Filter-søgning

(334 produkter)

Pris

60 - 800 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Akademisk

Akademisk

pr. side
Viser 1 - 60 af 334
Mest populære
 • Tilføj
  249,00 kr

  Lærere og pædagoger bruger mange ressourcer på at håndtere hverdagens konflikter og dilemmaer. Denne håndbog viser, hvordan mange problemer relativt let kan løses ved hjælp af coaching. Forfatteren gennemgår i let og humoristisk sprog coachingstrategier i forhold til lærerens og pædagogens egen rolle, samarbejdet med forældre og kolleger og ledelse,...
  249,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  199,00 kr

  Bogen giver en kort teoretisk redegørelse for begreberne: Repeteret læsning og flydende læsning, og der præsenteres 25 konkrete øvelser, alle varianter af repeteret læsning, hvor eleven motiveres og trænes i at få flow i læsningen. Til skolernes læsekonsulenter, læsevejledere og lærere i efteruddannelse. Oversat af Ole Thornye. Dansk bearbejdning Karin...
  199,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  249,00 kr

  Du kan blive udnævnt leder fra den ene dag til den anden. Men en god leder er ikke noget, du bliver på en enkelt nat. Bogen Fra medarbejder til lederer grundbogen til den nyudnævnte leder. En bog, der i kort form får dig til at reflektere over din nye rolle og giver korte og klare svar på de udfordringer, du vil møde i dit nye job.
  249,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  199,00 kr

  Det gode læseforløb tager udgangspunkt i, hvordan man som lærer bedst muligt støtter og stimulerer både det enkelte barn såvel som hele klassen i en god læseudvikling. Det gode læseforløb er en lærerhenvendt bog i serien Lyst & læring som giver anvisninger til at kortlægge, hvor det enkelte barn befinder sig i sin læseudvikling. Bogen giver også...
  199,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  420,00 kr

  Bogen fortæller om musikopdragelse og musikundervisning.Musikken rækker dybt ind i os og er selv udtryk for vort indre liv.Bogens vigtigste tese er derfor, at musik som undervisningsfag har perspektiver ud over sig selv og kan omfatte hele den menneskelige dannelse.
  420,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  380,00 kr

  Hjernen og den indre verden forsøger at bygge bro mellem den ""objektive"" neurovidenskab og den subjektive oplevelsesverden, som det tidligere har været forbeholdt psykoanalysen at beskæftige sig med.Bogen forudsætter stort set intet kendskab til neurovidenskab og har ingen intentioner om at imponere læseren med overraskende facts eller fantastiske...
  380,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  335,00 kr

  Denne brugervenlige guide beskriver, hvordan man behandler borderline-patienter ved at hjælpe dem til at udvikle og bevare en mere robust mentaliseringsevne i tilknytningsforhold. Den forsyner praktikere med alt, hvad de har brug for at vide om mentaliseringsbaseret behandling (MBT) - både ambulant i daghospitalsregi.Forfatterne fremhæver, at...
  335,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  499,00 kr

  Psykologi i organisation og ledelsegiver en bred og grundig indføring i moderne organisations- og ledelsespsykologi. Der lægges desuden vægt på at give læseren en øget indsigt i egen og andre menneskers psykologi. Bogen er inddelt i fem dele:- Grundlæggende perspektiver og observationsmetoder (psykologi på organisationsområdet)- Dynamiske processer...
  499,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  180,00 kr

  180,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Børn og naturvidenskab er en bog, der viser, at naturvidenskaben i hverdagen kan udfordre børn og voksne til i fællesskab at udforske og få viden om en uendelig række af fænomener og processer. Ved hjælp af åbne og konstruktive spørgsmål griber læreren eller pædagogen fat i det, der interesserer børnene lige nu og her. Metoden skaber lyst og interesse...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Handlingsmæssigt råderum i socialt arbejde er en ny lærebog i praktisk socialt arbejde. Forfatterne beskriver ikke, hvordan man som socialrådgiver bør gøre. I stedet stræber de efter at sætte gang i tanker og refleksioner om de forskellige konkrete situationer, man som socialrådgiver møder i praksis, og hvordan de kan give afsæt for udvidelse af ens...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  229,00 kr

  Bogen tager udgangspunkt i, at oplevelsen er et middel til at skabe inspiration og glæde for både elever og forældre, og som et udgangspunkt for kommunikation og dialog.
  229,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  249,00 kr

