Lovsamlingen 2014

Vis stort billede Tilføj
Lovsamlingen 2014

325,00 kr

Varens tilgængelighed

Ikke på lager online

Lovsamlingen indeholder de vigtigste af de love, der anvendes på den juridiske bacheloruddannelse.


Love, der træder i kraft den 1. januar 2015 eller senere, er medtaget som noter under de paragraffer, hvori ændringen finder sted.
Lov om erhvervsdrivende fonde er medtaget både som den nugældende lov og den nye lov fra 2014, der skal ikraftsættes administrativt. Retsplejeloven og straffeloven udkommer særskilt, og ikrafttrædelsesbestemmelser er ikke medtaget i fuldt omfang.
Indholdsoversigt Adoptionslov Aftalelov Almindelige betingelser (AB92) Arbejdsretslov Arbejdsskadesikringslov Arkivlov Arvelov Betalingstjenestelov Boligreguleringslov Borgerservicecenterlov Borteblevnelov Børnelov I Børnelov II Checklov Danske Lov Deponeringslov Diplomatkonvention EF-lovvalgskonvention Ejerlejlighedslov Ekspropriationslov Ekspropriationsproceslov Erhvervsdrivende fonde Erhvervsdrivende fonde 2014 Erhvervsdrivende virksomheder Erhvervslejelov Erstatningsansvarslov Erstatningsansvarsbkg. Etnisk ligebehandlingslov, den almindelige Euforiserende stoffer, lov om Europaparlamentsvalglov Ferielov FN-pagten Folketingets Forretningsorden Folketingsvalglov Fondslov Forbrugeraftalelov Forbrugerbeskyttelseslov Foreningsfrihedslov Forsikringsaftalelov Forvaltningslov Forældelseslov Forældreansvarslov Fragtaftalelov Fuldbyrdelse af straf Funktionærlov Færdselslov Færdselsbetalingsreguleringsbkg. Færdselserstatningsbkg. Grundlov Gældsbrevslov Handelsagentlov Havretskonventionen (uddrag) Hjemmestyrelov for Færøerne Inddrivelseslov Indfødsretslov International købelov, CISG Kommissionslov Kommunal samarbejdslov Kommunestyrelseslov Kommunevalglov Konkurrencelov Konkurslov Kontinentalsokkellov Kreditaftalelov Købelov Lejelov Ligebehandlingslov Ligebehandlingsnævnslov Ligelønslov Ligestillingslov Lovtidendelov Løngarantilov Løsørekøbslov Markedsføringslov Menneskerettighedslov Miljøaktindsigtslov Ministeransvarlighedslov Mortifikationslov Offentlighedslov Ombudsmandslov Ophavsretslov Personoplysningslov Politilov Produktansvarslov Regional statsforvaltningslov Regionslov Rentelov Retssikkerhedslov (uddrag) Rigsretslov Rigsrevisionslov Selskabslov Selvstyrelov for Grønland Skifte af dødsbo Statsrevisorlov Statstidendelov Sundhedsklage- og erstatningslov Tilbudshentningslov Tiltrædelseslov I Tiltrædelseslov II Tiltrædelseslov III Tiltrædelseslov IV Tiltrædelseslov V Tiltrædelseslov VI Tiltrædelseslov VII Tinglysningslov Tjenestemandslov Traktatretskonventionen (uddrag) Tronfølgelov Udstykningslov Undersøgelseskommissionslov Veksellov Voldgiftslov Voldsofferlov Voldsofferbkg. Værdipapirhandelslov Værgemålslov Ægtefælleskiftelov Ægteskabslov I Ægteskabslov II

Flere detaljer

Mere info
Forfatter: Jens Møller red.
Sideantal: 1070
Sprog: Dansk
Originalsprog: Dansk
Produktvariant: Hæftet
Oplag: 1
Udgave: 22
Udgiver: Jurist- Og Økonomforbundets Forlag
Bredde: 152 mm
Højde: 210 mm
Dybde: 49 mm
Vægt: 1425 g
Udgivelsesdato: 03 Aug 2014
Oplagsdato: 03 Aug 2014
PRODUKTDETALJER
Reference

b-9788757432145

Udgivelsesår

1992

Sprog

Dansk