EU's Charter med kommentarer

Vis stort billede
EU's Charter med kommentarer

1 100,00 kr

Varens tilgængelighed

Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage

Sidste varer på lager.

Indholdet i og retsvirkningerne af EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder (EUC) udgives i denne praktisk tilgængelige lovkommentar. Fremstillingen er af håndbogskarakter og rettet mod praksis om EUC med fokus på værdighed, frihed, ligestilling, borgerrettigheder og retfærdighed i retssystemet.


Indholdsoversigt Forord Forkortelser Introduktion Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder
AFSNIT I: VÆRDIGHED Artikel 1. Den menneskelige værdighed Artikel 2. Retten til livet Artikel 3. Ret til respekt for menneskets integritet Artikel 4. Forbud mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf Artikel 5. Forbud mod slaveri og tvangsarbejde
AFSNIT II: FRIHEDER Artikel 6. Ret til frihed og sikkerhed Artikel 7. Respekt for privatliv og familieliv Artikel 8. Beskyttelse af personoplysninger Artikel 9. Ret til at indgå ægteskab og ret til at stifte familie Artikel 10. Ret til at tænke frit og til samvittigheds og religionsfrihed Artikel 11. Ytrings- og informationsfrihed Artikel 12. Forsamlings- og foreningsfrihed Artikel 13. Frihed til kunst og videnskab Artikel 14. Ret til uddannelse Artikel 15. Erhvervsfrihed og ret til at arbejde Artikel 16. Frihed til at oprette og drive egen virksomhed Artikel 17. Ejendomsret Artikel 18. Asylret Artikel 19. Beskyttelse i tilfælde af udsendelse, udvisning og udlevering
AFSNIT III: LIGESTILLING Artikel 20. Lighed for loven Artikel 21. Ikke-forskelsbehandling Artikel 22. Kulturel, religiøs og sproglig mangfoldighed Artikel 23. Ligestilling mellem kvinder og mænd Artikel 24. Børns rettigheder Artikel 25. Ældres rettigheder Artikel 26. Integration af mennesker med handicap
AFSNIT IV: SOLIDARITET Artikel 27. Ret til information og høring af arbejdstagere i virksomheden Artikel 28. Forhandlingsret og ret til kollektive skridt Artikel 29. Ret til arbejdsformidling Artikel 30. Beskyttelse i tilfælde af ubegrundet opsigelse Artikel 31. Retfærdige og rimelige arbejdsforhold Artikel 32. Forbud mod børnearbejde og beskyttelse af unge på arbejdspladsen Artikel 33. Familieliv og privatliv Artikel 34. Social sikring og social bistand Artikel 35. Sundhedsbeskyttelse Artikel 36. Adgang til tjenesteydelser af almen økonomisk interesse Artikel 37. MiljøbeskyttelseArtikel 38. Forbrugerbeskyttelse
AFSNIT V: BORGERRETTIGHEDER Artikel 39. Stemmeret og valgbarhed til Europa-Parlamentet Artikel 40. Stemmeret og valgbarhed til kommunale valg Artikel 41. Ret til god forvaltning Artikel 42. Ret til aktindsigt Artikel 43. Den Europæiske Ombudsmand Artikel 44. Ret til at indgive andragender Artikel 45. Fri bevægelighed og opholdsret Artikel 46. Diplomatisk og konsulær beskyttelse
AFSNIT VI: RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET Artikel 47. Adgang til retsmidler og til en upartisk domstol Artikel 48. Uskyldsformodningen og ret til et forsvar Artikel 49. Legalitetsprincippet og princippet om proportionalitet mellem lovovertrædelse og straf Artikel 50. Ret til ikke at blive retsforfulgt eller straffet to gange for samme lovovertrædelse
AFSNIT VII: ALMINDELIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE FORTOLKNING OG ANVENDELSE AF CHARTRET Artikel 51. Anvendelsesområde Artikel 52. Rækkevidde og fortolkning af rettigheder og principper Artikel 53. Beskyttelsesniveau Artikel 54. Forbud mod misbrug af rettigheder Bilag Afgørelsesregister Stikordsregister

Flere detaljer

Mere info
Forfatter: Jonas Christoffersen
Sideantal: 552
Sprog: Dansk
Originalsprog: Dansk
Produktvariant: Indbundet
Oplag: 1
Udgave: 1
Udgiver: Djøf
Bredde: 165 mm
Højde: 236 mm
Dybde: 39 mm
Vægt: 1042 g
Udgivelsesdato: 17 Sep 2014
Oplagsdato: 17 Sep 2014
PRODUKTDETALJER
Reference

b-9788757430639

Sprog

Dansk