Værdipapirhandelsloven

Værdipapirhandelsloven med kommentarer foreligger nu i sin 12. udgave.Værket består af to bind:Bind I - LovenEnhver, der beskæftiger sig med værdipapirer og lignende finansielle instrumenter, kommer i kont… Læs beskrivelse
Klik på billede for zoom
Antal
1.950 kr.
Bestillingsvare 3-7 hverdage

Beskrivelse

Værdipapirhandelsloven med kommentarer foreligger nu i sin 12. udgave.

Værket består af to bind:

Bind I - Loven
Enhver, der beskæftiger sig med værdipapirer og lignende finansielle instrumenter, kommer i kontakt med den omfattende værdipapirhandelslov.

Værdipapirhandelsloven, der er den centrale hovedlov på kapitalmarkedet, regulerer: 
  • Værdipapirhandel
  • Indretningen og driften af fondsbørser og autoriserede markedspladser
  • Prospekter
  • Oplysningsforpligtelser for selskaber, aktionærer og handlende
  • Overtagelsestilbud og take-overs
  • Insiderhandel og kursmanipulation
  • Værdipapircentraler og udstedelse af dematerialiserede værdipapirer
  • Clearing og afvikling af værdipapirer og betalinger
  • Kontrol med regnskaber
  • Sikkerhed i finansielle instrumenter
Bind II - Kommentaren
Kommentarer inddrager praksis, både domme og administrative afgørelser, og redegør derved for gældende dansk ret og for de enkelte bestemmelsers baggrund i EU-retten og deres forhistorie gennem tidligere lovændringer.

Om forfatteren
Jesper Lau Hansen, cand.jur. LL.M (Canteb.), Dr.jur., er ansat som professor ved Juridisk Institut, Københavns Universitet med speciale i kapitalmarkedsret

Indholdsfortegnelse
Forord
Indledning
Bekendtgørelse nr. 251 af 21. juni 2017 af lov om værdipapirhandel m.v. 

Afsnit 1 Indledende bestemmelser
Kapitel 1 Værdipapirhandel 
Kapitel 1A Kommunikation 
Kapitel 2 Værdipapirhandlere 
Kapitel 2a Anvendelse af repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelse m.v. 
Kapitel 3 Fælles bestemmelser 

Afsnit 2 Handel
Kapitel 4 Drift af et reguleret marked 
Kapitel 5 Adgang til regulerede markeder 
Kapitel 6 Optagelse af værdipapirer til handel på et reguleret marked, officielnotering og offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro m.v.
Kapitel 7 Oplysningsforpligtelser 
Kapitel 8 Overtagelsestilbud 
Kapitel 9 Værdipapirhandleres indberetning af transaktioner og offentliggørelse af priser og transaktioner
Kapitel 10 Misbrug af intern viden, kursmanipulation og foranstaltninger til modvirkning af markedsmisbrug 
Kapitel 11b Drift af en multilateral handelsfacilitet
Kapitel 12 Prospekter ved offentlige udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro

Afsnit 3 Clearing, afvikling og finansiel sikkerhedsstillelse m.v.
Kapitel 15 Clearingvirksomhed
Kapitel 16 Tilslutning til en clearingcentral 
Kapitel 17 Risikoafdækning 
Kapitel 18a Aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse og slutafregning m.v. 
Kapitel 18b Tingsretligt lovvalg 

Afsnit 4 Registrering 
Kapitel 19 Udstedelse og registrering af dematerialiserede værdipapirer 
Kapitel 20 Registreringsvirksomhed 
Kapitel 21 Tilslutning til en værdipapircentral 
Kapitel 22 Retsvirkninger af registrering m.v. 
Kapitel 23 Kontoudskrifter 
Kapitel 24 Klage og erstatning 

Afsnit 5 Tilsyn og Finanstilsynets bestyrelse
Kapitel 25 Tilsyn, kontrol m.v. 
Kapitel 26 Finanstilsynets bestyrelse 
Kapitel 27 Inddragelse af tilladelse 

Afsnit 6 Straffebestemmelser m.v
Kapitel 28 Straffebestemmelser m.v. 

Afsnit 7 Omdannelsesbestemmelser m.v
Kapitel 29 Omdannelsesbestemmelser 

Afsnit 8 Ændring af andre love
Kapitel 30 Ændring af andre love 

Afsnit 9 Ikrafttrædelses‑ og overgangsbestemmelser m.v.
Kapitel 31 Ikrafttrædelses‑ og overgangsbestemmelser m.v. 

Forkortelser 
Litteratur 
Stikordsregister 

Produktdetaljer

Reference:b-9788757439298
Forfatter:Jesper Lau Hansen
Sprog:dan

ANDRE HAR OGSÅ SET