Filter-søgning

(127 produkter)

Pris

38 - 399 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Forlaget Anis

Forlaget Anis

pr. side
Viser 1 - 60 af 127
Mest populære
 • Tilføj
  189,00 kr

  En kort, men dog bred og dyb, introduktion til verdens største religion. Linda Woodhead kaster nyt lys over kristendommens foranderlighed og bidrager til en forståelse af, hvorfor kristendommen nogle steder i Vesten må kæmpe for sin overlevelse.I udlandet skrev skrev pressen bl.a.: ”Denne bog er den perfekte intellektuelle introduktion til kristendom … et...
  189,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  249,00 kr

  En eksempelsamling til belysning af den fænomenologisk-eksistentialistiske (gestaltterapeutiske) arbejdsmåde. Bogen indeholder seks supervisionsforløb med en gruppe terapeuter under videregående uddannelse samt Bent Falks overvejelser over forløbene. En illustration af den fænomenologisk-eksistentielle arbejdsmåde, men også et partsindlæg i debatten om...
  249,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  79,00 kr

  >>Hans Henningsens kærlige bog om Knud Hansen gør frisk og glad og fri og munter. Der findes mange prædikener gemt i den som anslag og som pointer. Som kirkegænger bør man læse den. Og går man slet ikke i kirke, så udvides ens horisont på det livsaligste ved læsningen.>Fængende biografi om dette fyrtårn i det forrige århundredes kulturliv. Hans...
  79,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  49,00 kr

  I denne bog udforskes Johannes Sløks religionsfilosofiske tænkning. Fra forskellige vinkler belyser, fortolker og diskuterer Niels Grønkjær, Kjeld Holm, Peter Kemp og Lars Sandbeck de synspunkter, som er tilgængelige i den religionsfilosofiske del af Johannes Sløks forfatterskab. Mig og evigheden er en engageret dialog, der blandt andet demonstrerer, at...
  49,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  79,00 kr

  Genkomster belyser forholdet mellem politik og religion i en palæstinensisk-israelsk sammenhæng. En sammenhæng fyldt med brudflader og konflikter. Bogen kan forhåbentlig være med til at skabe et overblik over det virvar af begivenheder og fortællinger om helte og skurke, der trives i den mellemøstlige konflikt. Indeholder artikler af Peter...
  79,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  349,00 kr

  Det samlende tema i Kærlighedens pris er kærligheden, både som lovprisning og omkostning. Kærligheden kan hverken købes eller sælges – selv om den kan koste dyrt og forhåbentlig være alle omkostningerne værd. Forfatteren bestræber sig i sit arbejde som præst og privatpraktiserende psykoterapeut på at hjælpe mennesker frem til den selverkendelse og...
  349,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  398,00 kr

  At prædike for børn -serien er et arbejdsredskab og en inspiration til at arbejde med gudstjenesten. Hovedvægten ligger på prædiken og tekstovervejelser, men bøgerne indeholder også ideer og forslag til liturgi og bønner. Med konkrete tekster til alle kirkeårets tekster (1. tekstrække i bind 1 ; 2. tekstrække i bind 2...
  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  175,00 kr

  Hvad er synd? Hvem eller hvad er kirken? Er de ti Bud relevante i dag? Har bøn en funktion i det daglige liv? Hvad betyder nadveren og hvem kan deltage i den? I En lille bog om kristendommen søger Agnete Brink og Niels Henrik Arendt at give svar på spørgsmålet om, hvad luthersk kristendom er i dag. Det sker i en række kapitler om de klassiske...
  175,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  398,00 kr

  Her foreligger for første gang på dansk en samlet undersøgelse af kristendommens forudsætning og tilblivelse frem til ca. år 110 e.v.t. "Det er simpelthen en imponerende præstation fra Per Bildes side. Det er et meget omfattende materiale, der præsenteres så pædagogisk, som det formentlig kan lade sig gøre. Alle detaljer er på plads og det...
  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  375,00 kr

