Ret, informatik og samfund

Reduced price!
Vis stort billede
Ret, informatik og samfund

400,00 kr

-20%

500,00 kr

Varens tilgængelighed

Ikke på lager online

I anledning af professor, dr.jur. Peter Blume ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, fylder 60 år, har en række kolleger i ind- og udland ønsket at hylde og takke ham med dette festskrift.

Festskriftets mange bidrag bærer vidne om, at Peter Blume er en person med en vidtstrakt berøringsflade til mange af retsvidenskabens institutioner og udøvere inden for en lang række retlige discipliner med hovedvægten på den offentlige ret og almindelig retsteori. Hans mangeårige indsats inden for forskning, undervisning og formidling på disse områder har vundet stor respekt. Ikke mindst den omfangsrige bibli-ografi vidner om en retsforsker med betydelig forskningsmæssig kapacitet.

Bogen er udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond.

Indholdsoversigt

Forord
1. DEL - Almene emner
Citation networks af Jon Bing, professor, dr.juris, Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo
Retsvidenskaben og de almene fag af Jørgen Dalberg-Larsen, professor em. dr.jur. Afdeling for Retslære, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
Forståelse og forståelighed i retten af Anne Lise Kjær, lektor ph.d., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Genoplivning af retsrealismen af Henrik Palmer Olsen, professor, dr.jur., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Hvilke emner har almen interesse? af Sten Schaumburg-Müller, professor, dr.jur., Afdeling for Retslære, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
Armlængdens lov af Hans Chr. Spies, konsulent, cand.jur., Spies Information ApS
The Outlaw. Om ret, retfærdighed og Bob Dylan af Jens Teilberg Søndergaard, kontorchef, ph.d., Justitsministeriet
Evolutive Interpretation of Treaties Concerning Environmental Protection: the Gab?íkovo-Nagymaros Project Case Revisited af Yoshifumi Tanaka, Assistant Professor of Law, Faculty of Law, University of Copenhagen
Om forsknings- og anden videnformidling på det retsvidenskabelige område af Jørn Vestergaard, professor, prodekan ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Manipulation: Lagstiftningsteknik eller integritetskränkning? af Peter Wahlgren, professor, jur.dr., Institutet för Rättsinformatik, Juridiska Fakulteten, Stockholms Universitet

2. DEL - Retsinformatoriske emner
Hvornår er privatlivet beskyttelsesværdigt? af Mads Bryde Andersen, professor, dr.jur. Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Samtykke i Datatilsynets praksis af Janni Christoffersen, direktør, cand.jur., Datatilsynet
Finally finalité? af Niels Fenger, professor, dr.jur., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og Hanne Marie Motzfeldt, fuldmægtig, ph.d., Folketingets Ombudsmand
Digitaliseringen og forslaget til en ny offentlighedslov af Hans Gammeltoft-Hansen, professor, dr.jur., Folketingets Ombudsmand
Børn i informationssamfundet af Stine Jørgensen, adjunkt, ph.d. og Janne Rothmar Herrmann, adjunkt, ph.d., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Persondatabeskyttelse i arbejdsretlig kontekst af Jens Kristiansen, professor, dr.jur., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Digital forvaltning - en udfordring af de forvaltningsretlige krav af Karsten Loiborg, kontorchef, cand.jur., Folketingets Ombudsmand
Den menneskelige faktor i elektronisk forvaltning af Dag Wiese Schartum, professor, dr.juris, Avdeling for Forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo
Rättsinformatikens karta af Peter Seipel, professor em., jur.dr. Institutet för Rättsinformatik, Juridiska fakulteten, Stockholms Universitet
Tjänstemannen i e-förvaltningen af Cecilia Magnusson Sjöberg, professor, jur.dr. Föreståndare IRI, Institutet för Rättsinformatik, Juridiska Fakulteten, Stockholms Universitet
Forening af grundlæggende rettigheder af Charlotte Bagger Tranberg, lektor, ph.d., Juridisk Institut, Aalborg Universitet
Behandling af offentliggjorte personoplysninger - særligt om sociale netværkstjenester af Henrik Udsen, professor, dr.jur., Center for Informations- og innovationsret, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Personoplysninger i offentlige udredninger af Jens Vedsted-Hansen, professor, dr.jur., Afdelingen for Retslære, Juridisk institut, Aarhus Universitet

3. DEL - Offentligretlige emner
Skrankepaveri af Jon Andersen, cand.jur., kommitteret, Folketingets Ombudsmand
I kongens og lovens navn lad maskerne falde - Om straffelovens § 134 b af Trine Baumbach, adjunkt, ph.d. og Henrik Stevnsborg, professor, dr. phil., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Regulering gennem "konsensus" - Om den retlige regulering af EU's udviklingsbistandspolitik af Morten Broberg, professor, ph.d., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Et religionsretligt problem og forslag til løsning af Lisbet Christoffersen, professor, ph.d., Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet
Tavshedspligt i et mediesamfund af Michael Gøtze, lektor, ph.d. Det Juridiske Fakultet Københavns Universitet
Europæisering af Markedsføringsretten - forandring og fornyelse af Caroline Heide-Jørgensen, professor, dr.jur., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Offentlighedsprincippets anvendelse på offentlig-privat virksomhed - En kommentar til Offentlighedskommissionens betænkning af Carsten Henrichsen, professor, dr.jur., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Præjudikater og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol af Helle Krunke, professor, ph.d., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Offentliggørelse af kontrolresultater - Betænkning nr. 1516/2010 af direktør, cand.jur.Jens Møller, Folketingets Ombudsmand
Et skatteretligt dilemma - Retsanvendelsen i skatteunddragelsessager af Jacob Graff Nielsen, docent, ph.d. Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
God forvaltningsskik af Karsten Revsbech, professor, dr.jur. Juridisk Institut, Aarhus Universitet
Ret og Uret i Guds Eget Land - Indianere i Supreme Court af Jens Elo Rytter, professor, ph.d., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Intern politisk forvaltning versus offentlighed - med it-teknologisk perspektiv af Steen Rønsholdt, professor, dr.jur., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

4. DEL - Privatretlige emner
In Testamento Veritas - fra børn og afdøde folk skal man høre sandheden af Claus Bach Christensen, cand.jur., fuldmægtig Landsskatteretten, Rasmus Kristian Feldthusen, professor, ph.d., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, og cand.jur., advokat Anne Mortensen, Advokatfirmaet Scheibel,
Ret & RådHvor går grænsen mellem beskyttet information og ubeskyttede data i ophavsretten? Om EU-domstolens "Infopaq"-dom af Morten Rosenmeier, professor, ph.d. Center for informations- og innovationsret Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Mod et harmoniseret ophavsretligt originalitetsbegreb? Nogle tanker i anledning af den mærkelige men dog tankevækkende EU-dom om Infopaq af Jens Schovsbo, professor, dr.jur., Center for Informations- og Innovationsret, Det Juridiske Fakultet, Københavns UniversitetBibliografi Peter Blumes Publikationer

Flere detaljer

Mere info
Forfatter: Jens Elo Rytter / Carsten Henrichsen / Steen Røndsholdt red.
Sideantal: 606
Sprog: Dansk
Originalsprog: Dansk
Produktvariant: Indbundet
Oplag: 1
Udgave: 1
Udgiver: Jurist- Og Økonomforbundet
Bredde: 166 mm
Højde: 239 mm
Dybde: 35 mm
Vægt: 1010 g
Udgivelsesdato: 12 Sep 2010
Oplagsdato: 12 Sep 2010
PRODUKTDETALJER
Reference

b-9788757422481

Udgivelsesår

2010

Sprog

Dansk