Filter-søgning

(437 produkter)

Pris

16 - 1248 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Dafolo

Dafolo

pr. side
Viser 1 - 60 af 437
Mest populære
 • 285,00 kr

  Børns liv og leg med medier Der er ingen børn, hvis største ønske eller primære behov er en iPad. Derimod er det alle børns største ønske og behov at have det godt med deres familie, at have en god ven og at være i et miljø, hvor de kan leve, lege og lære. Men liv, leg og læring finder i dagens Danmark høj grad sted i, med og igennem medier. Derfor er...
  285,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 410,00 kr

  Folkeskoleloven med kommentarer. 16. udgave Som i tidligere udgaver er kernen i bogen folkeskoleloven fra 1993 med senere ændringer. I forhold til 15. udgave indeholder bogen lovændringerne fra folketingsårene 2012-13 og 2013-14. Der er særligt lagt vægt på de omfattende lovændringer, der er sket i forbindelse med folkeskolereformen, herunder indførelse...
  410,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 310,00 kr

  Professionelle læringsfællesskaber - teamsamarbejde og undervisningsudvikling Forventningerne og kravene til læreres professionalisme er stigende – ikke kun hvad angår den enkelte lærer, men i høj grad også hvad angår teamsamarbejde og andre former for professionelle fællesskaber. Spørgsmålet er, hvordan dette kan gribes an på den mest effektive måde....
  310,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 373,75 kr

  Praktikken i pædagoguddannelsen fylder godt en tredjedel af den samlede studietid og rummer nogle helt særlige muligheder for læring og udvikling. Læring i praktikken giver den studerende, praktikvejlederen og underviseren en dybere forståelse af, hvad praktik er, og hvordanlæreprocessen kan forstås, understøttes og kvalificeres gennem forskellige...
  373,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 222,50 kr

  Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsener en vejledning til lærerstuderende om den afsluttende opgave i læreruddannelsen. Bogen præsenterer en samlet fremstilling af de problemstillinger, spørgsmål, muligheder og svar, man som studerende oplever, når man skal skrive sin professionsbacheloropgave.Der fokuseres på den empiriske dimension i opgaven,...
  222,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 372,50 kr

  Elevcentreret skoleledelse Elevcentreret skoleledelse er en aktuel og tankevækkende bog for skoleledelser, der ønsker at højne kvaliteten af undervisning med henblik på at forbedre elevernes læringsudbytte. Bogen bygger på den nyeste forskning i, hvilken form for skoleledelse der har den største effekt på elevernes læring. Ud fra denne forskning...
  372,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 262,50 kr

  Den voksende elevmangfoldighed i klasserummet udfordrer lærere til en stadig refleksion over, hvordan de bedst muligt kan understøtte alle elever i deres læringsprocesser. Denne bog ønsker at sætte fokus på lærerens inkluderende klasseledelse for på den måde at åbne for nye og konkrete veje til en mere inkluderende skole. Bogen tilbyder et teoretisk og...
  262,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 322,50 kr

  Professionel kærlighed - Er der plads til følelser i professionelle relationer? Er der plads til følelser i professionelle relationer? Det er et spørgsmål, der skiller vandene. Forskningen viser med tiltagende styrke, at menneskets udvikling, læring og trivsel har de bedste kår i kærlige relationer. Ligeledes ønsker vi for vores børn, syge, unge og...
  322,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 410,00 kr

  Hvordan kan hjerneforskningen berige den pædagogiske erfaring og de metoder, som vi allerede har og bygger på? Og hvad kan vi med fordel vide om børns (og vores egne) hjerner, så vi kan gå lidt smartere til de hverdagssituationer, der nogle gange driller?Disse spørgsmål bliver udforsket i Hjernesmart pædagogik, som på letforståelig vis omsætter...
  410,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 412,50 kr

  Læreraftalerne 2015 Bogen indeholder alle de nye overenskomster og aftaler på folkeskoleområdet, og den indeholder desuden aftaler og lov om lærere m. fl. i 'den lukkede gruppe'. Den er således et uundværligt værktøj for skoleledere, tillidsrepræsentanter, skole- og personaleforvaltninger, lærerkredse og andre, der arbejder med løn- og ansættelsesforhold...
  412,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 275,00 kr

