Filter-søgning

(41 produkter)

Pris

178 - 500 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Bane Bøger

Bane Bøger

pr. side
Viser 1 - 41 af 41
Mest populære
 • Tilføj
  179,00 kr

  I 1884 fik Århus sin nye, 2. banegård. Men det blev kun til en ny banegårdsbygning, og så klemtes lidt flere spor ind på det i forvejen alt for lille areal. Asger Christiansen beretter om de to første banegårde. SFJs navnkundige maskininspektør Jacob Christian Milling tegnede fra 1909 flere nye lokomotivtyper til de fynske privatbaner. Lars...
  179,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  Blandt danske jernbaner indtager Svendborg-Nyborg banen en særstilling. Egnen – og ikke mindst Svendborg by – ønskede en bane, som for trafikken mellem Sydfyn og Sjælland/København kunne konkurrere med Sydfyenske Jernbaneselskabs strækning Svendborg-Ringe-Nyborg. Konkurrencen mellem kom aldrig til fuld udfoldelse, men påvirkede alligevel i høj grad banen....
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Da Sydbanen fra Roskilde åbnede i 1870 endte den ved Masnedsund, syd for Vordingborg by, men kun godt 1,5 km før endestation lå en mellemstation navngivet efter byen, der på denne måde fik to stationer. Senere kom Masnedsundbroen, færgestationen på Masnedø og overfarten over Storstrømmen til. Dermed blev jernbanestationerne ved Vordingborg efterhånden...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Joen Jensen begyndte at fotografere jernbanemotiver i sidste halvdel af 1960'erne og hovedvægten i denne bog ligger i perioden 1968-1974, men der er også enkelte senere billeder. Fælles for bogens billeder er at de er optaget med en sjælden sans for de menneskelige aspekter af jernbanedriften - personalet, passagerne og tilskuerne. Der er en mængde...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  229,00 kr

  Gennemgående vogne og tog mellem DSB og privatbanerne hørte først og fremmest sammen med udflugts- og ferietrafik. Sit største omfang fik denne trafik i 1950’erne mellem Hovedstaden og Nordsjælland. Til Odsherred fortsatte ferietrafikken frem til 1997, mens den gennemgående trafik til og fra Lollandsbanen først forsvandt for 10 år siden. Bogen skildrer...
  229,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Med "Hilsen fra Jernbanen" får læseren et indtryk af de seneste 100 års omfattende udvikling omkring jernbanen. Bogen viser ca. 125 kendte og mindre kendte jernbanemiljøer fra stats- og privatbaner over det ganske land. Skildringen er baseret på sjældne postkort „parret“ med nutidige "genfotograferinger" af de gamle motiver, optaget af nogle af Danmarks...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  249,00 kr

  Københavns Hovedbanegård har siden åbningen i 1911 været rammen om små og store begivenheder i millioner af menneskers liv. Som bygningsværk er den kendt over hele landet. Banegårdens indre har ganske skiftet karakter i takt med tidernes krav til trafikal funktion. Bogen fører læseren rundt i den store “myretue” - en vandring krydret med masser af...
  249,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  W.E. Dancker-Jensen har længe været regnet blandt de bedste af efterkrigstidens danske jernbanefotografer. Her vises 250 af hans fotos fra perioden 1945-1965, levende kommenteret af Dancker selv. Fra Gedser til Vendsyssel, fra Sønderjylland til Bornholm, og altid med Danckers stedse skarpere blik for den gode billedkomposition. En nostalgisk...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  179,00 kr

  Årbogen rummer artikler af Jens Bruun-Petersen, Asger Christiansen, John Poulsen og Poul Thestrup. 1862: Århus-Randers banen åbner, 1887: Tsaren rejser – en dansk mediebegivenhed, 1912: Nydqvist’s smalsporskæmper, 1937: Storstrømsbroen indvies, 1962: Ny station i Nykøbing Falster, 1987: Brugte GM-lok til privatbanerne
  179,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  375,00 kr

  Den store bog om Klampenborgbanen, som den kunne opleves frem til S-banens åbning. Med sit særprægede rullende materiel og sin unikke driftsform var banen til skovene nord for København allerede fra starten en landets mest spændende og succesrige jernbanestrækninger. Bogen behandler en enestående epoke i dansk jernbanehistorie og er overdådigt krydret med...
  375,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  425,00 kr

