Filter-søgning

(40 produkter)

Pris

50 - 180 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Edition After Hand

Edition After Hand

pr. side
Viser 1 - 40 af 40
Mest populære
 • Tilføj
  140,00 kr

  Oversætteren og forfatteren Mikkel Thykier udgiver i vinteren 2012/2013 en lille række oversættelser, der rummer oversættelsen af den svenske digter Åke Hodells to erindringstekster om Gunnar Ekelöf Cajsa Wargs opskrift på stuvet kvabbe og Rejsen til Rom under et. Tidligere er udkommet Hævnarie, Trio til verdens ende...
  140,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  160,00 kr

  Temaer. 1. Skabelse og kosmologi. 2. Protagonistens livsgennemløb, mens 3. kulturen undervejs synger sine mangestemmige hymner: kontrapunktisk, monodisk, abstrakt og samstemmende. 4. Intra - og intertekstuelle appropriationer, hvor andre tekstklaser invaderer og intimiderer værket. 5. Skriverens personlige spor, der anvender hermetiske og eksklusive...
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  90,00 kr

  Digtsamlingen Til dig er Christian Bjoljahns debut. Han har tidligere forfattet bogen Flytning (2009) sammen med Martin Johs. Møller på forlaget 28/6 og på amerikanske UBUWEB; www.ubu.com/ubuEditions . Til dig er en sproglig gestus, som etablerer en leg med læserens forventninger, italesætter læseren og indsætter læseren centralt i bogens...
  90,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  120,00 kr

  Henrik Haves bøger generelt og bogen FORVÆRELSET i særdeleshed er en måde at tænke bogen som en rummelig totalitet på frem for afgrænsede digte eller værker. Bogen foregår mellem hænderne på læseren, og hvad, den enkelte læser så måtte have af erfaring for at håndtere materialet på, er på en gang underordnet og afgørende. Til trods for at digtene spreder...
  120,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  170,00 kr

  Lea Porsager s bog Anatta Experiment dokumenterer med optegnelser, noter, arkivmateriale, tegninger, film-stills og fortografi værket af same navn, der var installeret i et hus i Karlsaue Park på dOCUMENTA (13) , Kassel, Tyskland. Udover værkdokumentation indeholder bogen tekster af Lars Bang Larsen, Andreas Schwab og Marco Passi. Teksterne har alle...
  170,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  60,00 kr

  Moræneer Lene Asp’s anden digtsamling. Teksterne er inddelt i tre afdelinger og består af digte, et tæt prosastykke og en monolog. Morænekredser om usorterede komplekser som familie, kærlighed og erindring. Slægtskab, afmagt, forbundethed, tid og sted blander sig og overlapper hinanden. Bogen bevæger sig frem og tilbage mellem et personligt udgangspunkt...
  60,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  160,00 kr

  Blandt de vægtigste navne inden for den konceptuelle poesi lige nu er den amerikanske advokat, redaktør og digter Vanessa Place.Andersens Wank er en originaludgivelse, skrevet specielt til After Hand, delvist på dansk og hermed udgivet for første gang. Andersens Wank udgives samtidig med bogen Notater om konceptualismer af Vanessa Place & Robert...
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  160,00 kr

  Stinne Storms Fastland er en digtsamling bestående af tre suiter (“jagtbøger”). Samlingen adskiller sig fra den samtidige danske litteratur, og har mere til fælles med amerikansk og kontinental samtidspoesi i form og tematisk slægtskab. Formsproget er fragmenteret og udforskende, med kortere og længere tekster side om side, der samlet skaber spændinger...
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  180,00 kr

  Henrik Have udsender i forlængelse af FORVÆRELSET (2011) digtsamlingenHOVEDSPORET – et kredsløb. Have fortsætter i HOVEDSPORET sine lingvistiske Holocaust-beskrivelser, der gennem omkoblinger (sporskift) følger sporene (Det Europæiske hovedspor) fra romertiden over 2. verdenskrig til i dag i en samtidig repræsentation. Sporene er konkrete; de logistiske...
  180,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  120,00 kr

  Laura Riding En anonym bog Lisa Samuelsson Oversættelse og efterskrift
  120,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  160,00 kr

  metoj [digtsamling] Samlingen består af 830 digte med en komposition i fire spalter pr. side, hvormed der lægges op til, at digtene kan læses enkeltvis eller i længere samlede stræk. I Jesper Elvings særegne lydpoesi er sprogets semantiske værdi kørt ned til et nulpunkt, uden dog at forlade sproget helt. Denne bevægelse væk fra brugen af...
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  80,00 kr