  Mål er et styrende element for skolen. Som lærer i skolen bør man altid vide, hvad målet med undervisningen er – hvad man ønsker, eleverne opnår og får ud af undervisningen. I denne bog rettes fokus på de gode læringsmål. Med læringsmål menes de mål, som reelt beskriver, hvad det er, eleverne skal lære. At læringsmål er gode betyder, at de har stor effekt...
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 525,00 kr

  I Visible Learningfra 2009 skrev John Hattie læringshistorie i form af verdens hidtil mest omfattende forskningsoversigt: en syntese af over 800 meta-analyser af faktorer, der påvirker elevers læring. Aldrig tidligere har vi set så overbevisende dokumentation for, hvad der rent faktisk virker. Synliggørelse af læringen, blandt andet i form af tydelige...
  525,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 650,00 kr

  Sprog i samspil En praksisnær guide til sproglig og social læring i dagtilbuddets fællesskaber Denne smukt illustrerede håndbog tilbyder en praktisk, forskningsbaseret tilgang til at fremme børns sproglige og sociale læring i deres daglige samspil med andre børn og voksne i vuggestue, dagpleje og børnehave. Bogen bygger på den nyeste forskning inden for...
  650,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 360,00 kr

  Vi ved, at feedback har en afgørende effekt på elevernes læring – ikke kun feedback mellem lærer og elev, men i høj grad også feedback fra lærer til lærer. Lektionsstudier (lesson studies) er betegnelsen for en struktureret og målorienteret metode til kollegial sparring gennem fælles studier af nogle få, særlige lektioner med det formål at øge...
  360,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 297,50 kr

  Motivation for læring En forudsætning for optimal læring i skolen er, at eleverne er motiverede for skolearbejdet. At motivere eleverne beskrives derfor som en af skolens og lærernes vigtigste opgaver. For at kunne gøre dette har lærerne brug for viden om motivation. Denne bog præsenterer en række konkrete bud på, hvordan man kan skabe de bedste...
  297,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 98,75 kr

  Forældre er meget optaget af, hvad der sker med deres børns skolegang i forlængelse af skolereformen, hvorfor mange også hører om synlig læring. Dette forældrehæfte giver en kort introduktion til forældre om synlig læring; hvilke faktorer, som rangerer højt på Hatties liste, og hvordan det kan komme til udtryk i børns skoledag. Dernæst beskriver hæftet,...
  98,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 498,75 kr

  En effektiv staveundervisning bør indeholde en kombination af læsning, skrivning og undervisning og være en integreret del af den daglige danskundervisning. Styr på stavning formidler en kontekstorienteret tilgang til stavning baseret på forskning i, hvordan børn lærer at stave. Bogen indeholder en lærerdel, der giver et didaktisk fundament til at...
  498,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 285,00 kr

  Det skal være sjovt, inspirerende og lærerigt for både børn og voksne at inddrage digitale medier i hverdagen. Med dette udgangspunkt tilbyder Digitale børnefællesskaber – leg og læring med digitale medier i vuggestue og børnehave 30 konkrete aktiviteter, der tager udgangspunkt i anvendelsen af digitale medier som eksempelvis iPad, digitalt mikroskop,...
  285,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 275,00 kr

  Socialkonstruktionisme er en tilgang, der er baseret på den grundlæggende idé, at intet af det, vi regner for virkeligt, kan forstås friholdt af den sociale kontekst, hvori det indgår. Hermed rummer tilgangen en opfordring til at nytænke alt det, vi mener at vide om verden, hinanden og os selv. Som psykologisk tilgang har socialkonstruktionisme væsentlig...
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 299,00 kr

  Denne bog giver en kort teoretisk introduktion til principperne og rationalet bag den newzealandske uddannelsesforsker John Hatties ”synlige læring”. Gennem bogen vil læseren få en indføring i, hvordan synlig læring kan omsættes til umiddelbar anvendelse i gymnasiet og på HF. Bogen giver konkrete anvisninger til den enkelte lærer i forhold til at blive...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 425,00 kr

