokus på at beskrive praksis ud fra en bredere vifte...
  295,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  595,00 kr

  Den nye reviderede udgave af Ryggen – undersøgelse og behandling af nedre ryg fortsætter med det brede, bio-psyko-sociale perspektiv på rygområdet. Der er tilkommet nye kapitler om dynamisk stabilitet (kinetic control), fysioterapeuten som TTA-koordinator (tilbage-til-arbejde) samt introduktion til mobilisering a.m. Maitland. Derudover er bogen...
  595,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  175,00 kr

  Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering er skrevet som en introduktion til området målemetoder og giver en overordnet beskrivelse af forhold, man skal være opmærksom på, når man vælger en kvantitativ målemetode. Bogen giver redskaber til bedre at kunne vurdere, hvilke målemetoder, der er relevante og brugbare i forhold til den aktuelle...
  175,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  380,00 kr

  Med Stok over Sten – ortopædkirurgisk fysioterapi er en opdateret udgave af en bog, der for længst har fået klassikerstatus. Det er nu tredje gang den udkommer. Bogen tager udgangspunkt i lidelser, der har medført ortopædkirurgiske indgreb, og giver en grundig indføring i den nyeste viden om fysioterapeutisk undersøgelse og behandling. Læs blandt andet...
  380,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  290,00 kr

  Genoptræning/rehabilitering forstås som situationer for læring. Gennem eksempler fra genoptræningsforløb i fysiotereapi illustrerer bogen, at patienternes læring af bevægelse foregår med af og i konteksten, at lære af og med både sig selv og andre, og at lære gennem egen og andres refleksion. Bogen tager afsæt i fysioterapien, men er også yderst relevant...
  290,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  385,00 kr

  Den eksplosive forandring af det moderne globale samfund kaster os til stadighed ud i nye samfundsetiske udfordringer. Alle normer står konstant til diskussion. I bogen []Den samfundsetiske udfordring[] leverer sociologen og filosoffen Øjvind Larsen en systematisk gennemgang af de centrale filosofiske, politiske, retsteoretiske og sociologiske...
  385,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  375,00 kr

  I denne klassiker, der udkom første gang i 1972, præsenterer Bourdieu for første gang sin teori om menneskelig adfærd og handlen i et socialt rum. Bourdieu tager udgangspunkt i feltstudier af slægtskabsforhold, æresbegreber, magt- og interessespil blandt kabylerne i det nordlige Afrika. Han viser, hvordan de enkelte agerende i vidt omfang indkorporerer og...
  375,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  398,00 kr

  Acceptance and commitment therapy vinder stadig større empirisk støtte og klinisk anvendelighed, ligesom retningen indtager en stadig mere fremtrædende position inden for mainstream-psykologien. Efterhånden som et stigende antal terapeuter kommer i kontakt med ACT, vil spørgsmålet for dem hver især uvægerlig lyde 'hvordan kan jeg anvende det her på mine...
  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  248,00 kr

  Udviklingspsykologen og spædbarnsforskeren Daniel N. Stern, forfatter til klassikeren Spædbarnets interpersonelle verden, undersøger her det hidtil oversete begreb ’vitalitet’.Vitalitet har mange dynamiske former og gennemtrænger hverdagsliv, psykologi, psykoterapi og kunst. Vitalitet er manifestation af liv, af at være i live. Vi er opmærksomme på...
  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  198,00 kr

  "en af de bedste bøger, der er skrevet om unges problemer - netop fordi den handler om en usynlig gruppe, der skjuler deres lidelse, fordi de skammer sig, og fordi den kommer med så gode bud på, hvordan man støtter og hjælper." (Lektørudtalelse)Det moderne ungdomsliv er fyldt med krav og udfordringer, der kan være svære at mestre, og som kan føre til...
  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  248,00 kr

  Samtaler om børn og psykoanalyse fremstår som en slags rapport fra en undervisningssituation, et seminar, hvor en levende dialog udspiller sig mellem den franske børneanalytiker Françoise Dolto og et antal børneterapeuter, selv i analyse eller under uddannelse. De spørgsmål, der tages op udspringer af deltagernes terapeutiske arbejde og koncentrerer sig...
  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  345,00 kr

  I denne bog vises et hårrejsende billede af den senmoderne levevis i vores årtusinde. Vi er udsultede ikke på materielle goder men på tid. Det moderne arbejdsliv kræver at arbejdspladsen er en slags surrogathjem, mens hjemmelivet så tilsidesættes. Arlie Hochschild har med sine dybdeborende interviews af mennesker i et stort internationalt firma, beskrevet...
  345,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  220,00 kr

  Hvordan har den offentlige sektor udviklet sig fra en national natvægterstat af 1849 til en velfærdsstat i den Europæiske Union i 2000-tallet? Hvilke opgaver løses af EU, staten og kommunerne? Hvordan kan man forstå samspillet mellem de mange, offentlige organisationer i dagens Danmark? Hvorledes fungerer samspil og konflikt mellem politikere...
  220,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  268,00 kr