  Digtsamlingen KANIN KANIN består af en mængde forskellige teksttyper eller sprogzoner. Tonen er underfundig og egensindigt holdt et sted mellem sproglige undersøgelser og egne erfaringer indenfor sproget og udenfor. Flere tekster har karakter af surreelle billeder, hvor de forskellige elementers indbyrdes relation sjældent går op, men må forløses...
  80,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  160,00 kr

  [mere info følger]NOTATER OM KONCEPTUALISMER Vanessa Place & Robert Fitterman Edition After Hand oversat af Lene Asp & Henrik Majlund Toft introduceret af Marjorie Perloff & Craig Dworkin Marjorie Perloff og Craig Dworkins introducerende essays er skrevet specifikt til denne danske oversættelse. Notater om konceptualismer udgives samtidig...
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  120,00 kr

  Lars Skinnebach påbegyndte udgivelsen af ”Øvelser og rituelle tekster” d. 31. december 2010 kl. 24:00. Siden er det blevet til en række håndlavede bøger med en samling tekster, der har varieret fra gang til gang, og nu foreligger altså folkeudgaven af Øvelser og rituelle tekster i et større oplag. Med Øvelser og rituelle tekster forsøger...
  120,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  160,00 kr

  Jeg er stadig væk er en klassisk digtsamling, en samling tekster der har karakter af indkredsning og samtidig udslyngning. Bogens digte er tilsammen en invitation til øjne og ører med mere: som udfoldelse, på forskellig måde, af billeder der, som verden selv, lader ane et sandt mystisk felt, af sammenhænge og modsætninger, som rummer alt, runger af intet,...
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  160,00 kr

  Alireza Behnâm var i de første år efter årtusindeskiftet stærk involveret i et litterært opgør, der promoverede en nytænkning af opfattelsen af poesi i Iran. Opgøret var blevet fremprovokeret af et historisk magtskifte i den iranske litteratur, idet romanen i 90’erne endegyldigt overtog poesiens rolle som bærende litterær stemme for det kollektive...
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  160,00 kr

  BLÓT er en perverteret fabulerende version af Christian Winthers Hjortens Flugt. Vi befinder os i Middelalderen i dardanernes land Illyrien. Ulven – bæstet, dyret – er taget til fange og anklages for sin bestialske natur. Forskellige arketyper træder ind og ud af massen og stiller sig an, enten som forsvarere eller som anklagere. Trubaduren, poeten, ser i...
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  160,00 kr

  Lars Norén (f. 1944) er Sveriges internationalt mest anerkendte dramatiker. Fra 1963-1980 skrev han først og fremmest som digter i en vild og voldsom sprogudvikling, der førte frem mod en tæt, krystallinsk poesi med en stærk scenisk ladning. Fra 1980 blev den grundlag for en dramatik, der er stærkt naturalistisk, men åben for poetiske indfald,...
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  160,00 kr

  Digtsamlingen LEYVIÐ HALDI EG / LØVET TROR JEG er den færøske digter Tóroddur Poulens femte udgivelse på Edition After Hand. Digtsamlingen er en tosproget (færøsk/dansk) udgivelse, gendigtet af Poulsen selv. Tóroddur Poulsen betragtes som en af de væsentligste færøske digtere. Siden debuten Botnfall i 1984 har han udgivet mere end 25 bøger, været...
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  120,00 kr

  Y er Kenneth Jensens anden bog og indeholder 34 prosadigte. Samlingen består af motiver og erindringsglimt af mennesker, steder og situationer. Teksterne har karakter af billeder og står enkeltvist frem i samlingen med egen ramme. Motiverne er tørt indrammet – fastholdt – men levende og intense i den poetiske sprogliggørelse, der insisterer på at ramme en...
  120,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  120,00 kr

  Afgang 12 er en antologi i seks dele, der præsenterer afgangsholdet 2012 fra Esbjerg Kulturskoles FGK, dvs. de seks elever, som dimitterer fra skolen d. 8. juni 2012. Esbjerg FGK havde skolestart i januar 2009, og dette hold er det første, der har afsluttet kursets treårige forløb. Det ville være misvisende at udpege en fælles tendens i bogen....
  120,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  160,00 kr

