Filter-søgning

(32 produkter)

Pris

190 - 1650 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Bogværket

Bogværket

pr. side
Viser 1 - 32 af 32
Mest populære
 • Tilføj
  298,00 kr

  Solvarmesystemerne har undergået en rivende udvikling i de senere år, og de bliver stadig billigere og mere virkningsfulde. Også i Danmark, hvor virkningsgraden er omtrent som i Tyskland, der er længere fremme end vi. Bogen viser, at systemerne kan anvendes med meget fornemme arkitektoniske resultater både i nybyggeri og eksisterende bygninger. Hertil...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  398,00 kr

  Hovedværk om arkitekturens analyse, fortolkning og forståelse. Bogen kortlægger efter en fælles begrebsramme 14 forskellige måder at forstå arkitektur på, som de har udfoldet sig op gennem historien og til i dag. Det er et enormt stof, der fremlægges ligeså enkelt og forståeligt som Sten Eiler Rasmussen i "Om at opleve arkitektur". Det er første gang –...
  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  NyAgenda 2 gør status over de bedste danske landskabsprojekter gennemført iperioden 2009-13, og danner fortsættelse af Ny Agenda, der udkom i2009 og beskriver de foregående 5 år. Klimatilpasning er højt landskabsarkitekternes dagsorden,fordi landskabsarkitekten her kan forene nytte i form af f.eks. vandafledning,som er langt billigere end kloakering,...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  348,00 kr

  Bellevue Teatret er et af dansk funktionalismes ikoner og internationalt anerkendt som et hovedværk i den smilende hvide funktionalisme, som i 1930’erne var udtryk for den ultimative frigørelse af det gamle samfunds konventioner. Både i tilblivelse og historie er huset så dramatisk som de forestillinger, der er løbet over scenen i teatret, som flere...
  348,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  375,00 kr

  375,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  378,00 kr

  Middelalderen bag tallene fortæller blandt meget andet, hvad der skete, da Jylland fra at være en førende landsdel med et slag blev sat tilbage. Den beretter om kongemagtens indførelse af skatter, der skete på bekostning af stormændenes betydelige landgildeindtægter fra bønderne. Middelalderen igennem var det fæstebønderne, der stod for størsteparten af...
  378,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  278,00 kr

  Fremtidens forstæder er en bog, der sammenfatter de mange forslag og ideer, der fremkom gennem Realdanias ambitiøse arkitektkonkurrencer om seks vidt forskellige danske forstæder. De 29 forslag behandles tværgående i otte temaer af førende specialister. Realdanias initiativ er af vital betydning for en fremtidig bæredygtig udvikling af forstæderne,...
  278,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  278,00 kr

  København har efter den truende bankerot i 1990'erne udviklet sig til en blomstrende metropol – et vækstlokomotiv for hele Danmark. Bogens forfatter, der var byens planchef, redegør for hvilke faktorer, der er afgørende for en succesfuld udvikling. For første gang påvises, at et snævert samspil imellem fysisk og økonomisk planlægning er...
  278,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  378,00 kr

  ”... en gave til forskningen ...” Fhv. rigsantikvar, professor dr. phil. Olaf Olsen. Roskildebispens byggeri "I denne bog fortsætter Helge Nielsen linjen fra de to foregående bøger [...] De tre bøger rummer nyheder, der givetvis vil sætte sig spor i den...
  378,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  I Bylivsstudiersammenfatter Jan Gehl og Birgitte Svarre erfaringer fra mere end 50 års arbejde med byens rum og liv, fra de første forsøg med at kortlægge bylivet frem til de konsistente metoder, der i dag giver os den nødvendige evidens for indgreb og ændringer, der fremmer byens sociale interaktion og attraktion.Bogen går bag om de resultater, der...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  378,00 kr

