Arbejdsmarkedets regler 2015

Vis stort billede
Arbejdsmarkedets regler 2015

450,00 kr

Varens tilgængelighed

Ikke på lager online

”Arbejdsmarkedets regler 2015” indeholder de vigtigste nationale og internationale arbejds- og ansættelsesretlige love, regler og overenskomster, udvalgt af professor, jur.dr. Ole Hasselbalch. Alle lovændringer, som har været offentliggjort til og med 1. december 2014, er indarbejdet. Vedtagne lovændringer, som endnu ikke er trådt i kraft, er medtaget i notatform.

Bogen kan bruges af både studerende og undervisere samt af praktikere, som ønsker et samlet overblik over de vigtigste regler inden for området arbejds- og ansættelsesret.
Indholdsoversigt

DEL I: GRUNDLOV Grundlov (uddrag)
DEL II: DANSKE LOVE Aftalelov (uddrag) Aktielønlov Ansættelsesbevislov Arbejdsløshedsforsikringslov Arbejdsmiljølov Arbejdsretslov Arbejdsskadesikringslov Arbejdstidslov ATP-lov Barselloven Barseludligningslov Beskæftigelsesindsatslov Beskæftigelsesstyringslov Danske Lov (uddrag) Deltidslov Erhvervsgrunduddannelseslov Erhvervsuddannelseslov Erstatningsansvarslov Etnisk ligebehandlingslov, den almindelige EU-medarbejderråd, lov om Familiefraværslov Ferielov Fondslov (uddrag) Foreningsfrihedslov Forligsmandslov Forskelsbehandlingslov Forvaltningslov Forældelseslov Forældremyndighedslov Funktionærlov Handelsrejsendelov Helbredsoplysningslov Informations- og samrådslov Jobklausullov Kollektive afskedigelser, lov om Kommunal tjenestemandsret, lov om Kommunestyrelseslov (uddrag) Konkurslov (uddrag) Ligebehandlingslov Ligebehandlingsnævnslov Ligelønslov Ligestillingslov Løngarantilov Markedsføringslov (uddrag) Medhjælperlov Menneskerettighedslov Offentlighedslov Opfindelser, lov om arbejdstageres Ophavsretslov (uddrag) Personoplysningslov Rentelov Retsplejelov (uddrag) Retssikkerhedslov (uddrag) SCE-medarbejderindflydelseslov SE-medarbejderindflydelseslov Selskabslov (uddrag) Straffelov (uddrag) Sygedagpengelov Sømandslov Tidsbegrænset ansættelse, lov om Tjenestemandslov TV-overvågningslov Udlændingelov (uddrag) Udstationeringslov Vikarlov Virksomhedsoverdragelseslov Voldgiftslov Værgemålslov (uddrag) Værnepligtsorlovslov
DEL III: AFTALER OG SAMARBEJDSORDNINGER Hovedaftalen mellem DA og LO (med protokollater om Afskedigelsesnævnet, kontrolforanstaltninger og Hovedaftalens § 5) Samarbejdsaftalen mellem DA og LO (med tillægsaftaler om ligebehandling og integration, lederes deltagelse i samarbejdsudvalg i virksomhederne samt telearbejde) Lederaftalen Normen Internationale regelsæt Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (uddrag) EU charter om grundlæggende rettigheder EU-forordninger Forordning 593/2008/EF om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I) (uddrag) EU-direktiverAnsættelsesbevisdirektiv (91/533/EØF) Arbejdstidsdirektiv (2003/88/EF) Beskæftigelsesdiskriminationsdirektiv (2000/78/EF) Deltidsdirektiv (97/81/EF) Diskriminationsdirektiv (2000/43/EF) EU-andelsselskabsdirektiv (2003/72/EF) EU-medarbejderrådsdirektiv (2009/38/EF) Forældreorlovsdirektiv (2010/18/EU) Informations- og høringsdirektiv (2002/14/EF) Kollektive afskedigelser, direktiv om (98/59/EF) Ligebehandlingsdirektiv 2006 (2006/54/EF)SE-medarbejderindflydelsesdirektiv (2001/86/EF) Tidsbegrænsede ansættelser, direktiv om rammeaftale om (99/70/EF) Udstationeringsdirektiv (96/71/EF) Virksomhedsoverdragelsesdirektiv (2001/23/EF)

Flere detaljer

Mere info
Forfatter: Ole Hasselbalch
Sprog: Dansk
Originalsprog: Dansk
Produktvariant: Hæftet
Oplag: 1
Udgave: 16
Udgiver: Jurist- Og Økonomforbundet
Bredde: 176 mm
Højde: 247 mm
Dybde: 26 mm
Vægt: 1089 g
Udgivelsesdato: 11 Jan 2015
Oplagsdato: 11 Jan 2015
PRODUKTDETALJER
Reference

b-9788757434033

Udgivelsesår

2000

Sprog

Dansk