  Denne bog beskæftiger sig med voknes læring. Voksne har en etableret identitet, erfring fra arbejde og familieliv samt formelle og reelle kompetencer. De vil anvende det, de lærer: På arbejdspladsen, i et videre studieforløb eller i deres personlige og sociale udvikling. Denne bog giver et bud på, hvordan man som underviser kan skabe gode læreprocesser...
  249,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Denne bog handler om, hvordan lærere og pædagoger med fokus på nærvær (mindfulness) kan skabe et lærings- og udviklingsmiljø, som understøtter børns erfaringer med at være til stede i sig selv og opleve fokus på at være og ro til at lære.
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Klassikeren Kommunikation og samarbejde udkommer nu i en 3. revideret udgave. Forfatterne har ført teksten frem til i dag, og de praksisnære øvelser sidst i bogen er justeret og udvalgt, så de passer til nutidens udfordringer. Bogen henvender sig til alle de fagprofessioner, hvor den professionelle relationen til andre mennesker står i centrum - bl.a....
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  269,00 kr

  Lær børn at samarbejde - 0. og 1. klasse giver lærere, pædagoger og studerende konkret vejledning i, hvordan børn kan lære den svære kunst at være i en klasse og samarbejde i en undervisningssituation. Bogen indeholder en dvd med autentiske situationer fra en 0. klasse, hvor læreren benytter metoden. Bogen er baseret på grundige undersøgelser og...
  269,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  269,00 kr

  Læseforståelse gennem strukturerede tekstsamtalergiver læreren metoder til og konkret vejledning i at støtte og stimulere elever med læsevanskeligheder.At have knækket læsekoden er ikke tilstrækkeligt til at forstå budskabet i en tekst, og elever i grundskolens ældste klasser kan fortsat have brug for læseundervisning. Eleverne har potentiale til at...
  269,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  249,00 kr

  Denne bog giver indsigt i og konkrete forslag til, hvordan lærere, pædagoger og forældre kan arbejde med børn og unge med et voldsomt temperament. De udadreagerende børn og unge udfordrer de professionelle voksne i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer i daginstitutionen og skolen. Men med denne bogs metode kan en negativ spiral vendes til en positiv...
  249,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  299,95 kr

  Hvorfor bliver nogle mennesker skarpere under pres, mens andre mister grebet? Erhvervspsykolog Merete Wedell-Wedellsborg peger på begrebet Battle Mind som metoden til at holde hovedet koldt i intense situationer og konflikter. Bogen giver dig en praktisk guide til, hvordan du bedst agerer og tænker under pres. Undervejs finder du både inspiration til...
  299,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Børne- og ungegrupper – veje til mestring i teori og praksis er en teori- og metodebog, der omhandler arbejdet med børn og unge i grupper. Bogen formidler, hvordan vi som professionelle igennem arbejdet med grupper kan støtte udsatte børn og unge i at finde veje til mestring, når livet bliver svært. Læseren introduceres for en narrativ gruppepraksis, hvor...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  349,00 kr

  Den forståelse af handicapbegrebet, som myndigheder og institutioner møder mennesker med funktionsnedsættelser med, har afgørende indflydelse på deres liv. Derfor er det vigtigt, at professionelle, politikere, forskere, administratorer og beslutningstagere reflekterer over deres forståelse af begrebet handicap, og hvordan de beskriver og anvender det i...
  349,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Klar til at knække læsekoden Her får læreren en metodebog, der konkret fortæller, hvordan man på en logisk og overskuelig måde kan arbejde med sproglig opmærksomhed i børnehaveklassen. Arbejdsmåden består af ti tilrettelagte og gennemprøvede forløb, som indeholder mange praktiske anvisninger, bl.a. indgår strukturer fra Cooperative Learning. Forløbene...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  249,00 kr

  DENNE HÅNDBOG giver lærere og pædagoger indsigt i, hvorfor og hvordan øvelser i nærvær og empati kan bidrage til et bedre læringsmiljø båret af børnenes og de unges respekt for og venlighed over for hinanden. Derudover bidrager den til en bedre relationskompetence hos de professionelle voksne i skolen. Helle Jensen beskriver kort og enkelt principperne og...
  249,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  249,00 kr

  Det sker, at man møder et menneske, der klarer sig godt på trods af betydelig modgang eller traumatiske oplevelser. "Resiliens" bliver ofte brugt som betegnelse for dette fænomen, men spørgsmålet er, hvad resiliens i grunden er. Resiliensprocesser er en introduktion til begrebet resiliens. Bogen viser, hvordan resiliens kan forstås som en proces, som...
  249,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  799,95 kr

