Filter-søgning

(446 produkter)

Pris

16 - 1248 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Dafolo

Dafolo

pr. side
Viser 1 - 60 af 446
Mest populære
 • Tilføj
  375,00 kr

  Hvis vi ønsker, at vores elever skal trives i den komplekse og uforudsigelige verden, som det 21. århundrede er, er det altafgørende, at vi fokuserer på at forbedre de uddannelsesmæssige resultater. For at dette bliver muligt, er det nødvendigt, at lærerne støttes med konkrete anvisninger og forslag til succeskriterier og kendetegn eller modeller for,...
  375,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  311,50 kr

  Denne bog giver en kort teoretisk introduktion til principperne og rationalet bag den newzealandske uddannelsesforsker John Hatties ”synlige læring”. Gennem bogen vil læseren få en indføring i, hvordan synlig læring kan omsættes til umiddelbar anvendelse i gymnasiet og på HF. Bogen giver konkrete anvisninger til den enkelte lærer i forhold til at blive...
  311,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  360,00 kr

  I de forenklede Fælles Mål fra 2014 har fire tværgående temaer fået særlig opmærksomhed med en selvstændig vejledning samt ved at være integreret i målene og omtalt i læseplanen for de enkelte fag. Omdrejningspunktet for bogen It-didaktik i teori og praksis elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv er det tværgående tema It og...
  360,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  222,50 kr

  Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsener en vejledning til lærerstuderende om den afsluttende opgave i læreruddannelsen. Bogen præsenterer en samlet fremstilling af de problemstillinger, spørgsmål, muligheder og svar, man som studerende oplever, når man skal skrive sin professionsbacheloropgave.Der fokuseres på den empiriske dimension i opgaven,...
  222,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  320,00 kr

  Professionelle læringsfællesskaber - teamsamarbejde og undervisningsudvikling Forventningerne og kravene til læreres professionalisme er stigende – ikke kun hvad angår den enkelte lærer, men i høj grad også hvad angår teamsamarbejde og andre former for professionelle fællesskaber. Spørgsmålet er, hvordan dette kan gribes an på den mest effektive måde....
  320,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  372,50 kr

  Elevcentreret skoleledelse Elevcentreret skoleledelse er en aktuel og tankevækkende bog for skoleledelser, der ønsker at højne kvaliteten af undervisning med henblik på at forbedre elevernes læringsudbytte. Bogen bygger på den nyeste forskning i, hvilken form for skoleledelse der har den største effekt på elevernes læring. Ud fra denne forskning...
  372,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  275,00 kr

  Den voksende elevmangfoldighed i klasserummet udfordrer lærere til en stadig refleksion over, hvordan de bedst muligt kan understøtte alle elever i deres læringsprocesser. Denne bog ønsker at sætte fokus på lærerens inkluderende klasseledelse for på den måde at åbne for nye og konkrete veje til en mere inkluderende skole. Bogen tilbyder et teoretisk og...
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  322,50 kr

  Professionel kærlighed - Er der plads til følelser i professionelle relationer? Er der plads til følelser i professionelle relationer? Det er et spørgsmål, der skiller vandene. Forskningen viser med tiltagende styrke, at menneskets udvikling, læring og trivsel har de bedste kår i kærlige relationer. Ligeledes ønsker vi for vores børn, syge, unge og...
  322,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  285,00 kr

  Børns liv og leg med medier Der er ingen børn, hvis største ønske eller primære behov er en iPad. Derimod er det alle børns største ønske og behov at have det godt med deres familie, at have en god ven og at være i et miljø, hvor de kan leve, lege og lære. Men liv, leg og læring finder i dagens Danmark høj grad sted i, med og igennem medier. Derfor er...
  285,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  480,00 kr

  Denne grundbog er til specialiseringen i dagtilbudspædagogik på den nye pædagoguddannelse. Bogen anlægger et etisk og videnskabeligt perspektiv på dagtilbudspædagogik og pædagogisk praksis med det afsæt at præsentere den seneste viden på området af både danske og internationale forfattere, der på forskellig vis er knyttet til undervisning, udvikling og...
  480,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  410,00 kr

