Filter-søgning

(15 produkter)

Pris

343 - 3274 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Forlaget Thomson A/S

Forlaget Thomson A/S

pr. side
Viser 1 - 15 af 15
Mest populære
 • Tilføj
  1 370,00 kr

  Professor Torsten Iversen analyserer i sin afhandling dansk rets gældende principper for erstatningsberegning i kontraktsforhold særligt vedrørende ikke-opfyldelse af aftaler om køb, leje og entreprise. Spørgsmålet om erstatningens udmåling rummer en lang række vanskelige og uafklarede juridiske problemer, der ikke tidligere har været særlig dyrket i...
  1 370,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  650,00 kr

  Reglerne om arbejdsløshedsforsikring, overgangsydelse og efterløn, er kendetegnet ved at være omfattende og med en høj grad af detaljering. Derfor er det vigtigt at yde medlemmerne en tilbundsgående vejledning, og give dem indsigt i nogle af de grundlæggende regler om retten til dagpenge eller andre ydelser fra deres a-kasse. Dette gør de samtidig...
  650,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  456,25 kr

  Bogen er den første samlede fremstilling af condictio indebiti og efterbetaling i dansk ret. Den redegør for betingelserne for, at man kan kræve penge tilbage, som man har betalt, fordi man fejlagtigt troede, at man skyldte modtageren dem. De vigtigste tilfælde gennemgås, og det forklares, hvordan tilbagesøgningskravet kan fortabes ved passivitet....
  456,25 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  620,00 kr

  Direktørens Modelkontrakt består af bog og cd-rom. Mens bogen giver overblik over de mange forhold i direktørens ansættelsesforhold bruges cd-rom'en til konkret udformning af kontrakten.Cd-rom'en indeholder forskellige paradigmaer, hvori der er gjort plads til, at variable oplysninger kan indsættes i Deres eget tekstbehandlingsprogram. De kan derefter...
  620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  600,00 kr

  Den nye udgave er opdateret med ny praksis og domme. Der er endvidere tilføjet et kapitel om Grønland. Danish Law in a European Perspectivegiver på engelsk et overblik over dansk ret, herunder skatteret, kontraktsret, arbejdsret mm. Bogen belyser endvidere, hvad der er særligt interessant ved dansk ret set i et europæisk perspektiv. En bred kreds af...
  600,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  495,00 kr

  I 2002 og 2003 kom der nye regler om anonyme vidner i straffesager og politiets anvendelse af agenter under efterforskningen. Også forsvarerens aktindsigt blev begrænset. Lovforslagene gav anledning til skarp kritik fra advokater og dommere.Bogen redegør for de nye regler. Bestemmelsernes forarbejder, bl.a. svar på spørgsmål fra Retsudvalget, viser, at...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  745,00 kr

  Denne 2. udgave har været igennem en gennemgribende ajourføring og omarbejdning, der tager højde for den produktudvikling forsikringerne har gennemgået de sidste 15 år.Bogen har hovedvægt på ulykkesforsikring, udvalgte problemstillinger indenfor sygeforsikring og syge- og ulykkesforsikring, herunder nyeste praksis indenfor ulykkesforsikringsvilkår. Som 1....
  745,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  745,00 kr

  Rådgivning IIer andet bind i en trilogi om rådgiveres ansvar, der sætter fokus på de krav, der generelt stilles og kan stilles for at drage rådgivere til ansvar.Hvor bind I udelukkende behandler erstatningsretlige spørgsmål, fokuserer dette bind alene på det strafferetlige ansvar. Trilogien afsluttes med et samlende bind, hvor resultaterne fra bind I og...
  745,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  343,75 kr

  Produktansvaret kan ramme enhver virksomhed. Og produktskader kan ramme enhver virksomhed. Det handler om skader både på ting og mennesker, og det kan ramme alle led: producent, importør, mellemhandler, detailhandlere - og slutbruger, hvad enten han er professionel eller tingen bruges privat.Nye regler om mellemhandleransvaret betyder, at det i større...
  343,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  620,00 kr

  Den mest udførlige fremstilling på området.Bogen gennemgår både reglerne om virksomheds- og fordringspant og negativerklæringer.Mere specifikt er de spørgsmål, der behandles, bl.a. hvilke aktiver, der kan virksomhedspantsættes, virksomhedspants betydning for en kautionist, muligheder for omstødelse over for virksomhedspanthaver, fordringspanthaver og...
  620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage

Produkter under denne streg er ikke på lager online

 • Tilføj
  620,00 kr

  Eneforhandleraftalerer som hovedregel grænseoverskridende, og parterne har allerede af den grund forskellig baggrund, sprogligt og kulturelt, ligesom markedsvilkårene ofte vil være forskellige. Disse forskelligheder taler for, at parterne er omhyggelige ved formuleringen af deres aftaler således at det i videst muligt omfang sikres, at parterne har samme...
  620,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  395,00 kr

  Pr. 1. oktober 2000 fik Danmark indført fusionskontrol efter den model, der i mere end 10 år har været grundlaget for Europa-Kommissionens fusionskontrolregler. Fortolkningen og anvendelsen af de danske regler er da også i vidt omfang styret af retningslinier og praksis fra EU-institutionerne. Bogen indeholder en samlet beskrivelse af de danske...
  395,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  435,00 kr

  Bogen er en lærebog om den offentlig- og privatretlige regulering af fast ejendom.Den omhandler følgende emner:Ejendomsbegrebet, adgangen til at erhverve fast ejendomBebyggelsesregulering, servitutterRegulering ved zoneinddeling og planlægningNaturbeskyttelse m.v.NaboretErstatningsansvar for forurening fra fast ejendomJordforureningsloven, hævd,...
  435,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  620,00 kr

  "EU's udbudsregler i praksis" indeholder en praktisk gennemgang af reglerne for indgåelse af aftaler om anskaffelser til den offentlige sektor.Bogen er søgt opbygget, så den - efter en introduktion til EU's udbudsregler - kronologisk følger faserne i en typisk udbudsforretning. Denne opbygning gør det lettere for praktikeren at finde råd og vejledning i...
  620,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  3 273,44 kr

  Karnov Retspleje og Strafferet 2012 er ajourført til og med 1. juli 2012 og er udarbejdet på grundlag af Karnovs Lovsamling, 27. udgave. Bogen indeholder kommentarer med omfattende fortolkninger og omtale af praksis, domme og afgørelser m.m. – udarbejdet af specialister på området. Bogens 4 emnegrupper: ”Retsplejelov”, herunder Retshjælp og fri proces,...
  3 273,44 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 15 af 15