  Relationspsykologi i praksis inkl. hjemmesideHvad har vi mennesker brug for, hvis vi skal udvikles og trives? Hvorfor er vores fællesskaber så vigtige? Hvad er det, der betyder noget i livet? Hvilken retning fører hjertet os i?Denne bog giver professionelle, der arbejder med mennesker, en indføring i relationspsykologien og en hjælp til at anvende de fire...
  425,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 581,25 kr

  Synlig læring og læringens anatomi (inkl. hjemmeside) Da John Hatties bog Visible Learning udkom i 2009, præsenterede udgivelsen den hidtil største samling af forskning i, hvad der rent faktisk virker, når vi forsøger at forbedre børns læring i skolen. I Synlig læring - for lærere (2013) blev denne viden sat i relation til lærernes undervisningspraksis...
  581,25 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 400,00 kr

  Understøttende undervisning og læringsmiljøer - kritiske perspektiver og reflekteret praksis (inkl. hjemmeside) Denne antologi belyser, analyserer og diskuterer understøttende undervisning og læringsmiljøer som pædagogiske fænomener efter skolereformen. Bogen bygger på en teori- og forskningsinformeret tilgang, der har til formål at diskutere, kvalificere...
  400,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 435,00 kr

  I denne skelsættende bog gør to af verdens førende uddannelsesforskere op med myter, fejlslagne reformer og hurtige snuptagsløsninger i uddannelsessystemer verden over. I stedet for at tilbyde nye hurtige løsninger argumenterer Andy Hargreaves og Michael Fullan for, at man skal udvikle, værdsætte og udfordre det, man allerede har: lærerne. En langsigtet...
  435,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 498,75 kr

  Forskning viser, at et professionelt læringsfællesskab, der sætter elevernes læring i centrum i et målorienteret teamsamarbejde, og hvor alle medlemmer af teamet tager kollektivt ansvar for at tilrettelægge undervisningen, giver alle elever de bedste læringsmuligheder. Håndbog i professionelle læringsfællesskaber er til alle, der ønsker at udvikle deres...
  498,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 222,50 kr

  Professionelle læringsfællesskaber betegner en måde at arbejde sammen på for alle professionelle i skolevæsnet, dvs. både lærere, pædagoger, ledere og forvaltning. Denne samarbejdsform er meget betydningsfuld i arbejdet med at øge alle elevers trivsel og læring i skolen, og i denne bog præsenteres forskningen på området med fokus på at tydeliggøre, hvad...
  222,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 873,00 kr

  At arbejde med engle – kopimappe om pædagogiske læreplaner og dokumentationer redskabet til, at få struktureret arbejdet i institutionerne. Med indførelsen af de pædagogiske læreplaner, er der opstået et behov for, at udvikle en systematik omkring dokumentationsarbejdet, samtidig med at det skal integreres som en del af den eksisterende praksis.Denne...
  873,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 436,25 kr

  Fællesskabets pædagogik - inklusion med glæde (inkl. hjemmeside) Med Fællesskabets pædagogik – inklusion med glæde skabes en ramme og et overblik over de væsentligste inklusionselementer i dagtilbud og skole. Dette...
  436,25 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 498,75 kr

  Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet - diagnosticering, evaluering og udvikling af undervisning Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet - diagnosticering, evaluering og udvikling af undervisning beskæftiger sig på baggrund af den nyeste undervisningsforskning med følgende tre spørgsmål: Hvad er god undervisning, og hvilke kompetencer har...
  498,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 373,75 kr

  Jeg ser dig - nye perspektiver på anerkendende pædagogik Anerkendende pædagogik er en grundsten i den pædagogiske praksis, men den er forbundet med en række udfordringer. Der er behov for at revitalisere begrebet 'anerkendelse'. Denne bog præsenterer en udvidet forståelse af...
  373,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 248,75 kr