  Er mennesket frit? Har det en fri vilje? Siden Augustin har bestemmelsen af forholdet mellem Guds nåde og menneskets frihed været et af de mest omdiskuterede temaer i teologien. Hvis mennesket er frit, betyder det så ikke, at det frelser sig selv, hvorved Guds frelsende nåde overflødiggøres og Guds magt er kraftesløs? Denne bog følger udviklingen i...
  375,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  228,00 kr

  Denne bog beskæftiger sig med Bernhard af Clairvaux' teologi og er som sådan den første af sin art på dansk. I bogen undersøges centrale dele af Bernhards teologi: læren om Kristus, om frelse, om kirken, om Maria og om de sidste tider. Lektor Else Marie Wiberg Pedersen tegner en skitse af en af middelalderens mest markante skikkelser. >>Denne bog...
  228,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  189,00 kr

  Om end Nietzsche selv frabad sig disciple, blev han en mester for mange. Utallige forfattere, filosoffer, kunstnere, litterater og teologer har været inspireret af Nietzsche i det 20. århundrede. Med udgangspunkt i Georg Brandes' forelæsninger om Nietzsche i 1888 beskæftiger denne antologi sig med følgende danske forfattere og filosoffer: Harald...
  189,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  149,00 kr

  En bog om fem præster i Den Danske Folkekirke; deres opvækst, hverdag, arbejde og teologi. Bogen er baseret på etnografiske interviews og studier af præsters uddannelse og hverdagsliv. Der leveres et kulturanalytisk bidrag til forståelsen af identitet og autoritet i et embede, som har fælles træk med andre embeder såsom lærerens, lægens og politikerens....
  149,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  195,00 kr

  I de senere år har der været en stigende interesse for det frugtbare grænseland mellem litteratur, filosofi og teologi. Det gælder i forskningen, og det gælder i kulturlivet generelt. Men emnet er mangelfuldt repræsenteret på det hjemlige bogmarked, og mange har efterspurgt flere bøger herom. Derfor lanceres nu Syv-Sind-Serien: en antologi-række ,...
  195,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  79,00 kr

  I de senere år er forholdet mellem ret og religion kommet på dagsordenen: Hvordan skal religionernes rolle reguleres i et moderne pluralistisk demokrati? Hviler retten i sidste instans på et religiøst grundlag? Bør det tætte forhold mellem stat og én bestemt kirke fastholdes? Bygger lovgivningen på kristne værdier og skal religiøse mindretal kunne følge...
  79,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  225,00 kr

  Geni og apostel viser, hvordan litteraturen og teologien på mangfoldige måder kan bringes i et frugtbart samspil. Bogen tager os både med rundt i teologiens forskellige discipliner og ind på det litteraturvidenskabelige felt. Også genremæssigt fører bogen os vidt omkring: fra Det Gamle Testamentes dramatiske skabelsesberetninger til Tunströms...
  225,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  218,00 kr

  denne bog argumenterer Lars Sandbeck for, at det opståede skisma mellem lægmands og præst/teologs kristendomsopfattelse for en stor del skyldes en fundamental nyorientering i forståelsen af det kristne sprog. Lars Sandbeck analyserer den teologiske vending mod det mytisk-poetiske sprog hos Amos Niven Wilder, Peter Kemp og Johannes Sløk. Bogen...
  218,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  398,00 kr

  At prædike for børn -serien er et arbejdsredskab og en inspiration til at arbejde med gudstjenesten. Hovedvægten ligger på prædiken og tekstovervejelser, men bøgerne indeholder også ideer og forslag til liturgi og bønner. Med konkrete tekster til alle kirkeårets tekster (1. tekstrække i bind 1 ; 2. tekstrække i bind 2...
  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  279,00 kr

  Perspektiver på jødisk apologetik er den første samlede fremstilling af problemfeltet jødisk apologetik siden en berømt afhandling af Moriz Friedländer fra 1903. Gennem elleve forskellige artikler undersøges et bredt spektrum af jødiske forfatterskaber og tekster fra perioden det andet århundrede f.v.t. til første århundrede e.v.t. Der er...
  279,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  189,00 kr

