Love

Der vises 24 af 354
Færdselslære 15. udgave 1. supp.
499,95 kr.
Lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold m.v.
170 kr.
Lov om kommunernes styrelse 2. udg.
1.200 kr.
Lov om tjenesteydelser i det indre marked
550 kr.
Kongeloven
200 kr.
Ansættelsesbevisloven
430 kr.
Skatter og afgifter i lejeforhold
450 kr.
Arbejdsretten gennem 100 år. Bind 2
575 kr.
Personalejura - regel- og paradigmesamling
300 kr.
Færdselsloven
2.950 kr.
Personalejura - regel- og paradigmesamling
300 kr.
Lov om lønmodtageres retsstilling
1.000 kr.
Elafgiftsloven med kommentarer
500 kr.
Lov om visse betalingstjenester og elektroniske penge
1.200 kr.
Foreningsret
1.200 kr.
Straffuldbyrdelseslovens bestemmelser om indgreb over for indsatte
500 kr.
DS-håndbog 169:2012 Vand-og afløbssystemer i jord
1.632,44 kr.
Færdselslære 15. udgave
999,95 kr.
International Købelov
995 kr.
Militær Straffelov og Retsplejelov
700 kr.
Forvaltningsloven med kommentarer
1.500 kr.
Arbejdsretsloven
1.375 kr.
Ejendomsmæglere og ejendomsvirksomheden
250 kr.
Arbejdsretten gennem 100 år. Bind 1
500 kr.
Vi fandt desværre ingen produkter til dig
;