  Der udspiller sig altid mangfoldige processer i interaktionen og kommunikationen mellem deltagerne i en terapigruppe. I korttidsterapi i grupper på dynamisk relationelt grundlag bruger man aktivt og bevidst processerne, dynamikken og de interpersonelle relationer i gruppen i det terapeutiske arbejde. Processerne kan relateres til de enkelte...
  268,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  225,00 kr

  For nogle vil offentlige budgetter og budgetlægning forekomme som kedelige, tekniske og svært gennemskuelige foreteelser. Intet kunne være mere forkert. Selv om det nok kræver en vis portion basal stofindlæring at beskæftige sig med offentlige budgetter, så har indretningen af de offentlige budgetsystemer betydelige konsekvenser for de offentlige...
  225,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  Lærebogen føjer nye dimensioner til den danske Lean-litteratur. Første del tager udgangspunkt i begrebet produktivitet, i udvikling af Lean-begrebet, historikken og de klassiske Lean-værktøjer, belyst gennem en række spændende vinkler, som fx arbejdsmiljø og stress og en række Lean-relaterede filosofier. Denne del af bogen afrundes med en aflæsning...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  240,00 kr

  Denne opgavesamling knytter sig til grundbogen Økonomistyring – videregående uddannelser, og den følger samme emneopdeling som grundbogen.Opgavesamlingen er beregnet til brug ved undervisningen i faget økonomistyring på akademiuddannelserne. Opgavesamlingen kan sammen med grundbogen desuden anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en...
  240,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  500,00 kr

  Denne udgave af lærebogen er revideret i overensstemmelse med den nyeste fagmodulplan. Lærebogen er beregnet til brug ved undervisningen i erhvervsøkonomi på akademiuddannelserne. Bogen kan desuden anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en grundlæggende indføring i erhvervsøkonomi.Bogen indledes med en beskrivelse af virksomhedens...
  500,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  225,00 kr

  Denne opgavesamling knytter sig til grundbogen Erhvervsøkonomi – videregående uddannelser, og den følger samme emneopdeling som grundbogen. Opgavesamlingen er beregnet til brug ved undervisningen i fagmodulet Erhvervsøkonomi på akademiuddannelserne. Opgavesamlingen kan sammen med grundbogen desuden anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for...
  225,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  525,00 kr

  Økonomistyring – videregående uddannelser er revideret i overensstemmelse med den nyeste fagmodulplan. Lærebogen er beregnet til brug ved undervisningen i økonomistyring på akademiuddannelserne. Bogen indledes med en overordnet beskrivelse af en virksomheds økonomistyring. Herefter gennemgås virksomhedens aktivitets- og kapacitetsplanlægning samt...
  525,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  285,00 kr

  Lærebogen er målrettet til faget Indledende Erhvervsøkonomi under akademiuddannelsens indledningsfag. Udgivelsen er også rettet mod personer, som savner de nødvendige regnskabsmæssige forudsætninger eller som har brug for at få genopfrisket deres regnskabsviden.Bogen omfatter bl.a. følgende emner: virksomhedstyper og -former, forskellige interessenter,...
  285,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  310,00 kr

  2. udgave af Finansiel kommunikation. Bogen er primært skrevet til studerende på akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning, men kan også anvendes på andre uddannelser, hvor der undervises i markedsføring, rådgivning og kommunikation inden for den finansielle sektor. Teorien er inddelt i afsnit om Markedet og konkurrencen Virksomheden og produktet Kunden...
  310,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  150,00 kr

  Erhvervsøkonomi til markedsføringsøkonomuddannelsen – opgavesamling er specielt udarbejdet til undervisning i faget Erhvervsøkonomi på Markedsføringsøkonomuddannelsen, men kan også anvendes på andre uddannelser og kurser, hvor der indgår erhvervsøkonomi/virksomhedsøkonomi på et videregående niveau. Denne opgavesamling er tilpasset 2. udgave af...
  150,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  425,00 kr

  Bogen beskriver de aspekter, som kendetegner salgsarbejdet med hovedvægt på det personlige salgsarbejde, salgsstrategi og salgsledelse. Der er fokus på emner som Key Account Management, salgspsykologi, værdibaseret salg, møde- og forhandlingsteknik, eksportsalg,internetsalg samt projektstyring af salgsarbejdet. Bogen indeholder såvel teori som en række...
  425,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  200,00 kr

