Lærebog om indkomstskat

Vis stort billede Tilføj
Lærebog om indkomstskat

1 280,00 kr

Varens tilgængelighed

Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage

Sidste varer på lager.

Bogen giver en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret. Dens omfang og vægtning af de enkelte emner er i overvejende grad bestemt af, at bogen også anvendes som grundlag for undervisningen ved handelshøjskolerne og universiteterne. Som videnskabelig publikation kan bogen ligeledes anvendes af akademikere, revisorer, advokater, ansatte i skatteforvaltningen og andre praktikere. Bogen indeholder et stikordsregister samt et register over de i bogen omtalte domme, landsskatteretskendelser, bindende svar og andre administrative afgørelser. På områder, hvor der er offentliggjort en meget omfattende praksis, er der foretaget en udvælgelse, hvorved der er lagt megen vægt på, at de spørgsmål, der behandles i bogen, altid bliver illustreret med en omtale af den mest relevante og nyeste praksis. EU-Domstolens domme om indkomstskatteretlige spørgsmål er også blevet inddraget i fremstillingen.


Indholdsoversigt
Afsnit 1 Indledning og retskilder. Skatteforvaltningens opbygning Kapitel 1. Indledning Kapitel 2. Skattelovgivningens struktur Kapitel 3. Skattemyndighederne og deres opgaver Kapitel 4. Retskilder
Afsnit 2 Indkomstbegreber og skatteberegning Kapitel 5. Indkomstbegreberne i hovedtræk Kapitel 6. Indkomstbegreber med relation til skatteberegningen mv.
Afsnit 3 Erhvervsindkomst Kapitel 7. Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed Kapitel 8. Driftsomkostninger, driftstab og andre fradrag Kapitel 9. Afskrivninger
Afsnit 4 Lønmodtagere mv. Kapitel 10. Opgørelse af bruttolønindkomsten Kapitel 11. Lønmodtageres fradrag
Afsnit 5 Gaver og andre indtægter Kapitel 12. Gaver Kapitel 13. Andre indtægter
Afsnit 6 Kapitalindtægter og -udgifter Kapitalgevinster og afhændelsestab Kapitel 14. Realisationskriterier og berigtigelsesformer Kapitel 15. Driftsmidler og andet løsøre Kapitel 16. Fast ejendom Kapitel 17. Renter og kursgevinster Kapitel 18. Aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer Kapitel 19. Immaterielle aktiver Kapitel 20. Finansielle kontrakter Kapitel 21. Overdragelse af erhvervsvirksomhed Kapitel 22. Succession ved overdragelse af aktier og erhvervsvirksomhed
Afsnit 7 Andre problemer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst Kapitel 23. Rette indkomstmodtager og lovhjemlet indkomstdeling
Afsnit 8 Familiebeskatning Kapitel 24. Beskatning af ægtefæller og ugifte samlevende Kapitel 25. Beskatning af forældre og børn
Afsnit 9 Subjektiv skattepligt Kapitel 26. Subjektiv skattepligt for personer Kapitel 27. Subjektiv skattepligt for selskaber mv.
Afsnit 10 Selskabsbeskatningen Kapitel 28. Stiftelse af selskaber mv. Kapitel 29. Indkomstopgørelsen og skatteberegningen i aktieselskaber mv. Kapitel 30. Beskatning af koncerner mv. Kapitel 31. Andelsselskabs-, institutions- samt fonds og foreningsbeskatning Kapitel 32. Ydelse mellem selskaber mv. og selskabsdeltagerne Kapitel 33. Opløsning af selskaber og foreninger mv. og overgang i skattepligtKapitel 34. Omstrukturering af selskaber mv. Kapitel 35. Rekonstruktion Kapitel 36. Beskatningen af indkomst i selskaber, der ikke er selvstændige skattesubjekter
Afsnit 11 International skatteret Kapitel 37. International skatteret
Afsnit 12 Beskatning ved død samt boafgift Kapitel 38. Beskatning ved død Kapitel 39. Boafgift Kapitel 40. Beskatning ved konkurs
Afsnit 13 Pensionsbeskatning Kapitel 41. Pensionsbeskatning
Afsnit 14 Skatternes beregning og opkrævning Kapitel 42. Skatternes beregning og opkrævning
Afsnit 15 Strafferetlige sanktioner Kapitel 43. Strafferetlige sanktioner

Flere detaljer

Mere info
Forfatter: Anders Nørgaard Larusen / Jane Bolander / Liselotte Madsen / M.Fl
Sprog: Dansk
Originalsprog: Dansk
Produktvariant: Indbundet
Oplag: 1
Udgave: 16
Udgiver: Djøf
Bredde: 173 mm
Højde: 235 mm
Dybde: 66 mm
Vægt: 2190 g
Udgivelsesdato: 13 Aug 2015
Oplagsdato: 13 Aug 2015
PRODUKTDETALJER
Reference

b-9788757432718

Udgivelsesår

1975

Sprog

Dansk