Tvangsauktion over fast ejendom og Andelslejligheder

Bogen gennemgår de tvangsauktionsretlige regler over fast ejendom, med praktiske eksempler, relevante bilag og seneste domspraksis. Endvidere indeholder bogen beskrivelse af pantsætning og tvangsauktion over an… Læs beskrivelse
Klik på billede for zoom
Antal
850 kr.
Bestillingsvare: Afsendes 2-4 hverdage

Beskrivelse

Bogen gennemgår de tvangsauktionsretlige regler over fast ejendom, med praktiske eksempler, relevante bilag og seneste domspraksis. Endvidere indeholder bogen beskrivelse af pantsætning og tvangsauktion over andelslejligheder, ligeledes med relevante bilag.

Bogen er anvendelig for såvel praktikere som til undervisning på højere uddannelsesinstitutioner.

Mogens Johannsen er advokat og har i mange år undervist i tvangsauktion og fast ejendom.


Indholdsoversigt
Forord
Forkortelser
Kapitel 1. Hvilke retsregler gælder for køb på tvangsauktion
Kapitel 2. Erhvervelsesbegrænsningsregler
Kapitel 3. Grundlaget for tvangsfuldbyrdelse
Kapitel 4. Auktionsbegæringen
Kapitel 5. Vejledningsmødet
Kapitel 6. Antagelse af sagkyndig
Kapitel 7. Forberedende møde
Kapitel 8. Auktionsbegæringens bortfald/ tilbagekaldelse
Kapitel 9. Indkaldelse af rettighedshavere
Kapitel 10. Omkostningsbegrænsninger
Kapitel 11. Bekendtgørelse af auktionen
Kapitel 12. Auktionens bortfald eller udsættelse
Kapitel 13. Løsøre
Kapitel 14. Auktionsmødet og budgivningen
Kapitel 15. Auktionsvilkårene
Kapitel 16. Udsættelse af tvangsauktionen
Kapitel 17. Særskilt samlet opråb
Kapitel 18. Alternativt opråb og opdeling af forskellige typer af servitutter
Kapitel 19. Auktionens gennemførelse
Kapitel 20. Hammerslaget
Kapitel 21. Ny auktion
Kapitel 22. Bekendtgørelse ny auktion
Kapitel 23. Nedsættelse af personlig fordring
Kapitel 24. Fordeling af budsum
Kapitel 25. Auktionsskøde
Kapitel 26. Sletning af udækkede rettigheder
Kapitel 27. Honorarfastsættelse
Kapitel 28. Tvister under tvangsauktionen
Kapitel 29. Kærebegrænsninger
Kapitel 30. Kære
Kapitel 31. Kære landsretsafgørelser
Kapitel 32. Kærefristen
Kapitel 34. Brugeligt
Kapitel 35.
Kapitel 36. Hvem udarbejder salgsopstillingen
Kapitel 37. Servitutter m.v.
Kapitel 38. Auktionsbuddet m.v.
Kapitel 39. Ejendommens overtagelse
Kapitel 40. Købers forpligtelser (Auktionsvilkårenes pkt. 6 A)
Kapitel 41. Størstebeløbet (Auktionsvilkårenes pkt. 6 B)
Kapitel 42. Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af auktionen (Auktionsvilkårenes pkt. 6 C)
Kapitel 44. Købers misligholdelse
Kapitel 45. Auktionsskøde
Kapitel 46. Auktionsvilkårenes fravigelighed
Kapitel 47. Særlige vilkår
Kapitel 48. Salg af andelslejligheder på tvangsauktion
Kapitel 49. Pantets værdi og trangsbeneficiet
Kapitel 50. Udlæg i aktier eller anparter i bolig, aktieselskaber eller boliganpartsselskaber
Kapitel 51. Auktionsbegæringen
Kapitel 52. Auktionsvilkårenes andel
Kapitel 53. Den praktiske fremgangsmåde ved pantsætning af andelslejligheder
Bilag
Litteraturfortegnelse
Hjemmesider
Stikordsregister

Produktdetaljer

Reference:b-9788757425048
Forfatter:Mogens Johannsen
Sprog:dan

Andre har også set