  Sproglege - pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber Børn i pragmatiske sprogvanskeligheder er børn, som har problemer med at bruge sproget på en hensigtsmæssig måde i sociale relationer. Denne bog giver viden om og helt konkrete ideer til sproglege og øvelser, der kan anvendes af pædagoger og lærere, som gerne vil sætte fokus på den...
  248,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 411,50 kr

  Skolens praksis - tilgange til pædagogik, undervisning og læring Skolens praksis - tilgange til pædagogik, undervisning og læring er en grundbog om skolens virke. Den fokuserer på en række centrale grundsten i skolen og favner et bredt udsnit af de mange perspektiver, positioner og synspunkter i moderne pædagogik. Dermed kan læseren på et nuanceret...
  411,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 98,75 kr

  Ord på! Insekter. Elevhæfte Natur/teknologi (incl. hjemmeside) Dette elevhæfte til natur og teknologi indeholder tekster og opgaver til et samlet forløb om insekter. Det henvender sig til elever på mellemtrinnet og deres lærere. Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i principperne for sprogbaseret undervisning og er bygget på over fem faser: Oplev,...
  98,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 248,75 kr

  Offentlighedsloven med kommentarer Den nye offentlighedslov indeholder både præciseringer, udvidelser og begrænsninger i forhold til den tidligere lov fra 1985. Ændringer der er betinget af samfundets udvikling i perioden. Myndighederne benytter sig i stadigt større omfang af digital kommunikation. De offentlige opgaver varetages af et bredere felt af...
  248,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 300,00 kr

  Sammen om inklusion Tre perspektiver på samarbejde om inklusion (inkl. hjemmeside) Inklusion er en kompleks opgave, som ofte beskrives som værende lærerens individuelle opgave. Men hvorvidt inklusionsprocessen lykkes eller ej, afhænger af meget mere end den enkelte lærers praksis. Lærerne er en del af et meget større system, som kan og bør aktiveres,...
  300,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 498,75 kr

  Målorienteret teamsamarbejde i praksis. Lean-inspirerede teamtavler og metoder (inkl. digitale redskaber til pc, SMART Board eller til print) Digitale redskaber til pc, SMART Board eller til printSkabelonerne fra bogen Målorienteret teamsamarbejde i praksis kan downloades fra hjemmesiden www.dafolo.dk/lean . I en presset hverdag iværksættes mange...
  498,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 622,50 kr

  Ordet rundt med Bjarne og Frida - Ordforråd og sprogtilegnelse for de 5-8-årige (inkl. hjemmeside) Bogen forventes klar til levering i juni 2014 Ordet rundt med Bjarne og Frida. Ordforråd og sprogtilegnelse for de 5-8-årige er et nytænkende og sprogstimulerende materiale baseret på forskning. Målgruppen er børn i daginstitution og indskoling. Bogen er...
  622,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 373,75 kr

  Denne bog er en efterfølger til bogen Relationspsykologi – i praksis. Som den første bog er denne bog bygget op omkring de fem relationspsykologiskeprincipper, der også kaldes RARRT-principperne. Ved at følge disse fem principper vil du etablere relationer, der medfører udvikling, læring og trivsel: Relationer skaber individet Anerkendelse åbner for...
  373,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 298,00 kr

  Udsat - Læreren og skolen som beskyttelsesfaktor Skolen tjener ikke bare et undervisningsformål – men rummer i lige så høj grad nogle mere socialpolitiske dimensioner, hvor elever med vanskelige livskår og uopfyldte behov 'opdages'. Det er elever, der er tilskuere til eller ramt af vold, seksuelle overgreb, materiel fattigdom, emotionelle omsorgssvigt,...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 398,00 kr

  Skriv for læring - faglig skrivning på mellemtrinnet (inkl. hjemmeside) Læsning og skrivning er to sider af samme sag. De kræver de samme kognitive processer, og styrkes elevens skrivning, forbedres læsningen også – og omvendt. Derfor bør skrivning have en stor plads på mellemtrinnet og foregå i en vekselvirkning med læsning. Skrivning er en uudnyttet...
  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 223,75 kr

