Offentlighedsloven med kommentarer

Vis stort billede
Offentlighedsloven med kommentarer

2 000,00 kr

Varens tilgængelighed

Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage

Sidste varer på lager.

Offentlighedsloven med kommentarer” indeholder en detaljeret og systematisk gennemgang og udlægning af den nye Offentlighedslovs regler om bl.a. aktindsigt, notatpligt og journalisering, der trådte i kraft den 1. januar 2014.


Lovkommentaren giver en pædagogisk og udførlig fremstilling af offentlighedslovens bestemmelser. Myndigheder, borgere og medier kan med fordel anvende lovkommentaren som et opslagsværk og praktisk arbejdsredskab samt til klarhed over og indblik i de rettigheder, som loven tildeler offentligheden.
Indholdsoversigt Forord Lov nr. 606 af 12.6. 2013 om offentlighed i forvaltning Kommentar til offentlighedsloven Indledning § 1 Lovens formål § 2 Den offentlige forvaltning § 3 Selvejende institutioner mv., KL og Danske Regioner samt visse energiforsyningsvirksomheder § 4 Offentligt ejede selskaber § 5 Afgørelser på det offentliges vegne samt selskaber mv., hvis virksomhed dækkes af offentlige midler § 6 Virksomheder, der udfører opgaver for det offentlige § 7 Hovedreglen om retten til aktindsigt § 8 Egenacces § 9 Identifikationskravet § 10 Indsigt i databaser § 11 Dataudtræk § 12 Indsigt i databeskrivelsen § 13 Notatpligt § 14 Meroffentlighedsprincippet § 15 Journalisering § 16 Postlister § 17 Aktiv information § 18 Offentlighedsportal § 19-22: Sager undtaget fra aktindsigt § 19 Sager inden for strafferetsplejen § 20 Lovgivningssager § 21 Ansættelses- og forfremmelsessager samt konkrete personalesager § 22 Kalendersager §§ 23-29: Dokumenter undtaget fra aktindsigt § 23 Interne dokumenter § 24 Ministerbetjeningsdokumenter § 25 Visse interne dokumenter udvekslet mellem KL, Danske Regioner og disses medlemmer § 26 Visse interne dokumenter undergivet aktindsigt § 27 Undtagelse af andre dokumenter § 28 Meddelelse af faktiske oplysninger og eksterne faglige vurderinger § 29 Meddelelse af interne faglige vurderinger §§ 30-35: Oplysninger undtaget fra aktindsigt § 30 Undtagelse af oplysninger om private forhold og drifts- eller forretningsforhold mv. § 31 Undtagelse af oplysninger af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar § 32 Undtagelse af oplysninger af hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser mv. § 33 Undtagelse af visse andre oplysninger § 34 Meddelelse af aktindsigt i en del af et dokument § 35 Forholdet til tavshedspligt §§ 36-41: Behandlingen og afgørelsen af anmodninger om aktindsigt mv. § 36 Behandlingen af anmodninger om aktindsigt mv. § 37 Klage over afgørelser om aktindsigt mv. § 38 Vejledning mv. i forhold til afgørelser truffet af kommuner, regioner og kommunale fællesskaber § 39 Klage over sagsbehandlingstiden § 40 Gennemførelse af aktindsigten mv. § 41 Underretningspligt § 42 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser § 43 Sager om færøske og grønlandske anliggender § 44 Revisionsbestemmelse Bilag Forkortelser Domsregister Stikordsregister

Flere detaljer

Mere info
Forfatter: Mohammed Ahsan
Sideantal: 854
Sprog: Dansk
Originalsprog: Dansk
Produktvariant: Indbundet
Oplag: 1
Udgave: 1
Udgiver: Djøf
Udgivelsesdato: 24 Aug 2014
Oplagsdato: 24 Aug 2014
PRODUKTDETALJER
Reference

b-9788757418385

Sprog

Dansk