  Denne bog sikrer, at studerende og lærere har al den grundlæggende teori og praktiske hjælp, de skal bruge for at kunne undervise i det nye fag Madkundskab. Madkundskab præsenterer basisviden om fødevarer, ernaring, sundhed, grundteknikker og hygiejne. Dertil kommer undervisningsovervejelser og materialer til undervisningen, som suppleres af en online...
  799,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Hvordan skabes læring i praksis - eksempelvis under praktikforløb? Hvad er god vejlederpraksis? Og hvordan bliver man er en dygtig praktikvejleder? ‘Læring og vejledning i praksis’ handler om, hvordan vejledning af de studerende er med til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis særligt i forbindelse med praktikophold. 1. del handler om, hvordan...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  199,00 kr

  Denne bog har fokus på didaktik – det vil sige på, hvordan man som lærer med gode begrundelser kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning og læring. Forfatterne gør rede for, hvordan man konkret kan arbejde med planer, formål og mål i undervisningen, med undervisningsdifferentiering, feedback på læreprocesser, formativ og summativ...
  199,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  199,00 kr

  Denne bog har fokus på klasseledelse. Den gør rede for ramme-, proces- og relationsledelse og viser, hvordan læreren kan fremme et godt læringsmiljø samt skabe sociale fællesskaber og inklusion gennem forebyggelse, foregribelse og håndtering af konflikter og mobning. Praktikken udgør et særligt læringsrum i læreruddannelsen. Samspillet mellem studerende,...
  199,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  199,00 kr

  Denne bog har fokus på lærerens relationsarbejde. Den tager afsæt i, at undervisning grundlæggende er et relationelt anliggende, og at læreren har ansvar for at etablere og udvikle den gode kontakt og kommunikation, der gør samarbejde og læring mulig. Bogen introducerer til viden om relationer og færdigheder i kommunikation og beskriver den mangfoldighed...
  199,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  330,00 kr

  Denne bog giver en håndsrækning til alle, der ønsker at bryde automatiske og vanebundne tankemønstre. Udgangspunktet er mindfulness. Bogen indeholder konkrete øvelser og et 8-ugersprogram, der sigter på at tilføre livet mere solid og ægte glæde. Den medfølgende cd guider præcist gennem de øvelser, bogen beskriver. "Bogen tilbyder en radikal og enkel vej...
  330,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  269,95 kr

  Bogen giver på lettilgængelig vis et overblik over, hvad du med held kan gøre for at få mere ud af dine penge – både i dag, i morgen og når du bliver ældre. Vi vil gerne så være gode til at spare op og styre vores forbrug. Men det går ikke så godt som vi ønsker. For desværre har vi en usynlig fjende – underbevidstheden. Underbevidstheden er den del af...
  269,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  249,95 kr

  Pilot for dine børn handler om, hvordan forældre kan tage styringen i familiens liv. Forældre skal bevare roen og vise vej for deres børn særligt i uvejr og turbulens såsom skoleskift, skilsmisse eller sygdom. Forældre skal styre, lytte og navigere. Ulla Dyrløv fortæller enkelt og ligefremt om, hvordan voksne i familiens hverdag skal tage ansvaret på sig,...
  249,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  399,00 kr

  Mindfulness – bevidst nærvær – er en enkel og effektiv måde at blive opmærksom på sine mest vanskelige følelser og livserfaringer. Forestil dig et 8-ugers forløb, der kan hjælpe dig til en gang for alle at bryde negative tankemønstre som for eksempel stress, angst og modløshed så du kan møde livets udfordringer med større overskud. Det kan gøres ganske...
  399,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  399,00 kr

  "Barndomspædagogik i dagtilbud" er målrettet undervisningen på pædagoguddannelsens nye specialisering Dagtilbudspædagogik. Bogen, som er skrevet af forskere og fagpersoner med teoretisk og praktisk ekspertise inden for de specifikke kompetencemål og tilhørende videns- og færdighedsmål, tilbyder en række professionsfaglige byggesten til udvikling af rammer...
  399,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  249,95 kr

  ‘Det professionelle kram – En guide til fagfolk som arbejder med børn og unge’ handler om, hvordan man kan se, lytte til og tale med børn og unge i krise. I bogen beskriver psykolog Ulla Dyrløv enkelt og ligefremt, hvordan en fagperson kan tage hånd om et barn eller en ung, som er ulykkelig, bange, angst eller ensom. Hvordan kan du kontakte barnet? Hvad...
  249,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Udvidet udgave af Hvad er videnskabsteori Videnskaben gennemsyrer hele vores tilværelse. Vi forstår os selv og andre i lyset af videnskabelige teorier – som indbyggere i et land med en bestemt historie, som mennesker i en tid præget af globalisering. Hvad er videnskabsteori? tager udgangspunkt i nutidens stadig mere brogede videnskabelige landskab og...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  499,00 kr