  Fra det yderste skildrer livet ved sygesengen, hvor katastrofen truer, og personalet gør det yderste for at udvirke mirakler.Herude på det yderste næs, hvor liv og død kæmper, hvor ingen standardprocedurer findes, slår lægevidenskabens rationelle metoder ikke til. Her må lægen atter indtræde i sin rolle som medmenneske, og lægekunsten må gå hånd i hånd...
  378,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  248,00 kr

  Roman om to danske arkitekter, der satte afgørende præg på den europæiske arkitekturarena i 1800-tallet: Brødrene Christian og Theofilus Hansen. Christian, der skulle bygge den nye hovedstad Athen, og som efter et dramatisk liv endte som professor på Kunstakademiet i København, og Theo, der skulle blive kejsertidens foretrukne arkitekt i Wien med...
  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  248,00 kr

  Nils-Ole Lund har fulgt arkitektfaget siden 1950. Med Skjettenbyn udenfor Oslo introducerede han tæt/lavt byggeri og brugerindflydelse flere år før dette blev et tema i Danmark. Han var en skattet professor og rektor for den nydannede arkitektskole i Aarhus, og en gudbenådet pædagog, der formåede at formidle tanketunge...
  248,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  398,00 kr

  Hack Kampmann var den dygtigste tegner og akvarelmaler blandt datidens arkitekter, hvor tegnefærdighed var en selvfølge. Bogens følger og efterforsker hans udvikling som tegner, maler og arkitekt - og med mageløse tegninger. I bogen demonstreres hans udvikling hen imod en beherskelse af mediet, og den viser også, hvorfra mange af de motiver stammer, som...
  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  398,00 kr

  -
  398,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  348,00 kr

  Stillings dagbøger fra 1851-1854 giver et levende billede af Rom og den skandinaviske kunstnergruppe. Hans skarpt sete folkelivsskildringer suppleres af fine, stemningsmættede tegninger.
  348,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  548,00 kr

  Sansernes Kultivering er bogen om en af de helt store skikkelser i dansk kunstliv i den sidste tredjedel af det 20. århundrede, billedkunstneren Henning Damgaard-Sørensen.Det er en bog om et menneske, et livsværk og en kamp.– Et menneske, der har haft viljen til at vride sig løs af sin sociale arv og styrken og talentet til at placere sig blandt det...
  548,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  Solvarmesystemerne har undergået en rivende udvikling i de senere år, og de bliver stadig billigere og mere virkningsfulde. Også i Danmark, hvor virkningsgraden er omtrent som i Tyskland, der er længere fremme end vi. Bogen viser, at systemerne kan anvendes med meget fornemme arkitektoniske resultater både i nybyggeri og eksisterende bygninger. Hertil...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  378,00 kr

  Middelalderens byggeri af ca. 2000 stenkirker fra 1100-1250 er et byggeforetagende uden sidestykke i Danmarks historie. Hvordan kunne et fattigt samfund finde kræfter til en sådan anstrengelse? Hvem byggede kirkerne? Hvordan? Og hvem gennemførte den administrative inddeling af landet i sogne, som rakte ind i de næste mange århundreder? Bogen...
  378,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  Arkitektur er en anvendt kunstart, men den er mere end det. Den er selve den samfundsmæssige iscenesættelse af det rumlige univers, som alle er underlagt.Derfor er der god grund til at analysere arkitektur på en mere gennemgribende måde, end det hidtil er sket.Det er dette, denne bog forsøger, nemlig at analysere og almengøre væsentlige aspekter af en...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  269,00 kr

  Bogen giver et overblik over Odsherreds bygningskultur og de udfordringer en fortsat udbygning med sommerhuse og servicebutikker giver for et af landets smukkeste landskaber.Det er en egn med lang arkitekturtradition, grundlagt på Vallekilde Højskole i 1880’erne med en ny æstetik, nationalromantikken, der udfordrede bjerget, Kunstakademiet.Ligesom Skagen...
  269,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  Med udgangspunkt i teori og praksis beskriver bogen, hvordan en dialogbaseret og lokal forankret planlægning for det åbne land kan til tilrettelægges og gennemføres. Udarbejdelse af strategier for Geopark Odsherred, Karby Sogn på Mors og Lokal Park Flyndersø og Sønder Lem Vig er tre af de praktiske processer, som behandles i bogen. Der gives også...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  278,00 kr