  Denne opgavesamling knytter sig til grundbogen Erhvervsøkonomi - en introduktion, og den følger samme emneopdeling som grundbogen. Opgavesamlingen er sammen med grundbogen beregnet til brug ved undervisningen i faget indledende erhvervsøkonomi under akademiuddannelsens indledningsfag på det merkantile område. Opgavesamlingen kan sammen med grundbogen...
  200,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  En praksisnær bog, der via teoretiske modeller, bl.a. fra logistik, organisation og ledelse, flytter indkøb fra en omkostning i virksomheden til en værdiskabende funktion. Bogen giver et bud på løsning af indkøbsprocessen på alle niveauer i virksomheden og viser, hvor dybt integreret indkøb er i virksomheden.Bogen henvender sig bredt til videregående...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  175,00 kr

  Flexicurity-modellen er blevet et internationalt kendetegn for den danske arbejdsmarkedsmodel. Arbejdsmarkedet og den danske flexicurity-model tilvejebringer, som den første lærebog, såvel den nødvendige institutionelle baggrundsviden som det talmæssige grundlag, der gør det udbytterigt at diskutere modellen. Arbejdsmarkedets historie siden...
  175,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  200,00 kr

  At hjælpe en kollega eller en medarbejder, der har været ude for en voldsom,psykisk belastende hændelse på arbejdspladsen, er en almindelig medmenneskeligopgave. For at løse opgaven kræves der ofte en vis baggrundsvidenog forståelse af situationen, bl.a. i forhold til de mange forskellige aspekter, derknytter sig til denne specielle situation: Hvilke...
  200,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  295,00 kr

  The Marketing Framework er bind 1 i serien International Marketing and Sales. Bogen er på engelsk og er målrettet internationale og danske KVU-studerende. Den henvender sig specielt til markedsføringsøkonomer på 1. semester, men kan nemt bruges på andre uddannelser. Bogen er skrevet i et nemt forståeligt sprog og bruger hverdagseksempler og cases til at...
  295,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  425,00 kr

  En opdateret videreudvikling af den kendte lærebog, rettet primært mod serviceøkonomstudiet, således at de nyeste fagplaner er dækket ind. I denne udgave er der en fyldig gennemgang af regnskaber inden for oplevelses- og serviceindustrien. Endvidere belyses anvendelsen af økonomistyringssystemer og emnet Yield Management. Ud over teorien, der er rettet...
  425,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  310,00 kr

  Denne lærebog giver et kvalificeret overblik over, hvordan man kan skaffe den fornødne risikovillige kapital til at starte en ny innovativ virksomhed, herunder emner som værdiansættelser og kontakt til potentielle investorer. Bogens fokus er på seed-, start-up- og ekspansionsfaserne, som går forud for traditionelle former for finansiering samt de...
  310,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  395,00 kr

  Denne engelske udgave af "Serviceøkonomi – økonomi for service- og oplevelsesindustrien" integrerer grundbogen og opgavebogen i ét samlet system. Lærebogen er målrettet de engelsksprogede serviceøkonomstudier og andre engelsksprogede studerende, der har brug for en grundig introduktion til servicevirksomhedens grundlæggende problemer og opgaver inden for...
  395,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  219,00 kr

  Projektstyring beskæftiger sig med de mange aspekter og problemstillinger, der knytter sig til at arbejde med projekter både teoretisk og praktisk. Projektforløbet Fra klassisk organisation til projektorganisation Projekttype og karakter Projektets idegrundlag Projektetablering Planlægningsværktøjer Projektmetodik Projektledelse Styring, rapportering og...
  219,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  185,00 kr

  Løsladelsen truer lige forude, men hvis han skal være helt ærlig, så kan han godt vente lidt – et par måneder måske – med at blive løsladt. Han siger det ikke højt til nogen, for det er jo helt gak-gak ikke at glæde sig til den dag, han har talt ned til i årevis. Der er hele tiden så mange forventninger ude i den virkelige verden, og han kan jo slet ikke...
  185,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  450,00 kr

  Virksomhedsøkonomi er udarbejdet til undervisning i grundlæggende virksomhedsøkonomi på videregående uddannelser.Bogen giver et fagligt og metodisk grundlag for at kunne forstå, analysere og løse praksisnære problemstillinger i relation til: · Indsamling, forståelse og bearbejdning af økonomiske data og anden supplerende information om virksomheder...
  450,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  220,00 kr

  Approaches to the English language are innumerable. In this book, 21 articles from "The Economist" and "New Statesman" are just one approach and offer quite a new way of working with the English language. The aim of the book is to make students attentive to the language and its grammar – and that in a varied way. In the study of each article, the author...
  220,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  268,00 kr

  Medier anvendes i stigende omfang i forbindelse med rejse­ og turismepraksisser til at søge information forud for rejsen, til at kommunikere under rejsen og til bagefter at fortælle om rejserne. Medieoplevelsen spiller derfor en rolle for måden, hvorpå vi rejser og orienterer os, og hvordan vi efterfølgende erindrer rejsen. Bogen præsenterer konkrete...
  268,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  425,00 kr