  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage

Produkter under denne streg er ikke på lager online

 • Tilføj
  80,00 kr

  80,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  90,00 kr

  KRIGENSer en koncentreret roman bestående af 19 kapitler, hvor (sprog)handlingen fremskriver sig i krigens rum, med flygtningen som primær identitet. Sprogholdningen er poetisk, det hele og resten forløber og holdes i sproget, som funderes i en egen syntaks; krigens syntaks. Undervejs gennemspilles sceniske fremstillinger af forskellige rum, sprogrum,...
  90,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  60,00 kr

  Alle kulturer har en. Og har haft det til alle tider. En fest der markerer overgangen fra barn til voksen. Altid er en sådan festdag spændende. For alle parter. Dagen skulle gerne være god og meningsfuld. En dag man husker. Nikolaj Zeuthens Voksenfest handler om familien Bak Dalgaard og deres fejring af datteren Marie. Især faren Erik er meget...
  60,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  120,00 kr

  Med udgangspunkt i Danske Banks tv-reklame, “New Normal”, kaster Mikkel Bolt sig ud i en svimlende analyse af den stadige tættere sammenføjning af billeder og politik i dag. Der er ifølge Bolt ikke meget trøst at hente nogen steder, da såvel kapitalens billeder som modbillederne mod den synes at bekræfte den billedpolitiske lukning, der kendetegner...
  120,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  98,00 kr

  98,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  120,00 kr

  Glenn Christians tekstsamling Det sorte ved munden er første del af i alt tre. Det sorte ved munden udgives i Edition After Hand seriens oprindelig format; mapper med indlagt materiale (bogobjekt), som genoptages ved denne udgivelse. Tekstsamlingen består af A3 ark med fotografier af Lea Porsager fra drabsstedet for den italienske politiker Aldo Moro...
  120,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  120,00 kr

  Celestial Body – Disrupted Nerve Fluid and Crossed Shock Waves (2011) Magnetic Correspondence (2008) Edition After Hand serien er et periodika og udkommer ca. 6 gange om året. Edition After Hand serien redigeres af.: Henrik Have [1974 — …] Mathias Kokholm [2010 — …]
  120,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  100,00 kr

  Tóroddur Poulsen: Steinsetingar/Stensætninger færøsk/dansk Er Tóroddur Poulsens tredje digtsamling på After Hand.
  100,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  148,00 kr

  'Jamen' betyder på dansk det samme som 'På sigt' på dansk betyder ingenting. Da intet endnu er sagt, kan intet kors heller rejses eller fyldes op. Og hvad vil der ske ved det?
  148,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  50,00 kr

  Moveable Accurate is a system which generates works for performances which generates new works for new performances – it is a circular displacing system. It can with advantage be played in a room consisting of several rooms sitting round a table able to drive by itself ten meters per hour. Moveable Accurate is played as a group and requires two to eleven...
  50,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  60,00 kr

  undefined
  60,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  148,00 kr

  148,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  98,00 kr

  98,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  50,00 kr

  Bevægeligt Akkurat er et system der genererer værker til opførelse, der genererer nye værker til nye opførelser, det er et cirkulært, forskydende system. Det kan med fordel spilles i rum med flere rum rundt om et bord der kan køre af sig selv med ti meter i timen. Man skal være mellem to og elleve for at spille.
  50,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  120,00 kr

  Maurice Blanchot Dagens vanvid Mit dødsøjeblik Mikkel Thykier Oversættelse og efterskrift
  120,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  60,00 kr

  Der er ikke længere nogen grund til at vente – på et gennembrud, på revolutionen, atomkatastrofen eller en social bevægelse. At fortsætte med at vente er vanvid. Katastrofen er ikke på vej, den er her allerede. Vi befinder os allerede i civilisationens sammenbrud. Det er inden for denne bevægelse vi må vælge side.
  60,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  60,00 kr

  Jan Hjort : Vertigo eller Frygt og ledighed i den femte tidsalder eller Nobody sælger sin sjæl – alt skal væk eller Antropocæn ataraxia + sympathetiske marginalia . Under pseudonymet Outis/Nobody udgiver Jan Hjort sin 4. digtbog.
  60,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  60,00 kr

  Jeg har til min litterære analyse udvalgt Ibn Trabz’ kendte hyldestdigt til vores store leder Massouf.
  60,00 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 40 af 40