Tysk BasisLingvistik

En professionel beskæftigelse med sprog kræver en omfattende viden både om sprogets struktur, dvs. om elementernes samspil i et grammatisk system, og om systemets udnyttelse i forskellige kommunikations­si­tua­… Læs beskrivelse
Klik på billede for zoom
Antal
300 kr.
Bestillingsvare: Afsendes 3-4 hverdage

Beskrivelse

En professionel beskæftigelse med sprog kræver en omfattende viden både om sprogets struktur, dvs. om elementernes samspil i et grammatisk system, og om systemets udnyttelse i forskellige kommunikations­si­tua­tio­ner, dvs. om sprogets funktion som et særdeles kom­plekst og effektivt kom­­mu­nikationsredskab. De sidste år­ti­ers ling­vistiske forsk­ning har i stigende grad fokuseret på sproget som et funk­tionelt fænomen, og det er disse as­pekter der i di­dak­tiseret form er de centrale i bogen, og som i denne 3. udgave er fremhævet yderligere.    

Bogen henvender sig primært til tyskstuderende i be­gyn­del­sen af studiet, men også til alle andre der er inter­es­se­ret i en beskrivelse af basale fænomener i det ty­ske sprog ud fra funk­tionelle og dependens- og va­lens­gram­ma­­ti­ske syns­punkter. 

Indholdsoversigt
Forord
Indholdsfortegnelse
Kapitel 1. Semantik og pragmatik
Kapitel 2. Sproglige udtryksmidler
Kapitel 3. Konstituens og dependens
Kapitel 4. Brugen af fleksionsformerne
Kapitel 5. Valens
Kapitel 6. Præpositioner
Kapitel 7. Topologi
Kapitel 8. Modalitet
Kapitel 9. Sammenfatning
Kapitel 10. Litteratur
Kapitel 11. Register – forkortelser

Produktdetaljer

Reference:b-9788762904378
Forfatter:Peter Colliander
Sprog:dan

ANDRE HAR OGSÅ SET