  Filosoffen Ludwig Wittgenstein var livet igennem optaget af etiske, filosofiske og religiøse problemstillinger, men kunne ikke tilslutte sig kristendommen som et troende menneske. Dagbogsoptegnelser fra 1930’erne, som først nu er blevet offentligt tilgængelige, viser Wittgenstein som et menneske, der synes at befinde sig på en knivsæg mellem tro og...
  189,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  249,00 kr

  Serie: Antikken og kristendommen Til forsvar for kristendommen – tidlige kristne apologeter undersøger de tidlige kristne forsvarsskrifter fra 2. og begyndelsen af 3. århundrede i deres samtidige kontekst. Til forsvar for kristendommen – tidlige kristne apologeter er tredje bind i skriftserien Antikken og...
  249,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  289,00 kr

  Folkekirken er udfordret. Flere politiske partier fremfører stærke krav om en adskillelseslov, samtidig med at folkekirkens stilling ud fra Grundloven diskuteres, både i forhold til EU og til ønsker om religiøs ligeberettigelse. Fra andre konfessionskirker i landet argumenteres stærkt mod det, der hævdes at være en urimelig præferencestilling for...
  289,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  189,00 kr

  Denne bog forsøger at indkredse flere af de betydninger, som gøres gældende med forestillingerne om sjælens udødelighed og det evige liv. Peter K. Westergaard forsøger at holde den teologiske og religionsfilosofiske spørgen åben for de spørgsmål, som holder begge discipliner levende og livsnære. Hvad er det, som tildeler forestillingerne betydning og...
  189,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  218,00 kr

  Den tyske filosof Hans Blumenberg (1920-1996) er ikke nogen lettilgængelig tænker. Hans værker er præget af en (selv efter tyske forhold) næsten ubegribelig lærdhed og spænder vidt i både omfang og tematisk bredde. Man har i de senere år kunnet konstatere en voksende interesse for Blumenberg herhjemme. Ikke desto mindre må forfatterskabet siges endnu at...
  218,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  189,00 kr

  Teologisme er betegnelsen for en teologi, der er blevet ideologisk. Tidehverv er betegnelsen for en bevægelse, der ikke ville være en bevægelse, og for en teologisk stemme, som blev en magtfaktor i dansk politik. I denne bog beskriver Mette Kathrine Grosbøll udviklingen.
  189,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  228,00 kr

  I en række artikler af Kirsten M. Andersen, Svend Bjerg, Carsten Bach-Nielsen, Kirsten Bøggild, Susanne Gregersen, Gunda Jørgensen, Kirsten Jørgensen, Sanne Thøisen og Elof Westergaard vises det, hvordan de bibelske fiktioner om gudsriget har indlejret sig i moderne fiktioner, dels i litterære værker og billedkunst, dels i politisk praksis. >>Disse...
  228,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  289,00 kr

  Kirkehistorier er en hilsen til Martin Schwarz Lausten fra en kreds af hans kolleger og venner; de mange artikler i bogen afspejler således Martin Schwarz Laustens store alsidighed i de kirkehistoriske studier. Bogen indeholder artikler af: Lauge O. Nielsen, Eva Louise Lillie, Per Ingesman, Steffen Kjeldgaard-Pedersen, Sten Haarløv, Lars Christian...
  289,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  189,00 kr

  I denne bog fremsætter Jakob Wolf det synspunkt, at etikken er funderet i naturlig kærlighed. Og etikken træder i kraft, når kærligheden udebliver. En konsekvens af den naturlige kærligheds etik er, at den udfordrer vor naturvidenskabelige, darwinistiske opfattelse af naturen. Denne opfattelse af naturen kan ikke stå alene, da den er uforenelig med...
  189,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  289,00 kr

  En bog om Kierkegaard og Heidegger – og den menneskelige væren. Med fokus på ligheder og modsætninger i de to forfatteres analyser af begrebet eksistens og via en tematiseret læsning af deres hovedværker udfoldes sam- og modspillet mellem Kierkegaards etisk-religiøse udlægning af ‘hiin enkelte’ og Heideggers værdineutrale og a-religiøse analyse af den...
  289,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  79,00 kr

