CO2-beskatning

Det internationale fokus på global opvarmning har affødt et ønske om en markant reduktion i udledningen af drivhusgasser inden for en overskuelig årrække. Et vigtigt økonomisk instrument er i denne forbindelse … Læs beskrivelse
Klik på billede for zoom
Antal
600 kr.
Bestillingsvare 3-4 hverdage

Beskrivelse

Det internationale fokus på global opvarmning har affødt et ønske om en markant reduktion i udledningen af drivhusgasser inden for en overskuelig årrække. Et vigtigt økonomisk instrument er i denne forbindelse miljø- og energirelaterede afgifter, herunder CO2-afgifter.
"CO2-beskatning – i et EU-retligt og nationalt perspektiv" indeholder en undersøgelse af reglerne for beskatning af CO2-udledning. Bogen tager afsæt i de rammer, EUretten opstiller for de enkelte medlemsstaters kompetence til at indrette nationale CO2-afgiftssystemer. Herefter analyseres reguleringen af den danske CO2-afgift med udgangspunkt i de EU-retlige rammer.
Med denne bog er der for første gang udarbejdet en samlet fremstilling af ovenstående emne på dansk.

Indholdsoversigt
Forord

DEL I: INDLEDENDE KAPITLER
Kapitel 1. Indledning
Kapitel 2. CO2-beskatning og forureneren betalerprincippet 

DEL II: DE EU-RETLIGE RAMMER
Kapitel 3. EU-rettens principper og hjemmelsgrundlag
Kapitel 4. Energibeskatningsdirektivet
Kapitel 5. EU’s ordning for handel med CO2-kvoter
Kapitel 6. CO2-beskatning og statsstøtte 

DEL III: DEN DANSKE CO2-AFGIFT I ET EU-RETLIGT PERSPEKTIV
Kapitel 7. Den danske CO2-afgift
Kapitel 8. Den danske CO2-afgift og EU-retten 

DEL IV: CO2-BESKATNING I EU OG DANMARK I ET FREMADRETTET PERSPEKTIV
Kapitel 9. Forslag til en harmoniseret CO2-afgift 

DEL V: AFSLUTNING 
Kapitel 10. Sammenfatning og perspektivering
Resumé
English Summary
Litteraturfortegnelse
Doms- og afgørelsesregister
Stikordsregister

Produktdetaljer

Reference:b-9788757432046
Forfatter:Sebastian Houe
Sprog:dan

ANDRE HAR OGSÅ SET