  Ord på! Sprogbaseret undervisning i fag. Lærerbog (inkl. hjemmeside) Ord på! Sprogbaseret undervisning i fag præsenterer principperne bag materialet Ord på! og giver samtidig inspiration til at planlægge undervisningsforløb i andre fag og emner med udgangspunkt i de didaktiske principper for sprogbaseret undervisning. Der medfølger en hjemmeside, hvor...
  223,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 98,75 kr

  Ord på! Litteratur. Elevhæfte Dansk (inkl. hjemmeside) Dette elevhæfte til dansk indeholder tekster og opgaver til et samlet forløb om novellen og om anmeldelsen. Det henvender sig til elever på mellemtrinnet og deres lærere. Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i principperne for sprogbaseret undervisning og er bygget på over fem faser: Oplev,...
  98,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 222,50 kr

  Evidens – data om elever og medarbejdere og forskningsbaseret viden om, hvad der virker – er grundlaget for, at man som leder, lærer og pædagog træffer intelligente og informerede valg. Hensigten med denne publikation er i kort form at præsentere og sammenfatte, hvad vi ved om den form for ledelse af uddannelsesinstitutioner, som fokuserer på højest...
  222,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 222,50 kr

  Alle skoler har i dag adgang til data om, hvordan eleverne har det i skolen, og hvilket læringsudbytte de har, både fra nationalt og lokalt niveau og ud fra egne test og kortlægninger i den enkelte klasse. Data har dog ingen værdi i sig selv – først når de bliver analyseret i den lokale kontekst, er der grundlag for at forbedre den eksisterende praksis....
  222,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 480,00 kr

  Denne grundbog er til specialiseringen i dagtilbudspædagogik på den nye pædagoguddannelse. Bogen anlægger et etisk og videnskabeligt perspektiv på dagtilbudspædagogik og pædagogisk praksis med det afsæt at præsentere den seneste viden på området af både danske og internationale forfattere, der på forskellig vis er knyttet til undervisning, udvikling og...
  480,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 347,50 kr

  Nøglen til læring - hvordan opmuntrer og inspirerer du til optimal læring? Nøglen til læring - hvordan opmuntrer og inspirerer du til optimal læring? er en inspirerende og praktisk bog, som viser, hvad du kan gøre for at hjælpe børn i alle aldre med at udvikle sig til selvsikre og eftertænksomme elever. De centrale begreber, som behandles i forbindelse...
  347,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 360,00 kr

  Dette er en praksisnær bog, der kan bruges som arbejdsredskab for den enkelte leder eller ledelsesteam. Bogen kommer ind på ledelsens 'pligtige' opgaver, blandt andet den årlige handlingsplan for øget gennemførelse, herunder konkretisering og implementering af et Fælles Pædagogisk-Didaktisk Grundlag (FPDG). Desuden er der hjælp at hente til arbejdet med...
  360,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 262,50 kr

  I denne bog giver de to store kapaciteter Daniel Goleman og Peter Senge et bud på tre centrale færdigheder, som alle børn - og voksne - har brug for. Det drejer sig om tre forskellige fokusser - et indre, et relationelt og et systemisk fokus - der samtidig skal ses som indbyrdes afhængige. De to forfattere viser, hvorfor netop disse kompetencer er...
  262,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 718,75 kr

  KRAP - metoder og redskaber (inkl. hjemmeside) KRAP - metoder og redskaber tilbyder enkle og praksisnære værktøjer, der erfaringsmæssigt virker. Bogen er en praksisrelateret værktøjskasse, som knytter an til KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Her er samlet de 40 mest anvendelige og generelle KRAP-værktøjer og -metoder med...
  718,75 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 362,50 kr

  Hvis vi ønsker, at vores elever skal trives i den komplekse og uforudsigelige verden, som det 21. århundrede er, er det altafgørende, at vi fokuserer på at forbedre de uddannelsesmæssige resultater. For at dette bliver muligt, er det nødvendigt, at lærerne støttes med konkrete anvisninger og forslag til succeskriterier og kendetegn eller modeller for,...
  362,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 262,50 kr