  Engineering in Context er den hidtil mest omfattende bog om ingeniørfilosofi, der er udgivet i Danmark. Bogen, der er global i sit sigte, har som udgangspunkt, at hvis man vil forstå den verden, vi lever i, og de kræfter, der på godt og ondt er med til at forme den, må man forstå ingeniøren. Bogen kaster således et både kærligt og kritisk blik på...
  425,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  Driftsøkonomi er skræddersyet til de videregående uddannelser. Den klassiske driftsøkonomi gennemgås i denne reviderede udgave i en moderniseret form.Bogen giver brugeren et fagligt og metodisk grundlag for anvendelse af grundlæggende modeller, herunder den marginale økonomiske tankegang.Bogen lægger vægt på sammenhæng mellem den teoretiske gennemgang og...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage

Produkter under denne streg er ikke på lager online

 • Tilføj
  498,00 kr

  Basisbogen i obstetrik og gynækologi giver en bred gennemgang af fagområdet. Denne 6. udgave er gennemgibende revideret, og der er tilføjet nye kapitler. Første del handler om den normale graviditet, fødsel og barselsperiode efterfulgt af afsnit om komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsel. I anden del beskrives gynækologiske...
  498,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  878,00 kr

  Med over 32.000 opslagsord foreligger Klinisk ordbog nu i en ny og udvidet brugervenlig udgave med artikler skrevet i et alment forståeligt sprog, uden at der er gået på akkord mht. præcisionen. Den ny udgave er således ikke kun til brug for det klassiske sundhedspersonale, men skrevet så "almindelige mennesker" fx patienter og deres pårørende samt andre...
  878,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  282,00 kr

  Bogen behandler et væsentligt fænomen, som alle ansatte i sundhedsvæsenet skal forholde sig til, og som kræver intervention, hvad enten det drejer sig om traditionel medikamentel behandling eller andre former for supplerende tiltag. Smerter kan være tegn på livstruende sygdom, men langt de fleste smerter er ikke truende, men begrænsende og nedsætter...
  282,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  196,00 kr

  Bogen er pt. ikke på lager, men kommer i en ny udgave medio oktober. Indtil da kan man købe e-bogen herUdviklingen inden for smerteområdet har nødvendiggjort en væsentlig revision af den tidligere udgave af "den røde bog", som nu foreligger. Ud over smertens fysiologi og patofysiologi er der en grundig gennemgang af smerter forårsaget af cancer og de...
  196,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  378,00 kr

  Bogen er en lærebog i medicinsk sociologi. Den behandler en række temaer, som har afgørende betydning for befolkningens helbred og for sundhedspolitikken som fx sygdomsbegreber, social ulighed, sociale relationer, livsstil, køn, stress, arbejdsmarked, lokalsamfund og forebyggelse.I bogen præsenteres væsentlige begreber og teorier,...
  378,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  146,00 kr

  Hensigten med denne bog er at give læseren en opdateret viden om de bestemte adfærdsmønstre og funktionelle følgevirkninger som typisk optræder efter en frontallapsskade. Forfatteren er ikke i tvivl om at kendskab til neuroanatomi og neuropsykiatri er en nødvendig ballast, når man skal udvikle meningsfulde behandlingsstrategier til denne gruppe af...
  146,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  358,00 kr

  Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje er en oversættelse af Interpersonal aspect of nursing som Joyce Travelbee skrev i 1966. Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje er skrevet på baggrund af et eksistentialistisk menneskesyn ud fra den overbevisning, at det er vigtigere at fokusere på, hvad der sker med mennesker i sygeplejen end at fastholde en...
  358,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  798,00 kr

  Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter er den første danske lærebog, som tager udgangspunkt i de problemstillinger, den viden og de spørgsmål som ergo- og fysioterapeuter stiller i relation til reumatologien. I Danmark findes der ikke noget tværgående rehabiliteringsspeciale, og derfor har rehabilitering fået en stor plads i denne...
  798,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  208,00 kr

  Psykologi giver læseren en grundlæggende viden om menneskers psykologiske udvikling og dækker pensum i psykologi på den pædagogiske grunduddannelse.Bogen er opdelt i 5 dele. I 1. del gennemgås udviklingspsykologien med klassiske teoretikere som Freud, Eriksen og Mahler. Del 2 handler om barnets kognitive udvikling. 3. del beskriver Sterns og Juuls mere...
  208,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  195,00 kr

  I grænsefladen mellem liv og død beskriver og analyserer sygeplejen til kræftpatienter udfra en antropologisk forskningsstrategi. Den er centreret om nogle modsigelser mellem sygeplejepersonalets ideal om sygepleje og den udførte sygepleje i praksis.Bogen henvender sig bredt til forskende, undervisende og kliniske sygeplejersker, kandidatstuderende og...
  195,00 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 60 af 160