  Hvordan kan hjerneforskningen berige den pædagogiske erfaring og de metoder, som vi allerede har og bygger på? Og hvad kan vi med fordel vide om børns (og vores egne) hjerner, så vi kan gå lidt smartere til de hverdagssituationer, der nogle gange driller?Disse spørgsmål bliver udforsket i Hjernesmart pædagogik, som på letforståelig vis omsætter...
  410,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  422,50 kr

  Læreraftalerne 2015 Bogen indeholder alle de nye overenskomster og aftaler på folkeskoleområdet, og den indeholder desuden aftaler og lov om lærere m. fl. i 'den lukkede gruppe'. Den er således et uundværligt værktøj for skoleledere, tillidsrepræsentanter, skole- og personaleforvaltninger, lærerkredse og andre, der arbejder med løn- og ansættelsesforhold...
  422,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  275,00 kr

  Mål er et styrende element for skolen. Som lærer i skolen bør man altid vide, hvad målet med undervisningen er – hvad man ønsker, eleverne opnår og får ud af undervisningen. I denne bog rettes fokus på de gode læringsmål. Med læringsmål menes de mål, som reelt beskriver, hvad det er, eleverne skal lære. At læringsmål er gode betyder, at de har stor effekt...
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  373,75 kr

  Praktikken i pædagoguddannelsen fylder godt en tredjedel af den samlede studietid og rummer nogle helt særlige muligheder for læring og udvikling. Læring i praktikken giver den studerende, praktikvejlederen og underviseren en dybere forståelse af, hvad praktik er, og hvordanlæreprocessen kan forstås, understøttes og kvalificeres gennem forskellige...
  373,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  718,75 kr

  KRAP - metoder og redskaber (inkl. hjemmeside) KRAP - metoder og redskaber tilbyder enkle og praksisnære værktøjer, der erfaringsmæssigt virker. Bogen er en praksisrelateret værktøjskasse, som knytter an til KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Her er samlet de 40 mest anvendelige og generelle KRAP-værktøjer og -metoder med...
  718,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  525,00 kr

  I Visible Learningfra 2009 skrev John Hattie læringshistorie i form af verdens hidtil mest omfattende forskningsoversigt: en syntese af over 800 meta-analyser af faktorer, der påvirker elevers læring. Aldrig tidligere har vi set så overbevisende dokumentation for, hvad der rent faktisk virker. Synliggørelse af læringen, blandt andet i form af tydelige...
  525,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  660,00 kr

  Sprog i samspil En praksisnær guide til sproglig og social læring i dagtilbuddets fællesskaber Denne smukt illustrerede håndbog tilbyder en praktisk, forskningsbaseret tilgang til at fremme børns sproglige og sociale læring i deres daglige samspil med andre børn og voksne i vuggestue, dagpleje og børnehave. Bogen bygger på den nyeste forskning inden for...
  660,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  360,00 kr

  Politikere, forskere og praktikere i den pædagogiske verden er alle optaget af, at den pædagogiske praksis er forankret i den for tiden bedste tilgængelige viden - at den er evidensinformeret. En evidensinformeret pædagogisk praksis vil sige, at pædagoger foretager pædagogiske og didaktiske refleksioner og handlinger på baggrund af professionel erfaring...
  360,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  360,00 kr

  Vi ved, at feedback har en afgørende effekt på elevernes læring – ikke kun feedback mellem lærer og elev, men i høj grad også feedback fra lærer til lærer. Lektionsstudier (lesson studies) er betegnelsen for en struktureret og målorienteret metode til kollegial sparring gennem fælles studier af nogle få, særlige lektioner med det formål at øge...
  360,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  310,00 kr

  Motivation for læring En forudsætning for optimal læring i skolen er, at eleverne er motiverede for skolearbejdet. At motivere eleverne beskrives derfor som en af skolens og lærernes vigtigste opgaver. For at kunne gøre dette har lærerne brug for viden om motivation. Denne bog præsenterer en række konkrete bud på, hvordan man kan skabe de bedste...
  310,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  98,75 kr