  En række af professor Jens Holger Schjørrings venner og kollegaer forsøger i denne bog på forskellig vis at indkredse spørgsmålet om, hvad magterne er, hvad de gør ved kirken, og hvordan kirken skal finde sin plads og handle i forhold til dem. Bogen udgives i anledning af professor Jens Holger Schjørrings 65-års dag. >>Det er forkælelse at læse dette...
  79,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  189,00 kr

  Novum Organum er første (og eneste) del af Francis Bacon s ufuldendte livsværk, Den store fornyelse. Francis Bacon (1561-1626) var kansler af England, men også en fremtrædende jurist, forfatter og naturvidenskabsmand. Novum Organum er dels en kritik af den datidige filosofi og videnskabsform, dels en fremstilling af Francis Bacons eget...
  189,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  79,00 kr

  Denne bog viser, at der – i modsætning til den gængse opfattelse af Hegel som en abstrakt og rigid tænker – er både liv og bevægelse i hans tænkning. I bogen fremhæver Birgitte Kvist Poulsen teologen Hegel og retter opmærksomheden på den religionsfilosofi, der allerede tidligt er tilstede i hans værker. Endvidere gives en systematisk introduktion til...
  79,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  99,00 kr

  Dette festskrift er tilegnet professor, dr. theol. Svend Andersen i anledning af hans 60 års fødselsdag den 8. marts 2008. Bogens 27 artikler er inddelt efter Svend Andersens vigtigste interesseområder: religionsfilosofi, etik samt religion og samfund. Nogle artikler er på dansk og andre på engelsk. For at give udenlandske læsere et indtryk af hele...
  99,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  279,00 kr

  Denne 3. udgave af Højmessen i Den Danske Folkekirke er revideret og i hårdt bind. Bogen udkom samtidig med året og dagen - Liturgisk håndbog II , der rummer en gennemgang af kirkeårets søn- og helligdage. Det har givet mulighed for en række henvisninger de to bøger imellem. De to bøger er på denne måde knyttet til hinanden og vil med udbytte kunne...
  279,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  398,00 kr

  Denne tredje udgave af bogen er i hårdt bind og revideret flere steder. I bogen beskrives kirkeårets forløb, sammenhænge mellem søndage i kirkeårstiderne og mellem teksterne på den enkelte søn- eller helligdag. I bogens første del beskrives historie og tradition bag festtider, helligdage og deres tekstlæsninger, salmer og musikværker gennemgås. Anden del...
  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  79,00 kr

  Når man sammenligner med andre sider af udforskningen af Grundtvig og hans virkningshistorie har det politiske virke været forsømt. Dette bliver med al ønskelig tydelighed klart, når man ser på de modstridende forestillinger, der findes om Grundtvigs politiske forestillingsverden. Nogle ser ham som en snæversynet nationalist, andre som forkæmper for...
  79,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  395,00 kr

  Femte bind i Martin Schwarz Laustens undersøgelse af forholdet mellem kristne og jøder i Danmark. Det store litterære opgør mellem overrabbiner Abraham A. Wolff og "Talmudfjenderne", biskop H.L. Martensen og andre københavnske gejstlige, som var grebet af den nyere tyske antijødiske bølge udgør et vigtigt afsnit i denne bog. Videre skildres holdningerne...
  395,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  395,00 kr

  Sjette og afsluttende bind i Martin Schwarz Laustens undersøgelser af forholdet mellem kristne og jøder i Danmark. I dette bind skildres bl.a. begivenhederne omkring nazisternes jødeaktion i 1943, biskoppernes hyrdebreve, genindvielsen af den københavnske synagoge i 1945 og sagerne omkring en århusiansk biskops og en stiftsprovsts antijødiske...
  395,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  189,00 kr

  "Jeg begyndte at studere teologi i 1969 … Noget af det mest kuriøse var, at vi blev belært om, at kristendommen ikke var en religion … Jeg fandt påstanden så indlysende meningsløs, at jeg trak på skulderen og fortsatte mine studier af den kristne religion." Sådan skriver Geert Hallbäck i den første af bogens artikler. Både den og de andre artikler...
  189,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  218,00 kr

