Arbejdsmarkedets regler 2016

Vis stort billede
Arbejdsmarkedets regler 2016

450,00 kr

Varens tilgængelighed

Ikke på lager online
Arbejdsmarkedets regler 2016 indeholder et uddrag af grundloven samt de vigtigste, nationale og internationale love, regler og overenskomster inden for det arbejds- og ansættelsesretslige område.
De pågældende danske love er udvalgt af professor, jur.dr. Ole Hasselbalch. Aftaleloven, forvaltningsloven, personoplysningsloven samt ligestillingsloven er blandt andet at finde i rækken af de mange danske love.
Alle lovændringer, som har været offentliggjort til og med 1. januar 2016, er indarbejdet. Vedtagne lovændringer, som endnu ikke er trådt i kraft er medtaget i notatform. Arbejdsmarkedets regler 2016 kan med fordel anvendes af både studerende og undervisere samt af praktikere, som ønsker et samlet overblik.
Om forfatteren Ole Hasselbalch er professor i erhvervsret ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet.
Grundlov Grundlov (uddrag)

Danske love Aftalelov (uddrag) Aktielønlov Ansættelsesbevislov Ansættelsesklausullov Arbejdsløshedsforsikringslov Arbejdsmiljølov Arbejdsretslov Arbejdsskadesikringslov Arbejdstidslov ATP lov Barselloven Barseludligningslov Beskæftigelsesindsatslov Beskæftigelsesstyringslov Danske Lov (uddrag) Deltidslov Erhvervsgrunduddannelseslov Erhvervsuddannelseslov Erstatningsansvarslov Etnisk ligebehandlingslov, den almindelige EU-medarbejderråd, lov om Familiefraværslov Ferielov Fondslov (uddrag) Foreningsfrihedslov Forligsmandslov Forskelsbehandlingslov Forvaltningslov Forældelseslov Forældreansvarslov Funktionærlov Handelsrejsendelov Helbredsoplysningslov Informations- og samrådslov Kollektive afskedigelser, lov om Kommunal tjenestemandsret, lov om Kommunestyrelseslov (uddrag) Konkurslov (uddrag) Ligebehandlingslov Ligebehandlingsnævnslov Ligelønslov Ligestillingslov Løngarantilov Markedsføringslov (uddrag) Medhjælperlov Menneskerettighedslov Offentlighedslov Opfindelser, lov om arbejdstageres Ophavsretslov (uddrag) Personoplysningslov Rentelov Retsplejelov (uddrag) Retssikkerhedslov (uddrag) SCE-medarbejderindflydelseslov SE-medarbejderindflydelseslov Selskabslov (uddrag) Straffelov (uddrag) Sygedagpengelov Sømandslov Tidsbegrænset ansættelse, lov om Tjenestemandslov TV-overvågningslov Udlændingelov (uddrag) Udstationeringslov Vikarlov Virksomhedsoverdragelseslov Voldgiftslov Værgemålslov (uddrag) Værnepligtsorlovslov


Aftaler og samarbejdsordninger

Hovedaftalen mellem DA og LO (med protokollater om Afskedigelsesnævnet, kontrolforanstaltninger og Hovedaftalens § 5)
Samarbejdsaftalen mellem DA og LO (med tillægsaftaler om ligebehandling og integration, lederes deltagelse i samarbejdsudvalg i virksomhederne samt telearbejde)
Lederaftalen
NormenInternationale regelsæt

Traktaten om Den Europæiske Union (uddrag)
Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (uddrag)
EU charter om grundlæggende rettighederEU-forordninger

Kontraktkonventionsforordningen (EF 593/2008) (uddrag)EU-direktiver

Ansættelsesbevisdirektiv (91/533/EØF)
Arbejdstidsdirektiv (2003/88/EF)
Beskæftigelsesdiskriminationsdirektiv (2000/78/EF)
Deltidsdirektiv (97/81/EF)
EU-andelsselskabsdirektiv (2003/72/EF)
EU-medarbejderrådsdirektiv (2009/38/EF)
Forskelsbehandlingsdirektivet (2000/43/EF)
Forældreorlovsdirektiv (2010/18/EU)
Informations- og høringsdirektiv (2002/14/EF)
Kollektive afskedigelser, direktiv om (98/59/EF)
Ligebehandlingsdirektiv 2006 (2006/54/EF)
SE-medarbejderindflydelsesdirektiv (2001/86/EF)
Tidsbegrænsede ansættelser, direktiv om rammeaftale om (99/70/EF)
Udstationeringsdirektiv (96/71/EF)
Vikarbureaudirektivet (2008/104/EF)
Virksomhedsoverdragelsesdirektiv (2001/23/EF)

Flere detaljer

Mere info
Forfatter: Ole Hasselbalch
Sideantal: 700
Sprog: Dansk
Originalsprog: Dansk
Produktvariant: Hæftet
Oplag: 1
Udgave: 17
Udgiver: Jurist- Og Økonomforbundet
Bredde: 168 mm
Højde: 237 mm
Dybde: 35 mm
Vægt: 1129 g
Udgivelsesdato: 31 Jan 2016
Oplagsdato: 31 Jan 2016
PRODUKTDETALJER
Reference

b-9788757435771

Udgivelsesår

2000

Sprog

Dansk

Arbejdsmarkedets regler 2016 Jurist- Og Økonomforbundet