  Forældre er meget optaget af, hvad der sker med deres børns skolegang i forlængelse af skolereformen, hvorfor mange også hører om synlig læring. Dette forældrehæfte giver en kort introduktion til forældre om synlig læring; hvilke faktorer, som rangerer højt på Hatties liste, og hvordan det kan komme til udtryk i børns skoledag. Dernæst beskriver hæftet,...
  98,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  498,75 kr

  En effektiv staveundervisning bør indeholde en kombination af læsning, skrivning og undervisning og være en integreret del af den daglige danskundervisning. Styr på stavning formidler en kontekstorienteret tilgang til stavning baseret på forskning i, hvordan børn lærer at stave. Bogen indeholder en lærerdel, der giver et didaktisk fundament til at...
  498,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  285,00 kr

  Det skal være sjovt, inspirerende og lærerigt for både børn og voksne at inddrage digitale medier i hverdagen. Med dette udgangspunkt tilbyder Digitale børnefællesskaber – leg og læring med digitale medier i vuggestue og børnehave 30 konkrete aktiviteter, der tager udgangspunkt i anvendelsen af digitale medier som eksempelvis iPad, digitalt mikroskop,...
  285,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  275,00 kr

  Socialkonstruktionisme er en tilgang, der er baseret på den grundlæggende idé, at intet af det, vi regner for virkeligt, kan forstås friholdt af den sociale kontekst, hvori det indgår. Hermed rummer tilgangen en opfordring til at nytænke alt det, vi mener at vide om verden, hinanden og os selv. Som psykologisk tilgang har socialkonstruktionisme væsentlig...
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  435,00 kr

  Relationspsykologi i praksis inkl. hjemmesideHvad har vi mennesker brug for, hvis vi skal udvikles og trives? Hvorfor er vores fællesskaber så vigtige? Hvad er det, der betyder noget i livet? Hvilken retning fører hjertet os i?Denne bog giver professionelle, der arbejder med mennesker, en indføring i relationspsykologien og en hjælp til at anvende de fire...
  435,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  581,25 kr

  Synlig læring og læringens anatomi (inkl. hjemmeside) Da John Hatties bog Visible Learning udkom i 2009, præsenterede udgivelsen den hidtil største samling af forskning i, hvad der rent faktisk virker, når vi forsøger at forbedre børns læring i skolen. I Synlig læring - for lærere (2013) blev denne viden sat i relation til lærernes undervisningspraksis...
  581,25 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  410,00 kr

  Understøttende undervisning og læringsmiljøer - kritiske perspektiver og reflekteret praksis (inkl. hjemmeside) Denne antologi belyser, analyserer og diskuterer understøttende undervisning og læringsmiljøer som pædagogiske fænomener efter skolereformen. Bogen bygger på en teori- og forskningsinformeret tilgang, der har til formål at diskutere, kvalificere...
  410,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  435,00 kr

  I denne skelsættende bog gør to af verdens førende uddannelsesforskere op med myter, fejlslagne reformer og hurtige snuptagsløsninger i uddannelsessystemer verden over. I stedet for at tilbyde nye hurtige løsninger argumenterer Andy Hargreaves og Michael Fullan for, at man skal udvikle, værdsætte og udfordre det, man allerede har: lærerne. En langsigtet...
  435,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  325,00 kr

  SOLO-taksonomien i praksis er en håndsrækning til lærere og lærerstuderende i arbejdet med læringsmål og tydelig progression. Bogen præsenterer en række SOLO-redskaber, der kan bruges til at skabe et fælles sprog for læring og hjælpe eleverne med at udvikle et dynamisk tankesæt om læring. Redskaberne kan hjælpe elever og lærere med at identificere og...
  325,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  310,00 kr

  De fordømte forældre giver et sjældent indblik i hverdagsliv, vilkår og livssituation for forældre med anbragte børn. Gennem bogen gives disse forældre en stemme, og læseren får en dybere forståelse af, hvordan forældrene kan opleve sig ”fordømt” på forhånd i mødet med myndighederne.Bogens omfattende case-materiale bygger på en trivselsundersøgelse blandt...
  310,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  322,50 kr