  „Opslagsbog, grundbog og andetsprogsdidaktik i ét. Sjældent ses en pædagogisk metodebog hængt så fint op på praksisbeskrivelser som denne indføring i genrepædagogik i teori og praksis." FOLKESKOLEN Lad sproget bære er en velstruktureret gennemgang af genrepædagogikken, som støtter læreren i arbejdet med teksters forskellige formål, opbygning og sproglige...
  499,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  249,00 kr

  Pædagoger er med til at fremme mangfoldighed og lige muligheder for alle i de danske institutioner. Ingen børn, unge eller voksne bør stilles ringere på baggrund af køn, etnicitet, alder, religion, seksuel orientering eller funktionsnedsættelse. I Lige muligheder får pædagogen bl.a. viden om: · Hvordan sociale og kulturelle sammenhænge påvirker...
  249,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  249,00 kr

  249,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  149,95 kr

  Denne bog er til dig, der til daglig sidder i en stilling, hvor arbejdsopgaverne læses afhængigt af andres indsats, input og ansvarsfølelse. Du er en af de mange tusinde ledere uden formelt personaleansvar i private og offentlige virksomheder og organisationer, som har brug for mere viden om relevante værktøjer og ledelsesdiscipliner til brug for den...
  149,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  249,95 kr

  Familieterapeut Jesper Juul, og bl.a. forfatter til den internationale bestseller Dit kompetente barn, fortæller om børns behov for forældre, der viser vejen med et kærligt og konsekvent lederskab. Forældre som tager ansvar for relationen, skaber tillid, og som træffer beslutninger på familiens vegne - både de populære og de ikke populære. Jesper Juul...
  249,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  499,95 kr

  Mintzberg mener, at der en tendens i tiden til at overvurdere lederskabet, lederens rolle som kontrollerende og organiserende; lederen, der udstikker kommandoer og strategier fra sin piedestal. Det kommer blandt andet til udtryk i mediernes idolisering af topledere. Men ifølge Mintzberg er ledelse først og fremmest en praksis, hvor lederen lærer sig at...
  499,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  249,00 kr

  Videnskaben gennemsyrer hele vores tilværelse. Vi forstår os selv og andre i lyset af videnskabelige teorier- som indbyggere i et land med en bestemt historie, som mennesker i en tid præget af globalisering. Hvad er videnskabsteoritager udgangspunkt i nutidens brogede videnskabelige landskab og fokuserer på, hvordan videnskab faktisk praktiseres. De...
  249,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  249,00 kr

  I ti år var Arnhild Lauveng indlagt som skizofren på psykiatriske afdelinger. Hun var psykotisk og selvdestruktiv, og knuste glas for at skære sig til blods. I dag arbejder hun som psykolog uddannet ved Universitetet i Oslo. Arnhild Lauveng overvandt skizofrenien og kan i dag udtale sig som både fagperson og tidligere patient. Med en helt særegen...
  249,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  269,00 kr

  Læremiddellandskabet henvender sig til alle, der arbejder med læremidler i skolen: studerende på læreruddannelser, diplomuddannelser og masteruddannelser, undervisere, skolebibliotekarer, it-vejledere og skoleledere i grundskolen, læremiddelkonsulenter og lærebogsforfattere.
  269,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  225,00 kr

  I denne debatbog giver 4 fagpersoner hvert deres indlæg til debatten om evaluering. Hans Henrik Knoop indleder med at beskrive, hvordan vi i dagligdagen påvirkes af en form for evaluering, mens de tre andre forfattere skriver om henholdsvis biologi, fysik/kemi og geografi. Her diskuteres evalueringsbegrebet bl.a. i relation til nationale tests,...
  225,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  269,00 kr

  Bogen er en metodebog i samtaler med børn, unge og familier - individuelle, såvel som par, familie- og gruppesamtaler. Forfatterens udgangspunkt er, at det i al professionel samtale er nødvendigt 'at vove sig selv' for at etablere en bæredygtig og udviklende kontakt. Oversat af Ole Lindegård Henriksen.
  269,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  475,00 kr

  ""Det nye lederskab udspringer af det vilkår, at lederen først virkelig kan være leder, når han forstår sig på at være menneske. Lederen kan ikke længere stille de menneskelige hensyn fra sig, hverken dem han skylder andre, eller dem, han skylder sig selv. Lederen må være den første humanist blandt humanister, fordi samfundsudviklingen i højere og højere...
  475,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  499,95 kr

