Lærebog om indkomstskat

Vis stort billede
Lærebog om indkomstskat

1 260,00 kr

Varens tilgængelighed

Ikke på lager online

Denne bog giver en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret.
Bogens omfang og vægtning af de enkelte emner er i overvejende grad bestemt af, at bogen anvendes som grundlag for undervisningen ved handelshøjskolerne og universiteterne. Omtalen af og henvisningerne til praksis og litteratur prætenderer derfor ikke generelt at være udtømmende.

På områder, hvor der er offentliggjort en meget omfattende praksis, er der foretaget en udvælgelse, hvorved der er lagt megen vægt på, at de spørgsmål, der behandles i bogen, altid bliver illustreret med en omtale af den mest relevante og nyeste praksis. EU-Domstolens domme om indkomstskatteretlige spørgsmål er også blevet inddraget i fremstillingen. Bogen kan også benyttes af revisorer, advokater, ansatte i skatteforvaltningen og andre praktikere. Bl.a. af denne grund er der udarbejdet et stikordsregister samt et register over de i bogen omtalte domme, landsskatteretskendelser, bindende svar og andre administrative afgørelser.
Indholdsoversigt
DEL I: INDLEDNING OG RETSKILDER. SKATTEFORVALTNINGENS OPBYGNING Kapitel 1. Indledning Kapitel 2. Skattelovgivningens struktur Kapitel 3. Skattemyndighederne og deres opgaver Kapitel 4. Retskilder
DEL II: INDKOMSTBEGREBER OG SKATTEBEREGNING Kapitel 5. Indkomstbegreberne i hovedtræk Kapitel 6. Indkomstbegreber med relation til skatteberegningen mv.
DEL III: ERHVERVSINDKOMST Kapitel 7. Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed Kapitel 8. Driftsomkostninger, driftstab og andre fradrag Kapitel 9. Afskrivninger
DEL IV: LØNMODTAGERE MV. Kapitel 10. Opgørelse af bruttolønindkomsten Kapitel 11. Lønmodtageres fradrag
DEL V: GAVER OG ANDRE INDTÆGTER Kapitel 12. Gaver Kapitel 13. Andre indtægter
DEL VI: KAPITALINDTÆGTER OG UDGIFTER - KAPITALGEVINSTER OG AFHÆNDELSESTAB Kapitel 14. Realisationskriterier og berigtigelsesformer Kapitel 15. Driftsmidler og andet løsøre Kapitel 16. Fast ejendom Kapitel 17. Renter og kursgevinster Kapitel 18. Aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer Kapitel 19. Immaterielle aktiver Kapitel 20. Finansielle kontrakter Kapitel 21. Overdragelse af erhvervsvirksomhed Kapitel 22. Succession ved overdragelse af aktier og erhvervsvirksomhed
DEL VII: ANDRE PROBLEMER VED OPGØRELSEN AF DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST Kapitel 23. Rette indkomstmodtager og lovhjemlet indkomstdeling
DEL VIII: FAMILIEBESKATNING Kapitel 24. Beskatning af ægtefæller og ugifte samlevende Kapitel 25. Beskatning af forældre og børn
DEL IX: SUBJEKTIV SKATTEPLIGT Kapitel 26. Subjektiv skattepligt for personer Kapitel 27. Subjektiv skattepligt for selskaber mv.
DEL X: SELSKABSBESKATNINGEN Kapitel 28. Stiftelse af selskaber mv. Kapitel 29. Indkomstopgørelsen og skatteberegningen i aktie­selskaber mv. Kapitel 30. Beskatning af koncerner mv. Kapitel 31. Andelsselskabs‑, institutions- samt fonds- og foreningsbeskatning Kapitel 32. Ydelse mellem selskaber mv. og selskabsdeltagerne Kapitel 33. Opløsning af selskaber og foreninger mv. og overgang i skattepligt Kapitel 34. Omstrukturering af selskaber mv. Kapitel 35. Rekonstruktion Kapitel 36. Beskatningen af indkomst i selskaber, der ikke er selvstændige skattesubjekter
DEL X1: INTERNATIONAL SKATTERET Kapitel 37. International skatteret
DEL X11: BESKATNING VED DØD SAMT BOAFGIFT Kapitel 38. Beskatning ved død Kapitel 39. Boafgift Kapitel 40. Beskatning ved konkurs
DEL XIII: PENSIONSBESKATNING Kapitel 41. Pensionsbeskatning
DEL XIV: SKATTERNES BEREGNING OG OPKRÆVNING Kapitel 42. Skatternes beregning og opkrævning
DEL XV: STRAFFERETLIGE SANKTIONER Kapitel 43. Strafferetlige sanktioner

Flere detaljer

Mere info
Forfatter: Jane Bolander / Steen Askholt / Aage Michelsen / M.Fl
Sideantal: 1379
Sprog: Dansk
Originalsprog: Dansk
Produktvariant: Indbundet
Oplag: 2
Udgave: 15
Udgiver: Djøf
Bredde: 169 mm
Højde: 236 mm
Dybde: 58 mm
Vægt: 2125 g
Udgivelsesdato: 02 Sep 2013
Oplagsdato: 03 Feb 2015
PRODUKTDETALJER
Reference

b-9788757429169

Udgivelsesår

1975

Sprog

Dansk