  Inklusionsvejlederen 2 – elev og diagnose fokuserer på specialpædagogiske udfordringer i skolen. Det er ikke til at komme udenom, at nogle børn har særlige forudsætninger og behov, når det kommer til at deltage i skolens aktiviteter, og derfor er det ligeledes nødvendigt at rette fokus mod specialiserede problemfelter, hvilket denne antologi gør. Bogen...
  322,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  347,50 kr

  De fleste er enige om, at relationskompetencen er central i det pædagogiske arbejde. Netop derfor er det besynderligt, at en kompetence, der er så betydningsfuld for børns trivsel og læring, ikke alle steder i den pædagogiske sektor støttes af en fælles professionel terminologi.Denne bog handler om, hvad relationskompetence egentlig er, og hvordan vi kan...
  347,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  322,50 kr

  Den gode leg mellem børn kommer ikke altid af sig selv. At komme ind i legen er for børnene at komme ind i fællesskabet og ind i en verden af oplevelses- og læringsmuligheder. Kom ind i legen! præsenterer den pædagogiske metode fælles legemanuskripter, som har til formål at sikre alle børn adgang til de vigtige legefællesskaber med andre børn. Metoden går...
  322,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  498,75 kr

  Forskning viser, at et professionelt læringsfællesskab, der sætter elevernes læring i centrum i et målorienteret teamsamarbejde, og hvor alle medlemmer af teamet tager kollektivt ansvar for at tilrettelægge undervisningen, giver alle elever de bedste læringsmuligheder. Håndbog i professionelle læringsfællesskaber er til alle, der ønsker at udvikle deres...
  498,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  222,50 kr

  Professionelle læringsfællesskaber betegner en måde at arbejde sammen på for alle professionelle i skolevæsnet, dvs. både lærere, pædagoger, ledere og forvaltning. Denne samarbejdsform er meget betydningsfuld i arbejdet med at øge alle elevers trivsel og læring i skolen, og i denne bog præsenteres forskningen på området med fokus på at tydeliggøre, hvad...
  222,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  50,00 kr

  Stierne i hjernen handler om din formbare hjerne. Hjernen forandrer sig, alt efter hvordan du bruger den: hvad du gør, tænker og føler. De forbindelser i hjernen, som du bruger tit, bliver kraftigere, ligesom stier i skoven du går på ofte. De forbindelser i hjernen, du bruger sjældent, gror til. Bogen giver dig også inspiration til at tackle...
  50,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  873,00 kr

  At arbejde med engle – kopimappe om pædagogiske læreplaner og dokumentationer redskabet til, at få struktureret arbejdet i institutionerne. Med indførelsen af de pædagogiske læreplaner, er der opstået et behov for, at udvikle en systematik omkring dokumentationsarbejdet, samtidig med at det skal integreres som en del af den eksisterende praksis.Denne...
  873,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  373,75 kr

  Vikingetogter, forbudte venskaber, hemmeligheder og savn.Vilfred og verdens værste vikinger er en oplæsningsbog, bygget på en blanding af prosa, poesi og historiske fakta. Men det er også en fortælling, som skal opleves med krop og sanser, gentagelse af sjove remser og vikingeviser og igennem sproglige og kreative aktiviteter fra bogens tilhørende...
  373,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  436,25 kr

  Fællesskabets pædagogik - inklusion med glæde (inkl. hjemmeside) Med Fællesskabets pædagogik – inklusion med glæde skabes en ramme og et overblik over de væsentligste inklusionselementer i dagtilbud og skole. Dette...
  436,25 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  498,75 kr

  Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet - diagnosticering, evaluering og udvikling af undervisning Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet - diagnosticering, evaluering og udvikling af undervisning beskæftiger sig på baggrund af den nyeste undervisningsforskning med følgende tre spørgsmål: Hvad er god undervisning, og hvilke kompetencer har...
  498,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  373,75 kr