  Lean er på alles læber. Men de færreste ved præcis, hvad det er, og hvordan man rent praktisk arbejder med det.Er det ikke noget med effektivisering og myreflittige japanere på Toyota-fabrikkerne? Eller noget med nedskæringer og færre hænder om flere opgaver? Jo, men ikke kun, for lean handler om at arbejde smartere og ikke hårdere. Om at fjerne spild og...
  499,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  299,95 kr

  Hvordan kan en god virksomhed tage springet og blive en fantastisk virksomhed? Og blive ved med at være på toppen.Få indblik i de væsentligste faktorer og de karakteristika, der adskiller de fantastiske virksomheder fra de gode.
  299,95 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  269,00 kr

  Almen videnskabsteorier et sikkert bud på en grundbog i et moderne og aktuelt filosofikum. Bogen giver den studerende forudsætninger for og kompetencer til selvstændigt at reflektere over, kritisk vurdere og anvende filosofiske og videnskabsteoretiske begreber, teorier og modeller i uddannelse, fag og profession.Nyt bud på fremstillingen af...
  269,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  199,00 kr

  Bogen præsenterer Honneths anerkendelsesbegreb på ultrakort og enkel vis - og problematiserer det ud fra Frasers mere socioøkonomiske perspektiv. Dermed synliggøres det dilemma, professionsuddannede står med i praksis: Det er ikke nok at anerkende forskellighederne, de socioøkonomiske og politiske forhold, der skaber ulighed, ændres ikke med anerkendelse....
  199,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  210,00 kr

  Festskrift til Mads Hermansen i forbindelse med hans fratræden fra sit professorat på CBS i København. Bogens 13 bidragydere giver hver deres perspektiver på læring, udvikling og undervisning anno 2010 med inspiration fra, diskussion af og nye vinkler på Mads Hermansens forskning og øvrige arbejde. Den henvender sig til undervisere og studerende på...
  210,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Denne bog handler om god praksis og gode praktikere. Den handler også om de forudsætninger, der er nødvendige for, at pædagoger kan blive gode praktikere, som er i stand til at skabe et institutionsliv, der gør en positiv forskel for børn. Bogen synliggør, at det er muligt at professionalisere noget af det, der ofte italesættes som personligt engagement,...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  269,00 kr

  Positiv psykologi og styrketræning - skab trivsel, vækst og læringintroducerer positiv psykologi herunder flow, positivitet samt de 24 styrker og giver eksempler på, hvad der sker, når positiv psykologi bliver et pædagogisk værktøj i lærerens værktøjskasse. De to forfattere giver konkrete bud på, hvordan positiv psykologi kan omsættes til konkrete...
  269,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  269,00 kr

  ""Voksenpædagogik - grundlag og ideer"" giver en fremstilling af voksenpædagogiske temaer og et nødvendigt teoretisk fundament for voksenunderviserens praksis. Den er skrevet for alle med interesse for både voksenpædagogik og almen pædagogik.Indledningskapitlet og de to slutkapitler er udarbejdet i forbindelse med undervisning, og de har derfor været...
  269,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  269,00 kr

  ""Hjernen bag erfaring"" er noget så sjældent som en bog, der fremhæver erfaringens kvaliteter og forklarer, hvordan vi med alderen har mulighed for at opnå visdom. Den forklarer, hvordan man vedligeholder og fortsat udvikler sin hjerne, hvad enten man er 50, 60 - eller 100 år.""Use it - or lose it!"" er det altafgørende princip. Med den seneste...
  269,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  360,00 kr

  Hvor kan klinikeren vende sig hen, når den "standardiserede" kognitive terapi ikke ser ud til at virke? Hvorfor er visse patienter tilsyneladende ude af stand (eller uvillige) til at samarbejde eller forstå de grundlæggende teknikker? Og hvordan kan terapeuter forholde sig effektivt til deres patienters – og deres egne – følelsesmæssige reaktioner herpå?...
  360,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
 • Tilføj
  330,00 kr

  Denne amerikanske klassiker indeholder alt, hvad en sygeplejerske har brug for at vide om sygepleje, teoriudvikling og sammenhængen mellem den teori, der er knyttet til sygeplejeforskning, og den kliniske praksis.Indholdet præsenteres på en klart opbygget og velorganiseret måde.Oversat fra Integrated Knowledge Development in Nursing af Hanne Nybo.
  330,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-4 hverdage
Viser 1 - 60 af 334