  Hvem skabte “Fingerplanen”, der er optaget i den danske kulturkanon? Det var arkitekten Peter Bredsdorff (1913-1981), en af de mest betydende danske byplanlægger.Peter, som alle kaldte denne ligefremme personlighed, blev i 1939 lærer på Kunstakademiet, var med i modstandsbevægelsen, og blev i 1955 professor i byplanlægning på Kunstakademiets...
  278,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  798,00 kr

  Trebindsværket Dansk Byplanlægningviser knap 200 års udvikling i en til tider dramatisk historie om kampen imellem de frie kræfters spil og en planlægning, der tilsigter en ligelig og hensigtsmæssig udvikling af land og by. Fra begyndelsen mødes planlægningen af mistro og modstand fra liberale kræfter, der dog indser, at by og land må udvikles balanceret....
  798,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  378,00 kr

  Dansk byplanlægning, 1938-1992 er en klassiker, der første gang udkom i 1993. Den skildrerbyplanlægningen fra den første brugbare byplanlov. Den tidligere lovgivning varbaseret på frivillighed, men fra 1938 skulle byer over 1000 indbyggereudarbejde bindende planer. Bogen er beretningen om et samfund i omstilling tilindustri med en...
  378,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  378,00 kr

  Bogen behandler en periode, hvor fysisk planlægning er fast etableret som fagdisciplin, lige fra landsplan til lokalplan. Den tillige en periode, hvor plansystemets problemer synliggøres, fordi det fundament, som lå til grund, velfærdsstaten, er under udfasning til fordel konkurrencesamfundet, øget individualisering osv. Plansystemet kollapser efter...
  378,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  Bogen om Jan Gehl er skrevet af de internationalt anerkendte australske byforskere Annie Matan og Peter Newman. Den fortæller om tilbageerobringen af byen, og om Jan Gehls rolle i kampen for at sætte mennesker før andre hensyn.Mange har reageret på modernismens menneskefjendske by, men ingen med en konsekvens og metodisk tilgang som arkitekten Jan...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  285,00 kr

  Humane byerer en brugsbog.Den gennemgår den europæiske bytradition, når den er bedst, og fungerer som et værktøj til omdannelse af eksisterende byområder og til etablering af ny bydele. Den viser gennem sin eksempelsamling forudsætningerne for det gode byliv og den trygge by.Bogen er inddelt i 10 temaer, hver med en definition og en generel beskrivelse...
  285,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  380,00 kr

  Arkitektkonkurrencer er så tæt sammenvævet med arkitekturens udvikling, at dansk bygningskunst ville være en anden uden dem. Mange af vores fineste værker er skabt gennem arkitektkonkurrencer, men de har også præget Danmark på en mere dybtgående måde.Bogen viser, at netop konkurrencerne bliver bærere af værdier, som det nyslåede demokrati efter...
  380,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage

Produkter under denne streg er ikke på lager online

 • Tilføj
  1 650,00 kr

  I 1757 tegnede ingeniørofficeren Christian Gedde kort over hvert af de 12 københavnske kvarterer, der tilsammen giver et enestående indtryk at den danske hovedstad dengang. Kortene blev optrykt første gang ved Standskonduktørens 250 års jubilæum i 1940, og har længe været stærkt efterspurgte. Nu genudgives de med vor tids mulighed for at gengive den...
  1 650,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  190,00 kr

  På et ganske lille areal (856 kvm.) har landskabsarkitekten Henrik Pølsgaard gennem mange år leget med naturen, som han selv har udtrykt det. Han, som på Sven-Ingvar Anderssons tegnestue har haft ansvaret for mange store opgaver, har her skabt en have af stor skønhed og fuld af oplevelser hele året; altid med naturen selv som ledetråden.Det er en form...
  190,00 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 32 af 32