  Jeg ser dig - nye perspektiver på anerkendende pædagogik Anerkendende pædagogik er en grundsten i den pædagogiske praksis, men den er forbundet med en række udfordringer. Der er behov for at revitalisere begrebet 'anerkendelse'. Denne bog præsenterer en udvidet forståelse af...
  373,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  262,50 kr

  Sproglege - pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber Børn i pragmatiske sprogvanskeligheder er børn, som har problemer med at bruge sproget på en hensigtsmæssig måde i sociale relationer. Denne bog giver viden om og helt konkrete ideer til sproglege og øvelser, der kan anvendes af pædagoger og lærere, som gerne vil sætte fokus på den...
  262,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  411,50 kr

  Skolens praksis - tilgange til pædagogik, undervisning og læring Skolens praksis - tilgange til pædagogik, undervisning og læring er en grundbog om skolens virke. Den fokuserer på en række centrale grundsten i skolen og favner et bredt udsnit af de mange perspektiver, positioner og synspunkter i moderne pædagogik. Dermed kan læseren på et nuanceret...
  411,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  98,75 kr

  Ord på! Insekter. Elevhæfte Natur/teknologi (incl. hjemmeside) Dette elevhæfte til natur og teknologi indeholder tekster og opgaver til et samlet forløb om insekter. Det henvender sig til elever på mellemtrinnet og deres lærere. Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i principperne for sprogbaseret undervisning og er bygget på over fem faser: Oplev,...
  98,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  248,75 kr

  Offentlighedsloven med kommentarer Den nye offentlighedslov indeholder både præciseringer, udvidelser og begrænsninger i forhold til den tidligere lov fra 1985. Ændringer der er betinget af samfundets udvikling i perioden. Myndighederne benytter sig i stadigt større omfang af digital kommunikation. De offentlige opgaver varetages af et bredere felt af...
  248,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  300,00 kr

  Sammen om inklusion Tre perspektiver på samarbejde om inklusion (inkl. hjemmeside) Inklusion er en kompleks opgave, som ofte beskrives som værende lærerens individuelle opgave. Men hvorvidt inklusionsprocessen lykkes eller ej, afhænger af meget mere end den enkelte lærers praksis. Lærerne er en del af et meget større system, som kan og bør aktiveres,...
  300,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  498,75 kr

  Målorienteret teamsamarbejde i praksis. Lean-inspirerede teamtavler og metoder (inkl. digitale redskaber til pc, SMART Board eller til print) Digitale redskaber til pc, SMART Board eller til printSkabelonerne fra bogen Målorienteret teamsamarbejde i praksis kan downloades fra hjemmesiden www.dafolo.dk/lean . I en presset hverdag iværksættes mange...
  498,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  622,50 kr

  Ordet rundt med Bjarne og Frida - Ordforråd og sprogtilegnelse for de 5-8-årige (inkl. hjemmeside) Bogen forventes klar til levering i juni 2014 Ordet rundt med Bjarne og Frida. Ordforråd og sprogtilegnelse for de 5-8-årige er et nytænkende og sprogstimulerende materiale baseret på forskning. Målgruppen er børn i daginstitution og indskoling. Bogen er...
  622,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  373,75 kr

  Denne bog er en efterfølger til bogen Relationspsykologi – i praksis. Som den første bog er denne bog bygget op omkring de fem relationspsykologiskeprincipper, der også kaldes RARRT-principperne. Ved at følge disse fem principper vil du etablere relationer, der medfører udvikling, læring og trivsel: Relationer skaber individet Anerkendelse åbner for...
  373,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  Udsat - Læreren og skolen som beskyttelsesfaktor Skolen tjener ikke bare et undervisningsformål – men rummer i lige så høj grad nogle mere socialpolitiske dimensioner, hvor elever med vanskelige livskår og uopfyldte behov 'opdages'. Det er elever, der er tilskuere til eller ramt af vold, seksuelle overgreb, materiel fattigdom, emotionelle omsorgssvigt,...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  398,00 kr

