Filter-søgning

(13 produkter)

Pris

128 - 250 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Forlaget Ucc

Forlaget Ucc

pr. side
Viser 1 - 13 af 13
Mest populære
 • Tilføj
  189,00 kr

  Læringsmål i dansk handler om vejen fra Fælles Mål 2014 til læringsmål i danskundervisningens praksis. Første kapitel ser på, hvordan det særlige fokus på læringsmål indebærer, at traditioner i faget ændres, og hvordan man kan overveje de nye Fælles Mål i forhold til blandt andet dannelse og elevers medbestemmelse. De følgende tre kapitler belyser...
  189,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  199,00 kr

  Er det i orden, at en censor af religiøse grunde ikke vil give hånd til kvinder? Er det i orden, at en skole går til juleafslutning i den lokale sognekirke? Skal skolen tage særlige hensyn til religiøse minoriteter? Og må der overhovedet være religiøse symboler i skolen? Spørgsmålene er mange og svære. Ikke desto mindre er det aktuelle spørgsmål, som man...
  199,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  249,00 kr

  Udgivelserne Gud på Borgen og Gud i skolen sælges her samlet som bogpakke. Bøgerne kan også købes enkeltvis. Målgrupper: Udgivelserne er målrettet faget KLM/Almen dannelse i Læreruddannelsen, men kan også læses af alle, der har berøring med religion i institutioner, fx lærere og skoleledere. Anmelderne skrev Om Gud på Borgen - Folkeskolen...
  249,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  180,00 kr

  Gud på Borgen – Interview med danske politikere om religionens rolle i samfundet ”Staten har ikke – og skal ikke have nogen religion”. Sådan sagde tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen i en kronik i kølvandet på karikaturstriden i 2005-2006. Siden da er forholdet mellem politik og religion blevet yderligere aktualiseret, bl.a. på grund af...
  180,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  150,00 kr

  Skriftlig dansk før prøven giver dig vejledning i at skrive gode tekster. Du skal lære forskellige genrer at kende: novelle, dagbog, reportage, essay og flere andre. Hvad er det særlige ved den bestemte genre, og hvordan kan du bedst skrive en god tekst i den genre? Du skal blive god til at styre din skriveproces: få ideer og sortere dem, afklare hvad du...
  150,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  149,00 kr

  Vurdering af læremidler i praksis henvender sig til lærerstuderende og lærere, der skal tage stilling til læremidler. Bogen ligger i forlængelse af et udviklingsprojekt for Professionshøjskolen UCC’s fire Centre for Undervisningsmidler, hvor forfatteren var projektleder. Bogen kan bruges, når studerende på et linjehold skal analysere læremidler til...
  149,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  199,00 kr

  Familiens medialisering - et casestudie Medier er blevet en naturlig del af børn og unges hverdag. Skolen har imidlertid vanskeligt ved at håndtere det i praksis. Hvilke mediekulturelle forudsætninger erhverver børn og unge sig hjemme i familien, og kan hverdagens uformelle mediebrug være med til at udfordre den pædagogiske dagsorden i skolen?...
  199,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  199,00 kr

  Hvordan kan du som lærer styrke dine elever i arbejdet med at skrive gode tekster? Hvordan kan du differentiere din undervisning i skriftlig fremstilling? Hvordan kan du vejlede og bedømme dine elever i deres arbejde med forskellige genrer? Skriftlig dansk før prøven giver læreren konkrete forslag til, hvordan man kan undervise med fokus på genrer og...
  199,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  149,00 kr

  Børnesprog indeholder ni artikler, der alle bygger på foredrag givet ved det 12. Nordiske Symposium om Børnesprogsforskning. Artiklerne dækker tilsammen et bredt spektrum af emner og problemer, som børnesprogsforskningen aktuelt beskæftiger sig med, og de illustrerer den tværfaglighed, der præger dette område. I 2009 afholdtes symposiet for...
  149,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  129,00 kr

  Uddannelsesudvikling – i et professionsfagligt perspektiv Hvad sker der, når nye initiativer og nyt indhold introduceres i professionsuddannelserne? Hvad vil det sige, at en uddannelse skal knyttes mere til praksis, end den tidligere har været? Hvilke konsekvenser får det i uddannelserne, når studerende forlader monoprofessionerne og...
  129,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  140,00 kr

  Lærerstuderendes og pædagogstuderens forestillinger om uddannelse og profession Hvilke begrundelser har lærerstuderende og pædagogstuderende for deres valg af uddannelse? Hvilke forestillinger har de om den profession, uddannelsen fører frem til? Hvilke forventninger har de til uddannelsen? Studerende på 1. årgang i 2007-2008 på Professionshøjskolen UCC...
  140,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  250,00 kr

  Hvilke kompetencer skal man tilegne sig som studerende på en professionsbacheloruddannelse? Hvordan kan man som professionsbachelor bidrage til udvikling af praksis efter endt uddannelse? Det giver denne bog Professionsbachelor – uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis nogle bud på. Bogen henvender sig til alle studerende, der uddanner sig...
  250,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  199,00 kr

  Teamsamarbejdets dynamiske stabilitet- e n kulturhistorisk analyse af læreres læring i team Denne ph.d.-afhandling ser på teamsamarbejde blandt lærere i den danske folkeskole. Analysen går bagom det i hverdagssproglige forstand indlysende begreb ’lærernes teamsamarbejde’ og bidrager til en dybere forståelse af, hvordan teamsamarbejde konstituerer...
  199,00 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 13 af 13