  Syv artikler bygget op omkring nogle af Thomas Manns store romaner. Diverse essays, breve, dagbogsoptegnelser og andre værker inddrages i analyserne. Artiklerne er sammensat kronologisk efter udviklingen i Manns forfatterskab og omhandler følgende værker: Buddenbrooks, Døden i Venedig, Trolddomsbjerget, Josef og hans brødre, Doktor Faustus og Felix...
  218,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  218,00 kr

  Bogen anlægger et helhedssyn på Løgstrups livsværk. Den formidler hans tanker, både til fagfæller og til alle andre interesserede. Og den fortæller biografisk om Løgstrups liv, både hans offentlige virke og private forhold af almen interesse. Bogen er velegnet som introduktion til forfatterskabet. Den kan bruges af studerende og som studiekredsgrundbog –...
  218,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  289,00 kr

  Serie: Antikken og kristendommen Hvor hører det nyopdagede Judasevangelium hjemme? Er Judas virkelig en helt i dette skrift? Hvad har Da Vinci Mysteriet med tidlig kristendom at gøre? Det er spørgsmål som disse, der behandles indgående i denne bogs forskellige bidrag – Endvidere bringes Judasevangeliet i nyoversættelse ved René Falkenberg....
  289,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  295,00 kr

  Med denne antologi præsenteres en ny indgangsvinkel til forståelsen af Kaj Munks livssyn set i lyset af hans skuespil. Artiklerne henvender sig både til det akademiske miljø og til de læsere, som i forvejen har et kendskab til Munks forfatterskab og ønsker at få uddybet dette. Bogens bidragydere: øyvind T. Gulliksen, Henrik Wigh-Poulsen, Anders...
  295,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  99,00 kr

  De 26 artikler i denne bog fokuserer på det, som praktisk teologi handler om: kirkens praksis- og kommunikationsformer. Derfor benyttes den praktisk teologiske sammenkædning af empiriske, historiske og systematisk teologisk reflekterende elementer. Artiklerne spørger, hvad kirken har gang i: Holder den sig til det lutherske at drive på Kristus? Bidrager...
  99,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  329,00 kr

  Dødehavsrullerne – indhold, historie og betydning formidler den nyeste viden om de skrifter, der blev fundet i huler i omegnen af Qumran ved Det Døde Hav – et af de mest sensationelle arkæologiske fund i det 20. århundrede. Bogen giver et overblik over hele skriftsamlingen og en indføring i teksternes historiske, religiøse og sociale sammenhæng; den...
  329,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  79,00 kr

  Kritik af himlen er en kommentar til den omfattende beskæftigelse med teologien og Bibelen, som kommer til udtryk hos tænkere som Ernst Bloch, Walter Benjamin, Slavoj Žizek og Theodor Adorno. Gennem en detaljeret læsning af udvalgte tekster viser Roland Boer, hvor fundamental teologien er for forståelse af ikke blot de politiske budskaber og den...
  79,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  49,00 kr

  I bogen undersøges, hvordan kristendommens rolle i det moderne samfund kan forstås. Med afsæt i Michel Foucaults begreb om 'pastoralmagt' viser bogen gennem en række historiske undersøgelser, at kristendommens aktualitet hverken kan reduceres til nogle marginale kirkelige institutioner eller lade sig begribe indenfor rammerne af den traditionelle...
  49,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  249,00 kr

  Treenighedslæren bliver ofte opfattet som et uforståeligt og meningsløst paradoks, der udelukkende skaber forvirring i den kristne gudstro - i 2003 var der forslag fremme om helt at afskaffe dogmet om Treenigheden. I denne bog hævder den amerikanske teolog Robert W. Jenson imidlertid, at kristendommen slet ikke vil være kristendom uden...
  249,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  79,00 kr

  Den Danske Folkekirkes præsteløfte stammer fra 1870, hvor det afløste den gamle latinske præsteed (Kirkeritualet af 1685). Bortset fra mindre sproglige moderniseringer er præsteløftet ikke blevet ændret i de mellemliggende små 140 år, selv om folkekirkens nutidige virkelighed på væsentlige områder er en helt anden. Kristine Garde mener, at tiden er...
  79,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  189,00 kr