  København-Roskilde banen var kongerigets første jernbane. I bogens første del fortælles om banens generelle historie og tekniske udvikling. Her levendegøres skildringen gennem en række beskrivelser af togrejser på forskellige årstal. Anden del beskriver banens lokale funktioner, dens betydning for bysamfundene undervejs, stationernes historie i form af en...
  425,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  219,00 kr

  Sidste gang DSB anskaffede toakslede personvogne til almindelige tog var i perioden omkring 1. verdenskrig. Fra 1914 og ti år frem anskaffedes næste 400 lange, to- og treakslede vogne af forskellige typer. Vognene blev snart upopulære og de fik øgenavnet „rystevogne“. Også DSB blev snart træt af vognene, og de fik ikke del i 1930’ernes mange...
  219,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  269,00 kr

  Horsens Vestbaner åbnede i 1929 som en af de sidste privatbaner, der blev anlagt i det ellers så jernbaneglade Danmark, hvor rute-, fragt- og privatbiler nu var begyndt at dominere trafikbilledet. Men banen var i stand til at udføre meget store opgaver på godssiden i form af mergel og brunkulstransporter. Som kulturbane var den med til at give egnen bedre...
  269,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  298,00 kr

  I bogens første store afsnit skildres hvordan den nye medarbejder i 1970 indføres i arbejdet og oplever dagligdagen. Han troede han skulle sælge billetter til omegnen af København, men fik i forbindelse med reservationer af pladsbilletter til tog og færger berøring med hele Danmark – og tilmed det store udland. Omstillingen fra papir til elektronisk...
  298,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  275,00 kr

  Med sine "virksomhedsbesøg", der er hentet fra tidens fag-, uge- og dagspresse, giver bogen et interessant og underholdende indblik i dagligdagen ved banerne. Blandt bogens temaer er: godstrafikken, DSB's rutebiler, Sydbanen og Storebæltsoverfarten. Bogen rundes af med et par ture med motormateriel, med MP vogn på Alsbanen og i førerhuset på MX'ere med...
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  229,00 kr

  Hans Henrik Frost fortæller om sin start på jernbaneinteressen og beskriver herefter med en stribe fine fotos dagligdagen på de danske jernbaner i 1980’erne og 90’erne . Bogen kommer godt omkring i landet og billederne viser mange situationer som - måske lidt ubemærket - er forsvundet. Der skete mange store ændringer i de to tiår, og bogen illustrerer...
  229,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  495,00 kr

  Himmerlandsbanerne forbandt byerne Løgstør, Aars, Aalestrup, Hobro og Viborg. De blev indviet i 1893; den ene strækning anlagt som privatbane, den anden som statsbane. Banerne fik 25 gode år, inden trafikken forsvandt som dug for solen – eller rettere som benzin i en bilmotor – i begyndelsen af 1930’erne. Det første lovforslag om banernes...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  229,00 kr

  S.B.V. Dyhr var med fra starten med planlægningen af de jysk-fynske hovedbaner, og hans ingeniørmæssige kunnen fik stor betydning for linjeføringen af flere af disse strækninger. Næsten fra begyndelsen fik han ansættelse ved banerne på Fyn og i Jylland, og han overgik derfor i 1867 til de da oprettede statsbaner under ledelse af Niels Holst. Dyhr er i...
  229,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  289,00 kr

  Bogen behandler trafikken via Jylland, både den øst-vestgående (Englandsforbindelsen via Esbjerg) og den nord-sydgående samt forbindelserne sydpå via Storebælt-Fyn. Englandsforbindelserne via Esbjerg var i mange år en af de vigtige udlandsruter, og mange husker endnu Bådtoget ”Englænderen". På langs af Jylland havde ”Nordpilen" sin storhedstid i 1960erne....
  289,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  485,00 kr

  Bogen fortæller om de danske jernbaners personvogne, som hele Danmark rejste med i mere end 160 år. Modsat i dag, hvor langt størsteparten af persontransporten på jernbanerne afvikles med togsæt. Bogen skildrer så at sige personvognenes arkitekturhistorie i samspillet med den teknologiske udvikling. Forfatterne har fundet frem til nye og spændende sider...
  485,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  495,00 kr