  Skriv for læring - faglig skrivning på mellemtrinnet (inkl. hjemmeside) Læsning og skrivning er to sider af samme sag. De kræver de samme kognitive processer, og styrkes elevens skrivning, forbedres læsningen også – og omvendt. Derfor bør skrivning have en stor plads på mellemtrinnet og foregå i en vekselvirkning med læsning. Skrivning er en uudnyttet...
  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  223,75 kr

  Ord på! Sprogbaseret undervisning i fag. Lærerbog (inkl. hjemmeside) Ord på! Sprogbaseret undervisning i fag præsenterer principperne bag materialet Ord på! og giver samtidig inspiration til at planlægge undervisningsforløb i andre fag og emner med udgangspunkt i de didaktiske principper for sprogbaseret undervisning. Der medfølger en hjemmeside, hvor...
  223,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  98,75 kr

  Ord på! Litteratur. Elevhæfte Dansk (inkl. hjemmeside) Dette elevhæfte til dansk indeholder tekster og opgaver til et samlet forløb om novellen og om anmeldelsen. Det henvender sig til elever på mellemtrinnet og deres lærere. Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i principperne for sprogbaseret undervisning og er bygget på over fem faser: Oplev,...
  98,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  222,50 kr

  Evidens – data om elever og medarbejdere og forskningsbaseret viden om, hvad der virker – er grundlaget for, at man som leder, lærer og pædagog træffer intelligente og informerede valg. Hensigten med denne publikation er i kort form at præsentere og sammenfatte, hvad vi ved om den form for ledelse af uddannelsesinstitutioner, som fokuserer på højest...
  222,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  222,50 kr

  Alle skoler har i dag adgang til data om, hvordan eleverne har det i skolen, og hvilket læringsudbytte de har, både fra nationalt og lokalt niveau og ud fra egne test og kortlægninger i den enkelte klasse. Data har dog ingen værdi i sig selv – først når de bliver analyseret i den lokale kontekst, er der grundlag for at forbedre den eksisterende praksis....
  222,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  360,00 kr

  Nøglen til læring - hvordan opmuntrer og inspirerer du til optimal læring? Nøglen til læring - hvordan opmuntrer og inspirerer du til optimal læring? er en inspirerende og praktisk bog, som viser, hvad du kan gøre for at hjælpe børn i alle aldre med at udvikle sig til selvsikre og eftertænksomme elever. De centrale begreber, som behandles i forbindelse...
  360,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  360,00 kr

  Dette er en praksisnær bog, der kan bruges som arbejdsredskab for den enkelte leder eller ledelsesteam. Bogen kommer ind på ledelsens 'pligtige' opgaver, blandt andet den årlige handlingsplan for øget gennemførelse, herunder konkretisering og implementering af et Fælles Pædagogisk-Didaktisk Grundlag (FPDG). Desuden er der hjælp at hente til arbejdet med...
  360,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  262,50 kr

  I denne bog giver de to store kapaciteter Daniel Goleman og Peter Senge et bud på tre centrale færdigheder, som alle børn - og voksne - har brug for. Det drejer sig om tre forskellige fokusser - et indre, et relationelt og et systemisk fokus - der samtidig skal ses som indbyrdes afhængige. De to forfattere viser, hvorfor netop disse kompetencer er...
  262,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  262,50 kr

  Fra praktik til prøve - en håndbog til lærerstuderende og praktiklærere (inkl. hjemmeside) Fra praktik til prøve - en håndbog til lærerstuderende og praktiklærere giver et overblik over praktikfaget i læreruddannelsen fra praktikkens forberedelse til den afsluttende prøve. Bogen er praktisk i sin form og byder på en række konkrete værktøjer i form af...
  262,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  80,00 kr

  Børns tidlige sprogudvikling er vigtig i forhold til at skabe det bedste grundlag for senere læring, blandt andet når barnet skal lære at læse. Mange forældre vil gerne støtte op om den vigtige proces, tilegnelsen af sproget er, men ved måske ikke helt, hvordan de skal gribe det an. Styrk dit barns sprog – nul til tre år giver et hurtigt overblik over...
  80,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
Viser 1 - 60 af 446