  Fra bogens forord: >>Hannah Arendts forfatterskab har de seneste 15 år haft stor bevågenhed. De vestlige samfund befinder sig med ét igen i en situation, som giver oplevelsen af at stå over for dehumaniseringens katastrofe. Den første alvorlige påmindelse herom var krigen i Jugoslavien i 1990'erne. Nu er Danmark selv ikke blot en krigsførende nation, men...
  189,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  289,00 kr

  Ved det 20. århundredes begyndelse indvarslede moderniteten sekularisering, verdens 'affortryllelse' og individualisering. Ved århundredets afslutning har billedet ændret sig væsentligt. Mange steder i Europa er religionen på vej tilbage i offentligheden. I denne bog undersøges det, hvordan aktuelle politiske tendenser forholder sig til tegnene på, at...
  289,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  389,00 kr

  Den historisk-kritiske forskning, der dominerede studiet af Det Gamle Testamente i nærved tohundrede år, tog næsten livet af det. Denne bog beskriver den historisk-kritiske forsknings opgang, storhed og fald uden at kaste vrag på de bedste sider af denne forskning. Man kan ikke bare rulle historien baglæns, men man kan forsøge at frugtbargøre de...
  389,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  249,00 kr

  En antologi, som giver eksempler på hvordan Bibel og fortælling på mangfoldig vis indgår i de teologiske discipliner i litteraturen, kunsten og kirken. Bogens spændvidde er kulturhistorisk, filosofisk og poetisk. De enkelte bidrag viser, hvordan Bibelen indgår i udlægning og forståelse af verden, og hvordan fortællinger og fortolkninger opretholder og...
  249,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  79,00 kr

  Hvad skal vi med Det Gamle Testamente? Det Gamle Testamente er som teologisk fag på universiteterne reduceret til en skygge af sin fordums storhed og indgår normalt ikke i den bredere teologiske debat. Der er mange, der ville foretrække at glemme, at Det Gamle Testamente er en væsentlig del af Bibelen. I mere end hundrede år er der ikke udkommet nogen...
  79,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  289,00 kr

  Hvordan kan kristendommens ord om opstandelse og evigt liv forstås? I denne bog undersøger Johannes Værge de erfaringer af håb, vi ud fra den kristne tradition kan gøre os i forbindelse med døden. Det gøres i 'dialog' med teologer og forfattere som eksempelvis Paulus, Martin Luther, Dante, B.S. Ingemann, H.C. Andersen og Kaj Munk. >>Klog...
  289,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  249,00 kr

  Louise Nyholm Kallestrup har som en af de første forskere fået mulighed for at arbejde i inkvisitionens arkiv i Vatikanet. Hun har skrevet I pagt med Djævelen som en stor kulturhistorisk sammenligning af de protestantiske og katolske trolddomsforfølgelser. Gennem en undersøgelse af domstolenes fortolkningsramme, de teologiske argumenter og den praktiske...
  249,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  198,00 kr

  198,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  249,00 kr

  Skal religionskritik nødvendigvis bekæmpe religionen? Er religion løgn og videnskab sandhed? Er det muligt for religionen selv at blive kritisk og refleksiv? Religionskritik efter Guds død er et alternativ til den ny ateismes bastante religionskritik. Et forsøg på at åbne for en mere nuanceret – men ikke mindre kritisk – diskussion. En religionskritik...
  249,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  199,00 kr

  Forholdet mellem digtning og etik, som det udfoldede sig i og omkring tidsskriftet Heretica , er et af denne bogs hovedemner, men interessen samler især sig om Martin A. Hansens bidrag til tidsskriftet og den kristendomsforståelse, der her kommer til udtryk. Derudover behandler Ole Juul Martin A. Hansens indflydelse på de nærmeste i...
  199,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  79,00 kr

  Denne prædikensamling afspejler en interessant teologisk og homiletisk udvikling hos Christian Thodberg, der studerede og havde sine første præsteår i Jægersborg i den dialektiske teologis glansperiode. Det synes tydeligt, at de omfattende studier i den praktiske teologis forskellige discipliner og ikke mindst beskæftigelsen med Grundtvigs prædikener og...
  79,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
Viser 1 - 60 af 127