  En samlet oversigt over hvad der har været af motormateriel ved de danske privatbaner. Lige fra de første - de besynderlige Kielervogne og de små Triangelvogne - til den seneste Desiro. Med én side for hver eneste vogn(type) med billede (så vidt muligt i farver) samt tekniske og historiske data, opdelt efter baner. Køretøjer som har skiftet ejer er vist...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  399,00 kr

  Dette bind behandler den samlede produktion af motormateriel fra Nakskov Skibsværft og fra B&W, samt Scandia og Frichs’ produktion frem til omkring 1932. Såvel DSBs første erfaringer med dieselmateriel som privatbanernes træbyggede motormateriel, herunder de danske Kieler-vogne, behandles i bogen. For første gang fortælles hele historien om DSBs...
  399,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  179,00 kr

  I 1882 åbnedes Nordfyenske Jernbane, efter det var lykkedes at rejse hele kapitalen på egnen. Derfor skulle der spares, så på 5 stationer var der krohold i forbindel­se med stationen, mens holdepladserne var bittesmå bygninger hvor billetsalget foregik fra bestyrerens daglig­stu­e. Lars Viinholt-Nielsen beretter om NFJs tidlige historie. I 1907...
  179,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  179,00 kr

  I 1883 overtog Sjællandske Statsbaner overfarten Korsør-Kiel fra Postvæsenet, samtidig med at man også overtog overfarten over Storebælt fra samme etat. Morten Flindt Larsen beretter om hvordan Kiel-ruten besejledes med såvel danske som tyske skibe. Per Topp Nielsen har skrevet om det litreringssystem som DSB benyttede fra 1908. Efter...
  179,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  179,00 kr

  I 1861 kom den første store jernbanelov i Danmark. Forud var gået mange års diskussion om linjeføringen i Jylland. Vigand Rasmussen gør op med en række myter. Den private Gjedser Jernbane åbnede i 1886 som et led i forbindelsen til Tyskland. Per Topp Nielsen og Jens Bruun-Petersen behandler Gedserbanens materiel og drift i årene før jernbanefærgerne...
  179,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Bogen er en antologi af kortere erindringer skrevet af såvel kendte som ukendte jernbanefolk. Bogens seks forfattere har alle påbegyndt deres DSB karriere i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor banerne endnu var enerådende på landtransportens område. DSB's legendariske maskindirektør Otto Busse (jun.) giver en bred og informativ skildring af den lokomotiv-...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  289,00 kr

  Bogen behandler trafikken via Gedser, både ad den klassiske rute til Warnemünde og ad ”nødruten” via Grossenbrode, der var et resultat af Europas deling i vest og øst. Fra åbningen af færgeruten i 1903 og frem til 1939 gik hovedruten til det Tyskland og landene mod syd via Gedser-Warnemünde overfarten. Den ”kolde Krig” gav grobund for en ny international...
  289,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  349,00 kr

  Med 110 militære og civile luftfotos (gengivet i op til 49 cm's bredde ) tegner bogen et afvekslende og interessant portræt af en række kendte og mindre kendte steder på mellemkrigstidens danske jernbanenet. Bogens fotografier rummer et væld af detaljer af både jernbane- og lokalhistorisk interesse, for selv om emnet er ”tog”, er banernes omgivelser også...
  349,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  249,00 kr

  Arne Rehder begyndte som portør på Slagelse station i 1951 og kom tidligt til også at gøre togtjeneste bl.a. ved roetog på Slagelse-Værslev banen. En arbejdsskade førte til, at han snart kom til fortrinsvis at forrette stationstjeneste, især på en række vestsjællandske stationer. Arne kom dog vidt omkring, ikke mindst på Midt- og Sydsjælland samt Falster,...
  249,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Lars Viinholt-Nielsen skildrer hér det som var engang - nærmere bestemt årene 1960-1972. Det var en periode hvor privatbaner og DSB sidebaner nedlagdes på stribe, og dampen forsvandt hos DSB. Lars begyndte i en ung alder at fotografere, specielt på Fyn, hvis jernbaner står hans hjerte nær. Senere kom han i kraft af sit arbejde meget omkring, og det gav...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  179,00 kr