  Fra praktik til prøve - en håndbog til lærerstuderende og praktiklærere (inkl. hjemmeside) Fra praktik til prøve - en håndbog til lærerstuderende og praktiklærere giver et overblik over praktikfaget i læreruddannelsen fra praktikkens forberedelse til den afsluttende prøve. Bogen er praktisk i sin form og byder på en række konkrete værktøjer i form af...
  262,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 80,00 kr

  Børns tidlige sprogudvikling er vigtig i forhold til at skabe det bedste grundlag for senere læring, blandt andet når barnet skal lære at læse. Mange forældre vil gerne støtte op om den vigtige proces, tilegnelsen af sproget er, men ved måske ikke helt, hvordan de skal gribe det an. Styrk dit barns sprog – nul til tre år giver et hurtigt overblik over...
  80,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 285,00 kr

  Bogen tilbyder et analyseværktøj til lærere og skolepædagoger, der gerne vil udfordre systematiske udstødelsesprocesser og mobbemønstre i skoleklassen. Parentesen udtrykker en tænkt bevægelse, hvor der sættes parentes om enkeltindivider, og fokus rettes mod hele det sociale grundlag i klassen, som individerne agerer ud fra. Bogen indeholder forslag til...
  285,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 179,00 kr

  Ordet 'eksamen' får typisk sat gang i hele følelsesregistret. Spænding, forventning, frustration - måske angst - efterfulgt af glæde, skuffelse eller lettelse. Som studerende har du sikkert en række spørgsmål á la: Hvordan kan jeg bedst muligt strukturere min forberedelsestid? Hvordan laver jeg en god fremlæggelse? Hvad nu hvis jeg går helt i sort derinde...
  179,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 425,00 kr

  Udfordrende læring Det kan få negative konsekvenser for elevernes faglige progression, hvis de ikke modtager en undervisning med passende udfordringer. Det viser forskning af blandt andre John Hattie, Matthew Lipman og Carol Dweck. Og det er netop den forskning, der ligger til grund for James Nottinghams bog Udfordrende læring. Udfordrende læring er en...
  425,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 360,00 kr

  Politikere, forskere og praktikere i den pædagogiske verden er alle optaget af, at den pædagogiske praksis er forankret i den for tiden bedste tilgængelige viden - at den er evidensinformeret. En evidensinformeret pædagogisk praksis vil sige, at pædagoger foretager pædagogiske og didaktiske refleksioner og handlinger på baggrund af professionel erfaring...
  360,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 410,00 kr

  Flere af bogens redskaber findes i digital form til download og direkte brug i egen praksis på www.dafolo.dk/taksonomier. Her kan du også finde videoer, uddrag af bogen m.m. I de nye forenklede Fælles Mål er der lagt vægt på, at eleverne ved, hvad de skal lære, og ikke kun, hvad de skal lave. At kunne svare på dette spørgsmål forudsætter gode, konkrete...
  410,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 335,00 kr

  Overordnet set er ambitionen for det pædagogiske virke at sikre, at børn udvikler sig til at blive psykologisk robuste, og at de befinder sig godt i verden. Resiliente eller livsduelige børn formår, ligesom tumlingen, at rejse sig op og møde verden igen – selvom de bliver løbet over ende af modgang, nederlag og tab. Livsduelighed er ikke statisk, men kan...
  335,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 297,50 kr

  Læringscentreret skoleledelse Tænketeknologier til forskningsinformeret skoleledelse Denne bog bringer den nyeste forskningsviden indenfor skoleledelse i spil i relation til de aktuelle udfordringer og forandringsambitioner på skolens vegne, som skoleledelser står overfor at skulle håndtere. Bogen præsenterer to konkrete tænketeknologier,...
  297,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 312,50 kr

  At man som lærer har gode færdigheder i klasseledelse er den vigtigste forudsætning for, at man lykkes i sit arbejde. Undervisning og ledelse af aktiviteter er kernen i lærerprofessionen, og målet er at skabe et godt læringsmiljø, hvor eleverne både kan udvikle sig fagligt og socialt. Eleverne trives og lærer bedst i sociale sammenhænge, og de har et...
  312,50 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
Viser 1 - 60 af 437