  Årbogen rummer artikler af Asger Christiansen, Morten Flindt Larsen, Ole Edvard Mogensen og John Poulsen. 1863: Langå-Viborg banen åbner, 1888: Jernbane langs Vestenceinten, 1913: Brammingulykken i nærbillede, 1938: Oddesund - fra færge til bro, 1963: Fjernstyring på Frederiksværkbanen og 1988: DSBs udflugtsvogne
  179,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  499,00 kr

  Den store jubilæumsbog fortæller historisk/topografisk om banegårde, stationer og banelinjer med hovedvægt på området indenfor Københavns og Frederiksberg kommuner. Bogen lægger vægt på at skildre samspillet mellem baneanlæg og byudvikling, og alle kapitler indledes med kort, der viser den aktuelle status for såvel banelinjer som bebyggelsens udbredelse....
  499,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  495,00 kr

  I 1934 kørte de første S-tog i København. Med hurtig rejsehastighed og intensiv 20-minutters drift betød S-togene en markant ændring af jernbanens rolle i storbyens liv. S-banens rolle blev så væsentlig i hele regionens udvikling, at det er de anlagte eller planlagte S-bane-linjer, som er "knoglerne" i den berømte "Fingerplan", som i stadigt revideret...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  249,00 kr

  Bogen behandler IC3 togenes tilblivelse som et tog skræddersyet til fjerntrafik i Danmark. Togene, der endnu i dag står for størstedelen af landsdelstrafikken, var – da de blev designet og udviklet i sidste halvdel 1980‘erne – et stykke enestående dansk industridesign. Et resultat af samarbejdet mellem Danmarks sidste producent af tog, Ascan Scandia A/S i...
  249,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Sydfyenske Jernbaneselskab (SFJ) ejede Odense- Svendborg banen, som var Danmarks mest trafikerede privatbane. Ved forpagtning drev selskabet desuden de øvrige fire sydfynske baner med sit eget personale. I mange år var SFJ foregangsbane for landets øvrige privatbaner på det rullende materiels område. Banernes maskinafdeling konstruerede og byggede selv...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage

Produkter under denne streg er ikke på lager online

 • Tilføj
  475,00 kr

  Bogen fortæller den komplette historie om de danske GM-lokomotiver efter endt plandrift hos DSB. I dag er de 165 lokomotiver af litra MY, MX og MZ spredt for alle vinde - fra det nordlige Sverige til det sydlige Australien. Langt de fleste maskiner er dog den dag i dag stadig i drift, og især de ældste GM'ere har efterhånden opnået en art kultstatus...
  475,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  345,00 kr

  -
  345,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  365,00 kr

  Jernbanen mellem Skive og Glyngøre blev indviet den 14. maj 1884 og Sallingbanen blev en stor succes gennem de første 40 år. I 1920'erne blev landevejstrafikken imidlertid en konkurrent, og fra 1933 gjorde tankerne om en fast forbindelse over Sallingsund det svært for banen. Der taltes om nedlæggelse i en ikke alt for fjern fremtid. Der kom dog til at gå...
  365,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  265,00 kr

  Bogen behandler Københavns tre "hovedbanegårde" og tilhørende banelinjer i såvel by- som jernbanehistorisk lys. Den første træbygning udenfor voldene, den smukke - men alt for lille - banegård ved søerne, som efterhånden fik hele tre “filialstationer” og om de utallige forslag og den langvarige debat, som gik forud for den nuværende Hovedbanegård....
  265,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  395,00 kr

  Bogen beskriver de store trafikale revolutioner som DSBs landsdelstrafik har gennemgået siden lyntogene sammen med Lillebæltsbroen i 1935 gjorde Danmark mindre. De designrøde InterCity-tog i timedrift fra 1974 udvidede markant mulighederne for at rejse mellem landsdelene uden togskift, og Danmark skrumpede for alvor igen da jernbanedelen af den faste...
  395,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  199,00 kr

  En flot nekrolog over nattoget som det kørte 1987-97. Bogen er ikke historisk eller teknisk orienteret, men en næsten poetisk skildring af nattoget, dets miljø, de rejsende, personalet og stemningerne i indlevende tekst, medrivende interviews og flotte fotos. Af indholdet kan nævnes: Skygger af skønhed, Det største hotel lukker, Anne Linnet i nattoget,...
  199,00 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 41 af 41